Przedawnienie długu – czy można uniknąć spłaty licząc na przedawnienie się pożyczki?

Przedawnienie długu - czy można uniknąć spłaty licząc na przedawnienie się pożyczki?

Polacy lubią wydawać więcej gotówki, niż wpływa do ich domowego budżetu. Zgodnie z wynikami raportu „Jak Polacy pożyczają pieniądze” z 2017 roku, opracowanego przez kokos.pl we współpracy z agencją Satisface, zasilanie swojego budżetu dodatkowymi środkami zadeklarowało 42% respondentów. Dodatkowe pieniądze są przeznaczane przede wszystkim na zaspokojenie bieżących potrzeb. Skąd badani biorą na to środki? Zwracają się o pomoc finansową do rodziny i znajomych, banków i firm pożyczkowych. Ponad 60% respondentów deklaruje spłacanie zobowiązań w terminie. Jednak część dłużników unika spłaty zobowiązania, licząc na to, że będą mogli skorzystać z przedawnienia. Czym jest przedawnienie długu i jakie są obowiązujące przepisy w tym zakresie?

Czym jest przedawnienie się długu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego każdy zaciągnięty dług ma swój termin ważności. Po jego upływie zobowiązanie nie znika, ale wyegzekwowanie od dłużnika zapłaty staje się praktycznie niemożliwe. Dług może ulec przedawnieniu, jeśli wierzyciel – osoba fizyczna, bank lub firma pożyczkowa, nie upominał się o jego zwrot, nie wniósł sprawy do sądu, a tym samym nie doszło do przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Sprawdź również:

Jakie długi mogą się przedawnić i od kiedy liczy się czas do przedawnienia

Przedawnienie regulowane jest przez art. 118 Kodeksu Cywilnego i może dotyczyć każdego długu, począwszy od mandatu za złe parkowanie, poprzez zaległość w zapłacie czynszu, aż po długi spadkowe. Przepis ten dotyczy również pożyczek od osób fizycznych, przedsiębiorstw finansowych, czy niespłacanych kredytów bankowych. Istotne jest, by firma lub instytucja nie egzekwowały zapłaty w inny sposób, niż z zastosowaniem standardowych działań windykacyjnych. Czas do przedawnienia należy zacząć liczyć od pierwszego dnia, w którym wierzyciel może zacząć upominać się o spłatę długu. Najczęściej jest to więc data bezpośrednio po zakończeniu umowy pożyczki, czy kredytu.

Ile trzeba czekać na przedawnienie?

W przypadku umowy pożyczki lub kredytu okres przedawnienia wynosi 3 lata, ponieważ stroną umowy jest instytucja finansowa lub podmiot gospodarczy. Warto dobrze interpretować obowiązujące przepisy i mieć świadomość, że jeśli wierzyciel przekaże sprawę do firmy windykacyjnej, nie przerywa to biegu przedawnienia. Jego wstrzymanie powoduje dopiero wniesienie sprawy do sądu lub zwrócenie się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pożyczki od osoby fizycznej, ponieważ okres przedawnienia wynosi w tym wypadku 10 lat, a zgodnie z nowymi przepisami 6 lat. Teoretycznie jest to czas, w jakim dłużnik ma poprawić swoją sytuację finansową i zgromadzić środki niezbędne na pokrycie zobowiązań. W praktyce sprawy dotyczące pożyczek udzielanych w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół rzadko są kierowane do sądu, a wiele długów ulega przedawnieniu.

Przedawnienie kredytu bankowego i pożyczki

Należy założyć, że do przedawnienia kredytu bankowego nie dojdzie, ponieważ bank bardzo szybko skieruje sprawę do sądu. Takie przypadki zdarzają się jednak w przypadku firm udzielających szybkich pożyczek – chwilówek. Nawet po kilku latach od zaprzestania spłaty można spodziewać się telefonu z firmy windykacyjnej, której będzie zależało na odzyskaniu długu. Dłużnik nie zostanie poinformowany o przedawnieniu zobowiązania. Co więcej, windykator będzie dążył do wyegzekwowania spłaty i być może skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Prawo działa jednak na korzyść dłużnika i jeśli doszło do przedawnienia, sąd nie będzie wymagał od pożyczkobiorcy zaspokojenia roszczeń. Nie zmienia to jednak sytuacji dłużnika: nie musi wprawdzie regulować zobowiązania, ale jego dług istnieje, a on sam figuruje w Biurze Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Długów.

Korzystanie z dodatkowego finansowania to prosty sposób na zaspokojenie bieżących potrzeb. Warto pożyczać pieniądze z zachowaniem zdrowego rozsądku, by uniknąć później przykrych konsekwencji w przypadku zaniechania spłaty. Z drugiej strony jednak każdy, kto decyduje się na skorzystanie z oferty banku lub firmy pożyczkowej powinien wiedzieć, czym jest przedawnienie i w jakich sytuacjach obowiązuje.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły