Ranking lokat bez konta: czerwiec 2024

W poszukiwaniu najkorzystniejszych warunków finansowych wiele osób rozważa lokaty niezwiązane z koniecznością posiadania konta bankowego. Jakie propozycje prezentują banki w tej kategorii? Sprawdzamy najatrakcyjniejsze oferty, analizując oprocentowanie, okres trwania lokaty oraz ewentualne dodatkowe benefity. Oto najnowszy ranking lokat bez konta – przewodnik dla każdego, kto chce mądrze ulokować swoje oszczędności.

Kluczowe informacje

 • Lokaty bez konta pozwalają na wpłacenie określonej sumy pieniędzy na wybrany okres. Po zakończeniu lokaty bank wypłaca kapitał wraz z naliczonymi odsetkami, od których pobierany jest podatek Belki.
 • Można wybrać najlepszą lokatę bez konta korzystając z internetowych rankingów. Ważne jest porównanie oprocentowania, minimalnej kwoty wpłaty, okresu trwania lokaty, kapitalizacji odsetek i sposobu założenia lokaty.
 • Aby obliczyć zysk z lokaty, należy przemnożyć kwotę lokaty przez jej oprocentowanie, podzielić wynik przez 12, pomnożyć przez liczbę miesięcy trwania lokaty i uwzględnić 19% podatek od zysków kapitałowych.
 • Lokaty bankowe są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia kwotę gwarancyjną do maksymalnie 100 tys. euro.

Dużą wadą lokat bankowych, z punktu widzenia niektórych konsumentów, jest konieczność założenia konta w danym banku lub też zwyczajnie posiadania już w nim rachunku. Tym samym, aby założyć taki depozyt, trzeba być już klientem danej instytucji.

Choć warunek ten występuje w wielu dużych bankach, jak np. PKO BP, to nie jest jednak regułą. Instytucje zdają sobie sprawę z dużego zainteresowania tego typu produktami – dlatego oferują możliwość założenia lokaty bez konta.

Zastanawiasz się, jaki zysk osiągniesz z danej lokaty? Pomoże Ci w tym wygodne i szybkie narzędzie, kalkulator zysku z lokaty. Tego typu prosta analiza zawiera symulację korzyści z oprocentowanego depozytu.

Jak działa lokata bez konta?

Zasady działania lokat bez konta są bardzo proste. Z oferty banków wybieramy tę, która ma najlepsze oprocentowanie i dobre warunki (m.in. nie wymaga od nas otwarcia rachunku bankowego), po czym wpłacamy na nią określoną sumę pieniędzy na wybrany okres (np. 2 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok, 2 lata, itp.).

Po zakończeniu lokaty – czyli po wygaśnięciu umowy, bank wypłaca nam wpłacony kapitał plus naliczone odsetki, czyli nasz wypracowany zysk. Niestety, tutaj podobnie, jak w przypadku obligacji, dywidend, funduszy czy innych depozytów bankowych, pobierany jest podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), który w wysokości 19 proc. automatycznie odciągany jest od kwoty zysku.

Lokata bankowa bez konta – jak ich szukać?

Aby wybrać najlepszą lokatę bez konta, nie musimy, jak kiedyś, osobiście zaglądać do oddziałów. W dobie internetu wystarczy, że poświęcimy kilka minut na rozeznanie się w temacie, korzystając, np. z rankingu lokat bankowych.

Nasze zestawienie ma za zadanie w możliwie najbardziej czytelny i przejrzysty sposób porównać ze sobą wszystkie lokaty bankowe, które możemy założyć bez konieczności bycia uprzednio klientem danego banku. Co więcej, porównanie ofert w układzie tabeli pozwala szybko zestawić ze sobą kluczowe cechy lokat, na podstawie których dokonujemy wyboru.

 • Wysokość oprocentowania i jego rodzaj (oprocentowanie stałe lub zmienne, rzadziej progresywne),
 • Minimalna kwota wpłaty,
 • Dostępny okres trwania lokaty,
 • Kapitalizacja odsetek (dzienna, tygodniowa, miesięczna, kwartalna),
 • Sposób, w jaki można ją założyć.

Instytucje zaciekle walczą ze sobą, by zaoferować jak najbardziej konkurencyjne oferty dla nowych klientów banku. Często się zdarza, że proponowane lokaty mogą charakteryzować się podobnym oprocentowaniem. Za to jedna z nich np. przewiduje niższy maksymalny okres oprocentowania, a druga zakłada wyższą minimalną kwotę wpłaty. Polecamy więc zestawiać ze sobą oferty w sposób kompleksowy, nie skupiając się tylko na jednym parametrze.

Czy warto założyć lokatę progresywną? Sprawdź

Jaką kwotę można wpłacić na lokatę?

Lokaty bankowe, w tym lokaty bez konta w banku, są produktami oferującymi dużą swobodę pod kątem środków, jakimi chcemy je zasilić. Zazwyczaj minimalna wpłata wynosi od kilkuset do 1000 złotych. Niektóre banki decydują się też na określenie maksymalnej wartości lokaty. Jest to szczególnie widoczne w przypadku produktów skierowanych stricte do konsumentów, czyli osób prywatnych.

Maksymalne wartości wpłacanego kapitału na lokatę bankową nie są jednak regułą. A jeżeli już się je określa, to zazwyczaj są to wartości sześciocyfrowe — czyli przekraczające próg 100 tysięcy złotych.

Oprocentowanie lokaty – co na nie wpływa?

Kluczowym czynnikiem, który kształtuje oprocentowanie lokat bankowych, są tzw. stopy procentowe, które regulowane są przez Narodowy Bank Polski (NBP). Jeszcze przed nastaniem pandemii koronawirusa, która dosięgnęła Polskę w marcu 2020 roku, panowała względna stabilizacja oparta na wartościach ustalonych aż 5 lat wcześniej. Oprocentowanie lokat, w tym także kredytów wyznaczała tzw. stopa referencyjna, która wynosiła wówczas 1,5% 1. W 2023 roku wysokość oprocentowania lokat jest już znacznie wyższa i wynosi od 6 do nawet 8%.

Wysokość stóp procentowych zależy od rynkowej koniunktury, sytuacji na rynkach finansowych oraz aktualnej kondycji polskiej gospodarki wyrażanej m.in. wskaźnikiem PKB. Dlatego nie bez powodu stopy wyraźnie obniżono w okresie nastania pandemii. Miało to docelowo zapewnić mniejsze koszty rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

To jednak nie wszystko. Oprocentowanie lokat w bankach wynika również z codziennie aktualizowanych stawek WIBOR® i WIBID, a także wewnętrznej polityki banku. Nie bez powodu wiele z nich chwali się możliwością dokonania negocjacji oprocentowania. Każdy bank zostawia sobie margines, który stanowi możliwość dostosowania całkowitego oprocentowania do takiego stopnia, aby oferta była jak najbardziej konkurencyjna.

Likwidacja WIBOR, co wiemy o WIRON? Zobacz

Jak obliczyć zysk z lokaty bankowej?

Aby obliczyć zysk z lokat oszczędnościowych, należy przemnożyć kwotę lokaty przez jej oprocentowanie, a potem podzielić wynik przez 12. Następnie ten wynik pomnożyć przez liczbę miesięcy, na jaką została założona lokata. W końcowym kroku należy pomnożyć uzyskaną sumę przez 0,81, by uwzględnić 19% podatek od zysków kapitałowych.

Jak obliczyć zysk z lokaty 6-miesięcznej?

Jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na przykład.

Dane:

 • Kwota lokaty: 10 000 zł
 • Oprocentowanie lokaty: 5% rocznie
 • Czas trwania lokaty: 6 miesięcy
 • Podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki): 19%

Obliczenia:

10 000 zł x 0,05 = 500 zł

500 zł / 12 = 41,66 zł

41,66 zł * 6 miesięcy = 250 zł

250 zł x 0,81 = 202,50

Wynik: Zysk z lokaty po 6 miesiącach i po odliczeniu podatku Belki wynosi 202,50 zł.

Ile wynosi podatek od lokat bankowych?

Przy zakładaniu lokaty bankowej ważne jest nie tylko, by pamiętać o comiesięcznych korzyściach wynikających z oprocentowania, ale też o opodatkowaniu tych zysków. Wynika to z wprowadzonego w 2002 roku Podatku od dochodów kapitałowych, potocznie nazywanego podatkiem Belki od nazwiska ówczesnego ministra finansów koordynującego jego wdrożenie, Marka Belki 2.

Podatek ten w wysokości 19% naliczany jest comiesięcznie w formie zryczałtowanej, od kwoty wypracowanego zysku w danym miesiącu. Przy lokacie bankowej nie musimy się z niego samodzielnie rozliczać, bo wszystko przeprowadzane jest automatycznie na zasadzie podobnej do np. oprocentowanych kont osobistych.

Kto zabezpiecza środki pieniężne znajdujące się na lokacie?

Wszystkie rodzaje lokat bankowych, w tym lokata na nowe środki, lokaty strukturyzowane czy lokaty internetowe podlegają odpowiednim zabezpieczeniom. Chronione są głównie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który np. w przypadku bankructwa lub niewypłacalności banku, zapewnia nam – jako klientom, kwotę gwarancyjną do maksymalnie 100 tys. euro.

Jak wygląda polityka obliczania kwoty gwarantowanej w przypadku lokat terminowych? W tym celu przyjrzyjmy się informacjom prosto ze strony internetowej BFG 3.

Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Zerwanie lokaty – jak to zrobić?

Choć założenie lokaty jest stosunkowo prostą czynnością, to nie możemy zapominać o obowiązkach, jakie są z nią związane. Np. w przypadku lokaty terminowej, która z góry została wyznaczona np. na 12 miesięcy, musimy przechowywać swoje środki na niej do końca wyznaczonego czasu. Oczywiście umowę możemy zerwać szybciej – jednak w takim przypadku utracimy wypracowany zysk z odsetek.

Znikną więc same korzyści, jakie moglibyśmy zaczerpnąć z takiego depozytu. Z kolei w przypadku lokat strukturyzowanych, banki mogą dodatkowo doliczyć karę finansową, której wysokość zależeć będzie od szczegółowej specyfiki danej lokaty.

Niezależnie od finansowych konsekwencji, mamy ZAWSZE pełne prawo do rezygnacji z posiadanej dotychczas lokaty. W zależności od instytucji taką deklarację możemy złożyć telefonicznie, w placówce lub internetowo.

Zanim zdecydujesz się na zerwanie lokaty, przyjrzyj się dokładnie kwestii strat – czyli odsetek. Może warto poczekać z wypowiedzeniem umowy, by konsekwencje były mniej dotkliwe albo wytrwać do końca umowy z bankiem, gdy zostało do jej zakończenia niewiele czasu.

Czy warto zakładać lokatę bez konta osobistego?

Warto, gdy ich oprocentowanie oraz ogólne warunki prezentują się atrakcyjnie. Przykładowo, najwyższe oprocentowanie lokat dostępne jest głównie dla nowych klientów, ale nie zawsze opłacalne jest już otwarcie do tego konta bankowego.

Dlatego, jako klienci cenimy sobie proste rozwiązania. Lokaty internetowe bez konta możemy założyć bez wychodzenia z domu i bez konieczności zakładania rachunku osobistego. I jeszcze jedno – zaglądając na nasz ranking lokat bez konta, zawsze będziesz miał dostęp do aktualnych danych, dzięki czemu korzystne warunki masz zwyczajnie na wyciągnięcie ręki.

Jaka jest różnica między lokatą a kontem oszczędnościowym?

Ciekawym uzupełnieniem lokat są konta oszczędnościowe. Tego typu produkty pozwalają nam na jeszcze większą swobodę rozporządzania pieniędzmi, bo w każdej chwili możemy wypłacić oszczędności bez obawy o utratę odsetek. I dodatkowo mamy możliwość zasilać depozyt wpływami, kiedy tylko chcemy.

Musimy tylko pamiętać, że takie wypłaty z konta oszczędnościowego są limitowane — darmowa jest zazwyczaj jedna wypłata w miesiącu, kolejne są już dodatkowo płatne (od 5 do 10 zł za jeden przelew w zależności od banku).

FAQ

Czy lokaty w banku są bezpieczne?

Lokaty bankowe są generalnie uważane za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów inwestycyjnych. Ich bezpieczeństwo głównie polega na gwarancji depozytów, które chronią środki klientów w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów w banku.

Jak długo czeka się na likwidację lokaty?

Można założyć, że środki, które do tej pory były zablokowane na depozycie, są natychmiast przekazywane klientowi po zlikwidowaniu lokaty.

Czy założenie lokaty przez internet jest bezpieczne?

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych środków, lokata online jest równie bezpieczna jak ta założona w tradycyjnym oddziale banku. Jeśli jednak chodzi o sam proces zakładania lokaty – ten jest również bezpieczny, jednak warto pamiętać o tym, aby podając swoje dane finansowe czy logując się do bankowości, korzystać tylko i wyłącznie z bezpiecznej sieci WiFi (najlepiej domowej).

W którym banku najlepiej założyć lokatę?

Oferta banków zmienia się bardzo szybko i ciężko jednoznacznie wskazać najlepszą z nich. Właśnie dlatego, zanim złożymy wniosek o zdeponowanie środków, dokładnie przejrzyjmy ranking i wybierzmy najbardziej pasującą propozycję. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na oprocentowanie, które informuje nas o tym, ile będziemy w stanie zarobić.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_dochodów_kapitałowych_w_Polsce

3 https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/wysokosc-gwarancji-bfg/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.5/5 - (11 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • J
  J

  Jaro

  16.11.2022, 13:57

  Wyróżniający się komentarz

  Uwaga !
  inBank stosuje dyskryminacje, bo bez meldunku nie można u nich założyć lokaty, a przecież obowiązek stałego zameldowania został już dawno zniesiony.
  Sprzedałam dom , i teraz nie mam stałego meldunku, chciałem u nich założyć lokatę , i nie da rady bo nie mam meldunku.
  Jawna dyskryminacja.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie