Średnia krajowa 2023 – ile wynosi obecnie średnie wynagrodzenie?

W sprawie średniej krajowej brak spójnych danych. W zależności od metodologii i ośrodka badawczego możemy zapoznać się z różnymi informacjami. Dane dotyczące 2023 roku, rzecz jasna, podlegają jeszcze badaniom, ale mamy już pełną informację dotyczącą 2022 roku. Eksperci są zaskoczeni — średnia krajowa poważnie urosła pomimo postpandemicznych perturbacji i zapowiadanej recesji. Na ten wzrost wpływ miała jednak głównie dynamicznie rosnąca inflacja…

Wartość średniej pensji krajowej od lat wywołuje spore emocje i zarazem kontrowersje. Choć wielu traktuje ją jako niemiarodajne i niewiarygodne odzwierciedlenie, ich zdaniem, realnej sytuacji na rynku pracy, to nieprzerwanie od wielu lat Polaków interesuje jej wysokość.

Czy wiadra pomyj, jakie często wylewa się na temat średniej płacy, mają jakieś uzasadnienie? Istotnie, jednym ze źródeł powszechnego w społeczeństwie sceptycyzmu do tego tematu może być brak spójności w danych, jakie się w jej kontekście podaje, ponieważ wciąż wiele osób zarabia płacę minimalną i pracuje na umowach zlecenie, zamiast umowach o pracę. Warto też wiedzieć, że istnieje kilka wartości i metodologii liczenia wartości średniej płacy w Polsce.

Informacje o średnim wynagrodzeniu – kogo dotyczą, a kogo pomijają?

Innym podłożem tego zjawiska może być fakt, że wartość średniego wynagrodzenia we wzbudzających sensację tekstach w internecie nie dotyczy wszystkich zatrudnionych. Autorzy tzw. newsów faworyzują zazwyczaj sektor przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że zatrudnia on nieco ponad 6 milionów polskich pracujących z ogółu wynoszącego ok. 16,5 miliona. Sporo, ale to nawet nie połowa. Statystyki podawane przez pryzmat sektora przedsiębiorstw mogą odzwierciedlać w trafny sposób specyfikę tej części rynku pracy, jednak dla całej gospodarki GUS zawsze podaje oddzielną, naturalnie niższą wartość.

Warto docenić jednak jeden aspekt związany z tematem średniej krajowej — podawanie jej wartości przy każdej okazji prowokuje do gorących dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy i zmusza do refleksji na temat problemów, jakie trapią polskich pracowników.


Najlepsze promocje bankowe!

Średnia krajowa w 2023 roku — jak kształtuje się obecnie sytuacja?

Dane na temat wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce są regularnie (co miesiąc) publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowsze dane w tym zakresie pochodzą z 20 stycznia 2023 roku.

Według badań średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w całym 2022 roku wyniosła 6653,67 złotych, co daje 4865 zł netto (czyli na rękę) przy zatrudnieniu na umowę o pracę.

Jest to wynik aż o 765 złotych wyższy niż w 2021 roku, gdy średnie wynagrodzenie osiągnęło 5888,88 zł brutto. Na ten wzrost średnich pensji może mieć wpływ m.in. rozpędzająca się inflacja.

Co ciekawe – od grudnia 2021 średnie wynagrodzenie na dobre przekroczyło 6000 złotych brutto, aby w grudniu następnego roku przebić magiczną granicę 7 tysięcy złotych! A dokładnie 7329 złotych, co dało 5236 złotych na rękę.

średnia krajowa grudzień 2022
Średnia krajowa złamała barierę 6000, a później 7000 złotych brutto…

Przeciętne wynagrodzenie netto

Warto przypomnieć, że wartość średniej pensji po okresie tendencji wzrostowej, która trwała prawie dekadę, na chwilę wyhamowała w 2020 roku. Miały na to wpływ kłopoty na rynku spowodowane koronawirusem.

Widać to było po spadku przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy marcem a majem 2020 roku. Średnia płaca krajowa wynosząca 5489,21 zł w marcu spadła do 5285 zł w kwietniu, aby obniżyć się jeszcze mocniej w maju – do wspomnianej już kwoty 5119,94 . Na szczęście w czerwcu kwota ta wzrosła do 5286 złotych, w lipcu do 5382 zł, w październiku osiągnęła 5458,88 zł, a w grudniu aż 5974 zł, co zdecydowanie zwiastowało poprawę sytuacji. W następnych kwartałach średnia krajowa wciąż dynamicznie rosła.

Wypróbuj nasz kalkulator wynagrodzeń brutto-netto, aby obliczyć, jak przedstawiają się Twoje obecne lub potencjalne zarobki!

Wartość średniego wynagrodzenia zawsze podawana jest w wymiarze brutto. Z tego względu, warto rzecz jasna przytoczyć ją także w formie netto, czyli potocznie mówiąc – „na rękę”. Według wyżej podanych danych średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w 2022 roku wyniosła 4865 złotych na rękę.

Średnie wynagrodzenie w całym 2022 roku


Średnia krajowa 2023 – najnowsze dane

Warto dodać, że Główny Urząd Statystyczny udostępnia informacje na temat średniej krajowej zarówno w perspektywie comiesięcznej, jak i kwartalnej.

 • W IV kwartale 2022 roku, według danych GUS potwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 6965,94 brutto.
 • Dla porównania – przeciętna płaca za cały 2022 wyniosła mniej – 6653,67 zł. Pokazuje to ostatni znaczący wzrost pensji u pracowników objętych tym badaniem.

Na co wpływa średnie wynagrodzenie krajowe? Np. na wysokość składek ZUS, jakie muszą płacić przedsiębiorcy. Także na limity IKE i IKZE.

Jak zmieniało się średnie wynagrodzenie w 2022 roku? Jak będzie wyglądało w 2023 roku?

Główny Urząd Statystyczny prezentuje do wiadomości publicznej swoje oświadczenia co miesiąc. Co za tym idzie, w momencie aktualizacji tego wpisu w styczniu 2023 roku, ostatnie dane pochodzą z grudnia poprzedniego roku. W poniższej tabeli widać różnice i zarazem wahania, jakie zachodzą w zbieranych przez GUS danych.

MiesiącŚrednia krajowa brutto
Wrzesień 20195084,56 zł brutto
Październik 20195213,27 zł brutto
Listopad 20195229,44 zł brutto
Grudzień 20195604,25 zł brutto
Styczeń 20205282,80 zł brutto
Luty 20205330,28 zł brutto
Marzec 20205489,21 zł brutto
Kwiecień 20205285,01 zł brutto
Maj 20205119,94 zł brutto
Czerwiec 20205286,00 zł brutto
Lipiec 20205381,65 zł brutto
Sierpień 20205337,65 zł brutto
Wrzesień 20205371,56 zł brutto
Październik 20205458,88 zł brutto
Listopad 20205484,07 zł brutto
Grudzień 20205973,75 zł brutto
Styczeń 20215536,80 zł brutto
Luty 20215568,82 zł brutto
Marzec 20215929,05 zł brutto
Kwiecień 20215805,72 zł brutto
Maj 20215637,34 zł brutto
Czerwiec 20215802,42 zł brutto
Lipiec 20215851,87 zł brutto
Sierpień 20215843,75 zł brutto
Wrzesień 20215841,16 zł brutto
Październik 20215917,15 zł brutto
Listopad 20216022,49 zł brutto
Grudzień 20216644,39 zł brutto
Styczeń 20226064,24 zł brutto
Luty 20226220,04 zł brutto
Marzec 20226665,64 zł brutto
Kwiecień 20226626,95 zł brutto
Maj 20226399,95 zł brutto
Czerwiec 20226554,87 zł brutto
Lipiec 20226778,63 zł brutto
Sierpień 20226583,03 zł brutto
Wrzesień 20226687,81 zł brutto
Październik 20226687,92 zł brutto
Listopad 20226857,96 zł brutto
Grudzień 20227329,98 zł brutto

Widać tutaj, że także w tym ujęciu zachodzi w głównej mierze tendencja wzrostowa. Ten trend został powstrzymany z powodu covidowych perturbacji, jednak w czerwcu 2020 nastąpiło powolne odbicie. Czy uda się je utrzymać – czas pokaże, wszystko bowiem zależy od tego, czy Polska przejdzie suchą nogą przez zbliżającą się recesję. Pędząca inflacja wciąż może skutecznie wymuszać presję płacową w wielu firmach.

Inny sposób wyliczenia średniej krajowej – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

W powyższych akapitach przedstawialiśmy dane, które są aktualizowane przez GUS co miesiąc. Dotyczą one średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 9 osób. Nie można przy pomocy takiego wskaźnika orzekać jednak o sytuacji wszystkich zatrudnionych Polaków. Dlatego Główny Urząd Statystyczny przygotowuje także inne dane – te niestety aktualizowane są tylko raz rocznie – ostatnio 9 lutego 2022 roku.

Mowa o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, które w 2021 roku wyniosło 5662 złote i wzrosło o 496 złotych w stosunku do danych za 2020 rok. Na dane za 2022 roku musimy jeszcze poczekać.

Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw za 2020 rokŚrednia krajowa w gospodarce narodowej za 2020 rok
Brutto5411 zł5167 zł
Netto (na rękę)3903 zł3731 zł
Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw za 2021 rokŚrednia krajowa w gospodarce narodowej za 2021 rok
Brutto5888,80 zł 5662,53 zł
Netto (na rękę)4240 zł4083 zł

Jak widać, ta kwota jest niższa niż wartość średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw. Dzieje się tak dlatego, ponieważ podczas obliczania przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej bierze się pod uwagę większą liczbę pracowników – także tych pracujących w mniejszych przedsiębiorstwach (poniżej 9 osób) czy też w budżetówce.

Średnia krajowa 2023 różni się też w zależności od miasta!

Warto pamiętać, że dane, które przedstawiają, jak aktualnie kształtuje się średnia krajowa 2023, dotyczą uśrednionych wartości w skali całej Polski. Co za tym idzie, już w przybliżeniu na poszczególne województwa i ich największe miasta widać wyraźne różnice, jakie dzielą wysokość średniego wynagrodzenia. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w tym zakresie pochodzą z 2021 roku.2

WojewództwoŚrednie wynagrodzenie
Zachodniopomorskie5 548 zł brutto
Pomorskie6 060 zł brutto
Warmińsko-Mazurskie4 942 zł brutto
Podlaskie5 090 zł brutto
Lubuskie5193 zł brutto
Wielkopolskie5 300 zł brutto
Kujawsko-Pomorskie5 267 zł brutto
Mazowieckie6 772 zł brutto
Lubelskie5 041 zł brutto
Dolnośląskie6 113 zł brutto
Łódzkie5 438 zł brutto
Opolskie5 407 zł brutto
Śląskie5 823 zł brutto
Małopolskie5 978 zł brutto
Świętokrzyskie4 987 zł brutto
Podkarpackie4 899 zł brutto

Jak widać, różnice w wysokości średniej krajowej w poszczególnych województwach są naprawdę znaczące. Np. w mazowieckim zarabia się średnio prawie aż o 2 tysiące złotych więcej niż województwie podkarpackim.

Przeciętne średnie wynagrodzenie – podstawowy problem

Głównym problemem, jaki wiąże się ze średnim wynagrodzeniem, jest fakt, że np. w danych Głównego Urzędu Statystycznego wyraźnie wartość średniej płacy zawyżają najlepiej zarabiający. Wartości ich zarobków wyraźnie zakrzywiają sytuację na rynku płac.

W wielu opracowaniach na temat średniej krajowej powtarza się stwierdzenie, że nawet powyżej 50% ludzi zatrudnionych na polskim rynku pracy zarabia o wiele mniej, niż wynosi średnia krajowa. Nie pomagają również kłopoty związane z Polskim Ładem, którego zapisy wprowadziły spory chaos i obniżyły wielu osobom wynagrodzenia.


Sprawdź również ranking kont osobistych!

Ostatnia aktualizacja: 2 Lutego 2023
Konto Mobi z Moim ING z promocją do 200 zł
Tak
Promocja
Tak
? bankomaty własne i Planet Cash
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Darmowe konto
Tak
? transakcje kartą min 300 PLN miesięcznie
Bezplatna-karta
Nie
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
eKonto
Tak
? 200zł w formie bonu podarunkowego do biedronki, do 200zł za otwarcie kontra i spełnienie warunków promocji, 50zł za otwarcie konta przez e dowód, 50zł za otwarcie konta dla dziecka, 2,2 % na rachunku oszczędnościowym.
Promocja
Tak
? od 100 zł
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Darmowe konto
Tak
? min. jedna transakcja w miesiącu
Bezplatna-karta
Tak
? do trzech wypłat w miesiącu
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Curve - karta walutowa
Tak
? bonusy za polecenia, przedłużony cashback za zakupy oraz bonus 50 zł na start
Promocja
Tak
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? wersja podstawowa - darmowa, wyższe pakiety są płatne
Darmowe konto
Tak
Bezplatna-karta
Tak
? limity miesięczne na bezpłatną wypłatę gotówki zależnie od pakietu
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Innym aspektem, który nie powinien napawać optymizmem przy okazji dywagacji na temat średniej pensji krajowej, są mnożące się informacje płynące z przedsiębiorstw na temat zwolnień. Jeszcze niedawno były problemy ze znalezieniem rąk do pracy — na niedobór pracowników skarżyły się coraz liczniejsze branże. Co ciekawe, kłopot ten wcale nie dotyczył firm, które płaciły poniżej średniej krajowej, ale także przedsiębiorstw, które utrzymywały relatywnie wysoki poziom pensji dla pracowników.

Te ciekawe perspektywy zostały brutalnie zweryfikowane przez stan epidemiologiczny i wywołane nim perturbacje gospodarcze. Praca stała się trudniejsza do znalezienia, a średnie wynagrodzenie zaczęło spadać. Na szczęście jednak od czerwca 2020 roku znów zauważalna jest tendencja wzrostowa średniej krajowej i poszukiwanych jest coraz więcej rąk do pracy. Niestety negatywnym aspektem jest spirala płacowo-cenowa, która jest przyczyną i efektem szalejącej inflacji.

Średnia pensja – oczekiwania Polaków

Warto także spytać – jakie są w oczekiwania Polaków co do pensji wystarczającej ich zdaniem do życia na podstawowym, średnim i dostatnim poziomie?

Według Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) najmniejsza miesięczna pensja, za którą można zapewnić sobie podstawowe potrzeby, wynosi 1 467 zł netto. Osoby z tego segmentu sięgają też najczęściej po chwilówki online. Grupa badanych, za płacę pozwalającą żyć na średnim poziomie, uznała kwotę 2 317 zł netto. Z kolei 3 605 zł netto badani uznali za minimalne wynagrodzenie, które pozwala na dostatnie życie.

To badanie pochodzi jednak z 2018 roku i zupełnie nie oddaje aktualnych aspiracji Polaków, które są szczególnie wysokie wśród młodych ludzi. Według raportu portalu Sukces pisany szminką osoby od 15 do 29 roku życia chcą w wieku 35 lat zarabiać zdecydowanie więcej. 68% z nich zadowoli się pensją w wysokości 5 tysięcy złotych netto. 26% celuje w wynagrodzenie na poziomie 5-7 tysięcy na rękę, zaś 22% pragnie pensji powyżej 10 tysięcy złotych netto.

zmiany wysokości średniej krajowej na przestrzeni lat

Średnia krajowa a pandemia koronawirusa

Pandemia spowodowała kilkumiesięczny spadek wysokości średniej krajowej, jednak sytuacja wróciła do normy. Możliwe jest jednak kolejne spowolnienie gospodarcze, gdy rządy znów alergicznie zareagują na nowe potencjalne epidemie. Przerwane łańcuchy dostaw i ograniczona możliwość sprzedaży swoich dóbr i usług odbiłyby się wtedy na zwolnieniach czy też obniżeniu wynagrodzeń.

Jednak większym problemem niż zagrożenie epidemiczne jest niestety gigantyczna inflacja. Z jej powodu obwieszczenia o rosnącym średnim wynagrodzeniu już nie cieszą, lecz napawają niepokojem. Jest to bowiem namacalny dowód na rozpędzającą się spiralę płacowo-cenową. Co nam po wyższych pensjach, gdy z każdym miesiącem możemy coraz mniej kupić za 100 złotych schowane w portfelu…

A jaka jest Twoja sytuacja? Zarabiasz więcej czy mniej, niż wynosi średnia krajowa? Podziel się swoją historią w komentarzu.

Źródła:

1. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2020,kategoria.html

2. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztw-nr-22021,3,42.html

Komentarze (85)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • M
  M
  Margot
  26.07.2020, 15:50

  Wśród moich znajomych, ludzi po studiach, mało kto powąchał średnią krajową. Większość zasuwa w korpo za mniej. Dlatego wyjechałam. Mieszkam obecnie w Zurychu, mieście uchodzącym za bardzo drogim do życia. Niestety owe pomiary robione są lekko z pupy że tak powiem, bo przelicza się ceny usług i najmu na dolary a nie patrzy na ceny wystandaryzowane do zarobków.
  Zarobki w Polsce, średnie i nie tylko, to policzek i obraza dla ciężko pracujących ludzi. Ceny w sklepach nieustannie mnie zwalają z nóg i są horredalne w stosunku do zarobków przeciętnego Polaka. Jak powiedziałam kumpeli ile kosztuje w supermarkecie w Zurychu kawa, herbata czy ser to powiedziała „ale u was taniocha”. Podałam cenę we frankach, informując ile dostaję we frankach na rękę. Polska me ceny coraz bliższe zachodnim, a zarobki daleke od zachodnich.
  „Z kolei 3 605 zł netto badani uznali za minimalne wynagrodzenie, które pozwala na dostatnie życie.” – że co proszę???? Dostatnie??? Czy dostatnie znaczy szynka na niedzielę, zamiast chleba z cukrem? O jakim dostatku przy cenach w polskich miastach mowa? O jedzeniu codziennie obiadu?

  • P
   P
   Pawel
   13.09.2020, 13:26

   popieram, wdf 3,6? chyba, że przy 2 osobowej rodzinie każdy ma to 3,6 tzn. razem 7,2 i mieszkają w niewielkiej miejscowości, to jakoś idzie przeżyć ale to żaden dobrobyt nie jest.

  • J
   J
   JAN Z CZ-WY
   06.10.2022, 12:10

   jESTEŚ BARDZO TEPĄ BABĄ NIE OBRAŻAJ KRAJU Z KTÓREGO SIE WYWODZISZ I GDZIE ZA FRIKO ZDOBYŁAŚ WYKSZTAŁCENI LUB ZA NIEWIELKA POŁATE
   tWOJA OPINIA W TEJ SPRAWIE JEST TYPU TUSEK T-, BY SZKODZIĆ POLSCE.

 • R
  R
  Robol
  22.01.2021, 23:34

  Życie się kiepsko potoczyło i edukację zakończyłem na podstawówce. Kilka latek tułania się po prywaciarzach za max 3000 zł brutto i postanowiłem zrobić w końcu papier na spawacza. Obecnie pracując akordowo po 8 godzin mam od 6000 do 8500 brutto w miesiącu. Więc niech nikt nie mówi że bez szkoły się nie da, po prostu za siedzenie na duuupie przed tv i narzekanie nikt nie zapłaci.

  • P
   P
   Pracuś
   02.03.2021, 12:30

   Święta prawda. Ja w życiu 3 razy zmienialem pracę i to na cięższą tylko po to by więcej zarabiać. Nie narzekam.

  • f
   f
   fhdhdh
   23.03.2021, 10:53

   8500 brutto to w skali roku już drugi próg podatkowy i zmniejszająca się kwota wolna od podatku. To jest właśnie ta pułapka dobrej pensji.

   Kwota wolna od podatku na pełny etat nie zmienia się od 2009 roku a dodatkowo od 2017 roku znika całkowicie powyżej 127 tys zł brutto rocznie.

  • J
   J
   Justin
   31.01.2022, 09:10

   Nie każdy może być spawaczem, budowlańcem, itp. A to w tych zawodach obecnie sporo się zarabia. Np. nauczyciele też nie siedzą na dupie przed TV a zarabiają 3000 na rękę. Po prostu ta praca nie jes doceniana. Efekt tej pracy nie jest widoczny od razu i trudno ludziom prostym pojąć, że to jest trudne i naprawdę niewdzięczne zajęcie.

  • B
   B
   Bogdan
   23.08.2022, 12:47

   I dobrze – jeśli pisze Pan prawdę. Najpierw Panu „nauka nie poszła„ a potem zmieniła Pan zdanie i polepszył kwalifikacje i zaczął pracować jako człowiek z kwalifikacjami. Czyli – UZNANIE – „zrobił „ Pan coś ze sobą. A ludzie to najczęściej wolą narzekać – miło spotkać na forum dyskusyjnym rozsądną wypowiedź a nie tylko pretensje do banków, „banksterów„ rządu (opcja obojętna – PO, PIS czy PSL – zawsze narzekali na rządy) zamiast samemu uczyć się i lepiej pracować.

 • P
  P
  Pablito
  14.07.2020, 12:49

  Ten gus nie bierze pod uwagę w ogóle budżetówki ani jednoosobowych działalności. To jest średnia krajowa jakichś korposzczurków, a nie wszystkich Polaków. Prawdziwa średnia to jakieś 2500-3000 max

  • g
   g
   gapard
   28.01.2021, 11:29

   Po samochodach widać, że jest lepiej niż te liczby wskazują bo trzeba mieć jeszcze na ratę czy serwisowanie albo stać na spadek wartości. Do tego wczasy zagraniczne coraz liczniejsze.

  • C
   C
   Concha
   28.01.2021, 12:14

   Często te ładne auta to na leasing, a wakacje na kredyt. Polacy uwielbiają się pokazać przed sąsiadami. Choć na pewno też wiele osób ciągnie kasę z szarej strefy albo od rodziny z Anglii. Ja to zauważam po tym, jak zostały odnowione domki jednorodzinne na prowincji.

  • M
   M
   Mop
   23.10.2021, 22:52

   Wystarczy spojrzeć na ankietę, którą tu przeprowadzono. Próba całkiem miarodajna, bo ponad 8000 głosów. Najczęściej podawany przedział to 4k-6,5k, a aż 13% (w tym ja) zaznaczyło powyżej 10k. Nie wiem ile osób spoza PL tak zaznaczyło ale prawie co szósty ankietowany zaznaczył, że tyle zarabia… Więc piszesz bzdury.

  • B
   B
   Bogdan Ryszka
   28.01.2023, 15:16

   Bzdurki i jakieś uogólnienia. To co piszesz o średniej
   to jakieś Twoje chore wizje i wymysły. Te „koropszczury„
   to tylko jakiś procent zatrudnionych . Kiedy ktoś sfrustrowany sam
   mało zarabia – to w znacznym stopniu JEGO wina.
   A patrzenie na świat pracy i zarobków przez pryzmat tylko
   swego podwórka – to słabizna … no i żale nie wiadomo
   do kogo potem wypisywane na forach

 • R
  R
  Rybiarz
  08.01.2023, 13:32

  Nauczcie sie robić wiarygodne wykresy

 • A
  A
  Agnieszka
  05.10.2022, 13:40

  Ja 11 lat pracuję w wojsku i zarabiam obecnie 2800 na rękę. Zapomniałam dodać, że oczywiście jestem cywilem.

 • L
  L
  LOL3000
  24.09.2022, 23:48

  ponoc przyczyna i efektem inflacji jest spirala płacowo cenowa… a ja myslałem ze putin…. generalnie karmią was bzdurami… setki sondaży i pytań ale nie potrafią jasno powiedzieć ile Polaków zarabia poniżej tej „średniej”. dziennikarstwo w Ukropolin to dno i 5 metrów mułu

 • R
  R
  Ron
  18.06.2022, 10:05

  Bajkopisarze. Kiedyś byłem nikim zlizywałem błoto z ulicy za głodową stawkę. Dziś doceniam i mam 17 kafli na miesiąc! Ale powiedz to młodym, czy oni zrozumieją, że tylko ciężką pracą się dojdzie do czegoś w życiu!? Bzdury i banialuki, ktoś kto zarabia średnią krajową i więcej nie wypisuje marzycielskiej bzdur o swoich gigantycznych zarobkach. Po pierwsze, bo pracuje i nie ma czasu na bzdury, po drugie przy takich zarobkach myśli się o bezpieczeństwie, a nie dopowiada po forach, że ja mam! Dzieci internetu.

 • P
  P
  Pablo
  28.04.2022, 00:20

  3tys brutto, 6tys netto.

 • O
  O
  Ola
  06.03.2022, 11:47

  Pracuje już 35 lat w Polsce zarabiam 3300zl mieszkam i żyje w Unii Europejskiej chciałabym zarabiać jak Europejczyk, to było celem Unii. Rozważam wyjazd z kraju, zobaczymy jak się zdziwią gdy ludzie wyjadą

  • L
   L
   LEON
   04.06.2022, 12:03

   Nigdzie w Europie juz nie zarobicie dobrze bez dobrego wyksztalcenia.Globalizacja swoje zrobila.No ale probujcie!

  • B
   B
   Bogdan Ryszka
   12.06.2022, 21:37

   Rozważasz człowieku wyjazd? Pracujesz 35 lat, i rozważasz… nie wyjedziesz. Twój problem Kobieto że rozważasz. Ja rozważając kilkukrotnie zmianę pracy, zrobiłem to 3 razy w życiu i nigdy nie żałowałem, bo zmieniłem z rozmysłem na lepszą – rozważaj zatem dalej …

  • W
   W
   Wesly
   21.11.2022, 17:45

   wyjazd jak najszybciej ….ja to zrobilem 37 lat temu i nigdy nie zalowalem ….nigdy i do Polski bym nigdy nie wrocil bo nawe bedac na emeryturze mam tu 14 tys zl na polskie

 • B
  B
  Bulik
  20.02.2022, 12:57

  Zapomniano dodać do kosztów utrzymania kosztów okradania obywateli średnio ok.300 zł na miesiąc ze względu na to, ze złodziei dużych kwot np jak w mojej spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 146 mln. złotych , inie ściga się ich, bo prokurator napisał w postanowieniu ze nie jest to czyn zabroniony, ale nie dopisał że do wiezienia idzie się za batonik czekoladowy za 70 gr. Ze jest tak źle w naszym kraju to ze względu na bezczynność prokuratury która swoim potępowaniem wspomaga działalność przestępcza i zajmuje się opozycją a sady wydaja wyroki na zapotrzebowanie zorganizowanej przeestepczosci. My dostajemy ochłapy, a oni żyją dostatnio i mają nas gdzieś, ale musimy płacic podatki i na nich głosować bo inni okrądna nas z ostaniej koszulki i skarpetek. w imię naparzaj bliżniego aż ostania koszuloa i skarpetki spadną z niego. Po PRL-u nastapił wykwit usta korzystnych dla złodziei i malwersantów.

Podobne artykuły