Ranking IKE 2021 – najlepsze konta emerytalne

Ranking IKE

O stan swoich finansów na jesień życia warto zacząć się troszczyć z odpowiednim wyprzedzeniem, z czego sprawę zdaje sobie coraz więcej osób. Rosnącą popularnością cieszą się alternatywne dla wątpliwego emerytalnego systemu metody zabezpieczenia przyszłości. Szczególne zainteresowania wzbudzają Indywidualne Konta Emerytalne. Jak wybrać najlepsze i które zasługują na zaufanie? Przedstawiamy nasz ranking IKE.

Indywidualne Konta Emerytalne, choć nadal pozostają rozwiązaniem stosunkowo niszowym i wciąż dalekim od upowszechnionego, odnotowują jednak powoli coraz większe zainteresowanie. Zauważyć można to choćby w sieci, gdzie poszukując informacji na temat IKE, znaleźć można w propozycjach wyszukiwania wiele różnych aspektów związanych z tym tematem, które interesują Polaków. W naszym rankingu zgromadziliśmy i wyselekcjonowaliśmy najlepsze oferty produktów, które zasługują na uwagę.

Ranking IKE – najlepsze oferty

 • Agio.
  – Minimalna pierwsza wpłata: 1000 zł.
  – Minimalna kolejna wpłata: 100 zł.
  – Opłata manipulacyjna: 800 zł.
  – Opłata od pierwszej i kolejnych wypłat: 200 zł i 0 zł.
  – Otwarcie przez internet: tak.
 • mBank.
  – Minimalna pierwsza wpłata: brak.
  – Minimalna kolejna wpłata: brak.
  – Opłata manipulacyjna: 0 zł.
  – Opłata od pierwszej i kolejnych wypłat: 0 zł.
  – Otwarcie przez internet: tak.
 • Allianz.
  – Minimalna pierwsza wpłata: 300 zł.
  – Minimalna kolejna wpłata: 50 zł.
  – Opłata manipulacyjna: -.
  – Opłata od pierwszej i kolejnych wypłat: 1,5%.
  – Otwarcie przez internet: tak.
 • Millennium.
  – Minimalna pierwsza wpłata: 100 zł.
  – Minimalna kolejna wpłata: 100 zł.
  – Opłata manipulacyjna: 800 zł.
  – Roczna kapitalizacja odsetek: 1%.
  – Otwarcie przez internet: tak.
 • Esaliens.
  – Minimalna pierwsza wpłata: brak.
  – Opłata za otwarcie konta: 750 zł.
  – Opłata manipulacyjna: 0 zł.
  – Opłata od pierwszej i kolejnych wypłat: 200 zł i 0 zł.
  – Otwarcie przez internet: tak.

Przygotowując nasz ranking IKE, wykonaliśmy kompleksowe rozeznanie w poszukiwaniu konkurencyjnych ofert. Choć, jak wspomnieliśmy na wstępie, osobiste rachunki do gromadzenia dodatkowych środków na okres emerytury to rozwiązanie o wciąż umiarkowanej popularności, to jednak oferta rynkowa to pierwszy dobry argument za tym, aby poświęcić im chwilę uwagi.

Jest ona nie tylko bogata, ale i znaleźć można w niej dużo znanych, sprawdzonych i oferujących konkurencyjne rozwiązania marek. W zestawieniu wyodrębniliśmy pięć najlepszych ofert – i to zarówno opracowanych przez fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe i inwestycyjne, jak i przez banki. Jest w czym wybierać!


Mogą Cię zainteresować:

Jak znaleźć najlepsze konto i jak czytać ranking IKE?

Poszukując najlepszego konta IKE, warto wziąć pod uwagę kilka podstawowych czynników, które wyodrębniliśmy zresztą w tabeli – chcąc ułatwić wybór najlepszej oferty.

 • Zwróć uwagę na opłatę, jaka naliczana jest podczas zakładania lub dalszego prowadzenia IKE. Niektórzy mogą naliczać tutaj spore sumy, a inni w ramach np. innego ukształtowania oferty lub działań promocyjnych mogą z niej całkowicie zwalniać. Podobnie wygląda kwestia z dalszym użytkowaniem konta.
 • Sprawdź, jakie są koszty przeniesienia środków z IKE na inny fundusz. Choć nie każdy może w ogóle stawać przed decyzją o takiej transakcji, to warto w razie czego znać potencjalne koszty z nią związane.
 • Zwróć uwagę na też na zasady związane z wypłatą środków.
  Dostawcy usług związanych z IKE często określają np. minimalne wartości, jakie mogą zostać wypłacone, a także procent od danej kwoty przy wypłacie środków. To standardowe praktyki pozwalające na czerpanie oczywistych korzyści z oferowania kont IKE – to w końcu komercyjne produkty.

IKE – co to jest i jak działa?

IKE, czyli w Indywidualne Konta Emerytalne, to dedykowane rachunki pieniężne, na których osoba dorosła może zdeponować określoną kwotę w polskiej walucie. Gromadzone w ten sposób środki mają stanowić zabezpieczenie finansowe na czas emerytury, stanowiąc uzupełnienie dla podstawowego świadczenia emerytalnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Indywidualne Konto Emerytalne to narzędzie, które jest zdefiniowane przez polskie prawo. Co więcej, reguluje je dedykowana „ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego” 1. Zgodnie z jej zapisami, warto wskazać kilka kluczowych zasad, na których oparte jest funkcjonowanie IKE.

 • Indywidualne Konto Emerytalne może zostać założone przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 16. rok życia.
 • Decyzja o założeniu IKE jest dobrowolna, a konsument ma pełną swobodę w wyborze usługodawcy (np. banku lub funduszu) oferującego najlepsze konto emerytalne.
 • Indywidualne Konto Emerytalne może zostać utworzone jedynie dla pojedynczego użytkownika, a nie np. dla rodziny, małżeństwa lub innych grup.
 • Środki ulokowane na koncie można powiększać wpłatami, których łączna wysokość w ciągu roku nie może przekroczyć trzykrotności średniej pensji brutto ogłaszanej w ostatnim kwartale każdego roku.
 • Pieniądze przechowywane na IKE nie są objęte podatkiem od odsetek kapitałowych, popularnie zwanym „Podatkiem Belki”.
 • Ze środków na koncie emerytalnym można korzystać dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przed tym, wypłacanie środków z IKE będzie skutkowało obłożeniem ich 19-procentowym podatkiem od odsetek kapitałowych!
ranking ike

Kto może zaoferować nam założenie IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne podlega prawnym regulacjom nie tylko pod kątem limitów wpłat czy tego, kto, kiedy i na jakich zasadach może nim dysponować. Wspomniana ustawa z 2004 roku wskazuje także rodzaj podmiotów, który ma prawo do oferowania możliwości założenia u nich IKE.

Kto może oferować możliwość założenia IKE?

 • Banki.
 • Otwarte Fundusze Emerytalne.
 • Domy maklerskie.
 • Zakłady ubezpieczeniowe.
 • Fundusze inwestycyjny.

Limit IKE – ile wynosi obecnie i jak się zmieniał?

Poza podstawowymi założeniami funkcjonowania IKE, warto wiedzieć, że ustawa z 2004 roku określa też tzw. limity. Między październikiem a grudniem każdego roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydaje obwieszczenie, w którym wyznacza obowiązujący przez kolejny rok limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne 2.

Co za tym idzie, planując założenie IKE, warto zapoznać się z aktualnie obowiązującym rządowym obwieszczeniem. Z jego aktualną treścią można szybko zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny. Oto, jak w ostatnim dziesięcioleciu kształtował się roczny limit wpłat.

 • 2010: 9 579 zł.
 • 2011: 10 077 zł
 • 2012: 10 578 zł
 • 2013: 11 139 zł
 • 2014: 11 238 zł
 • 2015: 11 877 zł
 • 2016: 12 165 zł
 • 2017: 12 789 zł
 • 2018: 13 329 zł
 • 2019: 14 295 zł
 • 2020: 15 681 zł
 • 2021: 15 777 zł

Jak widać, z roku na rok zaobserwować można tendencję wzrostową, która szczególnie przyśpieszyła w ciągu ostatnich 3 lat. Z czego to wynika? Z metodyki obliczania aktualnej wysokości limitu IKE na bieżący rok. Wynosi on bowiem trzykrotność bieżącej średniej pensji w wartości brutto, która stanowi podstawę do wskazania aktualnego limitu.

Dlaczego warto korzystać z IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne zdecydowanie zasługuje na większą popularność wśród Polaków. Choć nie jest to rozwiązanie wolne od wad, jak choćby górny limit rocznych wpłat czy obłożenie podatkiem w przypadku przedwczesnej wypłaty środków, to jednak lista korzyści jest niebagatelna.

 • IKE to alternatywne narzędzie do gromadzenia środków na zabezpieczenie swojej finansowej przyszłości na czas emerytury.
  To szczególnie korzystne rozwiązanie, jeżeli dużą część życia przepracowało się na tzw. „sieciówkach” lub ma się wątpliwości co do tego, czy przyszła emerytura będzie wystarczająco satysfakcjonującej wysokości.
 • Zwolnienie z „Podatku Belki”, ale pod jednym warunkiem.
  Fakt, że nasze środki gromadzone na koncie emerytalnym nie podlegają opodatkowaniu i nie pomniejszają ich żadne daniny, to duża zachęta. Co więcej, do cierpliwego i sumiennego powiększania stanu konta przez kolejne miesiące i lata pośrednio motywuje to, że za próby „podbierania” z niego przed osiągnięciem wieku emerytalnego 19% podatek od odsetek kapitałowych jest już naliczany.
 • IKE jest bezpieczne, a przy tym daje swobodę.
  Indywidualne Konta Emerytalne mogą stanowić dla nas zabezpieczenie na jesień życia szczególnie w przypadku wątpliwości, czy system ZUS przetrwa do czasów, gdy nadejdzie nasza emerytura. Co więcej, środki można przenieść do innych np. lokat czy funduszy – założenie rachunku nie oznacza, że nie możemy zmienić zdania. Nie ma obowiązku korzystania z niego dożywotnio.
 • Środki podlegają dziedziczeniu.
  Obawiasz się, czy w razie niespodziewanych kolei losu środki nie przepadną bezpowrotnie? Bez obaw – zgromadzone na IKE pieniądze podlegają dziedziczeniu, przez co po śmierci właściciela mogą one przypaść np. na jego dzieci lub innych bliskich.

Jeżeli nie IKE, to co? Rozwiązania alternatywne

Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwca 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
mBank eKonto z lokatą
1 %
? dla nowych klientów
Oprocentowanie
3 miesiące
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
InBank Lokata
2,20 %
? 0,7% na 3 miesiące, 1% na 6 miesięcy, 1,5% na 12 miesięcy, 1,75% na 24 miesiące, 1,85% na 36 miesięcy, 2% na 48 miesięcy, 2,2% na 60 miesięcy
Oprocentowanie
3-60 miesięcy
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Lokata na Nowe Środki
0,80 %
? zależne od okresu lokaty: 2 lub 3 miesiące
Oprocentowanie
2 lub 3 miesiące
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Nie da się ukryć, że znalezienie alternatywnego rozwiązania dla IKE nie jest proste. Dzięki preferencyjnym przywilejom, jak m.in. brak obłożenia podatkiem, dedykowane konto emerytalne może wydawać się szczególnie konkurencyjnym rozwiązaniem wobec np. lokat oszczędnościowych.

Atrakcyjność tych popularnych bankowych narzędzi do odkładania środków na przyszłość, jest tym bardziej wątpliwa w dobie drastycznej obniżki stóp procentowych przez NBP. Sięgając w sierpniu 2020 roku ledwie ponad 0,1% 3, oprocentowanie lokat jest obecnie tak symboliczne, że korzyści z nich są trudno zauważalne nawet w perspektywie wieloletniej. To jednak tylko jeden punkt widzenia.

Nawet przy stosunkowo niskich stopach procentowych lokata wciąż może być jednak alternatywą, którą warto rozważyć. Kiedy?

 • Kiedy szukamy łatwego w założeniu miejsca do zdeponowania środków, które chcemy, aby procentowało – nawet, jeżeli to oprocentowanie niewielkie.
 • Gdy nie możemy zagwarantować, że nie będziemy w razie awaryjnej sytuacji potrzebowali wypłaty środków.

Jaki jeszcze inny sposób można wymienić w przypadku alternatywnych rozwiązań dla kont emerytalnych? Nie sposób nie wspomnieć o najbardziej z tradycyjnych metod – odkładaniu do tzw. „skarpety”. Z jednej strony, niektórzy potraktują to jako rozwiązanie bezpieczne od kryzysów systemu bankowości i namiastkę finansowej niezależności w dobie odchodzenia od gotówki. Nie należy jednak zapominać o problemach takiego rozwiązania – nie uchronimy gotówki od takich zjawisk, jak np. inflacja.

Źródła:

 1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041161205
 2. https://www.gov.pl/web/rodzina/ike-limit-wplat
Komentarze (3)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • P
  P
  Praktykaateoria
  30.09.2020, 20:29

  „nie uchronimy gotówki od takich zjawisk, jak np. inflacja.” Śmieszny argument. A w IKE chronimy?
  Stopa zwrotu np. w fund. NN Perspektywa 2040 przez ostatnie 3 lata to 1,62% czyli średnio 0,54% rocznie a gusowska inflacja 2-3% .

  • E
   E
   Emilia
   14.10.2020, 12:35

   Przecież jasno wytłumaczone, że zysk na 19% podatku Belki minus inflacja to wiecej niż zysk z najlepszej lokaty bankowej minus inflacja. proste, ale nie rozumiem skąd w czołówce Akio, gdzie opłata manipulacyjna 800 zł? Szukam dobrego IKE, ale chyba nie na tej stronie :(

  • J
   J
   Jarek
   29.11.2020, 20:57

   mam ike w AVIVA przez 6 lat nic nie urosło, suma wpłat od 2014 do 2020 jest równa stanowi zgromadzonych środków. Kto to wymyślił?

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x