Punkty swapowe – czym są, jak działają?

Inwestowanie za pomocą kontraktów CFD ma często w sobie ukryte koszty, których nie widać przy zawarciu transakcji. Najważniejszym z nich są punkty swapowe, które odgrywają szczególnie dużą rolę przy swing tradingu czy handlu pozycyjnym. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy: czym są punkty swapowe oraz w jaki sposób mogą być wykorzystywane przy planowaniu transakcji.

punkty swapowe - co to

Kluczowe informacje:

 • Kontrakty CFD pozwalają na bardziej elastyczny styl gry niż ma to miejsce przy obrocie akcjami. Warto jednak pamiętać o ryzyku związanym z dźwignią finansową i dodatkowymi opłatami, takimi jak punkty swapowe.
 • Ta dodatkowa opłata pojawia się tylko wtedy, gdy chcemy przetrzymać naszą pozycję na CFD dłużej niż jedną sesję.
 • Co ciekawe – punkty swapowe mogą być także dodatnie, wtedy zarobimy na utrzymywaniu pozycji.
 • Punkty swap są wyliczane podstawie różnicy w wysokościach stóp procentowych w danych krajach (np. pomiędzy USA a Polską). Na ich wysokość może też wpłynąć np. rozliczenie dywidendy.

Czym są punkty swapowe?

Punkt swap to podstawowe pojęcie, jakie muszą znać inwestujący na rynku Forex/CFD. W dużym uproszczeniu jest to codzienne rozliczenie za utrzymanie otwartej pozycji na czas dłuższy niż jedna sesja. Wspominam o “rozliczeniu”, a nie “opłacie”, ponieważ czasem punkty swap pozytywnie wpływają na wynik transakcyjny. Punkty swapowe są wyliczane na podstawie różnicy stóp procentowych w różnych krajach (np. różnice stóp w Polsce i Szwecji mają wpływ na punkty swapowe naliczane na koniec okresu rozliczeniowego).

No dobrze, ale w jaki sposób są one naliczane? Wiemy, że korzystanie z kontraktów CFD wiąże się ze stosowaniem dźwigni finansowej. Oznacza to, że otwierający pozycje wykłada niewielki procent swojego kapitału, natomiast resztę pożycza. Im większe oprocentowanie, tym większe koszty odsetkowe. Punkty swap wyliczane są w pipsach za dzień. Jeden pips jest najmniejszą możliwą zmianą cen danego instrumentu. W przypadku walut jest to tradycyjnie czwarta liczba po przecinku. Następnie pipsy są przemnażane przez wielkość pozycji. Czyli jeśli jeden pips jest wart 5 dolarów, a koszt utrzymania pozycji to 7 pipsów, to łączny koszt utrzymania pozycji przez jeden dzień wynosi 35 dolarów. Zatem koszt lub zysk z utrzymania pozycji jest przedstawiany w postaci punktów swapowych.

Przykład działania punktów swap

Na samym początku wyjaśnię, jak wygląda proces zakładania pozycji na Forex na przykładzie pary walutowej EUR/PLN. W tym przykładzie euro jest walutą bazową, a złotówka kwotowaną. Oznacza to, że cena euro jest wyrażona w złotym. Przykładowo kurs EUR/PLN na poziomie 4,5 oznacza, że jedno euro jest warte 4,5 złotego. Otwierając krótką pozycję na wspomnianej parze, to inwestor tak naprawdę dokonuje następujących transakcji:

 • pożyczenie Euro po rynkowym oprocentowaniu,
 • wymiana euro na złotego,
 • zainwestowanie w instrumenty wolne od ryzyka w złotym,

W tym przykładzie inwestor musi spłacać “kredyt” zaciągnięty w euro i spłaca go z odsetek otrzymanych na polskim rynku. Jeśli oprocentowanie w EUR jest mniejsze niż w PLN, to na koniec dnia pojawi się dodatni swap, który będzie oznaczał dopisanie kwoty do rachunku. 

Przykładowo zysk z utrzymania krótkiej pozycji na parze EUR/PLN wynosi 0,33 pipsa. Wartość kontraktu to 100 000 €. Wartość jednego pipsa wynosi więc 10 €. Oznacza to, że dzienny zysk z shorta na EUR/PLN wynosi 3,3 €. Po 365 dniach zysk wyniesie 120,45 pipsa, czyli 1,2045 groszy. Oznacza to, że jeśli inwestor zajął krótką pozycję na EUR/PLN po 4,50, to jeśli w ciągu roku kurs tej pary walutowej wzrośnie powyżej 4,5120, to inwestor straci na transakcji.

Szukasz brokera CFD? Sprawdź najlepsze oferty!

Prowadzenie konta
0 zł
? darmowe w przypadku aktywnego korzystania z konta, w innym przypadku naliczane są opłaty
Typy CFD
Akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Platformy
MetaTrader 4

31 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,4/5
Prowadzenie konta
0€ lub 10€
? 0 zł przy otwarciu min.1 transakcji na 365 dni lub braku środków na koncie
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Platformy
MT4, xStation

1007 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,2/5
Prowadzenie konta
0 zł
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy
Platformy
MT4, MT5

630 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Co wpływa na koszty utrzymania pozycji?

Koszty utrzymania pozycji zależą od wysokości punktów swapowych. Do głównych czynników mających wpływ na ich wielkość zależą od:

 • stóp procentowych w danych krajach – im większa różnica w stopach procentowych między różnymi krajami, tym koszt utrzymania pozycji ma większy wpływ na rentowność transakcji. 
 • okres trwania transakcji – jeśli zamkniemy pozycję podczas tej samej sesji, wtedy nie poniesiemy kosztów zajmowania pozycji. Oznacza to skorzystanie z dźwigni finansowej “za darmo”. Może się wydawać, że można prostym “trikiem” uniknąć kosztów utrzymania pozycji. Wystarczy zamknąć pozycję na kilka sekund przed nową sesją i otwarcie nowej. Jednak w takim wypadku poniesiemy dwukrotnie koszty transakcyjne (spread lub prowizja). Najczęściej taki koszt jest większy niż oszczędność wynikająca z braku naliczenia swapu.
 • wielkość pozycji – im większa pozycja, tym większa wartość kosztów utrzymania pozycji, ponieważ rośnie wartość jednego pipsa.
 • prowizja brokerabrokerzy forex często pobierają prowizję za finansowanie, oznacza to, że powiększa to rzeczywiste koszty utrzymania pozycji i obniża potencjalne korzyści w przypadku dodatnich punktów swap
 • polityka pieniężna – ma to duże znaczenie dla inwestorów długoterminowych. Zmiana stóp procentowych powoduje, że od nowych wartości wylicza się koszt utrzymania pozycji.

punkty swapowe - czym są?

Wpływ punktów swapowych na trading

Swap jest szczególnie istotny dla zajmujących pozycje o średnim lub długoterminowym horyzoncie czasowym. Koszt utrzymania pozycji w połączeniu z dźwignią finansową może być istotnym czynnikiem mającym wpływ na rentowność transakcji. Z kolei jeśli swap jest dodatni, to inwestor zyskuje na długim przetrzymywaniu pozycji. Oczywiście najważniejsze jest to, aby zgadzał się kierunek zmiany pary walutowej albo CFD na inny instrument bazowy.

Podobnie punkty swap mogą pogorszyć wyniki w przypadku stosowania strategii zabezpieczających, czyli tak zwanego “hedgingu”. Taki rodzaj transakcji ma zapewnić ochronę przed niekorzystną zmianą ceny. Jednak im dłużej trwa takie zabezpieczanie pozycji, tym koszty swapu robią się coraz większe.

Strategia long short polega na zajęciu długiej i krótkiej pozycji na różnych instrumentach. Jest stosowana w przypadku kiedy inwestor sądzi, że jeden instrument bazowy będzie się zachowywał lepiej od drugiego. Przykładowo może to dotyczyć zarówno spółek z tej samej branży (np. kupno PKO BP i sprzedaż mBank) lub różne indeksy (np. kupno WIG 20 i krótka pozycja na DAX). Czasami może być to zajęcie przeciwstawnej pozycji na różnych towarach. Wśród strategii long short może być np. zajęcie spreadu (np. crush spread stworzony z zajęcia przeciwstawnych pozycji między śrutą sojową a olejem sojowym). W takim wypadku koszty utrzymania pozycji są znacznie większe niż w przypadku zwykłej strategii kierunkowej.

Zarządzanie ryzykiem to również istotny element w zarządzaniu pozycją. Warto oszacować, ile wynoszą koszty utrzymania pozycji w porównaniu do potencjalnego zysku. Jest to szczególnie istotne w przypadku handlu na niskich interwałach. Warto także w przypadku wybrania strategii carry trade (zarabiania na dodatnich punktach swap) oszacować zmienność rynkową i horyzont inwestycyjny. Może się bowiem okazać, że korzyść z punktów swapowych będzie niewielka w porównaniu do ryzyka związanego z inwestowaniem w bardzo zmienne aktywa.

Niektórzy brokerzy nie stosują punktów swap w przypadku inwestowania w CFD na indeksy. Przykładowo inwestowanie za pomocą BossaFx umożliwia handel indeksami bez punktów swap. 

Swap a rolowanie kontraktów i wypłata dywidendy

W przypadku CFD na kontrakty futures (np. na ropę) jednym z istotnych rodzajów swap’ów jest zmiana serii kontraktów. Podczas inwestowania za pomocą kontraktów futures w końcu następuje ich rozliczenie. Jeśli inwestor chce nadal utrzymać pozycję, to musi zamknąć pozycję w starym kontrakcie (np. wygasającym w marcu) i otworzyć pozycję w czerwcowym kontrakcie. Cena między marcowym i czerwcowym kontraktem jest różna, ponieważ istnieje efekt contango lub backwardation. 

W przypadku kontraktów CFD opartych na futures, zmiana na kolejną serię powoduje, że różnice w wycenie serii są widoczne w punktach swap. Przykładowo wygasający kontrakt terminowy na indeks S&P 5000 ma wartość 5000 punktów, z kolei czerwcowy kontrakt ma wartość 5050 punktów. Zatem następuje w kontrakcie CFD zmiana wartości indeksu z 5000 punktów do 5050 punktów. Po takim rozliczeniu następuje korekta w formie punktów swap. Długa strona jest obciążona punktami swap w wysokości 50 punktów, natomiast krótka strona otrzymuje w punktach swap 50 punktów. Dzięki temu rolowanie pozycji za pomocą kontraktów CFD jest neutralne dla każdej ze stron transakcji.

Kolejnym rodzajem punktów swap są te związane z wypłacaniem dywidendy. Niektóre akcje regularnie dzielą się nadwyżką gotówki z akcjonariuszami. Najczęściej jest to w formie dywidendy. Warto jednak pamiętać o tym, że niektórzy brokerzy pobierają opłatę za przyznanie dywidendy w przypadku posiadania CFD na akcje. W efekcie realna stopa dywidendy może być niższa niż w przypadku posiadania zwykłych akcji na giełdzie. Dywidenda w CFD na akcje jest wypłacana w formie punktów swap. Z kolei posiadacze krótkich pozycji mają pomniejszaną pozycję o dywidendę.

Punkty swapowe w XTB. Gdzie znaleźć potrzebne informacje?

Na platformie XTB można znaleźć informacje na temat punktów swapowych w informacji o danym instrumencie. W lewym dolnym rogu pojawia się informacja “daily swap”, który jest rozliczany w punktach procentowych. Widać, że koszt posiadania długiej pozycji jest droższy dla inwestora niż zysk z krótkiej pozycji. Wynika to z prowizji, które pobierają brokerzy forex, co jest jednym z dodatkowych źródeł dochodu. Z tego powodu zajmowanie długoterminowych pozycji walutowych za pomocą CFD jest mniej opłacalne niż zajęcie analogicznej pozycji za pomocą kontraktów terminowych.

punkty swapowe w XTB

Carry trade – zyski i potencjalne ryzyko

Carry Trade jest jedną z najpopularniejszych strategii, które umożliwiają zarabianie na korzystnej różnicy między stopami procentowymi. Zyski pojawiają się, kiedy inwestor pożycza pieniądze po niższej stopie, a inwestuje po wyższej. Wtedy może spokojnie spłacić koszty obsługi zadłużenia za pomocą otrzymanych odsetek. Duża różnica między stopami procentowymi to naprawdę spora szansa na duże zyski. Oczywiście podczas inwestowania narażamy się na ryzyko kursowe oraz zmiany polityki pieniężnej.

Podsumowując, sama strategia carry trade polega na tym, aby pożyczyć środki w walucie o niższej stopie procentowej i zainwestowaniu jej w kraju o wyższej stopie procentowej. Jednak haczykiem w tej strategii jest to, że najlepiej spisuje się w stabilnym środowisku makroekonomicznym obu krajów. Idealne dla strategii jest sytuacja, kiedy kurs walutowy porusza się w trendzie horyzontalnym. Jednak kiedy tak nie jest, to zyski z carry trade nie pokrywają strat związanych z gwałtowną zmianą kursu walutowego. Świetnym przykładem jest kurs USD/TRY (dolar amerykański do liry tureckiej), który w ciągu dwóch ostatnich lat wzrósł o ponad 120%. Oznaczało to, że jeśli inwestor pożyczył dolary (oprocentowane niżej), by zainwestować na tureckim rynku, to zysk z carry trade okazał się strasznym niewypałem. 

Inwestujesz w carry trade? – dowiedz się, co wpływa na wielkość stóp procentowych

Warto zastanowić się, dlaczego stopy procentowe w jednym kraju są wyższe od innych. Może to być spowodowane szeregiem czynników. Wśród nich:

 • obrona kursu walutowego za pomocą wysokich stóp procentowych,
 • niestabilne otoczenie polityczne,
 • walka z inflacją,
 • reakcja na sytuację gospodarczą.

Czasami wysokie stopy procentowe mogą być spowodowane zaczynającym się kryzysem walutowym. Bank centralny, aby nie dopuścić do zbyt dużego osłabienia waluty i odpływu kapitału, utrzymuje wysokie stopy. Takie sytuacje zdarzają się najczęściej w przypadku walut z krajów rozwijających się, które nie posiadają głębokiego rynku kapitałowego.

Są także sytuacje, kiedy wzrost stóp procentowych wynika z próby uspokojenia inwestorów, którzy nerwowo reagują na ryzyko polityczne. Świetnym przykładem jest Meksyk, gdzie tamtejszy bank centralny musiał w 2017 roku podnieść stopę procentową. Powodem było ryzyko polityczne związane z zaostrzeniem się relacji między Meksykiem a USA. Było to spowodowane dojściem do władzy Donalda Trumpa, który obrał kurs konfrontacyjny z południowym sąsiadem Stanów Zjednoczonych.

Czasami waluta może się osłabiać mimo tego, że nominalne stopy procentowe rosną. Może to wynikać z tego, że np. inflacja znajduje się znacznie powyżej celu. Zdarzają się sytuacje, że poziom stopy procentowej jest niższy niż inflacji. Oznacza to faktycznie ujemne stopy procentowe. Sama inflacja może mieć różne czynniki. Mogą to być szoki podażowe, czy wzrost gospodarczy znacznie powyżej potencjału.

Zbyt szybki wzrost gospodarczy może spowodować, że bank centralny jest zmuszony podnieść stopy procentowe, aby nieco schłodzić gospodarkę. Ma to na celu niedopuszczenie do narośnięcia baniek spekulacyjnych np. na rynku nieruchomości.

Czasami zdarza się, że na kurs walutowy wpływa wiele czynników jednocześnie, które powodują gwałtowne ruchy pary walutowe, które nieco odrywają się od fundamentów i mogą być zabójcze dla strategii carry trade. Taka sytuacja miała miejsce w 2022 roku, kiedy w Polsce inflacja była dwucyfrowa i była znacznie wyższa od poziomu stóp procentowych ustanawianych przez Narodowy Bank Polski. Wtedy nałożyły się czynniki geopolityczne, fiskalne i monetarne, które spowodowały, że kurs EUR/PLN rósł znacznie mocniej niż wynikało to z samych czynników fundamentalnych.

Jak zarządzać ryzykiem podczas stosowania carry trade?

Oczywiście można zarządzać ryzykiem związanym z carry trade. Wśród nich jest dywersyfikacja, czyli skorzystanie z wielu par walutowych umożliwiających stosowanie tej strategii. Ważne, aby korelacja między parami nie była zbyt duża. Kolejnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze stop-lossa. Dzięki temu można ograniczyć potencjalne straty, w przypadku kiedy pozycja jest na zbyt dużym minusie. Ważnym “bezpiecznikiem” jest monitorowanie polityki monetarnej wybranych banków centralnych. Może się okazać, że przed posiedzeniem dotyczącym poziomu stóp procentowych można zamknąć lub zredukować ekspozycję.

Co to są punkty swapowe (swap points )?

Jest to miara informująca, jaki jest koszt lub przychód wynikający z utrzymania otwartej pozycji na kolejny dzień obrachunkowy (tzw. rollover). Punkty swap są wyrażone w pipsach lub wielkości procentowej. Czasami punkty swap są związane z rozliczeniem rolowania kontraktów lub wypłatą ekwiwalentu dywidendy.

Jak oblicza się punkty swapowe?

Punkty swapowe oblicza się na podstawie różnicy w stopach procentowych oraz aktualnej cenie waluty oraz wielkości pozycji. Im większa pozycja, tym większy przychód lub koszt związany z utrzymaniem pozycji na kolejny dzień tradingowy.

Dlaczego punkty swapowe są ważne w handlu Forex?

Punkty swap pozwalają na oszacowanie kosztu utrzymania pozycji w zależności od scenariusza tradingowego. Może mieć to istotny wpływ na rentowność transakcji.

Czy punkty swapowe mogą być zarówno dodatnie jak i ujemne?

Punkty swap mogą być dodatnie (generować zysk) lub ujemne (koszt). Może się zdarzyć, że zarówno długa jak i krótka pozycja może generować stratę. Nie będzie natomiast sytuacji, kiedy obie pozycje będą generować dodatnie punkty swap.

Jak punkty swapowe wpływają na moją strategię tradingową?

Dodatni swap może być wykorzystany do stosowania strategii carry trade. Natomiast ujemny swap zmniejsza rentowność transakcji.

Jak różnice w stawkach procentowych wpływają na punkty swapowe?

Im większa jest różnica między stopami procentowymi dwóch walut, tym większe są punkty swapowe.

Czy mogę uniknąć płacenia punktów swapowych?

Tak, wystarczy zamknąć pozycję przed rozpoczęciem kolejnego dnia tradingowego. Czasami niektórzy brokerzy mogą oferować brak punktów swap dla wybranych produktów. 

Gdzie mogę znaleźć informacje o punktach swapowych?

Takie wiadomości możemy sprawdzić na platformie albo za pomocą kalkulatorów dostępnych na stronach brokerów. Innym miejscem, gdzie zawierają się informacje na ten temat, są tabele opłat lub specyfikacje danych instrumentów.

Czy dodatni swap może się zmienić na ujemny?

Tak, jest to możliwe w przypadku zmiany poziomu stóp procentowych.

Czy w weekend płacę za utrzymanie pozycji?

Najbardziej “kosztowne” są piątkowe punkty swap, ponieważ są naliczane za trzy dni (piątek, sobotę, niedzielę). Wynika to z tego, że na rynku walutowym oraz na najważniejszych giełdach handel nie odbywa się w sobotę i niedzielę.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()