Trading 212 – opinie klientów i recenzja

Na rynku brokerskim panuje bardzo duża konkurencja. Co rusz pojawia się nowy gracz, który chce przejęć udziały od dotychczasowych liderów. Dzisiaj na warsztat weźmiemy brokera Trading 212. Przyjrzymy się ofercie oraz sprawdzimy, jakie ma wady i zalety. Sprawdzimy także, jaki nadzór kontroluję spółkę. Broker kusi transakcjami bez prowizji oraz szeroką ofertą akcji i ETF-ów.

trading 212 opinie klientów

Oprócz tego Trading 212 oferuje także „standardowe” usługi jak np. możliwość inwestowania na rynku Forex czy CFD. Niezależnie od recenzji, przed otworzeniem rachunku klient może otworzyć konto demo, aby sprawdzić funkcjonalność platformy.

Kluczowe informacje:

 • Trading 212 to broker zarejestrowany na Cyprze, dlatego podlega cypryjskiemu nadzorowi. Wszelkie spory z klientami także będą rozstrzygane przez tamtejsze sądy.
 • U tego brokera można założyć 2 typy kont. Jedno służy do obrotu akcjami i ETF’ami, drugie do handlu na rynku forex i CFD.
 • Atrakcyjny w ofercie Trading 212 jest brak prowizji za handel akcjami i ETF’ami.
 • Polscy inwestorzy mogą nie być w pełni usatysfakcjonowani usługami tego brokera, ze względu na brak polskich akcji i supportu w ojczystym języku.

Trading 212 – jak zacząć?

Założenie konta jest bardzo proste. Oto kroki, które musisz wykonać, aby założyć konto w Trading 212.

 1. Na samym początku należy wybrać kraj zamieszkania.
 2. Następnie podać adres e-mail oraz datę urodzenia.
 3. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji podatkowych. Chodzi o numer identyfikacji podatkowej (NIP lub PESEL) oraz kraj, w którym zamierzasz płacić podatki.
 4. Po jego wyborze musimy podjąć decyzję co do rodzaju konta oraz wybrać walutę bazową dla rachunku. Oferta brokera Trading 212 to dwa konta:

5. Kolejnym krokiem jest opisanie sytuacji finansowej, statusu zatrudnienia oraz wiedzy dotyczącej rynku finansowego i instrumentów finansowych. Jeśli spełnisz określone warunki, możesz zostać klientem profesjonalnym. W przeciwnym wypadku będziesz miał warunki handlowe zgodne z wytycznymi ESMA (ograniczenia w użyciu dźwigni finansowej).

6. Aktywacja konta handlowego jest bardzo prosta, wystarczy na końcu formularza dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,
 • potwierdzenie adresu.

Dokumentem potwierdzającym tożsamość są m.in paszport oraz dowód osobisty. Broker zastrzega, że aby dokument został uznany za ważny, musi zawierać: fotografię, podpis, dane osobowe, datę ważności i miejsce i datę wydania oraz numer seryjny. Do formularza należy dołączyć skan dokumentu, który spełnia powyższe wymagania.

Potwierdzenie adresu to dokument, w którym klient dostarcza dowód na to, że podał prawdziwy adres. Może to być rachunek za media (np. energię elektryczną) czy podatek od nieruchomości. Dokument musi być aktualny, co oznacza, że jego data wystawienie nie może mieć więcej niż 6 miesięcy.

W umowie rachunku widnieje zapis, że Trading 212 zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji lub dokumentów. Oczywiście tylko wtedy, jeśli będzie to konieczne do spełnienia wymogów regulacyjnych lub prawnych.

Trading 212 zachęca do komunikacji online i przesłanie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. Broker dopuszcza możliwość wysłania dokumentów tradycyjną pocztą, jednak preferowany jest kontakt e-mail. Do momentu kiedy dokumentację KYC nie zostanie przeanalizowana przez brokera, konto handlowe będzie w trybie tylko do odczytu.

Procedura KYC ma na celu weryfikację tożsamości klientów. Broker zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji online. Może to być:

 • dodatkowe dokumenty i zdjęcia,
 • nagrania wideo.

Warto pamiętać, że broker nie dopuszcza możliwości posiadania konta w imieniu osoby trzeciej, niezależnie od stosunków prawnych. Kolejnym ograniczeniem jest to, ze nie można używać platformy do handlu algorytmicznego, świadczenia usług komercyjnych (np. zarządzanie aktywami).

trading 212 strona internetowa
https://www.trading212.com/pl

Trading 212 – w co inwestować?

Na platformie Trading 212 można inwestować w akcje, ETF-y, CFD. Oprócz tego możliwa jest inwestycja w akcje ułamkowe.

Konto Invest umożliwia handel akcjami i ETF-ami. Oferta skierowana jest do inwestorów preferujących handel tymi instrumentami. Broker chwali się tym, że udostępnia swoim inwestorom dostęp do ponad 12 000 akcji i ETF-ów. Na platformie handlowej oraz stronie brokera widnieje informacja na temat rynków dostępnych dla klienta. Inwestor nie ma możliwości zainwestowania w spółki z Azji i Oceanii. Ma za to szeroką ofertę akcji i ETF-ów z rynku amerykańskiego oraz rozwiniętych rynków europejskich. Warto dodać, że broker nie daje możliwości inwestowania w akcje polskich spółek. Dla rodzimych inwestorów o dużym home bias (preferowanie rodzimego rynku nad zagraniczny) może być to sporym minusem.

Z kolei konto CFD jest skierowane dla osób, które wolą inwestować na rynku Forex oraz CFD. Na stronie internetowej brokera znajduje się informacja o tym, jakie instrumenty są dostępne na rachunku CFD. Są to zarówno akcje, towary, obligacje, indeksy jak i waluty. Szczególnie ciekawa jest oferta walutowa. Inwestor ma możliwość skorzystania z ponad 180 par walutowych. Oczywiście większość z nich to bardzo niszowe crossy jak np. AUD/CZK (dolar australijski do korony czeskiej). Wśród towarów klient może handlować kontraktami CFD m.in. na ropę naftową.

W umowie jest zawarta sentencja, że podpisując umowę z Trading 212, klient zrzeka się roszczeń w odniesieniu do jakichkolwiek zleceń, które wykonywał podczas kiedy platforma nie działa. Klient kiedy podpisze umowę, to akceptuje możliwość problemów technicznych na platformie handlowej.


Trading 212 nie spełnia Twoich oczekiwań i szukasz innego brokera? Sprawdź nasz ranking kont maklerskich.

Opinie:
4,4/5
Prowadzenie konta
0/10€
? 0 zł przy otwarciu min.1 transakcji na 365 dni lub braku środków na koncie
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Pary walutowe
48
Platformy
MT4, xStation

500 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,2/5
Prowadzenie konta
0 zł
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy
Pary walutowe
56
Platformy
MT4, MT5

377 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Prowadzenie konta
0 zł
? darmowe w przypadku aktywnego korzystania z konta, w innym przypadku naliczane są opłaty
Typy CFD
Akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Pary walutowe
55
Platformy
MetaTrader 4

26 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.


Usługa AutoInvest

Osobną ofertą jest AutoInvest. Usługa umożliwia automatycznie inwestowanie w zdywersyfikowany portfel, który jest dopasowany do potrzeb inwestora. Możliwe jest to dzięki diagramowi, w którym inwestor wybiera sobie, w co chce zainwestować oraz w jakich proporcjach. Portfel z usługą AutoInvest może składać się z akcji i ETF-ów. Zama usługa zapewnia:

 • stworzenie planu inwestycyjnego,
 • automatyczna wpłacanie, inwestowanie środków w dane aktywa,
 • możliwość reinwestowania dywidendy,
 • przeglądanie i upublicznianie diagramów,
 • możliwość skopiowania innych, publicznych diagramów.

Automatyczne reinwestowanie dywidendy

Reinwestowanie dywidend od akcji jest jedną z dostępnych opcji, jaką udostępnia platforma handlowa. Reinwestowanie dywidendy może być dokonane automatycznie, w te same akcje. Nie ma np. możliwości otrzymania dywidendy z Apple i reinwestowania tych środków automatycznie w akcje Coca-Coli. Reinwestować środki w sposób automatyczny można w takim wypadku tylko w akcje Apple. W wyniku reinwestycji dywidendy otrzymasz maksymalną całkowitą liczbę akcji oraz ułamkową część akcji

Jeśli klient sprzeda akcje po otrzymaniu prawa do dywidendy, ale przed otrzymaniem dywidendy to dywidenda trafi na konto inwestora bez możliwości reinwestycji. Przykładowo inwestor otrzymał prawo do dywidendy 26 czerwca 2023 roku. Wypłata dywidendy została przewidziana na 3 lipca 2023. Jeśli inwestor sprzedał akcje 30 czerwca, to otrzyma dywidendę, ale nie będzie ona reinwestowana (akcje już zostały sprzedane).

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat inwestowania dywidendowego? Przeczytaj nasz artykuł Zobacz

Akcje ułamkowe

Akcje ułamkowe dają możliwość uzyskania ekspozycji na dane aktywa nawet w sytuacji, kiedy wartość nominalna jednego papieru wartościowego jest większa niż ilość dostępnych środków na rachunku. Dzięki akcjom ułamkowych inwestor może kupić np. 1/10 akcji danej spółki. Warto jednak pamiętać, że nie oznacza to fizycznego nabycia 1/10 akcji. Akcje ze swojej natury są niepodzielne. Jest to zatem rodzaj umowy między klientem a brokerem, w której klient ma prawo powiernicze. W efekcie akcje ułamkowe nie podlegają przeniesieniu. Jeśli klient będzie chciał przenieść akcje ułamkowe do innego brokera, to inwestor będzie musiał je sprzedać.

Chcesz poznać tajemnice akcji ułamkowych? Przeczytaj nasz artykuł Zobacz

Ograniczenia w handlu

W umowie rachunku Trading 212 zastrzega sobie prawo do tego, że w dowolnym czasie i według własnego uznania może wprowadzić ograniczenia dotyczące minimalnej lub maksymalnej wielkości transakcji. Inwestor, który otwiera rachunek, musi być świadomy tego typu ryzyka.

Ograniczenia w handlu mogą, ale nie muszą dotyczyć warunków rynkowych na danych papierach wartościowych. Powodem ograniczenia maksymalnego limitu transakcji może być gwałtowny wzrost zmienności na rynku. Informacje o ograniczeniach będą dostarczane do klienta albo za pośrednictwem informacji online, albo na platformie inwestycyjnej.

Pożyczanie akcji i krótka sprzedaż

W chwili otworzenia konta inwestor wyraża zgodę na pożyczanie akcji i przechowywanie ich na koncie klienta przez Trading 212. Broker zastrzega sobie prawo do pożyczania akcji innym uczestnikom rynku (np. funduszom inwestycyjnym). Trading 212 na koniec każdego dnia informuje o tym, jaki procent akcji został pożyczony. Warto pamiętać, że klient nie otrzymuje wynagrodzenia za zgodę na pożyczanie jego akcji. Co więcej, pożyczenie akcji klienta nie skutkuje otrzymaniem przez niego odsetek i innych płatności. Oznacza to, że inwestor wyraża zgodę na pożyczanie swoich akcji za darmo.

Umowa pożyczki nie oznacza, że klient nie może sprzedać akcji w dowolnym momencie. Mimo pożyczenia akcji przez Trading 212, to nadal inwestor jest faktycznym właścicielem akcji. Jeśli broker pożyczył akcje spółek mających prawo do dywidendy, to klient i tak otrzyma ekwiwalent dywidendy w gotówce.

Inwestor może wypowiedzieć całość lub dowolną część umowy. Jeśli klient nie chce uczestniczyć w programie pożyczania akcji, musi wypowiedzieć umowę dotyczącą pożyczania akcji.

Prawo do wypowiedzenia umowy zastrzega sobie także Trading 212. Może to zrobić, jeśli:

 • klient narusza zobowiązania wynikające z umowy
 • zachodzi podejrzenie, że klient może być zaangażowany w nielegalną działalność (np. finansowanie terroryzmu, oszustwa z kartami kredytowymi, pranie pieniędzy itp.).

Krótka sprzedaż nie jest dozwolona u tego brokera. Oznacza to, że inwestor nie może sprzedać akcji czy ETF-ów, których nie posiada w momencie składania zlecenia sprzedaży.

Trading 212 – czy to bezpieczny broker?

Trading 212 to broker, którego działalność nadzoruje Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CYSEC). Jest więc to broker, który musi spełniać wymogi europejskiego regulatora, którym jest ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).

Ochrona środków

Środki zgromadzone u brokera są chronione do 90% (z maksymalną kwotą 20 000 €). Oczywiście nie dotyczy to zgromadzonych aktywów takich jak akcje czy ETF-y. Te aktywa nie zostaną „przejęte” przez wierzycieli w przypadku bankructwa brokera. Warto jednak pamiętać, że w przypadku akcji ułamkowych inwestor nie jest właścicielem fragmentu akcji, ale stanowi stronę umowy między brokerem a klientem. W przypadku bankructwa brokera właściciel akcji ułamkowych ma roszczenie względem brokera.

Trading 212 a kwestie prawne

Ponieważ jest to cypryjski broker, to nie może dziwić, że umowa podlega przepisom prawa cypryjskiego. I to właśnie orzecznictwo cypryjskich sądów będzie rozstrzygać ewentualne spory między brokerem a klientem.

W umowie jest zawarty zapis, który mówi o tym, że do komunikacji między brokerem a klientem będzie używany język angielski. Jeśli istnieje rozbieżność między umową spisana po polski i angielską wersją to pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim. Z tego powodu warto sprawdzić, jakie warunki są w umowie sporządzonej w języku angielskim.

Ograniczenia dysponowania środkami na koncie

Trading 212 informuje w umowie, że jeśli na koncie przez co najmniej sześć lat nie zostanie dokonana żadna operacja oraz broker nie będzie w stanie skontaktować się z klientem, Trading 212 przestanie traktować środki pieniężne na koncie jako środki klienta. Jeśli środki będą wynosić mniej niż 25€, to zostaną przekazana zarejestrowanej organizacji charytatywnej, co jest zgodnie z zasadami CySEC.

Inwestor, dokonując transakcji na europejskim rynku akcji, musi mieć świadomość, że są one rozliczane zgodnie z zasadą T+2. Zatem nawet po sprzedaży akcji gotówka będzie możliwa do wypłaty dopiero po dwóch dniach od zrealizowania sprzedaży akcji. W przypadku rynków pozaeuropejskich broker rozlicza transakcje zgodnie z zasadą T+2 lub T+3.

Trading 212 – podatek

Inwestujący na rynku kapitałowym musi rozliczać się z urzędem skarbowym. Polskie domy maklerskie mają obowiązek wysłać do końca 28 lutego dokument PIT-8C. W nim znajdują się informacje dotyczące przychodów i kosztów z danego rachunku inwestycyjnego za poprzedni rok. Dzięki temu inwestor musi tylko przepisać informacje z tego dokumentu w odpowiednie rubryki PIT 38. Dzięki temu rozliczenie z Urzędem Skarbowym jest bardzo szybkie.

Brokerzy zagraniczni nie dostarczają PIT-8C. Wysyłają jedynie historię transakcji dokonanych na platformie. Jeśli transakcje były zawierane w walucie innej niż PLN, to inwestor musi dla każdej transakcji przeliczyć transakcję na PLN. Wylicza się go przy pomocy tabeli kursów średnich z Narodowego Banku Polskiego (za ostatni dostępny dzień wyliczania kursu). Jeśli osoba dokonuje dużo transakcji na rynku akcji, obligacji, ETF-ów to jest to bardzo czasochłonny proces. W takiej sytuacji lepiej regularnie zbierać dane, które są potrzebne do wypełnienia deklaracji podatkowej. Oszczędzi to nerwów w okresie rozliczeniowym.

Jak wypłacić pieniądze?

Zarówno w przypadku kont CFD i Invest możliwe są bezpłatne wypłaty, ale tylko za pośrednictwem przelewu bankowego. Jeśli klient zdecyduje się na wpłatę o wartości ponad 2 000 € za pośrednictwem kart kredytowych, debetowych lub portfeli elektronicznych musi ponieść prowizję na poziomie 0,7%. 

Klient może wypłacać środki ze swojego rachunku albo wpłacać je na konto tylko za pośrednictwem metod, które są określone na stronie internetowej Trading 212. Metody płatności dostępne w Trading 212 to m.in. przelew bankowy, kart kredytowe i debetowe oraz inne rodzaje płatności takie jak Google Pay czy Apple Pay. Wypłacić środki można wyłącznie na rachunek bankowy, karty płatnicze albo innego rodzaju konta, które należą do klienta.

Wypłacić środki można za pośrednictwem platformy brokera. Jeśli wniosek o wypłatę zostanie stworzony w godzinach roboczych, to zostanie rozpatrzony jeszcze tego samego dnia. Jeśli zlecenie wypłaty zostało wykonane poza okresem pracy (weekend lub po godzinach pracy), to zostanie ono rozpatrzone w następnym dniu roboczym.

Możesz wypłacić pieniądze tylko w wysokości wolnych środków dostępnych na rachunku (czyli nie wlicza się w nich środków będących jeszcze rozliczanych metodą T+2 lub T+3). Domyślnie klient może wypłacić środki tą samą metodą, jaką wpłacić pieniądze na rachunek. Oczywiście można także wypłacić środki inną metodą, ale tylko po wcześniejszym zatwierdzeniu przez brokera.

W jaki sposób dokonać wypłaty. Na samym początku należy zalogować się na konto. Następnie należy wybrać zakładkę „Manage Funds”. Po wprowadzeniu hasła klient musi wybrać kwotę do wypłaty. Następnie trzeba potwierdzić zażądanie wypłaty.

Minimalna kwota wypłaty wynosi 5 zł lub 1€. W przypadku wpłat klient musi wpłacić przynajmniej 50 zł lub 10 €.

Opłaty w Trading 212

Trading 212 oferuje swoim klientom bezprowizyjny handel akcjami i ETF-ami. W przypadku handlu CFD i na rynku Forex koszty są zawarte w spreadzie między ceną kupna a sprzedaży.

Zajmując pozycję na rynku CFD, inwestor musi zdawać sobie sprawę z istnienia następujących kosztów:

 • jednorazowych
 • dodatkowych
 • bieżących

Jednorazowymi kosztami w handli kontraktami CFD jest spread oraz opłata za przewalutowanie. W kontraktach CFD prowizja jest zawarta w wyższym spreadzie niż ten występujący np. na giełdzie towarowej. Im szerszy spread, tym wyższy koszt zawarcia pozycji.

Opłata za przewalutowanie jest uzależnione od rodzaju instrumentu. W przypadku transakcji na CFD opłata za przewalutowanie wynosi 0,5%. W przypadku handlu akcjami lub ETF-ami opłata za przewalutowanie to 0,15%.

Trading 212 – opinie dotychczasowych klientów

Opinie klientów dotyczące brokera są niezłe. Zgodnie z Trustpilot Trading 212 ma średnią opinię na poziomie 4,6/5 przy niespełna 22 tysiącach recenzji (stan na 26.06.2023). Klienci chwalą przejrzystą i intuicyjną platformę handlową oraz niskie koszty transakcyjne. Cenią także niezawodność platformy.

trading 212 pozytywna opinia

Większość negatywnych opini odnośi się do braku możliwości przeprowadzenia rozmowy z obsługą w języku ojczystym. Możliwa jest konwersacja tylko w języku angielskim.

trading 212 negatywna opinia

Poniżej przykładowe opinie dla wybranych brokerów na platformie Trustpilot na dzień 26.06.2023:

Oferta Trading 212 z pewnością jest warta uwagi, gdy szuka się taniego brokera. Jedną z zalet jest możliwość handlu akcjami i ETF-ami bez prowizji oraz opcja skorzystania z akcji ułamkowych. Oczywiście pamiętać należy, że swoistą prowizją są opłaty za przewalutowanie. Ciekawym rozwiązaniem może być usługa AutoInvest, która może uprościć zarządzanie portfelem przez klientów o pasywnym podejściu do inwestowania.
 
Wadą dla krajowego inwestora jest brak możliwości handlowania polskimi akcjami i kontaktu ze wsparciem w języku polskim. Trzeba mieć także świadomość, że ewentualny spór z brokerem będzie rozstrzygany przez cypryjski sąd. Minusem dla niektórych klientów może być zgoda na pożyczanie akcji z rachunku przez brokera. Brak PIT-8C to także kłopotliwy aspekt. Ze względu na te wady wybór XTB wydaje się lepszym rozwiązaniem.

Najczęściej zadawane pytanie

Trader 212 gwarantuje ochronę środków?

Tak środki są chronione do 90% ich wartości z maksymalnym pułapem 20 000€. Jeśli kupisz akcje i ETF-y to twoje środki są chronione w 100% niezależnie od wartości konta.

Czy broker umożliwia korespondencję w języku polskim?

Nie. Z brokerem jest możliwy tylko kontakt w języku angielskim. Jeśli więc jest to przeszkoda dla inwestora, lepiej założyć konto maklerskie u polskiego brokera, np. XTB.

Czy ewentualne spory będą rozstrzygać polskie sądy?

Nie. Jest to cypryjski podmiot i ewentualne spory będą rozstrzygać cypryjskie sądy.

Czy broker pobiera prowizję od handlu akcjami i ETF-ami?

Nie. Jedynie pobiera opłatę od przewalutowania, która wynosi 0,15%.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()