System OGNIVO – co to jest i jakie banki z nim współpracują?

Słyszałeś już o systemie Ognivo? Jeśli nie, to warto się z nim zapoznać. Jest to skuteczne narzędzie, które działa w ramach systemów rozliczeniowych KIR, pozwalając na szybką wymianę informacji między bankami a użytkownikami tego systemu. Może więc okazać się bardzo pomocne w odzyskaniu długu.

Do 2016 roku instytucje finansowe nie były prawnie zobligowane, chociażby do tego, by weryfikować konta „zapomniane”, na których od dłuższego czasu nie były przeprowadzane żadne operacje bankowe. I choć istniały podejrzenia, że właściciel takiego rachunku bankowego dawno nie żyje, nie musiały szukać jego spadkobierców. W efekcie czego banki prowadziły tzw. martwe konta, czerpiąc dość nieetycznie korzyści z obrotu pieniędzmi zmarłego.

Innym przykładem są egzekucje środków, którym podlegają konta bankowe dłużników. Komornik, aby dowiedzieć się, w jakiej instytucji dłużnik posiada konto, wysyła do nich zapytanie. W obu przypadkach pozyskanie niezbędnych informacji, objętych tajemnicą bankową odbywa się za pomocą systemu Ognivo.

System Ognivo – co to jest?

Ognivo to jedyne, dostępne od 2007 r. rozwiązanie, które umożliwia szybką i bezpieczną wymianę informacji między bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania takich danych. Należą do nich:

 • ZUS,
 • Poczta Polska,
 • urzędy skarbowe,
 • izba celna,
 • komornicy,
 • sądy i prokuratury oraz
 • administracyjne organy egzekucyjne.

Kluczową rolę w całym mechanizmie odgrywają same banki, które za pośrednictwem Ognivo przekazują wymienionym podmiotom określone dane. Np. komornikowi informacje nt. rachunków bankowych dłużnika, aby ten mógł przeprowadzić skuteczną egzekucję komorniczą.

Jak działa system Ognivo?

Ognivo działa w formie aplikacji elektronicznej prowadzonej przez KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa). Sam mechanizm działania apki jest bardzo prosty. Polega on na tym, że uprawnione podmioty wysyłają do banków zapytania dotyczące konkretnych osób, które są odbierane i weryfikowane w sposób automatyczny.

Aplikacja składa się z odrębnych usług, które dopasowane są do rodzaju podmiotu i jego potrzeb. W praktyce oznacza to, że każdy uprawniony ma dostęp tylko do tych informacji, które są niezbędne do podjęcia przez niego określonych działań.

Obowiązkowym wymogiem jest wysłanie zapytania do systemu Ognivo, które ZAWSZE musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

System Ognivo - czym jest

Aplikacja Ognivo powstała jako narzędzie do wymiany informacji o rozliczeniach międzybankowych (także w zakresie reklamacji wz. z tymi rozliczeniami). Ognivo służy dodatkowo do obsługi przenoszenia rachunków między różnymi bankami.
Zobacz wpis > Przeniesienie konta bankowego – jak to zrobić?

Jakie banki korzystają z Ognivo? Czy istnieją instytucje poza systemem w 2023 roku?

Obecnie wszystkie banki – w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz SKOKi należą do systemu Ognivo. Dotyczy to również banków spółdzielczych.

Lista banków i SKOKów, które uczestniczą w systemie:

 • Aion Bank,
 • Alior Bank,
 • Bank Millennium,
 • Bank Handlowy,
 • BOŚ Bank,
 • Pekao,
 • BPS,
 • Bank Pocztowy,
 • BNP Paribas,
 • Getin Bank,
 • ING,
 • mBank,
 • Santander Bank Polska,
 • Santander Consumer Bank,
 • PKO BP,
 • Toyota Bank Polska
 • i wiele, wiele innych…

Pełny wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej. Co możemy rozumieć przez taką sytuację? A to, że rachunek bankowy bez Ognivo podobnie, jak bank bez Ognivo, zwyczajnie nie istnieją. Na próżno więc szukać informacji, jakie instytucje są poza tym systemem, bo takich najzwyczajniej w świecie nie ma.

Są jednak sposoby na to, by osoby będące w trakcie postępowania egzekucyjnego mogły zabezpieczyć swoje środki przed komornikiem. Poświęcamy temu oddzielny wpis —> Konto bez komornika

Ognivo a rachunki bankowe dłużników

Dla niektórych z nas duże znaczenie może mieć to, jak często komornik zagląda do Ognivo, gdy chce dowiedzieć się więcej o rachunkach bankowych dłużnika. Jest to dość trudne pytanie. Na pewno komornik zagląda tam raz, tuż po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Zdarza się jednak, że np. po upływie pół roku ponownie wysyła swoje zapytanie.

Tutaj od razu chcemy wspomnieć o jednym ważnym szczególe. Wiemy już, że nie istnieje konto bez Ognivo. Jeśli jednak w międzyczasie otworzymy rachunek w banku, do którego wcześniej komornik wysłał zapytanie, to nie dowie się on o założeniu nowego rachunku. Otrzyma on taką informację dopiero wtedy, gdy ponownie wyśle zapytanie do Ognivo.

Jak komornik dowiaduje się o spadku? Zobacz

Moduły systemu Ognivo

W zakres działań aplikacji Ognivo wchodzi kilka modułów, z których każdy odpowiedzialny jest za indywidualne potrzeby banków oraz innych instytucji współpracujących z systemem.

Rodzaj modułuJaką funkcję pełni?
Moduł reklamacji i zapytańpozwala na elektroniczną wymianę informacji między bankami i ZUS czy pocztą polską
Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużnikówumożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami. Przyspiesza to sam proces zajęć rachunków wobec tych, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja
Moduł do obsługi sądów i prokuraturdzięki niemu organy sprawiedliwości pozyskują informacje chronione tajemnicą bankową, które mogą stanowić materiał dowodowy albo umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego. Mogą to być, np. informacje o posiadaniu konta w danym banku czy wysokości jego salda zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne (wobec których prowadzone jest postępowanie przygotowawcze)
Moduł rozrachunku Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT)zajmuje się przekazywaniem danych do rozrachunku pieniężnego transakcji zawieranych na rynkach Towarowej Giełdy Energii, między IRGiT a bankami prowadzącymi rachunki rozliczeniowe członków tej izby
Moduł spadkobiercapozwala na usprawnienie procesu wymiany informacji między bankami. Dzięki czemu łatwo możemy ustalić, w którym z nich spadkodawca posiadał rachunki bankowe
Przykłady modułów systemu Ognivo, które usprawniają wymianę informacji między bankami a poszczególnymi podmiotami, kir.pl

W jakich sytuacjach system Ognivo może okazać się przydatny?

Przy okazji dodamy, że w ramach systemu Ognivo od 1 lipca 2016 r. funkcjonuje Centralna informacja o rachunkach. Obie usługi wspólnie umożliwiają:

 • monitoring wysłanych zapytań i reklamacji,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych (Ognivo posiada certyfikat zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 27001:2013 w zakres, którego wchodzi polityka bezpieczeństwa czy kontrola dostępu),
 • obniżenie kosztów wymiany informacji, szczególnie w zakresie zapytań i reklamacji,
 • szybkie zlokalizowanie rachunków martwych i uśpionych (czyli kont należących do osób zmarłych lub ROR-ów, o których zapomnieli sami właściciele),
 • przenoszenie konta z dotychczasowego banku do innego,
 • przyspieszenie obsługi zajęć wierzytelności z rachunku poprzez wysyłanie zapytań o konkretnych dłużników.

Ognivo zajmuje się WYŁĄCZNIE poszukiwaniem rachunków bankowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz imiennych rachunków członków SKOKów. Nie posiada on informacji nt. polis ubezpieczeniowych, kont maklerskich, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych czy innych produktów kredytowych.
W tych oddzielnych przypadkach może pomóc nam BIK.

Ognivo, czyli sprawne ustalenie banku i nie tylko

Wielu z nas zastanawia się, czy w razie pojawienia się różnych scenariuszy, np. komornika na naszym koncie, dziedziczenia pieniędzy na rachunku bankowym lub chęci szybkiego przeniesienia konta do innego banku, mamy jakieś sensowne rozwiązania. Tymczasem część spraw dotyczących rachunków bankowych naszych i członków rodziny, gromadzi system Ognivo. I choć nie jesteśmy podmiotami bezpośrednio uprawnionymi do korzystania z jego usług – to w wyjątkowych sytuacjach mamy pełne prawo do jego użycia.

Dzieje się tak wtedy, gdy jesteś prawomocnym spadkobiercą właściciela konta, i chcesz sprawdzić, czy, np. nieżyjący małżonek, rodzic lub dalszy krewny nie dysponował rachunkami, o których nie miałeś zielonego pojęcia. Wtedy wystarczy, że złożysz wniosek w oddziale dowolnego banku czy SKOKu (którego nie musisz być klientem) i dołączysz do niego dokument potwierdzający tytuł prawny do spadku. W zależności od instytucji opłata zbiorcza za informację o rachunkach mieści się w granicach 30 zł. Nie jest to wiele, a daje za to pełny obraz sytuacji i szybki dostęp do pozostawionych oszczędności.

Źródło:

1. kir.pl

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie