Średnia krajowa 2023 – ile wynosi obecnie średnie wynagrodzenie?

W sprawie średniej krajowej brak spójnych danych. W zależności od metodologii i ośrodka badawczego możemy zapoznać się z różnymi informacjami. Dane dotyczące 2023 roku, rzecz jasna, podlegają jeszcze badaniom, ale mamy już pełną informację dotyczącą 2022 roku. Eksperci są zaskoczeni — średnia krajowa poważnie urosła pomimo postpandemicznych perturbacji i zapowiadanej recesji. Na ten wzrost wpływ miała jednak głównie dynamicznie rosnąca inflacja…

Kluczowe informacje

 • W całym sektorze przedsiębiorstw średnia krajowa w 2022 roku wyniosła 6653,67 zł (4865 zł na rękę – przy umowie o pracę).
 • Na najwyższe wartości średniej krajowej mogą liczyć osoby z największych miast województw: mazowieckiego, dolnośląskiego czy pomorskiego.
 • Sytuację na rynku płac zakrzywiają średnie zarobki osób najlepiej zarabiających w danej branży.
 • Pomimo rosnących płac Polacy z niepokojem spoglądają w przyszłość. Głównym powodem jest wysoka inflacja, która napędza spiralę płacowo-cenową.
ranking kont osobistych

Wartość średniej pensji krajowej od lat wywołuje spore emocje i zarazem kontrowersje. Choć wielu traktuje ją jako niemiarodajne i niewiarygodne odzwierciedlenie, ich zdaniem, realnej sytuacji na rynku pracy, to nieprzerwanie od wielu lat Polaków interesuje jej wysokość.

Czy wiadra pomyj, jakie często wylewa się na temat średniej płacy, mają jakieś uzasadnienie? Istotnie, jednym ze źródeł powszechnego w społeczeństwie sceptycyzmu do tego tematu może być brak spójności w danych, jakie się w jej kontekście podaje, ponieważ wciąż wiele osób zarabia płacę minimalną i pracuje na umowach zlecenie, zamiast umowach o pracę. Warto też wiedzieć, że istnieje kilka wartości i metodologii liczenia wartości średniej płacy w Polsce.

Informacje o średnim wynagrodzeniu – kogo dotyczą, a kogo pomijają?

Innym podłożem tego zjawiska może być fakt, że wartość średniego wynagrodzenia we wzbudzających sensację tekstach w internecie nie dotyczy wszystkich zatrudnionych. Autorzy tzw. newsów faworyzują zazwyczaj sektor przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że zatrudnia on nieco ponad 6 milionów polskich pracujących z ogółu wynoszącego ok. 16,5 miliona. Sporo, ale to nawet nie połowa. Statystyki podawane przez pryzmat sektora przedsiębiorstw mogą odzwierciedlać w trafny sposób specyfikę tej części rynku pracy, jednak dla całej gospodarki GUS zawsze podaje oddzielną, naturalnie niższą wartość.

Warto docenić jednak jeden aspekt związany z tematem średniej krajowej — podawanie jej wartości przy każdej okazji prowokuje do gorących dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy i zmusza do refleksji na temat problemów, jakie trapią polskich pracowników.

Średnia krajowa w 2023 roku — jak kształtuje się obecnie sytuacja?

Dane na temat wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce są regularnie (co miesiąc) publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowsze dane w tym zakresie pochodzą z 20 marca 2023 roku.

Według badań średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w całym 2022 roku wyniosła 6653,67 złotych, co daje 4865 zł netto (czyli na rękę) przy zatrudnieniu na umowę o pracę.

Jest to wynik aż o 765 złotych wyższy niż w 2021 roku, gdy średnie wynagrodzenie osiągnęło 5888,88 zł brutto. Na ten wzrost średnich pensji może mieć wpływ m.in. rozpędzająca się inflacja.

Co ciekawe – od grudnia 2021 średnie wynagrodzenie na dobre przekroczyło 6000 złotych brutto, aby w grudniu następnego roku przebić magiczną granicę 7 tysięcy złotych! A dokładnie 7329 złotych, co dało 5236 złotych na rękę. W styczniu 2023 roku średnia krajowa spadła z kolei do 6883,96 zł, aby w lutym podnieść się do 7065,56 zł. Oficjalnie więc najwyższy wynik przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wciąż przypada na grudzień 2022 roku. Ten rekordowy rezultat był jednak napędzony świątecznymi premiami i nagrodami, które otrzymują pracownicy w okresie świątecznym.

średnia krajowa grudzień 2022
Średnia krajowa złamała barierę 6000, a później 7000 złotych brutto… Wynik z grudnia 2022 to najwyższy odczyt średniej krajowej w historii pomiarów.

Przeciętne wynagrodzenie netto

Warto przypomnieć, że wartość średniej pensji po okresie tendencji wzrostowej, która trwała prawie dekadę, na chwilę wyhamowała w 2020 roku. Miały na to wpływ kłopoty na rynku spowodowane koronawirusem.

Widać to było po spadku przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy marcem a majem 2020 roku. Średnia płaca krajowa wynosząca 5489,21 zł w marcu spadła do 5285 zł w kwietniu, aby obniżyć się jeszcze mocniej w maju – do wspomnianej już kwoty 5119,94 . Na szczęście w czerwcu kwota ta wzrosła do 5286 złotych, w lipcu do 5382 zł, w październiku osiągnęła 5458,88 zł, a w grudniu aż 5974 zł, co zdecydowanie zwiastowało poprawę sytuacji. W następnych kwartałach średnia krajowa wciąż dynamicznie rosła.

Wartość średniego wynagrodzenia zawsze podawana jest w wymiarze brutto. Z tego względu, warto rzecz jasna przytoczyć ją także w formie netto, czyli potocznie mówiąc – „na rękę”. Według wyżej podanych danych średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w 2022 roku wyniosła 4865 złotych na rękę.

Średnie wynagrodzenie w całym 2022 roku

Średnia krajowa 2023 – najnowsze dane

Warto dodać, że Główny Urząd Statystyczny udostępnia informacje na temat średniej krajowej zarówno w perspektywie comiesięcznej, jak i kwartalnej.

 • W IV kwartale 2022 roku, według danych GUS potwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 6965,94 brutto.
 • Dla porównania – przeciętna płaca za cały 2022 wyniosła mniej – 6653,67 zł. Pokazuje to ostatni znaczący wzrost pensji u pracowników objętych tym badaniem.

Na co wpływa średnie wynagrodzenie krajowe? Np. na wysokość składek ZUS, jakie muszą płacić przedsiębiorcy. Także na limity IKE i IKZE.

Jak zmieniało się średnie wynagrodzenie w 2022 roku? Jak będzie wyglądało w 2023 roku?

Główny Urząd Statystyczny prezentuje do wiadomości publicznej swoje oświadczenia co miesiąc. Co za tym idzie, w momencie aktualizacji tego wpisu w marcu 2023 roku, ostatnie dane pochodzą z lutego. W poniższej tabeli widać różnice i zarazem wahania, jakie zachodzą w zbieranych przez GUS danych.

MiesiącŚrednia krajowa brutto
Wrzesień 20195084,56 zł brutto
Październik 20195213,27 zł brutto
Listopad 20195229,44 zł brutto
Grudzień 20195604,25 zł brutto
Styczeń 20205282,80 zł brutto
Luty 20205330,28 zł brutto
Marzec 20205489,21 zł brutto
Kwiecień 20205285,01 zł brutto
Maj 20205119,94 zł brutto
Czerwiec 20205286,00 zł brutto
Lipiec 20205381,65 zł brutto
Sierpień 20205337,65 zł brutto
Wrzesień 20205371,56 zł brutto
Październik 20205458,88 zł brutto
Listopad 2020 5484,07 zł brutto
Grudzień 20205973,75 zł brutto
Styczeń 20215536,80 zł brutto
Luty 20215568,82 zł brutto
Marzec 20215929,05 zł brutto
Kwiecień 20215805,72 zł brutto
Maj 20215637,34 zł brutto
Czerwiec 20215802,42 zł brutto
Lipiec 20215851,87 zł brutto
Sierpień 20215843,75 zł brutto
Wrzesień 20215841,16 zł brutto
Październik 20215917,15 zł brutto
Listopad 20216022,49 zł brutto
Grudzień 20216644,39 zł brutto
Styczeń 20226064,24 zł brutto
Luty 20226220,04 zł brutto
Marzec 20226665,64 zł brutto
Kwiecień 20226626,95 zł brutto
Maj 20226399,95 zł brutto
Czerwiec 20226554,87 zł brutto
Lipiec 20226778,63 zł brutto
Sierpień 20226583,03 zł brutto
Wrzesień 20226687,81 zł brutto
Październik 20226687,92 zł brutto
Listopad 20226857,96 zł brutto
Grudzień 20227329,98 zł brutto
Styczeń 20236883,96 zł brutto
Luty 20237065,56 zł brutto

Widać tutaj, że także w tym ujęciu zachodzi w głównej mierze tendencja wzrostowa. Ten trend został powstrzymany z powodu covidowych perturbacji, jednak w czerwcu 2020 nastąpiło powolne odbicie. Czy uda się je utrzymać – czas pokaże, wszystko bowiem zależy od tego, czy Polska przejdzie suchą nogą przez zbliżającą się recesję. Pędząca inflacja wciąż może skutecznie wymuszać presję płacową w wielu firmach.

Inny sposób wyliczenia średniej krajowej – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

W powyższych akapitach przedstawialiśmy dane, które są aktualizowane przez GUS co miesiąc. Dotyczą one średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 9 osób. Nie można przy pomocy takiego wskaźnika orzekać jednak o sytuacji wszystkich zatrudnionych Polaków. Dlatego Główny Urząd Statystyczny przygotowuje także inne dane – te niestety aktualizowane są tylko raz rocznie – ostatnio 9 lutego 2023 roku.

Mowa o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, które w 2022 roku wyniosło 6346,15 złotych i wzrosło o 683 złotych w stosunku do danych za 2021 rok. Na dane za 2023 roku musimy jeszcze poczekać.

Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw za 2020 rok Średnia krajowa w gospodarce narodowej za 2020 rok
Brutto5411 zł5167 zł
Netto (na rękę)3903 zł3731 zł
Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw za 2021 rok Średnia krajowa w gospodarce narodowej za 2021 rok
Brutto5888,80 zł 5662,53 zł
Netto (na rękę)4240 zł4083 zł
Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw za 2022 rok Średnia krajowa w gospodarce narodowej za 2022 rok
Brutto6653,67 zł6346,15 zł
Netto (na rękę)4865 zł4656 zł

Jak widać, ta kwota jest niższa niż wartość średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw. Dzieje się tak dlatego, ponieważ podczas obliczania przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej bierze się pod uwagę większą liczbę pracowników – także tych pracujących w mniejszych przedsiębiorstwach (poniżej 9 osób) czy też w budżetówce.

Średnia krajowa 2023 różni się też w zależności od miasta!

Warto pamiętać, że dane, które przedstawiają, jak aktualnie kształtuje się średnia krajowa 2023, dotyczą uśrednionych wartości w skali całej Polski. Co za tym idzie, już w przybliżeniu na poszczególne województwa i ich największe miasta widać wyraźne różnice, jakie dzielą wysokość średniego wynagrodzenia. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w tym zakresie pochodzą z 2021 roku. Nowy odczyt pojawi się dopiero w listopadzie 2023 roku.2

WojewództwoŚrednie wynagrodzenie
Zachodniopomorskie5 548 zł brutto
Pomorskie6 060 zł brutto
Warmińsko-Mazurskie4 942 zł brutto
Podlaskie5 090 zł brutto
Lubuskie5193 zł brutto
Wielkopolskie5 300 zł brutto
Kujawsko-Pomorskie5 267 zł brutto
Mazowieckie6 772 zł brutto
Lubelskie5 041 zł brutto
Dolnośląskie6 113 zł brutto
Łódzkie5 438 zł brutto
Opolskie5 407 zł brutto
Śląskie5 823 zł brutto
Małopolskie5 978 zł brutto
Świętokrzyskie4 987 zł brutto
Podkarpackie4 899 zł brutto

Jak widać, różnice w wysokości średniej krajowej w poszczególnych województwach są naprawdę znaczące. Np. w mazowieckim zarabia się średnio prawie aż o 2 tysiące złotych więcej niż województwie podkarpackim.

Przeciętne średnie wynagrodzenie – podstawowy problem

Głównym problemem, jaki wiąże się ze średnim wynagrodzeniem, jest fakt, że np. w danych Głównego Urzędu Statystycznego wyraźnie wartość średniej płacy zawyżają najlepiej zarabiający. Wartości ich zarobków wyraźnie zakrzywiają sytuację na rynku płac.

W wielu opracowaniach na temat średniej krajowej powtarza się stwierdzenie, że nawet powyżej 50% ludzi zatrudnionych na polskim rynku pracy zarabia o wiele mniej, niż wynosi średnia krajowa. Nie pomagają również kłopoty związane z Polskim Ładem, którego zapisy wprowadziły spory chaos i obniżyły wielu osobom wynagrodzenia.


Sprawdź również ranking kont osobistych!

1.
eKonto
1.
eKonto
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? od 100 zł
Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
? do trzech wypłat w miesiącu
Bezpłatna karta
Tak
? min. jedna transakcja w miesiącu
Promocja
Tak
? 200zł w formie bonu podarunkowego do biedronki, do 200zł za otwarcie kontra i spełnienie warunków promocji, 50zł za otwarcie konta przez e dowód, 50zł za otwarcie konta dla dziecka, 2,2 % na rachunku oszczędnościowym.
SPRAWDŹ
2.
BNP Paribas - Konto Otwarte na Ciebie w Promocji
2.
BNP Paribas - Konto Otwarte na Ciebie w Promocji
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie Oddziałów Banku i Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty
Darmowe konto
Tak
? Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy: a) Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku życia, lub b) Użytkownik Karty: • w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wykonał co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą oraz; • zalogował się (co najmniej 1 raz) do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz, • wyraził zgody na komunikację z nami w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej.
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
? Brak opłat za granicą dotyczy wypłat w Euro, na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów Bank pobiera 3% wartości transakcji, min. 10 zł.
Bezpłatna karta
Tak
Promocja
Tak
? Nagroda I - 50 zł przelew, Nagroda II - 200 zł przelew, Nagroda III -200 zł przelew
SPRAWDŹ
3.
PKO BP Konto za Zero
3.
PKO BP Konto za Zero
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? wypłaty w PLN BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
? Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty
Bezpłatna karta
Tak
? gdy zostanie dokonanych 5 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) kartą lub BLIK-iem w okresie rozliczeniowym karty - W przeciwnym razie opłata wyniesie 10 zł miesięcznie.
Promocja
Nie
SPRAWDŹ

Innym aspektem, który nie powinien napawać optymizmem przy okazji dywagacji na temat średniej pensji krajowej, są mnożące się informacje płynące z przedsiębiorstw na temat zwolnień. Jeszcze niedawno były problemy ze znalezieniem rąk do pracy — na niedobór pracowników skarżyły się coraz liczniejsze branże. Co ciekawe, kłopot ten wcale nie dotyczył firm, które płaciły poniżej średniej krajowej, ale także przedsiębiorstw, które utrzymywały relatywnie wysoki poziom pensji dla pracowników.

Te ciekawe perspektywy zostały brutalnie zweryfikowane przez stan epidemiologiczny i wywołane nim perturbacje gospodarcze. Praca stała się trudniejsza do znalezienia, a średnie wynagrodzenie zaczęło spadać. Na szczęście jednak od czerwca 2020 roku znów zauważalna jest tendencja wzrostowa średniej krajowej i poszukiwanych jest coraz więcej rąk do pracy. Niestety negatywnym aspektem jest spirala płacowo-cenowa, która jest przyczyną i efektem szalejącej inflacji.

Średnia pensja – oczekiwania Polaków

Warto także spytać – jakie są w oczekiwania Polaków co do pensji wystarczającej ich zdaniem do życia na podstawowym, średnim i dostatnim poziomie?

Według Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) najmniejsza miesięczna pensja, za którą można zapewnić sobie podstawowe potrzeby, wynosi 1 467 zł netto. Osoby z tego segmentu sięgają też najczęściej po chwilówki online. Grupa badanych, za płacę pozwalającą żyć na średnim poziomie, uznała kwotę 2 317 zł netto. Z kolei 3 605 zł netto badani uznali za minimalne wynagrodzenie, które pozwala na dostatnie życie.

To badanie pochodzi jednak z 2018 roku i zupełnie nie oddaje aktualnych aspiracji Polaków, które są szczególnie wysokie wśród młodych ludzi. Według raportu portalu Sukces pisany szminką osoby od 15 do 29 roku życia chcą w wieku 35 lat zarabiać zdecydowanie więcej. 68% z nich zadowoli się pensją w wysokości 5 tysięcy złotych netto. 26% celuje w wynagrodzenie na poziomie 5-7 tysięcy na rękę, zaś 22% pragnie pensji powyżej 10 tysięcy złotych netto.

zmiany wysokości średniej krajowej na przestrzeni lat

Średnia krajowa a pandemia koronawirusa

Pandemia spowodowała kilkumiesięczny spadek wysokości średniej krajowej, jednak sytuacja wróciła do normy. Możliwe jest jednak kolejne spowolnienie gospodarcze, gdy rządy znów alergicznie zareagują na nowe potencjalne epidemie. Przerwane łańcuchy dostaw i ograniczona możliwość sprzedaży swoich dóbr i usług odbiłyby się wtedy na zwolnieniach czy też obniżeniu wynagrodzeń.

Jednak większym problemem niż zagrożenie epidemiczne jest niestety gigantyczna inflacja. Z jej powodu obwieszczenia o rosnącym średnim wynagrodzeniu już nie cieszą, lecz napawają niepokojem. Jest to bowiem namacalny dowód na rozpędzającą się spiralę płacowo-cenową. Co nam po wyższych pensjach, gdy z każdym miesiącem możemy coraz mniej kupić za 100 złotych schowane w portfelu…

A jaka jest Twoja sytuacja? Zarabiasz więcej czy mniej, niż wynosi średnia krajowa? Podziel się swoją historią w komentarzu.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie według GUS?

Wg statystyk GUS przeciętne wynagrodzenie za 2022 wyniosło 6653,67 złotych brutto. Najnowszy odczyt z marca 2023 roku wskazuje już na wyższy wynik, mianowicie 7065,56 złotych brutto.

Ile wynosi średnia krajowa w 2023 roku?

W lutym 2023 r. średnia krajowa wyniosła 7065,56 złotych brutto, co daje mniej więcej 5146 złotych na rękę.

Jaka jest najniższa średnia krajowa w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 r. najniższa krajowa wynosi 3 490 zł brutto (2 709 zł netto). Od 1 lipca 2023 r. wzrośnie do 3 600 zł brutto (2 783 zł netto).

Ilu Polaków zarabia najmniej?

Jak wynika z analiz firm badawczych, ok. 60-70 proc. Polaków zarabia poniżej średniej krajowej.

Jak liczone jest średnie wynagrodzenie?

Średnie wynagrodzenie oblicza się, dzieląc sumę wynagrodzeń wszystkich pracowników przez ich liczbę (za wyjątkiem pracowników będących na urlopach macierzyńskich). Brane są tutaj pod uwagę wszystkie pensje – zarówno te najniższe, jak i te uzyskiwane przez osoby najlepiej zarabiające, których wynagrodzenia mogą sięgać dziesiątek czy nawet setek tysięcy złotych.

Co wlicza się do średniej krajowej?

Średnie wynagrodzenie składa się z wielu składników, które niekoniecznie stanowią realnie wypłacaną pensję. GUS sumuje wszystkie wynagrodzenia brutto, honoraria, premie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki i dodatkowe wynagrodzenia, które wynikają z umowy o pracę. *Wyliczenia te nie dotyczą całego rynku, a jedynie firm, które zatrudniają minimum 10 osób. Pod uwagę nie są również brane osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło).

Ile zarabia bogaty Polak?

Najbogatsze 10 proc. społeczeństwa zarabia średnio 260 tys. Aby więc załapać się do 10 proc. elity, musisz wykazywać dochody na poziomie min. 22 tys. zł miesięcznie.

Ile wynosi średnia krajowa w Niemczech?

Niemcy znajdują się w czołówce państw z najwyższym, przeciętnym wynagrodzeniem. Aktualnie bazuje ono na poziomie 4 380 euro. Za to płaca minimalna u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 12 euro za godzinę (56 zł) i w porównaniu z Polską jest ponad dwukrotnie wyższa (20,77 zł).
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła artykułu:

1. Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2020,kategoria.html

2 Dane GUS dot. średniej krajowej w poszczególnych województwach

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztw-nr-22021,3,42.html

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.4/5 - (75 votes)
Komentarze (94)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Margot

  26.07.2020, 15:50

  Wyróżniający się komentarz

  Wśród moich znajomych, ludzi po studiach, mało kto powąchał średnią krajową. Większość zasuwa w korpo za mniej. Dlatego wyjechałam. Mieszkam obecnie w Zurychu, mieście uchodzącym za bardzo drogim do życia. Niestety owe pomiary robione są lekko z pupy że tak powiem, bo przelicza się ceny usług i najmu na dolary a nie patrzy na ceny wystandaryzowane do zarobków.
  Zarobki w Polsce, średnie i nie tylko, to policzek i obraza dla ciężko pracujących ludzi. Ceny w sklepach nieustannie mnie zwalają z nóg i są horredalne w stosunku do zarobków przeciętnego Polaka. Jak powiedziałam kumpeli ile kosztuje w supermarkecie w Zurychu kawa, herbata czy ser to powiedziała „ale u was taniocha”. Podałam cenę we frankach, informując ile dostaję we frankach na rękę. Polska me ceny coraz bliższe zachodnim, a zarobki daleke od zachodnich.
  „Z kolei 3 605 zł netto badani uznali za minimalne wynagrodzenie, które pozwala na dostatnie życie.” – że co proszę???? Dostatnie??? Czy dostatnie znaczy szynka na niedzielę, zamiast chleba z cukrem? O jakim dostatku przy cenach w polskich miastach mowa? O jedzeniu codziennie obiadu?

  • P
   P

   Pawel

   13.09.2020, 13:26

   Wyróżniający się komentarz

   popieram, wdf 3,6? chyba, że przy 2 osobowej rodzinie każdy ma to 3,6 tzn. razem 7,2 i mieszkają w niewielkiej miejscowości, to jakoś idzie przeżyć ale to żaden dobrobyt nie jest.

  • J
   J

   JAN Z CZ-WY

   06.10.2022, 12:10

   Wyróżniający się komentarz

   jESTEŚ BARDZO TEPĄ BABĄ NIE OBRAŻAJ KRAJU Z KTÓREGO SIE WYWODZISZ I GDZIE ZA FRIKO ZDOBYŁAŚ WYKSZTAŁCENI LUB ZA NIEWIELKA POŁATE
   tWOJA OPINIA W TEJ SPRAWIE JEST TYPU TUSEK T-, BY SZKODZIĆ POLSCE.

  • B
   B

   Bogdan.

   17.02.2023, 20:29

   Wyróżniający się komentarz

   Jeśli masz takich znajomych … zmień znajomych albo postaraj się poznać nowych, lepszych, pracowitszych albo mądrzejszych i wytrwalszych w pracy. I nie kojarz lepszych zarobków wyłącznie z cwaniaczkowaniem i złymi układami – to takie „gupie„ tłumaczenie-wytrych dla ludzi skażonych mentalnie komuną …

 • R
  R

  Robol

  22.01.2021, 23:34

  Wyróżniający się komentarz

  Życie się kiepsko potoczyło i edukację zakończyłem na podstawówce. Kilka latek tułania się po prywaciarzach za max 3000 zł brutto i postanowiłem zrobić w końcu papier na spawacza. Obecnie pracując akordowo po 8 godzin mam od 6000 do 8500 brutto w miesiącu. Więc niech nikt nie mówi że bez szkoły się nie da, po prostu za siedzenie na duuupie przed tv i narzekanie nikt nie zapłaci.

  • P
   P

   Pracuś

   02.03.2021, 12:30

   Wyróżniający się komentarz

   Święta prawda. Ja w życiu 3 razy zmienialem pracę i to na cięższą tylko po to by więcej zarabiać. Nie narzekam.

  • f
   f

   fhdhdh

   23.03.2021, 10:53

   Wyróżniający się komentarz

   8500 brutto to w skali roku już drugi próg podatkowy i zmniejszająca się kwota wolna od podatku. To jest właśnie ta pułapka dobrej pensji.

   Kwota wolna od podatku na pełny etat nie zmienia się od 2009 roku a dodatkowo od 2017 roku znika całkowicie powyżej 127 tys zł brutto rocznie.

  • J
   J

   Justin

   31.01.2022, 09:10

   Wyróżniający się komentarz

   Nie każdy może być spawaczem, budowlańcem, itp. A to w tych zawodach obecnie sporo się zarabia. Np. nauczyciele też nie siedzą na dupie przed TV a zarabiają 3000 na rękę. Po prostu ta praca nie jes doceniana. Efekt tej pracy nie jest widoczny od razu i trudno ludziom prostym pojąć, że to jest trudne i naprawdę niewdzięczne zajęcie.

  • B
   B

   Bogdan

   23.08.2022, 12:47

   Wyróżniający się komentarz

   I dobrze – jeśli pisze Pan prawdę. Najpierw Panu „nauka nie poszła„ a potem zmieniła Pan zdanie i polepszył kwalifikacje i zaczął pracować jako człowiek z kwalifikacjami. Czyli – UZNANIE – „zrobił „ Pan coś ze sobą. A ludzie to najczęściej wolą narzekać – miło spotkać na forum dyskusyjnym rozsądną wypowiedź a nie tylko pretensje do banków, „banksterów„ rządu (opcja obojętna – PO, PIS czy PSL – zawsze narzekali na rządy) zamiast samemu uczyć się i lepiej pracować.

  • K
   K

   Kochas PiS u

   26.02.2023, 03:07

   Wyróżniający się komentarz

   A płuca na ile wystarczą?

 • P
  P

  Pablito

  14.07.2020, 12:49

  Wyróżniający się komentarz

  Ten gus nie bierze pod uwagę w ogóle budżetówki ani jednoosobowych działalności. To jest średnia krajowa jakichś korposzczurków, a nie wszystkich Polaków. Prawdziwa średnia to jakieś 2500-3000 max

  • g
   g

   gapard

   28.01.2021, 11:29

   Wyróżniający się komentarz

   Po samochodach widać, że jest lepiej niż te liczby wskazują bo trzeba mieć jeszcze na ratę czy serwisowanie albo stać na spadek wartości. Do tego wczasy zagraniczne coraz liczniejsze.

  • C
   C

   Concha

   28.01.2021, 12:14

   Wyróżniający się komentarz

   Często te ładne auta to na leasing, a wakacje na kredyt. Polacy uwielbiają się pokazać przed sąsiadami. Choć na pewno też wiele osób ciągnie kasę z szarej strefy albo od rodziny z Anglii. Ja to zauważam po tym, jak zostały odnowione domki jednorodzinne na prowincji.

  • M
   M

   Mop

   23.10.2021, 22:52

   Wyróżniający się komentarz

   Wystarczy spojrzeć na ankietę, którą tu przeprowadzono. Próba całkiem miarodajna, bo ponad 8000 głosów. Najczęściej podawany przedział to 4k-6,5k, a aż 13% (w tym ja) zaznaczyło powyżej 10k. Nie wiem ile osób spoza PL tak zaznaczyło ale prawie co szósty ankietowany zaznaczył, że tyle zarabia… Więc piszesz bzdury.

  • B
   B

   Bogdan Ryszka

   28.01.2023, 15:16

   Wyróżniający się komentarz

   Bzdurki i jakieś uogólnienia. To co piszesz o średniej
   to jakieś Twoje chore wizje i wymysły. Te „koropszczury„
   to tylko jakiś procent zatrudnionych . Kiedy ktoś sfrustrowany sam
   mało zarabia – to w znacznym stopniu JEGO wina.
   A patrzenie na świat pracy i zarobków przez pryzmat tylko
   swego podwórka – to słabizna … no i żale nie wiadomo
   do kogo potem wypisywane na forach

 • B
  B

  Bogdan.

  13.04.2023, 12:24

  Wyróżniający się komentarz

  Dość głupi jest tytuł (zapowiedź), że zarobki Polaków „zakrzywiają dane o średniej„. Bo jeśli są zarobki mniejsze (większosci) oraz większe (mniejszości zarabiających) to można pokusić się o jakieś analizy, choćby w oparciu o średnią. Oczywiście analizy – prawdziwe muszą mieć inne watki i uwagi. Pamiętać należy(czego większość internautów chyba nie rozumie) że „średni„ lub „przeciętny„ obywatel nie istnieje. Znam wiele osób ale nikt z nich nie uważa się za przeciętnego Polaka lub pracownika. Dodatkowo dochodzą – nader często- frustracje wielu komentatorów, którzy zarabiają poniżej średniej. Zwłaszcza jeśli mają oni pretensje nie do siebie (ew. do pracodawcy) ale do GUS-u, że publikuje dane. Wręcz „zwalają„ na GUS swój los. Pomijając choroby, pecha czy wrednego pracodawcę, to jednak każdy lub prawie każdy jest kowalem własnego losu i choć można a nawet należy krytycznie ANALIZOWAĆ różne dane, to ich potępianie w czambuł wyłącznie przez pryzmat swoich zarobków i zarobków paru kolegów z najbliższego otoczenia – to bezsens. Szkoda, że tak częsty

 • P
  P

  Paweł

  27.03.2023, 10:09

  Wyróżniający się komentarz

  Dobra robota, należy ostrzegać wszystkich przed nieuczciwymi pożyczkodawcami!

 • B
  B

  Bogdan.

  07.03.2023, 20:32

  Wyróżniający się komentarz

  Inny artykuł – o tej samej tematyce – pisał, że „średnia krajowa jest poza zasięgiem większości Polaków„ Racja. Ja też przez pierwsze lata zarabiałem ok. 2/3 -3/4 ówczesnej średniej . Chodzi o to, by „zwiększyć swój zasięg„. Jeśli ktoś ceni „totalną„ stabilizację (choć to poczucie złudne, bo każda firma może upaść lub zostać zlikwidowana) i nie lubi wyzwań , to, skoro nie zmieni pracy na inną, lepszą, będzie słabo zarabiać. Stąd – czytając różne komentarze – widzi się potem ilu jest frustratów na forach. Nie ma to – i ja też nie jestem taki – osób wszechwiedzących ale na pewno – w pewnym uproszczeniu – żeby zarabiać więcej warto
  1. mieć wzrastające wykształcenie (czyli douczać się)
  2. pracować dobrze i być np. punktualnym w pracy,
  3. nie bać się zmienić pracę kilka razy w życiu,
  4. nie oczekiwać natychmiastowych efektów…,
  Oczywiście : szczęście i układy (niekoniecznie złe, ale takie, że ktoś człowieka zauważył i docenia)
  też są przydatne

  Ktoś, kto „zwala„ swoje niskie zarobki np. na Żydów czy rząd (obojętnie jaki) jest człowiekiem ograniczonym po prostu… i sfrustrowanym niestety.

 • T
  T

  Testowy komentarz

  22.02.2023, 09:50

  Wyróżniający się komentarz

  Taką średnią to ja rozumiem :)

  • O
   O

   Olaf

   22.02.2023, 09:53

   Wyróżniający się komentarz

   Oj tak! :)

 • R
  R

  Ryszard

  10.02.2023, 16:41

  Wyróżniający się komentarz

  Jak jest średnia krajowa? Dziś to jest 10.02.23r dowiedziałem się że Poczta Polska przyjęła średnią 6346,15zł To jest ważne dla wielu emerytów od tego zależy opłata abonamentu. Ma jeszcze jedno istotne pytanie. Wyczytałem że dochód można zmniejszyć o kwotę wypłacanych alimentów jak tego ma dokonać tzw,. Kowalski?

 • R
  R

  Rybiarz

  08.01.2023, 13:32

  Wyróżniający się komentarz

  Nauczcie sie robić wiarygodne wykresy

 • A
  A

  Agnieszka

  05.10.2022, 13:40

  Wyróżniający się komentarz

  Ja 11 lat pracuję w wojsku i zarabiam obecnie 2800 na rękę. Zapomniałam dodać, że oczywiście jestem cywilem.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie