Co to jest restrukturyzacja kredytu i jak działa?

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego lub hipotecznego to inaczej zmiana warunków spłaty na takie, które pozwolą na ustabilizowanie naszej sytuacji finansowej. Wniosek o restrukturyzację możemy złożyć w banku, gdy poczujemy, że mamy problem z płynnością finansową. Jak działa restrukturyzacja kredytu i kto może z niej skorzystać?

restrukturyzacja kredytu

Kluczowe informacje

 • Restrukturyzacja kredytu oznacza zmianę warunków spłaty kredytu, takich jak wysokość raty czy okres spłaty, aby dostosować je do obecnej sytuacji finansowej kredytobiorcy;
 • Jest to rozwiązanie stosowane, gdy kredytobiorca napotyka trudności w płynności finansowej;
 • Banki mogą oferować różne formy restrukturyzacji: wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania, zawieszenie spłaty zobowiązania, przewalutowanie kredytu, ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty lub zamiana kredytu na pożyczkę ratalną​;
 • Chociaż samo złożenie wniosku o restrukturyzację jest zazwyczaj bezpłatne, mogą wystąpić dodatkowe opłaty za zmianę warunków finansowania, takie jak opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytu.

Zaciągając kredyt hipoteczny lub gotówkowy, nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co stanie się za kilka lat. Możemy, np. znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, co widzimy szczególnie dzisiaj, gdy z miesiąca na miesiąc podnoszona jest wysokość stóp procentowych, a inflacja osiągnęła już dwucyfrowy wynik (12,3 proc. w kwietniu 2022 roku) – i nic nie wskazuje na to, by miała się zatrzymać.

Banki przygotowane są na takie problemy i często oferują swoim klientom możliwości restrukturyzacji kredytu. Dowiedzmy się o tym nieco więcej – przede wszystkim w kontekście tego, jak to się ma do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorców.

Masz kłopot z płynnością finansową w trakcie spłacania kredytu? Rząd zapowiada pomoc kredytobiorcom

Już siódmy raz w 2021 i 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych – tym razem z 3,5 proc. do 4,5 proc. (mowa o stopie referencyjnej). Co sprawia, że wraz ze wzrostem stawki WIBOR, rosną raty kredytów hipotecznych oraz innych zobowiązań kredytowych o zmiennych oprocentowaniu. I to nie tylko nowych kredytów, ale i tych zaciągniętych dużo, dużo wcześniej.

Dlatego pod koniec kwietnia 2022 r. rząd zapowiedział cztery filary wsparcia dla klientów, którym urosły raty kredytów mieszkaniowych.

 • 4 miesiące wakacji kredytowych w latach 2022/2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieć problem z regularną spłatą zobowiązania.
 • Zastąpienie stawki WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym, co ma nastąpić od 1 stycznia 2023 r.
 • Wprowadzenie Funduszu Pomocy w kwocie do 2 tys. zł msc. na okres 3 lat dla osób w ciężkiej sytuacji finansowej.
 • Powołanie dodatkowego mechanizmu odporności dla sektora bankowego, który zostanie sfinansowany przez banki kwotą co najmniej 3,5 mld zł1.

Skupiając się nieco bardziej na temacie wakacji kredytowych, chodzi o to, że jedną ratę w kwartale możemy przesunąć w czasie. Czyli na przełomie 2022/2023 będzie to 8 takich rat kredytowych.

Płacisz ratę kredytu w wysokości 1400 zł i po zmianach RPP została ona podwyższona do 2300 zł, czyli jest o 900 zł wyższa. 4 razy w roku taką ratę będzie mógł przesunąć w spłacie bez odsetek (według rządowych zapowiedzi).

Rodzaj stopy procentowejWysokość stopy w skali rocznej
Stopa lombardowa5%
Stopa referencyjna4,5%
Stopa depozytowa4%
Stopa redyskontowa4,55%
Stopa dyskontowa weksli4,60%
Wysokość głównych stóp procentowych, zgodnie z uchwałą RPP z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Czym jest restrukturyzacja kredytu i dla kogo jest przeznaczona?

Restrukturyzacja kredytu to po prostu zmiana warunków spłaty kredytu. Spotkamy się z nią w sytuacji, gdy będziemy mieć problem w spłacie zadłużenia i potrzebujemy, np. obniżenia wysokości raty lub czasowego zawieszenia ich spłaty.

Jak obniżyć ratę kredytu? Skuteczne metody! Zobacz

Restrukturyzację kredytu warto więc złożyć, gdy chcemy ułatwić sobie spłatę zobowiązania oraz poprawić obecną sytuację finansową. Takie rozwiązanie umożliwia nam Ustawa prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z art. 75c bank na wniosek kredytobiorcy powinien udostępnić mu restrukturyzację zadłużenia, jeśli są ku temu ważne podstawy2. Np. choroba, utrata pracy, itp.

W związku z tym dostosowanie warunków spłaty kredytu do możliwości finansowych kredytobiorcy może przybrać różne formy (np. zmiana warunków spłaty kredytu lub wydłużenie okresu kredytowania).

restrukturyzacja kredytu - na czym polega?

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu polega na tym, że zgłaszamy się do banku z wnioskiem, w którym wyrażamy chęć do ustalenia nowego harmonogramu spłat. W odpowiedzi na to bank analizuje naszą sytuację finansową i dostosowuje nowe warunki w taki sposób, by zmiana harmonogramu spłaty kredytu była dopasowana do naszych aktualnych możliwości.

Kredyt restrukturyzacyjny jest akceptowany głównie wtedy, gdy:

 • nasze dochody uległy sporemu obniżeniu,
 • mamy przejściowe problemy finansowe, które mogą utrudnić spłatę zadłużenia,
 • pojawiły się inne sytuacje losowe, które odbiły się na domowym budżecie.

W ramach restrukturyzacji kredytu możemy także wnioskować o skrócenie okresu kredytowania, np. gdy nasza sytuacja materialna się poprawi. Nie jest to więc opcja zarezerwowana tylko dla osób o złej kondycji finansowej.

Restrukturyzacja zadłużenia to rozwiązanie powstałe z myślą o tych osobach, które w trakcie spłaty zaciągniętego kredytu napotkały kłopoty finansowe. Mogą one wynikać z różnych czynników – utraty pracy, problemów zdrowotnych, nagłych wydatków na remont mieszkania itd. Są to przykładowe podstawy, które dają nam prawo do ubiegania się o restrukturyzację kredytu w celu uniknięcia kłopotów z potencjalnym popadnięciem w długi.

Restrukturyzacja kredytu – jak działa?

Restrukturyzacja kredytu często porównywana jest do kredytu konsolidacyjnego. Tymczasem oba pojęcia są zupełnie czymś innym. Kredyt konsolidacyjny może być po prostu jednym ze sposobów na restrukturyzację zadłużenia.

Sama restrukturyzacja kredytu rozpoczyna się na wniosek kredytobiorcy i może przyjąć różne możliwości. Co może zaproponować nam bank?

 • Wydłużenie okresu kredytowania – pozwoli zmniejszyć wysokość miesięcznej raty, ale okres spłaty kredytu wydłuży się, co podniesie ostateczny koszt kredytu.
 • Skrócenie okresu kredytowania – w tym przypadku płacimy wyższą ratę, jednak całkowity koszt kredytu jest niższy – i tym samym korzystniejszy dla kredytobiorcy.
 • Zawieszenie spłaty zobowiązania – np. wakacje kredytowe. Możemy z nich skorzystać pod warunkiem, że dotrzymywaliśmy terminów spłaty kredytu. Zawieszeniu ulega nie cała rata, ale tylko jej część odsetkowa lub kapitałowa.
 • Przewalutowanie kredytu – czyli zmiana waluty kredytu na taki, który ma niższe oprocentowanie – a co za tym idzie mniejsze odsetki. Ze względu na ciągłe zmiany wartości waluty, jest to rozwiązanie dość ryzykowne.
 • Ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązania – np. w formie hipoteki na nieruchomości, co pozwoli zmniejszyć wysokość rat.
 • Zamiana kredytu odnawialnego na np. pożyczkę ratalną z indywidualnie dopasowaną ratą.

Podobny rezultat może przynieść refinansowanie kredytu w innym banku, który zaproponuje nam lepsze warunki finansowania. Gdy jednak powyższe rozwiązania nie zadziałają, możemy ewentualnie zdecydować się na skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego.

Restrukturyzacja a zdolność kredytowa

Podstawą ubiegania się o tego typu rozwiązanie jest posiadanie pozytywnej historii kredytowej. A to oznacza, że nie możemy zalegać ze spłatą swoich zadłużeń. Również BIK powinien być czysty, a sam scoring kredytowy w miarę wysoki.

Jak sporządzić wniosek o restrukturyzację kredytu?

Wniosek o restrukturyzację kredytu składamy na piśmie w banku, w którym mamy zobowiązanie. Gotowy wzór zazwyczaj dostępny jest na stronie internetowej naszej instytucji. W zależności od indywidualnej polityki banku mogą się one między sobą różnić.

Niezależnie od banku złożenie wniosku o restrukturyzację wymaga podania poniższych informacji:

 • imię i nazwisko oraz adres kredytobiorcy,
 • data i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane dotyczące umowy kredytowej (jej numer i datę zawarcia),
 • nazwa banku, w którym otrzymałeś kredyt,
 • przyczyna pojawienia się zaległości w spłacie lub braku możliwości regulowania kredytu na dotychczasowych warunkach,
 • wybór rodzaju restrukturyzacji kredytu, np. wydłużenie okresu spłaty, przerwa w spłacie kapitału kredytu, itp.
 • czytelny podpis na końcu wniosku.

Poza samym wnioskiem musimy też dołączyć załączniki:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (jeśli pracujemy) albo dokument potwierdzający otrzymywanie renty/emerytury (w przypadku emerytów i rencistów),

b) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS (jeśli prowadzimy własną działalność gospodarczą)

c) inne dokumenty potwierdzające, np. pogarszający się stan zdrowia czy zaświadczenia potwierdzające długi lub pilne wydatki.

Wniosek wraz z załącznikami podsyłamy do banku:

 • mailem,
 • listem poleconym do najbliższej placówki banku,
 • dostarczyć osobiście do lokalnego oddziału banku.

Jaki jest koszt restrukturyzacji kredytu?

Ile zapłacimy za restrukturyzację kredytu gotówkowego? Podobnie, jak restrukturyzacja kredytu hipotecznego zależy ona od wielu czynników, w tym od polityki danej instytucji. Zazwyczaj za samo złożenie wniosku i skorzystanie nic nie zapłacimy – ale za przeprowadzenie inspekcji bankowej, zmianę warunków czy wykonanie aneksu do umowy kredytu już tak.

Np. Za sporządzenie aneksu w ING zapłacimy 100 zł, a w PKO BP 50 zł. Na pewno też decydując się na restrukturyzację z rozłożeniem kredytu na więcej rat, jego ostateczny koszt będzie wyższy.

Załóżmy, że dokonałeś restrukturyzacji zadłużenia w wysokości 15 tys. zł i wydłużyłeś okres spłaty z 4 do 6 lat. Wg aktualnych stawek oprocentowania miesięczna rata spadnie z ok. 383 zł na ok. 275 zł. Natomiast całkowity kwota do spłaty wzrośnie o ponad 1,4 tys. zł.

Restrukturyzacja kredytu w polskich bankach

Restrukturyzacja kredytu dostępna jest w większości polskich banków zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

BankForma restrukturyzacjiGdzie złożyć wniosek?
Restrukturyzacja kredytu Alior Bank– zawieszenie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej
– czasowe lub stałe zmniejszenie raty miesięcznej
– zamianę kredytu odnawialnego na pożyczkę gotówkową
– ustanowienie zabezpieczenia hipoteką
– w oddziale
– placówce partnerskiej
– poprzez infolinię
– listownie na adres banku
Restrukturyzacja kredytu Millennium Bank– zawarcie ugody dotyczącej spłaty zobowiązania
– wydłużenie okresu kredytowania
– nałożenie zabezpieczenia rzeczowego lub osobistego
– w placówce Banku Millennium
– e-mailem
– listownie na adres banku
Restrukturyzacja zadłużenia PKO BP– zmiana warunków kredytowania dopasowana do oczekiwań kredytobiorcy
* PKO BP dodatkowo umożliwia skorzystanie z Funduszu Wsparcia dla kredytobiorców w spłacie rat kredytów do 18 miesięcy
– w serwisie iPKO
– e-mailem
Restrukturyzacja zadłużenia ING Bank Śląski– czasowe zawieszenie spłaty kapitału
– czasowe lub stałe zmniejszenie raty kredytu
– spłatę w ratach limitu zadłużenia na koncie lub karcie kredytowej
– poprzez aplikację Moje ING
– e-mailem
Restrukturyzacja kredytu Santander Bank Polska– oferta dopasowana indywidualnie pod możliwości finansowe klientów– poprzez bankowość Santander internet
– w oddziale banku
Restrukturyzacja kredytu w Getin Banku* dla zobowiązań pow. 5 tys. zł
– ugoda/aneks restrukturyzacyjny
* dla samorządów
– wykup wierzytelności
– subrogacja zadłużenia
– poprzez dedykowany formularz dostępny na stronie Getin
Restrukturyzacja kredytów na przykładzie najpopularniejszych polskich banków. Tabela na dzień 28 kwietnia 2022 r.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak przebiega restrukturyzacja w mBanku, Credit Agricole, Pekao lub w innych bankach, najlepiej zadzwoń na infolinię, gdzie otrzymasz szczegółowe informacje na ten temat.

Jakie kredyty można restrukturyzować?

Najczęściej restrukturyzujemy kredyt gotówkowy bądź hipoteczny. Ale równie dobrze w ofertach niektórych banków możemy wnioskować o restrukturyzację kredytu samochodowego czy nawet pożyczki hipotecznej. To sposób na trudne kredyty i pożyczki, które zaciągnęliśmy mając zbyt optymistyczne plany ich spłaty.

Restrukturyzacja kredytu – czy to się opłaca?

Kredyt restrukturyzacyjny na pewno pozwala wydostać się z przejściowych kłopotów ze spłatą kredytu, lecz też w ostatecznym rozliczeniu może nas sporo kosztować. Czy faktycznie jest to dobry pomysł?

Jak najbardziej, bo w wielu przypadkach, dzięki temu kredytobiorca uniknie postępowania windykacyjnego oraz negatywnych wpisów w bazach dłużników. Tak samo opłaca się to kredytodawcy. Bank jest w stanie pójść na wiele ustępstw, by odzyskać swoje pieniądze – jednak, jak to bywa, prawdopodobnie będzie chciał na takim ustępstwie dodatkowo zarobić.

Dlatego, jeśli chcemy skorzystać z restrukturyzacji, to tylko w sytuacji koniecznej.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/premier/rzad-pomoze-polskim-rodzinom-w-splacie-kredytow-hipotecznych

2. Art. 75c Prawo bankowe

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie