Ranking IKZE – konto maklerskie czy TFI?

IKZE to mądry pomysł na odkładanie środków na jesień swojego życia oraz sposób na coroczne obniżenie podatku dochodowego. Jak inwestować z wykorzystaniem IKZE? Na jakie produkty finansowe się zdecydować? Sprawdź nasz ranking IKZE.

Według danych zgromadzonych przez KNF, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są najrzadziej wybieranym produktem emerytalnym. Na koniec 2020 roku liczba uczestników IKZE wynosiła 407 tysięcy, a ich łączne oszczędności przekroczyły 4,5 miliarda złotych. 1

Poniższa tabela pokazuje popularność poszczególnych opcji emerytalnych wśród mieszkańców naszego kraju.

Nazwa produktuOFEPPKIKEPPEIKZE
Liczba uczestników (mln)15,4301,4830,7410,631 0,407
Zgromadzone środki (mld)148,6 2,8111,92 17,01 4,58
Liczba instytucji oferujących ten produkt emerytalny1019633046
Źródło: obliczenia UKNF, knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_stanie_rynku_emerytalnego_w_Polsce_na_koniec_2020_r.pdf

Mimo tego, że IKZE nie osiągnęło jeszcze takiej rozpoznawalności jak IKE czy PPK, warto zainteresować się tym sposobem odkładania środków na starość. Zdecydowanie kuszące w jego przypadku jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (w zamian do zapłaty będzie niższy 10% podatek dochodowy) oraz możliwość corocznego odpisania od dochodów wysokości wpłaconych na IKZE środków.

Wzrastająca liczba instytucji udostępniających możliwość oszczędzenia w ramach IKZE pokazuje, że prawdopodobnie ten produkt emerytalny nie przeżył jeszcze swojego szczytu zainteresowania.

Co to jest IKZE?

Przed przedstawieniem różnych opcji na najlepsze IKZE, odpowiedzmy najpierw, czym jest ten typ rachunku.

IKZE to skrót, który oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest to forma dobrowolnego odkładania środków na emeryturę z wykorzystaniem przygotowanych do tego produktów finansowych. W zależności od rodzaju oferty IKZE może przybrać postać konta oszczędnościowego, rachunku maklerskiego czy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Jeśli planuje się jakąś formę inwestowania środków, warto sprawdzić, czy nie można jej zrealizować w ramach IKZE. Korzyści, o których już wspominaliśmy, są spore:

 • niższy podatek – zamiast 19% podatku Belki, tylko 10% podatku dochodowego – oraz
 • oszczędności przy rozliczeniu rocznym.

Należy jednak pamiętać, że aby nie zapłacić podatku Belki, należy spełnić dwa poniższe warunki:

 • środki w IKZE nie zostaną wypłacone przed 65. rokiem życia,
 • dokona się wpłat w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Gdy więc nie będziemy chcieli (lub nie będziemy w stanie) spełnić poniższych warunków, oszczędzanie na IKZE nie będzie już tak atrakcyjne. Wciąż pozostanie jednak opcja odliczenia wpłaconej na rachunek IKZE kwoty od dochodu w corocznym rozliczeniu skarbowym.

Czym różni się IKE od IKZE? W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) nie płaci się podatku dochodowego i wiek uprawniający do wypłaty środków jest niższy niż w przypadku IKZE i wynosi 60 lat. Minusem IKE jest brak możliwości odliczenia wpłat od podatku, na co pozwala IKZE.

IKZE a podatek dochodowy

Po założeniu konta IKZE korzyści można odczuć praktycznie natychmiastowo, a nie jak w przypadku IKE dopiero w wieku emerytalnym.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ środki odłożone w danym roku na IKZE, możemy odpisać od kwoty, która podlega naliczeniu podatku dochodowego.

Oszczędności z tego tytułu zależą od wysokości wpłat na IKZE oraz naszej stawki podatkowej. Jeśli wykorzystamy cały dostępny w 2021 roku limit, który wynosi 6310,80 złotych, będziemy mogli zaoszczędzić:

 • 1. próg podatkowy – PIT 17% -> 6310,8 zł x 17% = 1072,83 zł
 • podatek liniowy – PIT 19% -> 6310,8 zł x 19% = 1199 zł
 • 2. próg podatkowy – PIT 32% -> 6310,8 zł x 32% = 2019,4 zł

Jak widać, gra jest warta świeczki, szczególnie gdy będziemy odliczać kwoty z limitu IKZE rok po roku, np. przez 30 lat oszczędzania. W przypadku 2. progu podatkowego da to oszczędności przekraczające 60 tysięcy złotych.

IKZE to skuteczne rozwiązanie antypodatkowe, jednak ustawodawca musiał wprowadzić pewne limity wpłat. Gdyby ich nie było, w rezultacie poprzez wpłaty na IKZE można byłoby zupełnie uniknąć podatku dochodowego. Można przypuszczać, że nie jest to rozwiązanie, które satysfakcjonowało rządzących i skarb państwa…

Jaki jest limit IKZE?

Jak jednak tworzone są limity wpłat przy takich produktach emerytalnych jak IKE i IKZE? Ustawodawca łączy ich wysokość z określonymi, prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi.

Roczny limit IKZE, czyli wysokość kwoty, którą można wpłacić w danym roku, nie może przekroczyć 1,2-krotnosci średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, które zostało zaprognozowane na 5259 złotych.

Limit IKZE w 2021 roku wynosi więc (5259 zł x 1,2) 6 310,80 złotych.

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, jest on wyższy i może osiągnąć 1,8-krotność średniego wynagrodzenia, czyli (5 259 zł x 1,8 = 9 466,20) 9 466,20 zł.

Limit na IKZE można wykorzystać poprzez jedną lub kilka wpłat. Gdy nie skorzystamy z niego w danym roku, nie przechodzi on na następne lata. Dlatego, czym szybciej zdecydujemy na IKZE, tym więcej zdołamy odłożyć do wieku emerytalnego. Limity wpłat rosną z roku na rok, zgodnie ze wzrostem średniej pensji – są to jednak symboliczne kwoty. Limit w 2020 roku wynosił 6272,40 zł, czyli tylko o 38,40 złotych mniej niż w 2021.

produkty finansowe IKZE

Jak inwestować w IKZE?

IKZE to nie jest jeden produkt emerytalny, lecz forma oszczędzania połączona z różnymi rozwiązaniami, przygotowanymi przez instytucje finansowe.

Z IKZE można skorzystać w ramach:

 • Funduszy inwestycyjnych TFI,
 • Dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE),
 • Polisy na życie UFK,
 • Bankowych kont oszczędnościowych,
 • Kont maklerskich.

Jaką strategię wybrać, aby najwięcej zaoszczędzić? Wszystko zależy od ilości posiadanego czasu oraz wiedzy w kwestiach finansowych. Jeśli ktoś orientuje się w tajnikach rynków kapitałowych, nie będzie chciał korzystać z usług żadnych pośredniczących funduszy. Życzą one sobie całkiem sporo za swoje usługi, lecz nie jest zagwarantowane to, że stopy zwrotu przekroczą wysokość prowizji.

Niektóre z funduszy TFI inwestują w bardzo zachowawcze instrumenty finansowe, przede wszystkim w bezpieczne ETFy czy obligacje. W takim przypadku może dojść do absurdalnych sytuacji. Opłata bieżąca za uczestniczenie w funduszu będzie wynosić np. 2%, a stopa zwrotu 1%. Wydaje się, że lepsze w takim przypadku będzie zwykłe konto oszczędnościowe.

Dlatego część osób bierze sprawy w swoje ręce i zakłada IKZE w ramach konta maklerskiego. Odpowiedzialność wyboru spółek czy ETF’ów spada wtedy na barki oszczędzającego, jednak z dozą wiedzy można pokusić się o lepsze wyniki niż te, osiągane przez fundusze inwestycyjne. Nie zapłaci się także prowizji za ich pośrednictwo.

Gdy jednak oszczędzający nie czuje się na siłach, aby stawić czoła rynkowi kapitałowemu, skuteczne fundusze TFI mogą być wygodnym rozwiązaniem. Skupmy się teraz na przedstawieniu najpopularniejszych rozwiązań IKZE, w postaci funduszy i kont maklerskich.

IKZE może przybrać także formę konta oszczędnościowego, jednak nie jest to zbyt interesująca opcja, zważywszy na niewysokie oprocentowanie. Również oferta polskich instytucji nie jest specjalnie bogata w tym zakresie. Z dużych banków tylko ING proponuje konto oszczędnościowe w wersji IKZE, a reszta ofert pochodzi od mniejszych, spółdzielczych instytucji finansowych.

Oferty na kontach maklerskich

Aktualnie (stan na 12.08.2021) rachunki inwestycyjne IKZE dostępne są w 6 domach maklerskich. 4 z nich to oferty bankowe, a 2 pozabankowe. Lista przedstawia się następująco:

 • Dom Maklerski BOŚ (Bossa)
 • Biuro Maklerskie mBanku,
 • Dom Maklerski Millennium
 • DM Banku BPS
 • Dom Maklerski BDM,
 • Dom Maklerski Noble Securities.

Na wybór odpowiedniego rachunku powinny wpływać na pewno: wysokość opłat i prowizji oraz dostępne instrumenty finansowe, co przedstawiamy w poniższej tabeli.

DM BOŚBM mBankuDM MillenniumDM BPSDM BDMDM Noble Securities
Opłata za otworzenie i prowadzenie konta0 zł0 zł48 zł0 zł0 zł0 zł
Dostęp do zagranicznych akcji i ETF’ówXXXX
Prowizja od obrotu akcjami0,38% min. 5 zł0,39% min. 5 zł0,38% min. 4,90 zł0,13% min. 3 zł0,39% min. 5,95 zł0,38% min. 10 zł
Prowizja od obrotu obligacjami0,19% min. 5 zł0,19% min. 5 zł
0,20% min. 4,99 zł0,13% min. 3 zł0,19% min. 5,95 zł0,2% min. 5 zł

Konto IKZE – który rachunek maklerski wybrać?

Jeśli chcemy na maklerskim IKZE korzystać z instrumentów finansowych z zagranicznych giełd, wybór musi paść albo na Biuro Maklerskie mBanku, albo Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Ze względu na to, że te oferty cenowo są równorzędne, wybór w każdym przypadku będzie dobry. Na uwagę zasługuje też fakt, że ci maklerzy udostępniają bardzo przejrzyste i wygodne platformy oraz aplikacje inwestycyjne.

Jeśli interesują nas tylko krajowe aktywa w postaci akcji i obligacji to z powodu niskiej prowizji bezkonkurencyjna wydaje się oferta Domu Maklerskiego Banku Polskiej Spółdzielczości.

Prowizja za obrót akcjami w wysokości 0,13% zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji, która proponuje zwykle prawie 0,38-0,39% za usługę pośrednictwa giełdowego. Dom Maklerski BPS nie oferuje może zbyt nowoczesnych narzędzi inwestycyjnych, jednak w przypadku IKZE nie do końca musi to przeszkadzać. Z powodu niskiego limitu IKZE, nie wykonuje się przecież zbyt wiele ruchów rocznie na takim rachunku inwestycyjnym.

Oferty funduszy inwestycyjnych

Oszczędzanie na IKZE może przybrać także formę ulokowania środków w funduszach inwestycyjnych. Taką opcję wybierają przede wszystkim osoby, którym wydaje się, że świat finansów jest zbyt skomplikowany na dokonywanie indywidualnych decyzji inwestorskich.

Na pewno wybierając TFI, można zaoszczędzić trochę czasu, dlatego, że to specjaliści zajmą się wpłaconymi przez nas środkami na IKZE. Podczas gdy do nas należy tylko wybór TFI i proponowanego w jego ramach funduszu. Zwykle do wyboru jest kilkanaście opcji – poczynając od spokojnych i konserwatywnych rozwiązań, a kończąc na tych bardziej ryzykownych, które pozwolą na wyższą stopę zwrotu.


→ Przeczytaj: opinie o IKZE w UNIQA


W przypadku wyboru TFI najważniejsze jest przyjrzenie się opłatom oraz potencjalnej stopie zwrotu, ponieważ to one pozwalają wyliczyć, czy inwestycja w dany fundusz ma sens.

Przyjrzyjmy się 4 popularnym TFI w poniższej tabelce.

Liczba funduszy do wyboruOpłata za założenie IKZEOpłaty bieżące (w zależności od wybranego funduszu)Stopa zwrotu przy opcji najniższego ryzyka (ostatnie 36 miesięcy)
UNIQA TFI170 zł0,65% – 3,85%UNIQA Ostrożnego Inwestowania -> 3,23% 2
NN Investment Partners TFI270 zł0,30% – 2,70%NN konserwatywny –> 2,47%. W ostatnich 60 miesiącach -> 5,09% 3
Generali TFI180 zł0,93% – 5,78%Generali Oszczędnościowy -> 6,12% 4
PZU TFI inPZU140 zł0,5% – 1,00%inPZU Inwestycji Ostrożnych -> 3,64% 5

Najlepsze IKZE – wybór TFI

W zależności od potencjalnej stopy zwrotu (wraz ze wzrostem której rośnie także ryzyko inwestycyjne) opłaty bieżące w funduszach TFI są bardzo różne. Może być to tylko 0,30% jak w przypadku opcji NN konserwatywny, jak i aż 5,78% wybierając Generali Akcje: Nowa Europa.

Stopy zwrotu również są bardzo zróżnicowane – od 3-4% w skali roku aż do 60-70% w perspektywie 36 czy 60-miesięcznej. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre fundusze kończą pewne okresy na minusie – w takich przypadkach oszczędzający stracą część swoich ulokowanych środków.

Trzeba przyznać, że w 2020 i 2021 roku wyniki TFI są zadowalające, co jednak będzie, gdy skończy się hossa na światowych giełdach? W takim przypadku mogą ucierpieć nasze oszczędności. Jednak podczas rynkowych zawirowań również środki zgromadzone na maklerskim IKZE, na którym sami dokonaliśmy wyboru spółek, mogą poważnie się skurczyć.

Warto przemyśleć założenie IKZE, aby dodać finansowych kolorów naszej jesieni życia. Korzyści z tego rozwiązania odczujemy jednak dużo szybciej – podczas pierwszego zeznania podatkowego, gdy będzie na nas czekał niższy podatek do zapłacenia.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1. KNF: Informacja o stanie rynku emerytalnego w Polsce
knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_stanie_rynku_emerytalnego_w_Polsce_na_koniec_2020_r.pdf

2. Uniqa: Wycena TFI
uniqa.pl/informacje-tfi/wycena-tfi/

3. Goldman Sachs TFI: Notowania
nntfi.pl/notowania

4. Generali Investments: Wyceny funduszy otwartych
generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wyceny-funduszy-otwartych

5. inPZU Inwestycji Ostrożnych
pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/inwestycje-i-oszczednosci/fundusze-inwestycyjne/inpzu-inwestycji-ostroznych

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.9/5 - (11 votes)
Komentarze (3)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • t
  t

  toms

  28.03.2024, 11:12

  Wyróżniający się komentarz

  Ogólnie oprócz kosztów kluczowym parametrem jest łatwość użytkowania. Niby z większości rankingów wychodzi że IKZE w DM BOŚ Bossa jest najlepszy, ale w praktyce nie da się z niego normalnie korzystać. Interfejs z lat 90 i brak aplikacji sprawiają że zrezygnowałem z jego usług mimo że był polecany na wszystkich stronach.
  Założyłem konto IKZE w DM mBanku który też jest stosunkowo tani a ma super UX i aplikację mobilną.

 • r
  r

  roman

  28.03.2024, 11:09

  Wyróżniający się komentarz

  Dom maklerski BPS zamknął działalność, trzeba zaktualizować rankingi.

 • K
  K

  Konrad Kowalczyk

  04.01.2022, 13:31

  Wyróżniający się komentarz

  Dzień dobry,

  jak sam może Pan sprawdzić w załączonej przez Pana tabeli opłat i prowizji:

  „3. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w ramach IKE i IKZE -> bezpłatnie”.

  Zakładając więc tylko konto IKZE w BPS, nie zapłacimy nic za jego prowadzenie. Ta informacja została potwierdzona przez pracownika infolinii.

  Pozdrawiamy

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie