Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jak napisać i kiedy wysłać? Wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty do pobrania bezpłatnie, w formacie DOCX

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór DOCX

Gdy zastanowimy się, co kupiliśmy ostatnimi czasy – może okazać się, że większość z tych rzeczy była niepotrzebna. Coś skrzętnie ukryliśmy na dnie półki, coś odłożyliśmy do lodówki, a jeszcze coś innego wozimy zapomniane w samochodzie. Prawda, że uzbierało się tego trochę? Poczucie posiadania pieniądza ożywia w nas pragnienie zaspokojenia ulotnych potrzeb. Dla niektórych takie niewinne wydatki mogą skończyć się długami – zaś sam wierzyciel ma prawo napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty. Co to jest i jakie są konsekwencje napisania takiego pisma?
przedsadowe wezwanie do zaplaty

Pożyczamy, ale nie zawsze oddajemy…

Dziś wszystko odbywa się online. Nowoczesne technologie sprawiły, że decyzję o szybkiej pożyczce bądź łatwym zakupie podejmujemy niemal od ręki. Trend ten jest widoczny – zwłaszcza w Krajowym Rejestrze Długów. Ponad 1,49 mld zł niespłaconych zobowiązań widnieje na wspólnym koncie ok. 328 tys. Polaków. Mowa tu wyłącznie o samych zaległościach w firmach udzielających pożyczek, bez udziału banków. Szybkie pożyczki na 500 zł z krótkim terminem spłaty to już przeszłość. Obecnie – wiele osób mierzy znacznie wyżej. Zapożyczają się na sumy przynajmniej 15 tys. zł, rozłożone na okres 3-4 lat.

Jednocześnie – patrząc na zadłużenie przez pryzmat płci widać, że kobiety i mężczyźni w wieku 36-45 lat posiadają niemal tyle samo długów. Panie stanowią 51 proc. niesolidnych płatników, z kolei panowie – 49 proc. Im jesteśmy starsi, tym proporcje te ulegają zmianie. Dominują kobiety – 69 proc., natomiast wśród mężczyzn odsetek jest znacznie mniejszy – 31 proc. Wniosek jest bardzo prosty. Nierzadko żony żyją dłużej niż mężowie i dlatego muszą posiłkować się pożyczkami, by udźwignąć koszty samotnego życia. A takie pozabankowe zobowiązanie pozwalają nabyć niezbędny sprzęt do domu czy wykupić drogie leki1. Czytaj także: Zadłużenia Polaków – jaki jest profil polskiego dłużnika?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co to jest?

Gdy dłużnik przestaje spłacać terminowo zobowiązania finansowe to wierzyciel posiada pełne prawo dochodzenia swoich należności. Jednym z rozwiązań wyegzekwowania długu jest właśnie przedsądowe wezwanie do spłaty długu. W praktyce oznacza więc ostatnią szansę płatnika na polubowne rozwiązanie sprawy. Jeśli zadłużony nie zareaguje na pismo to pokrzywdzony może skierować sprawę do sądu, a później na drogę egzekucji komorniczej.

Takie wezwanie dłużnik otrzymuje najczęściej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu nadawca ma pewność, że druga strona została poinformowana o istniejącym długu. Stanowi również istotny dowód w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu. Warto przy tym pamiętać, że przedsądowe wezwanie do zapłaty nie posiada żadnej mocy prawnej. Co oznacza, że nie może nałożyć żadnej sądowej kary lub rozpocząć wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jest natomiast pierwszym ważnym krokiem, który może przyczynić się do odzyskania zaległych należności.
wezwanie do zaplaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, a ostateczne wezwanie do zapłaty – czym się różnią?

Warto wiedzieć, że obok przedsądowego wezwania do zapłaty często pojawia się określenie “ostateczne wezwanie do zapłaty”. Czym różnią się oba terminy? Faktycznie oznaczają to samo i w mniemaniu sądu są jedynie kwestią wtórną. To, czy zostanie zatytułowane jako “ostateczne” lub “przedsądowe” oznacza tylko tyle, że wierzyciel podjął polubowną próbę negocjacji na temat zadłużenia. Liczba takich wezwań, ich nazwa oraz dokładna treść nie mają tutaj dużego znaczenia i zależą wyłącznie od upodobań wierzyciela.

Prawo do wysyłki takiego pisma regulowane jest przez nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego2, która weszła w życie w 2016 roku. Zgodnie z jej przepisami – przed złożeniem pozwu w sądzie, niezbędne jest podjęcie próby polubownego rozwiązania konfliktu. Przedsądowe wezwanie do zapłaty ma być więc ostatnim etapem przed skierowaniem sprawy na drogę sądową!

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Jak sporządzić właściwe pismo wzywające do zapłaty, obowiązujące każdego i w każdej sytuacji?  Nie istnieje jeden, uniwersalny wzór! Jedyną rzeczą, o jakiej należy pamiętać to fakt, by było to pismo stanowcze, oficjalne i jednoznacznie spełniało swoją funkcję. Przy tym musi zawierać wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą dłużnikowi poznać swój dług oraz umożliwić spłatę w ustalonym terminie.

Jakie elementy powinno zawierać?

 • Datę oraz miejsce wystawienia wezwania,
 • Dane osobowe dłużnika
 • Informacje podstawowe o wierzycielu – kto nim jest i de facto żąda zwrotu pieniędzy,
 • Kwotę długu wraz z odsetkami karnymi,
 • Podstawę do naliczenia długu – a więc dokument, który potwierdza istniejące zadłużenie względem wierzyciela, np. faktura za towar lub usługę, rata pożyczki, weksel albo nakaz zapłaty,
 • Dokładny termin spłaty wraz z numerem konta bankowego, na który należy przelać środki – termin do zapłaty wynosi najczęściej od 7 do 14 dni, ale równie dobrze może być to 30 dni. Termin liczony jest od dnia dostarczenia wezwania płatnikowi,
 • Konsekwencje zignorowania wezwania do zapłaty – np. przekazanie sprawy na drogę sądową czy możliwość wpisania dłużnika do biur informacji gospodarczej,
 • Dane kontaktowe i podpis wierzyciela.

Jednym z wymagań, jakie musi spełnić dobrze napisane wezwanie jest zawarcie “notki” – czy strony podjęły próby mediacji bądź innego pozasądowego rozwiązania konfliktu. Jeśli takiego nie było należy przytoczyć przyczyny takiej decyzji.
jak napisac wezwanie do zaplaty

Kto ma prawo wystawić przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Prawo do wysłania wezwania przedsądowego posiada każdy wierzyciel – czyli podmiot względem, którego dłużnik ma niespłacone zobowiązania. Może to być:

 • Bank lub firma pożyczkowa
 • Firma windykacyjna
 • Spółdzielnia mieszkaniowa
 • Gazownia
 • Usługodawca telekomunikacyjny
 • Dostawca energii elektrycznej
 • Przedsiębiorca wobec nieuczciwego kontrahenta

W tym przypadku podstawą prawną, która reguluje zasady dochodzenia roszczeń przez wierzyciela jest Ustawa o kodeksie cywilnym3 z 1964 roku.

Jak skłonić dłużnika do spłaty zadłużenia?

Z nieuczciwym płatnikiem, który od początku nosił się z zamiarem niespłacenia długu może czekać wierzyciela długa batalia. Jest jednak kilka sztuczek, które zadziałają na podświadomość dłużnika.

 • Konsekwencje niespłacenia długu w terminie – np. jeśli dłużnik nie dokona zapłaty to w czasie 7 dni nastąpi wstrzymanie dostarczenia towarów lub usług,
 • Notka, w której wierzyciel obciąża dłużnika kosztami sądowymi, gdy sprawa trafi do sądu. Wówczas kwota zadłużenia zostanie powiększona o koszty sądowe!
 • Zastrzeżenie, że dług może zostać odsprzedany na giełdzie wierzytelności długów,
 • Informacja o ewentualnym wpisie do rejestrów dłużników: KRD, ERIF, a także BIG “InfoMonitor”,
 • W ostatnim kroku sporządzając wezwanie warto pogrubić czcionką najważniejsze kwestie, a czerwonym kolorem podkreślić konsekwencje braku wpłaty. W taki sposób wierzyciel nada pismu oficjalny i poważny ton.

pismo przedsądowe

Wezwanie do zapłaty – ile razy i kiedy wysłać?

Polskie prawo nie określa, kiedy dokładnie należy sporządzić wezwanie do zapłaty i ile razy można je wysłać. W zwyczaju nie warto tworzyć pisma, gdy dłużnik zwleka z płatnością kilka dni. Jednocześnie wierzyciel nie powinien z tym czekać zbyt długo, by nie doszło do zatoru finansowego. Dlatego odpowiednim momentem może być upłynięcie miesiąca czasu od terminu płatności.

Warto wspomnieć, że zarówno czas, jak i ilość napisanych wezwań to kwestia indywidualna wierzyciela. Może więc być to jedno wysłane pismo, ale i trzy kolejne. Gdy konsekwentnie są ignorowane to warto pomyśleć o wstąpieniu na drogę sądową, by następnie dokonać egzekucji komorniczej. Dlatego, choć przepisy przyjmują, że takie wezwanie do zapłaty może być dokonane w formie ustnej, jak i pisemnej. To właśnie te drugie rozwiązanie jest najlepsze dla pokrzywdzonego, bo stanowi kluczowy dowód ws. polubownego rozwiązania sprawy. Czytaj także: Po jakim czasie komornik przychodzi do domu?

Formy ostatecznego wezwania do zapłaty

Oprócz wysłania pisma drogą pocztową równie często spotykaną formą poinformowania dłużnika są:

 • E-wezwania – czyli wezwania w formie elektronicznej wysyłane na e-mail dłużnika. Może przyjąć treść pełnego oficjalnego pisma, ale i krótkiego komunikatu domagającego uregulowania zadłużenia,
 • SMS – krótka wiadomość tekstowa, która informuje płatnika o istniejącym długu i jak najszybszej spłacie zaległych należności.

przedsądowe wezwanie do zaplaty

Przedsądowe wezwanie a sprawa w sądzie

Dlatego, gdy wierzyciel nie posiada kontaktu z dłużnikiem – pomimo wysłania kilku wezwań upominawczych może złożyć pozew do sądu o odzyskanie należności. Warto wtedy dołączyć odpis wezwania do zapłaty, jakie otrzymał dłużnik, ale także dowody jego doręczenia. W przeciwnym razie – w wyniku braku argumentów sąd może obciążyć wierzyciela wszelkimi kosztami za wytoczenie sprawy.

Co więcej – windykację długów można przeprowadzić na podstawie dokumentów, jak:

 • Faktura VAT lub rachunek
 • Umowa pożyczki
 • Nakaz zapłaty
 • Nota odsetkowa – czyli pismo żądające spłatę odsetek wynikające z długu
 • Kaucja gwarancyjna – to kwota złożona jako gwarancja zrealizowania zobowiązania, jak i ewentualne odszkodowanie. Czytaj także: Na czym polega gwarancja bankowa i jak ją uzyskać?
 • Poświadczenie wykonania usługi
 • Weksel
 • Porozumienie, oświadczenie czy ugoda

Ostateczna batalia przed sądem!

Tak więc – przedsądowe wezwanie do zapłaty jest niczym innym, jak ostatecznym ostrzeżeniem przed wniesieniem sprawy do sądu. W świadomości wielu dłużników wywołuje wewnętrzny strach i obawę przed niewywiązaniem się z dalszych konsekwencji – co w dużej mierze stanowi sporą szansę na szczęśliwe rozwiązanie sytuacji, bez rozstrzygania batalii sądowej. Dlatego też często kończy się zwrotem zaległych należności albo ewentualnie staje się przydatnym dowodem w rozprawie sądowej.

W zależności od wierzyciela pismo takie może nosić nazwę:

 • Przedsądowe wezwanie zapłaty
 • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • Ostateczne wezwanie do zapłaty

ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Ulga za złe długi – sposób na odzyskanie podatku VAT

Czasem, gdy wierzyciel nie chce wstępować na drogę sądową – bo albo nie ma czasu na formalności związane z całym postępowaniem sądowym albo kwota długu nie była wysoka bądź zwyczajnie ma kontrahentów, na których musi skupić całkowitą uwagę to może otrzymać niewielką rekompensatę za poniesione straty. Jest to, tzw. ulga za złe długi.

Jest ona jednak przewidziana tylko dla czynnych podatników VAT. Umożliwia zwrot podatku VAT tym, którzy już wcześniej zdołali go odprowadzić do Urzędu Skarbowego na poczet, np. pechowej sprzedaży. Ulga za złe długi przysługuje po 150 dniach od upływu terminu płatności. Dokonuje się jej na deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K – bez konieczności cofania się do momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy.

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/Poltora-miliarda-w-niesplaconych-pozyczkach

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001822

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093

Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jak napisać i kiedy wysłać? Wzór
5 (100%) 1 głos[ów]
2019-04-04T11:08:41+02:0018.01.2019|Blog finansowy|
Dodaj komentarz