Co to jest transza kredytu?

Transza kredytu to pojęcie, z którym spotyka się niemal każdy, kto zaciągał kredyt na większą inwestycję, taką jak budowa domu czy zakup nieruchomości. Jest to specyficzna forma wypłaty środków, która może znacząco wpłynąć na koszty oraz tempo realizacji projektu. W jaki sposób kredytobiorcy mogą się przygotować, aby jak najefektywniej wykorzystać tę opcję finansowania? Czy warto decydować się na kredyt w transzach? Zapraszam do lektury.

Kluczowe informacje

  • Wypłata kredytu w transzach jest dobrym sposobem na zarządzenie budżetem budowlanym oraz motywacją do terminowej realizacji projektu. 
  • Spłata kredytu w transzach rozpoczyna się od pokrycia odsetek i kosztów ubezpieczenia, aż do momentu otrzymania i rozliczenia ostatniej transzy, kiedy to następuje już spłata pełnych rat.
  • Proces wypłaty transz jest ściśle powiązany z harmonogramem realizacji projektu i wymaga od kredytobiorcy spełnienia konkretnych warunków. Jeśli jesteś klientem banku ING, wypłatę transzy zlecisz z poziomu aplikacji. Klienci Millennium Bank muszą osobiście złożyć dyspozycję. 

Co to jest transza w banku?

Transza w banku to sposób wypłaty środków finansowych z kredytu, który został udzielony przez bank na określony cel. W przypadku zwykłych klientów, a nie firm, najczęściej jest to kredyt hipoteczny na budowę domu czy zakup nieruchomości, która jest tzw. dziurą w ziemi. Transze kredytu w odróżnieniu od jednorazowej wypłaty całej kwoty finansowania, pozwalają na stopniowe przekazywanie środków kredytobiorcy lub deweloperowi, zgodnie z postępem prac lub realizacją kolejnych etapów budowy.  

cytat-Daria Rek, ekspertka portalu Czerwona Skarbonka

Transza kredytowa jest ściśle powiązana z harmonogramem realizacji projektu i zazwyczaj wymaga od kredytobiorcy spełnienia określonych warunków przed wypłatą kolejnych środków. Bank może wymagać od Ciebie udokumentowania postępu prac w postaci przedstawienia fotografii czy faktur. Taki mechanizm umożliwia efektywną kontrolę nad przebiegiem finansowanego przedsięwzięcia i minimalizację ryzyka. W razie jakichkolwiek problemów bank może wstrzymać wypłatę środków. Odmowa wypłaty transzy kredytu może jednak nastąpić tylko w sytuacjach określonych w umowie.

Daria Rek, ekspertka portalu Czerwona Skarbonka

Jak wygląda spłata kredytu w transzach?

Zupełnie inaczej niż w przypadku kredytu wypłaconego w jednej części. W tej sytuacji kredytobiorca może pokrywać jedynie odsetki oraz koszty związane z ubezpieczeniem kredytu. Pełną ratę, zawierającą zarówno część kapitałową, jak i odsetkową, należy spłacić dopiero po wypłaceniu ostatniej transzy środków.

Czy wiesz, że…

każda rata kredytu składa się z dwóch głównych części: kapitałowej (redukcja zadłużenia głównego) oraz odsetkowej (koszt używania pożyczonych środków). W początkowym okresie spłaty większość raty stanowią odsetki, a z czasem ich udział maleje na rzecz spłaty kapitału.

Jaka jest rata kredytu w przypadku kredytu wypłacanego w transzach?

Jej wysokość zależy od poziomu finansowania oraz okresu spłaty. Warto pamiętać jednak o tym, że w przypadku, gdy kredyt wypłacany jest etapami, to obowiązek spłaty całej raty zaczyna się dopiero po przekazaniu pełnej kwoty pożyczki. Do tego momentu, kredytobiorca może spłacać jedynie odsetki naliczane od udostępnionej sumy.

Okres niższych opłat najczęściej trwa od 2 do 3 lat, ponieważ tyle czasu średnio zajmują prace związane np. z budową domu. Jeśli te przebiegają szybciej, możliwe jest złożenie wniosku o wcześniejsze uruchomienie kolejnych transz.

Problemy mogą jednak wystąpić, gdy działania są wstrzymywane, nawet z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy, np. z powodu opóźnień w dostawach materiałów czy opieszałości wykonawców. W takiej sytuacji banki zazwyczaj oferują możliwość przedłużenia okresu bez spłat kapitałowych. To może jednak wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów, na przykład ponownej weryfikacji zdolności kredytowej.

Ile trwa wypłata transzy kredytu?

Wypłata pierwszej transzy kredytu zwykle następuje w ciągu kilku dni roboczych, po podpisaniu umowy kredytowej. Dokładny harmonogram zależy jednak od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Bank przekazuje środki zgodnie z terminami zakończenia kolejnych etapów prac. Pod warunkiem że te są prowadzone zgodnie z planem projektowym, przy użyciu określonych materiałów.

Wybierz najlepszy kredyt na budowę domu!

Marża
2,09 %
Kwota
50 000 - 3 mln zł
? dostępne są kwoty kredytu aż do 3 mln zł
Prowizja
1%
RRSO
7,60 %
? Dla oprocentowania okresowo stałego przez pierwsze 60 miesięcy. Następnie RRSO wynosi 8,25%

810 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
2 %
Kwota
100 000 - 3 mln zł
Prowizja
0 %
? za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu
RRSO
8,12 %

1225 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
1,79 %
? 11,79% w ofercie eko kredyty mieszkaniowe
Kwota
10 000 - 2.52 mln zł
Prowizja
0 %
? bez prowizji
RRSO
8,43 %

1357 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
2,13 %
Kwota
50 000 - 1.5 mln zł
Prowizja
0 %
? 0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy
RRSO
9,83 %
? - RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 9,83% - RRSO dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym: 9,84%

1222 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Jak uruchomić transzę kredytu w banku?

Proces ten zależy od polityki danego banku. W ING każdą kolejną transzę możesz uruchomić z poziomu aplikacji Moje ING. Wystarczy, że wejdziesz do zakładki Moje Finanse, a następnie wybierzesz Wnioski i przejdziesz do podania o uruchomienie transzy. W Banku Millennium proces ten wygląda nieco inaczej. Kredytobiorca musi złożyć pisemną dyspozycję. W przypadku gdy kredytobiorców jest co najmniej dwóch, wystarczy, że jeden z nich złoży stosowny dokument. 

Warto pamiętać o tym, że każda transza kredytu hipotecznego uruchamiana jest dopiero po kontroli inwestycji. Bank może poprosić Cię o przedstawienie zdjęć dokumentujących postęp prac, dziennika budowy czy faktur. 

Co, jeśli bank nie wypłaci transzy kredytu na czas?

Warto pamiętać o tym, że bank ma prawo odmówić wypłaty transz kredytu. Dzieje się to zwykle wtedy, gdy kredytobiorca:

  • nie zdąży rozliczyć się z poprzedniej transzy, 
  • nie dostarczy dokumentacji, o którą prosił kredytodawca, 
  • wyda otrzymane środki na inny cel, niezgodny z umową. 

Co można zrobić w sytuacji, gdy bank nie wypłaci nam środków? To zależy, z czyjej winy nastąpiła przerwa w wypłacie. Jeśli ze strony banku, to kredytobiorca może domagać się od niego naprawienia szkody. Zwłaszcza jeśli ponosi on z tego faktu dodatkowe koszty, np. dłużej płaci za wynajmowane mieszkanie czy szuka nowej ekipy wykonawców. 

Popularną drogą do rozwiązania takiego sporu jest sądownictwo polubowne, które funkcjonuje przy Komisji Nadzoru Finansowego czy Związku Banków Polskich. W przypadku braku porozumienia można złożyć wniosek do sądu powszechnego. 

Kredyt w transzach: plusy i minusy

Kredyt w transzach, zwłaszcza w kontekście finansowania projektów takich jak budowa domu czy inwestycje deweloperskie, ma swoje zalety i wady. Oto główne z nich:

ZaletyWady
– Wypłata środków w transzach pozwala na finansowanie projektu zgodnie z jego rzeczywistym postępem, co może pomóc w lepszym zarządzaniu budżetem i płynnością finansową.– Konieczność przedstawiania dokumentacji potwierdzającej zakończenie każdego etapu projektu i oczekiwanie na weryfikację przez bank, może prowadzić do opóźnień w dostępie do środków.
– Ponieważ bank wypłaca środki po osiągnięciu określonych etapów projektu, istnieje dodatkowa kontrola nad wydatkami i zapobieganie potencjalnym nadużyciom finansowym.– W przypadku problemów z realizacją projektu lub pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy, bank może wstrzymać wypłatę kolejnych transz, co może zagrozić kontynuacji projektu.
– Kredytobiorca na początku spłaty, płaci odsetki tylko od kwoty faktycznie wypłaconej, a nie od całej przyznanej kwoty kredytu.– Ścisłe warunki dotyczące wypłaty transz mogą ograniczać elastyczność w zarządzaniu projektem, np. gdy potrzebne są nagłe zmiany w planie budowy.
– Systematyczne wypłaty transz mogą motywować do terminowej realizacji kolejnych etapów prac, co jest korzystne zarówno dla kredytobiorcy, jak i banku.

Kredyt w transzach jest więc atrakcyjną opcją dla projektów, które wymagają etapowego finansowania. Co ważne wymaga on jednak dokładnego planowania, dobrej organizacji oraz ścisłej współpracy z bankiem.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Transza – co to znaczy?

Transza to inaczej część większej całości. W kontekście finansowym stosowana jest w przypadku kredytów, dotacji, inwestycji lub finansowania projektów. Mechanizm wypłaty w transzach jest szczególnie popularny w przypadku kredytów na realizację długoterminowych projektów, takich jak budowa domu, gdzie środki są wypłacane kredytobiorcy stopniowo, zgodnie z postępem prac budowlanych i spełnieniem określonych warunków. 

Jakie kredyty wypłacane są w transzach?

Najczęściej są to kredyty hipoteczne, które można przeznaczyć na budowę nieruchomości lub zakup mieszkania z rynku pierwotnego, które jeszcze nie powstało lub nie zostało ukończone. 

Ile jest transz w kredycie hipotecznym?

To zależy od zapisów w umowie oraz zasad obowiązujących w danym banku. Każda transza wypłacana jest jednak po realizacji danego etapu. Może się zdarzyć, że Twój kredyt zostanie podzielony np. na 3 lub 5 transz.

Czy bank może odmówić wypłaty transzy kredytu hipotecznego?

Tak, bank może odmówić wypłaty transzy kredytu hipotecznego. Odmowa wypłaty może nastąpić z kilku powodów, które zazwyczaj są ściśle związane z warunkami określonymi w umowie kredytowej oraz postępem projektu, na który kredyt został zaciągnięty.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()