Rozłożenie długu na raty u komornika – wzór

Rozłożenie długu na raty u komornika. Jak napisać taki wniosek?

Ponad ¾ Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w życiu wzięła pożyczkę lub kredyt. 35 proc. z nich bez ogródek przyznaje, że często korzysta z takich usług finansowych. I choć okazujemy dużą rezerwę do pożyczania, to nie ma takiej siły, która powstrzyma przed… zadłużaniem się. Niestety – niemal, co czwarty z nas nie ma zwyczaju sprawdzać, czy w ogóle będzie w stanie spłacić zobowiązanie1. A stąd już prosta droga do windykacji i w ostateczności spotkania z komornikiem. Jak napisać prośbę o rozłożenie długu na raty u komornika i czy w ogóle jest to możliwe?

Dług w garści – jak pożyczają Polacy?

Każdy z nas lubi korzystać z życia ile się da – nawet, jeśli jest to często oznacza życie na kredyt lub na raty. Po co oszczędzać latami na wymarzony samochód – kiedy możemy po prostu go mieć! Nie zawsze jednak posiadamy na to własne pieniądze, dlatego zaciągamy kredyty gotówkowe, pożyczki-chwilówki czy robimy zakupy ratalne. W efekcie czego, długi notowane w bazie Krajowego Rejestru Długów skutecznie obniżają wiarygodność oraz zdolność kredytową płatnika. Szacuje się, że przeciętny Polak ma 1,6 zobowiązania wobec banków, firm pożyczkowych czy innych instytucji, a także wobec rodziny i znajomych. 

Gdzie najczęściej zadłużają się Polacy? Aż 75 proc. osób posiada niespłacone zobowiązania w banku – w postaci kredytu konsumpcyjnego, samochodowego lub hipotecznego. 1/3 z nich ma zadłużenie na karcie kredytowej, a co piąta osoba ma do spłaty raty na zakup sprzętu elektronicznego w sklepach – czyli de facto w bankach, które finansują taką sprzedaż.  Z kolei pozostałe 13 proc. zaciągnęło pożyczki w firmach pozabankowych. Raport został zrealizowany przez IMAS International w listopadzie 2018 roku, na zlecenie KRD2. 

Wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór

Czy komornik może rozłożyć dług na raty?

Tak, zadłużenie możemy rozłożyć na raty, ale pismo z wnioskiem należy kierować do wierzyciela, który ma ostatnie słowo w tej sprawie. Komornik jest osobą, która może nam pomóc i doradzić w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów oraz argumentacji.

Wszelkie negocjacje z komornikiem to nie lada wyczyn – jednak nie jest to niemożliwe! Należy pamiętać tylko o tym, że komornik zawsze działa na wniosek wierzyciela, więc to z nim dłużnik powinien szukać nici porozumienia. Egzekutor w tym względzie nie posiada żadnych uprawnień. Przykładowo, gdy wierzyciel – bank, SKOK, firma pożyczkowa lub usługodawca internetowy wskaże zajęcie pensji jako formę odzyskania należności to komornik pomimo negocjacji z dłużnikiem – bez jego wniosku, nie może odstąpić od tego rodzaju egzekucji. 

Oczywiście, przy braku kontaktu z wierzycielem – można uzyskać u komornika nowe warunki spłaty zadłużenia, argumentując to ciężką sytuacją materialną i życiową. Warto jednak dodać, że każde zapytanie, wnioski czy dokumenty w pierwszej kolejności należy kierować do wierzyciela, a nie komornika sądowego! Kancelaria komornicza po otrzymania takiego pisma może jedynie przekazać je do wierzyciela, który ustosunkuje się do sytuacji. Niemniej jednak znacząco utrudnia to rozpatrzenie sprawy. Czytaj także: Uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia. Jak napisać? 

Komornik – strażnik porządku prawa

To prawda, że egzekucja komornicza związana jest z ogromnym stresem – trudno się temu dziwić, w końcu nie co dzień komornik może zająć praktycznie cały dobytek życia dłużnika. Dlatego jedno jest pewne – gdy sprawa zaległych zobowiązań trafi na drogę sądową to za zgodą wierzyciela, egzekutor w ramach odzyskania długu może zająć, m.in.: 

 • Wynagrodzenie 
 • Rachunek bankowy 
 • Wierzytelności i nadpłaty podatku 
 • Emeryturę i rentę 
 • Ruchomości – np. sprzęt elektroniczny 
 • Nieruchomości – np. dom/mieszkanie, działkę 
 • Zasiłek macierzyński, chorobowy, pogrzebowy, a także zasiłek dla bezrobotnych – ale tylko przy egzekucji alimentów. 

Jak też łatwo wywnioskować – komornik nie jest żadną ze stron postępowania. Działa wyłącznie na wniosek wierzyciela – więc też nie posiada mocy prawnej i upoważnienia, by w imieniu strony pokrzywdzonej prowadzić negocjacje z dłużnikiem! Egzekutor prowadzi wyłącznie takie czynności, jakie zlecił mu wierzyciel. Oczywiście jest również ograniczony przepisami, które jasno określają, ile może zająć z pensji na umowę o pracę, konta bankowego czy z emerytury. Dlatego jego pracę regulują trzy podstawowe ustawy: 

 • O komornikach i egzekucji z 29.08.1997 roku4
 • Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 roku5
 • O kosztach komorniczych z 28.02.2018 roku6 

Co powinien zrobić, każdy nieradzący sobie z finansami dłużnik? Zamiast popadać w panikę na widok komornika i być rozgoryczony wysokością zobowiązań – należy przejść do logicznego działania i jak najszybszej spłaty zaległości. W wielu przypadkach istnieje możliwość rozłożenia długu na raty. Najważniejsze to po prostu chcieć wyjść na prostą!

Wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty – gdzie złożyć?

Teoretycznie każda ugoda zawarta w formie ustnej jest tak samo istotna, jak ta w formie pisemnej. Jednak to pisemne ustalenia o wiele trudniej podważyć niż te wypowiedziane słownie. Dlatego, jeśli dłużnik chce napisać wniosek o rozłożenie długu na raty z konkretnym uzasadnieniem to mimo wszystko powinien kierować go do wierzyciela. Co warto w nim zawrzeć? 

 • Dane osobowe wraz z PESEL-em, numerem telefonu i adresem zamieszkania, 
 • Całkowitą kwotę zadłużenia, 
 • Listę wierzycieli z adresem ich siedziby, 
 • Propozycję ugody – warto zaproponować raty w stałych wysokościach, które można rozłożyć w czasie, 
 • Wyrażenie ubolewania z powodu istnienia długu, 
 • Konkretna argumentacja – powody, dla których płatnik nie zdołał opłacić długu w terminie, np. wypadek, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, 
 • Dodatkowe załączniki – czyli cała dokumentacja, która może potwierdzić przytaczane dowody na trudną sytuację finansową i życiową, np. stałe wyciągi z pensji lub renty/emerytury, zwolnienie lekarskie, decyzja o cofnięciu świadczenia czy stałe rachunki na poczet czynszu i administracji. 

Morał jest jeden – nie warto czekać z wszelkimi ustaleniami do momentu rozpoczęcia negocjacji z komornikiem. Nie ma on bowiem obowiązku udzielać porad prawnych – za to może obu stronom udzielić pouczeń, co do czynności procesowych, a także poinformować o ewentualnych skutkach prawnych czy wynikających z tego zaniedbaniach. 

Odrzucony wniosek – co robić?

W momencie, gdy wniosek – pomimo zasadnych dowodów został odrzucony i egzekucja komornicza jest kontynuowana to dłużnik ma prawo odwołać się od decyzji i skierować sprawę do Rzecznika Konsumentów. Nie ma on dużego wpływu na zawieszenie egzekucji komorniczej – ale często samo zainteresowanie się sprawą powoduje złagodzenie stanowiska wierzyciela. Istnieje zatem spora szansa, że rozłożenie rat zostanie pozytywnie rozpatrzone, a postępowanie egzekucyjne zawieszone. 

Gdy dłużnik czuje, że jego prawa są naruszone lub działania egzekucyjne przeprowadzane są niezgodnie z obowiązującymi normami – to może również złożyć skargę na czynności komornika. Jednak takie pismo musi posiadać konkretne uzasadnienie podniesionego problemu. W tym samym czasie – dłużnik musi pamiętać o regularnym wpłacaniu pieniędzy na konto wierzyciela. Poprawi to znacząco jego wizerunek w trakcie mediacji z drugą stroną. 

A może przedawnienie długu?

Wielu zadłużonych liczy również na fakt, że niespłacone zobowiązania wkrótce same się przedawnią, dzięki czemu ponownie staną się osobami wolnymi od wszelkich zobowiązań. W praktyce – przedawnienie nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać i w większości przypadków długi nie są puszczane w niepamięć. Szczególnie jeśli chodzi o pożyczki czy kredyty. W świetle obowiązujących przepisów, tego typu produkty przedawniają się po 3 latach – a pożyczki od osób prywatnych, nawet po 10 latach. Czytaj także: 

Warto jednak pamiętać, że bieg przedawnienia przerywa każda czynność dokonana przed sądem lub podmiotem do tego uprawnionym, np. kontakt z komornikiem. Co oznacza, że bieg naliczania okresu przedawnienia zostaje wstrzymany i naliczany jest od nowa. Istotne jest również to – że dług, jeśli nawet straci ważność to nie zostaje umorzony! Informacje o nim – pomimo, braku konieczności spłaty odnajdą się w BIK oraz na listach dłużników. A to z całą pewnością utrudni prowadzenie dłużnikowi aktywności finansowej przez kilka długich lat.  

Portfel statystycznego Polaka – to nie tylko pożyczki i kredyty…

Według deklaracji respondentów koszty życia w Polsce nie należą do najtańszych. W porównaniu z 2015 roku kwoty comiesięcznych rachunków wzrosły aż o 61 proc.! Wynika z tego, że przeciętne polskie gospodarstwo ma do zapłaty zobowiązania na kwotę 1572 zł, gdy jeszcze kilka lat temu było to 976 zł. Dlatego największe średnie długi notowane w KRD związane są z miesięcznymi opłatami i dotyczą energii cieplnej oraz czynszu. To właśnie te dwa rachunki są największymi w całym portfelu i ma z nimi problem ponad 56 proc. gospodarstw domowych.

W statystykach KRD przoduje województwo śląskie. Tuż za nim lokują się mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz dolnośląskiego. Z kolei najmniej zadłużeni żyją w województwie świętokrzyskim. Jednak dług to również niespłacone zobowiązania wobec ubezpieczycieli, a także zaległe alimenty. Taki luz w niefrasobliwym wydawaniu pieniędzy ma swoje odzwierciedlenie w podejściu do windykacji3. Wiele osób unika kontaktu telefonicznego, nie odbiera przychodzącej korespondencji, a nawet zapomina, że ma jakikolwiek dług względem wierzyciela! Gdy wszelkie próby kontaktu spełzną na niczym i dłużnik nadal ucieka od odpowiedzialności, to windykator na wniosek wierzyciela wnioskuje o wszczęcie egzekucji. Dlatego, gdy komornik wkracza do akcji może zrobić “prawie” wszystko by odzyskać dług. 

Rozłożenie długu na raty u komornika jest możliwe!

Jak najbardziej, prośba o rozłożenie długu na raty może zostać skierowana do komornika. Jednak w pierwszej kolejności warto prowadzić negocjacje z samym wierzycielem, u którego istnieją zaległości. Każdy dłużnik powinien mieć świadomość, że czas to pieniądz! Im szybciej problematyczne długi zostaną rozłożone w ratach, tym lepiej. Warto rozwiązać to już na drodze windykacyjnej. Istnieje wówczas szansa, że komornik nie zajmie ani wynagrodzenia czy majątku zgromadzonego na koncie oszczędnościowym. Choć nawet, jeśli dojdzie do komorniczej konfrontacji – to jeszcze nic straconego. Zawsze jest sposób na wyjście z kłopotów finansowych. Najważniejsze to działać! Nie za tydzień, miesiąc czy dwa – tylko teraz! 

Oczywiście, nie chodzi nam o zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę zaległych. Jest to, jak gaszenie pożaru benzyną! Warto starać się zawsze polubownie rozwiązać finansowe problemy. Może też pomóc jeden z poniższych sposobów: 

Źródło:

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/W-banku–u-tesciow-i-na-zeszyt—gdzie-pozyczaja-Polacy

2. Tamże

3. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Pokolenie-Y—(nie)-dorosli-do-dlugow

4. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771

5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296

6. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000770

Komentarze (1)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • D
  D
  Darek
  03.11.2021, 04:39

  Komornik nie rozłoży na raty bo nie ma takich uprawnień. Wchodzi w grę umorzenie na wniosek wierzyciela ale to dla niego kosztowne – musi komornikowi sporo zapłacić jak za skuteczna egzekucję.

Podobne artykuły