Ubezpieczenie kredytu i pożyczki – czemu służy? Co musisz wiedzieć?

Każdy kredyt czy pożyczka zaciągnięta na większą sumę – to tylko z pozoru prosta rzecz. Nietrudno domyślić się, że tak złudny drobiazg wiąże się z pewnym ryzykiem i finansowym ciężarem, który uwiera przez pół życia. Bo, im dłużej dłużnik spłaca swoje zobowiązanie, z tym większym ryzykiem ma do czynienia. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Co daje, jak działa i czy jest obowiązkowe takie zabezpieczenie?
ubezpieczenie

Na karuzeli życia w sile wieku!

Polska gospodarka rozwija się niezwykle dynamicznie, a do portfeli Polaków trafia coraz więcej gotówki. Czasem jednak wyższe dochody oznaczają kłopoty. Osoby w wieku 36-49 lat, w wielu przypadkach żyją na krawędzi finansowej. Posiadają bagaż doświadczeń, ale nadal gotowi są na wyzwania. Mają ustabilizowaną pozycję, ale jeszcze “im się chce”. Niestety – nie zawsze potrafią ocenić swoje możliwości finansowe. W efekcie czego – pomimo obciążenia kredytem mieszkaniowym na 30 lat i licznymi zobowiązaniami, nadal posiadają aspiracje do dalszego zadłużania się. Do tego, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Perturbacje życiowe – utrata pracy, rozwód, trudna sytuacja mieszkaniowa czy nieuczciwi kontrahenci, którzy nie wywiązują się ze swoich umów … – wówczas okazuje się, że nie ma z czego spłacać zaciągniętych zobowiązań1.

Dlatego każdy bank – nie licząc firm pożyczkowych, oferuje do kredytu specjalne pakiety ubezpieczeniowe. Oczywiście można z nich zrezygnować – jednak niektóre produkty mają wpisaną obowiązkową polisę na większą sumę. Czemu dokładnie służy te rozwiązanie?

Ubezpieczenie kredytu – na czym polega i co daje?

Ubezpieczenie kredytu to jedna z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Łączy w sobie dwie usługi z sektora finansowego – ubezpieczeniową, a także bankową. Równie istotnym gwarantem bezpieczeństwa dla banku, co zakup ubezpieczenia są chociażby: weksle, poręczenia, cesja wierzytelności, zastawy rzeczy czy gwarancja bankowa.

Dlatego – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kredytem gotówkowym czy hipotecznym, banki chętnie przyjmują każdy rodzaj zabezpieczenia, który uchroni przed skutkami niechcianych i niespodziewanych wydarzeń losowych. Na wypadek wystąpienia zdarzenia zawartego w umowie – firma ubezpieczeniowa wypłaci za klienta pozostałą część kredytu zaciągniętego w banku. Zatem, ubezpieczenie kredytu to nie tylko bezcenna ochrona przed nieplanowanymi przeciwnościami losu. To również pewne bezpieczeństwo, a także spokój ducha dla całej rodziny, ale i banku.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń kredytów?

Wiedząc już o tym, że ubezpieczenie to forma zabezpieczenia kredytu – warto zapoznać się także z jego rodzajami. Czasem banki proponują swoim klientom kilka typów ochrony w jednym pakiecie – a czasem też osobno. Jednak, aby nie przepłacać, każdy kredytobiorca musi zastanowić się nad tym, jakiej polisy najbardziej potrzebuje w danym momencie. Oto najważniejsze z nich:

Ubezpieczenie na życie – czyli ubezpieczenie na wypadek śmierci. Przystępuje do niego kredytobiorca zaciągający nie tylko hipotekę na długie lata, ale i kredyt konsumpcyjny. W przypadku kredytu gotówkowego jest wymagany głównie od singli, płatnika będącego jedynym żywicielem rodziny lub osoby samotnie wychowującej dzieci. To dobrowolna forma zabezpieczenia, która po śmierci kredytobiorcy reguluje spłatę pozostałą do końca umowy kredytowej. Jest to kluczowy rodzaj polisy!

Polisa na wypadek niezdolności do pracy – zawierana podczas zaciągania kredytu hipotecznego, jak i konsumpcyjnego. Jest to swego rodzaju ubezpieczenie grupowe, które na wypadek choroby bądź nieszczęśliwego wypadku płatnika, gwarantuje dalszą spłatę kredytu. Oczywiście, jak w każdym innym przypadku konieczne będzie okazanie odpowiednich dokumentów, np. zaświadczenie z ZUS potwierdzające zaistniałą sytuację.

Czytaj także: Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2019 roku?

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – jak sama nazwa wskazuje, polisa skierowana jest do osób, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku zyskały status niepełnosprawności i trwałego inwalidztwa. Dlatego pokrycie dalszej części długu następuje z funduszu ubezpieczeniowego – ale na wniosek kredytobiorcy! W tym celu należy przedstawić odpowiednie zaświadczenia potwierdzające inwalidztwo,

Polisa na wypadek utraty pracy – podobnie, jak powyższe rodzaje, zawierana jest przy zaciąganiu hipoteki i kredytów konsumpcyjnych. Ten typ polisy reguluje najczęściej od 6 do 12 kolejnych rat kredytu, gdy to kredytobiorca z nie swojej winy, traci stałe źródło zatrudnienia. Ten wariant ochrony zazwyczaj tyczy się osób zatrudnionych na umowę o pracę, czasem też prowadzących własną działalność gospodarczą. Konieczne jest tylko udowodnienie, np. świadectwem pracy, że zwolnienie nie odbyło się z winy pracownika lub za porozumieniem stron.
ubezpieczenie kredytu na dom

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – rodzaje

W przypadku samych kredytów hipotecznych mamy do czynienia z trzema popularnymi formami polisy. Są to:

Ubezpieczenie pomostowe – sporządzane na poczet ochrony kredytodawcy – nie zaś samego konsumenta! Odnosi się do zabezpieczenia, poprzez wpis banku do księgi wieczystej nieruchomości. Dlatego zwrot kredytu następuje, gdy między zawarciem umowy kredytowej, a wpisem do księgi wieczystej, płatnik nie ureguluje długu. Co ważne – wpis gwarantuje instytucji finansowej zwrot kredytu, zaś samego płatnika nie zwalnia z uregulowania długu!

Ubezpieczenie nieruchomości – może zostać spisane na dwa sposoby. Po pierwsze – może zostać sporządzone za pośrednictwem banku i jego ubezpieczycielem i po drugie – samodzielnie przez kredytobiorcę, który zawiera polisę ubezpieczeniową z wybraną przez siebie firmą. W tym drugim przypadku – warunki polisy muszą zgadzać się z wytycznymi banku! Tego typu ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania, w wyniku zdarzeń losowych, które przyczyniły się do szkód nieruchomości. Sam kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy. Zostają one przelane na konto kredytodawcy,

Polisa niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego – stosowana w momencie wniesienia niskiej, a nawet zerowej kwoty na wkład własny przez klienta. Co zapewnia? Gwarantuje na rzecz banku spłatę tej części kredytu, która odpowiedzialna jest za różnicę między wymaganym przez bank wkładem własnym, a faktycznie wniesionymi środkami przez kredytobiorcę.

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Przed wykupieniem jakiegokolwiek dobrowolnego ubezpieczenia warto zadać sobie pytanie – czy rzeczywiście dany rodzaj polisy jest przydatny? Warto mieć na uwadze fakt, że podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu niesie też ze sobą ogólny, wyższy koszt zobowiązania. Istotne są również Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli OWU. Opisują one szczegółowo każdą sytuację, w której określone ubezpieczenie będzie “aktywne” oraz takie, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi spłaty zobowiązania.

Przykładowo więc – ubezpieczenie na życie w zwyczaju nie zadziała, gdy jego płatnik popełnił samobójstwo, sam przyczynił się do własnej śmierci będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub też lekceważąc zasady bezpieczeństwa. Sytuacje, w których kredytobiorca wiedział o chorobie przewlekłej i celowo zataił to przed swoim ubezpieczycielem, także są podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Natomiast, w momencie obowiązkowego ubezpieczenia – nie ma takiego dylematu. Dlatego, gdy kredytobiorca posiada już wcześniej wykupioną polisę, warto sprawdzić czy będzie ona uwzględniona przez bank. Takie działanie to z pewnością duża oszczędność. Czytaj także: Ubezpieczenie – jak działa i kiedy ubezpieczyciel wypłaca pieniądze klientowi?
ubezpieczenie pożyczki

Ubezpieczenie – czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu w większości wypadków jest dobrowolne. Już podczas samej rozmowy kredytowej z bankiem – klient musi pamiętać, że nie ma narzuconego obowiązku wykupienia konkretnej polisy. Co oznacza, że kredytobiorca może, lecz nie musi przystąpić do jej zawarcia. Niekiedy jednak – zdarzają się na rynku oferty kredytów bankowych, które posiadają obowiązkowe ubezpieczenie dla zaciąganych pożyczek i kredytów!

Są to w większości ubezpieczenia nieruchomości, niezbędne podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny. Z kolei, w przypadku kredytów gotówkowych, instytucje bankowe często wymagają ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Warto przy tym wiedzieć, że tego typu zabezpieczenie wcale nie musi zostać wykupione w banku – lecz równie dobrze w każdej innej ubezpieczalni!

Ubezpieczenie a wcześniejsza spłata kredytu

Często ubezpieczenia kredytu, za cały okres kredytowania są płatne z góry. Co więc w sytuacji, gdy kredytobiorca postanowi szybciej spłacić zaciągnięty kredyt lub pożyczkę? W takim przypadku może starać się o zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej. Oczywiście pod warunkiem, że zapisy w umowie polisy nie stanowią inaczej. Podobnie jest, gdy polisa wliczona jest w poszczególne raty zobowiązania. Wtedy też – płatnik ma możliwość starania się o obniżenie łącznej sumy, jaka pozostała mu do jednorazowej spłaty kredytu.

Dlatego przed wykupieniem polisy – czy to samodzielnie, czy też korzystając z oferty bankowej, zawsze należy dokładnie sprawdzić przepisy OWU. Dzięki temu każdy kredytobiorca dowie się, jakie prawa przysługują mu w danym momencie.
ubezpieczenia kredytowe

Ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytodawcy – co robić?

Ubezpieczenie kredytu i pożyczki daje dodatkową ochronę i zmniejsza ryzyko, że pożyczone pieniądze nie wrócą do kredytodawcy. Jednak, co się dzieje, gdy ubezpieczony płatnik umrze? Jeśli w momencie śmierci posiadał aktywną polisę na życie – czyli ubezpieczenie na wypadek śmierci, to rodzina w pierwszym kroku powinna o całym zdarzeniu poinformować zarówno bank, jak i ubezpieczalnię. W tym celu musi okazać:

  • Akt zgonu,
  • Dokument spadkowy – czyli pismo potwierdzające nabycie spadku

Dzięki temu najbliżsi mają dostęp do pełnych informacji, chronionych tajemnicą bankową. Kluczowy jest również bieżący kontakt z ubezpieczycielem, który w trakcie wypłaty odszkodowania może domagać się dodatkowych dokumentów, np. historii choroby czy też przedstawienia przyczyn śmierci ubezpieczonego. W przypadku kredytu hipotecznego – oprócz okazania dokumentów, środki wypłacane są na dedykowany rachunek kredytowy. Zaś po etapie spłaconego kredytu dochodzi do wykreślenia banku z kredytowanej nieruchomości, na którą ustanowione było zabezpieczenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu i czy można z niego zrezygnować?

Rzeczywisty koszt ubezpieczenia zobowiązania zależy od wielu elementów. Przede wszystkim od:

Dlatego cena za dane ubezpieczenie zależy od indywidualnej oferty banku oraz aktualnie obowiązujących stawek w towarzystwach ubezpieczeniowych. Niektóre instytucje bankowe proponują rozłożenie opłat ubezpieczeniowych na miesięczne raty – zaś inne wymagają płatności z góry. W praktyce jednak wynoszą one, ok. 0,3 proc. miesięcznej kwoty kredytu. Z kolei przy jednorazowej składce rocznej pobieranej z góry może to być nawet 6 proc.

Zatem, jeśli płatnik stwierdzi, że nie stać go na opłacanie składki ubezpieczeniowej, może w każdym momencie zdecydować się na wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu. Jak tego dokonać? Ubezpieczony musi złożyć do banku, wniosek z rezygnacją/odstąpieniem od ubezpieczenia. Ile czeka się na taką decyzję? W zależności od rodzaju polisy, czas oczekiwania na decyzję wynosi od 14 do 60 dni. Warto przy tym pamiętać, że rezygnacja z ubezpieczenia może spowodować wzrost wysokości marży lub oprocentowania! Dlatego przed podjęciem tego kroku warto zapoznać się z warunkami podpisanej umowy.
czy warto ubezpieczyć kredyt

Ubezpieczenie kredytu… lepiej nie kusić losu?

Nie da się zaprzeczyć, że poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i życiowego komfortu to dla każdego człowieka bezcenne elementy egzystencji. W końcu nikt z nas nie jest nieśmiertelny, a niespodziewane sytuacje mogą przytrafić się każdemu. Dlatego poczucie pewności, że w przypadku ciężkiej choroby lub nagłej utraty pracy, firma ubezpieczeniowa wypłaci pieniądze jest niezwykle krzepiąca. Co więcej – często przy zakupie dodatkowej polisy do kredytu, banki oferują niższą marżę lub oprocentowanie – a co za tym idzie, ogólny niższy koszt kredytu.

Niemniej jednak – przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej należy zapoznać się ze wszystkimi warunkami – a więc określonymi stawkami, terminami oraz zasadami, na mocy których zostanie przyznane ewentualne odszkodowanie. Należy pamiętać również o tym, by zawiadomić jedną zaufaną osobę z rodziny o wykupieniu polisy, dzięki czemu w przypadku zdarzenia losowego lub śmierci kredytobiorcy, zgłosi dany fakt banku i ubezpieczalni. Czytaj także: Dlaczego bank odmawia kredytu i co zrobić w takim wypadku?

 

1. . https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Z-torebka-na-kredyt–czyli-Polacy-w-srednim-wieku

Oceń ten wpis

Autor wpisu: Paulina Krupa

2019-08-01T11:10:05+02:0004.04.2019|Banki, Porady eksperckie, Pożyczki|
Dodaj komentarz