Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – czemu służy? Co musisz wiedzieć?

Ubezpieczenie kredytu i pożyczki - czemu służy? Co musisz wiedzieć?

Każdy kredyt czy pożyczka zaciągnięta na większą sumę – to tylko z pozoru prosta rzecz. Korzystanie z finansowania wiąże się z pewnym ryzykiem i finansowym ciężarem, który uwiera przez pół życia. Bo, im dłużej dłużnik spłaca swoje zobowiązanie, z tym większym ryzykiem ma do czynienia. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Co daje, jak działa i czy takie zabezpieczenie jest obowiązkowe?

Niestety ludzie nie zawsze potrafią trafnie ocenić swoje możliwości finansowe. W efekcie czego – pomimo obciążenia kredytem mieszkaniowym na 30 lat i licznymi zobowiązaniami, nadal się zadłużają. Do tego, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem3444. Perturbacje życiowe – utrata pracy, rozwód, trudna sytuacja mieszkaniowa czy nieuczciwi kontrahenci, którzy nie wywiązują się ze swoich umów… – wówczas okazuje się, że nie ma z czego spłacać zaciągniętych zobowiązań1.

Dlatego każdy bank oferuje do kredytu specjalne pakiety ubezpieczeniowe. Oczywiście można z nich zrezygnować – jednak niektóre produkty mają wpisaną obowiązkową polisę na większą sumę. Czemu dokładnie służy to rozwiązanie?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń kredytów?

Czasem banki proponują swoim klientom kilka typów ochrony w jednym pakiecie – a czasem też osobno. Jednak, aby nie przepłacać, każdy kredytobiorca musi zastanowić się nad tym, jakiej polisy najbardziej potrzebuje w danym momencie.

Oto najważniejsze z nich:

Ubezpieczenie na życie – czyli ubezpieczenie na wypadek śmierci. Przystępuje do niego kredytobiorca zaciągający nie tylko hipotekę na długie lata, ale i kredyt konsumpcyjny. W przypadku kredytu gotówkowego jest wymagane głównie od singli, płatnika będącego jedynym żywicielem rodziny lub osoby samotnie wychowującej dzieci. To dobrowolna forma zabezpieczenia, która po śmierci kredytobiorcy reguluje spłatę pozostałą do końca umowy kredytowej. Jest to kluczowy rodzaj polisy!

Polisa na wypadek niezdolności do pracy – zawierana podczas zaciągania kredytu hipotecznego, jak i konsumpcyjnego. Jest to swego rodzaju ubezpieczenie grupowe, które na wypadek choroby bądź nieszczęśliwego wypadku płatnika, gwarantuje dalszą spłatę kredytu. Oczywiście, jak w każdym innym przypadku konieczne będzie okazanie odpowiednich dokumentów, np. zaświadczenie z ZUS potwierdzające zaistniałą sytuację.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – jak sama nazwa wskazuje, polisa skierowana jest do osób, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku zyskały status niepełnosprawności i trwałego inwalidztwa. Dlatego pokrycie dalszej części długu następuje z funduszu ubezpieczeniowego – ale na wniosek kredytobiorcy! W tym celu należy przedstawić odpowiednie zaświadczenia potwierdzające inwalidztwo,

Polisa na wypadek utraty pracy – podobnie, jak powyższe rodzaje, zawierana jest przy zaciąganiu hipoteki i kredytów konsumpcyjnych. Ten typ polisy reguluje najczęściej od 6 do 12 kolejnych rat kredytu, gdy to kredytobiorca z nie swojej winy, traci stałe źródło zatrudnienia. Ten wariant ochrony zazwyczaj dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, czasem też prowadzących własną działalność gospodarczą. Konieczne jest tylko udowodnienie, np. świadectwem pracy, że zwolnienie nie odbyło się z winy pracownika lub za porozumieniem stron.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

W przypadku samych kredytów hipotecznych mamy do czynienia z trzema popularnymi formami polisy. Są to:

Ubezpieczenie pomostowe – sporządzane na poczet ochrony kredytodawcy – nie zaś samego konsumenta! Jest stosowane przed ustanowieniem zabezpieczenia docelowego, czyli wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Kredytobiorca przestaje płacić składki w momencie dostarczenia do banku prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Ubezpieczenie nieruchomości – można do niego przystąpić na dwa sposoby: u ubezpieczyciela, z którym współpracuje bank lub – w towarzystwie ubezpieczeniowym wybranym przez kredytobiorcę. W tym drugim przypadku – warunki polisy muszą zgadzać się z wytycznymi banku! Tego typu ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania, w wyniku zdarzeń losowych, które spowodowały szkody w nieruchomości. Sam kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy. Zostają one przelane na konto kredytodawcy,

Polisa z tytułu niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego – stosowana w momencie wniesienia niskiej, a nawet zerowej kwoty na wkład własny przez klienta. Co zapewnia? Gwarantuje na rzecz banku spłatę tej części kredytu, będącej różnicą między wymaganym przez bank wkładem własnym, a środkami faktycznie wniesionymi przez kredytobiorcę.

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Przed wykupieniem jakiegokolwiek dobrowolnego ubezpieczenia warto zadać sobie pytanie – czy rzeczywiście dany rodzaj polisy jest przydatny? Warto mieć na uwadze fakt, że podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu niesie też ze sobą ogólny, wyższy koszt zobowiązania. Istotne są również Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli OWU. Opisują one szczegółowo każdą sytuację, w której określone ubezpieczenie będzie “aktywne” oraz takie, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi spłaty zobowiązania.

Przykładowo więc – ubezpieczenie na życie w zwyczaju nie zadziała, gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo, sam przyczynił się do własnej śmierci będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub też lekceważąc zasady bezpieczeństwa. Sytuacje, w których kredytobiorca wiedział o chorobie przewlekłej i celowo zataił to przed swoim ubezpieczycielem, także są podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Natomiast, w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia – nie ma takiego dylematu. Dlatego, gdy kredytobiorca ma już wcześniej wykupioną polisę, warto sprawdzić czy będzie ona uwzględniona przez bank. Takie działanie to z pewnością duża oszczędność.

Czytaj także: Ubezpieczenie – jak działa i kiedy ubezpieczyciel wypłaca pieniądze klientowi?

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu w większości wypadków jest dobrowolne. Już podczas samej rozmowy kredytowej z bankiem – klient musi pamiętać, że nie ma narzuconego obowiązku wykupienia konkretnej polisy. Co oznacza, że kredytobiorca może, lecz nie musi do niej przystąpić. Niekiedy jednak – zdarzają się na rynku oferty kredytów bankowych, które posiadają obowiązkowe ubezpieczenie dla zaciąganych pożyczek i kredytów!

Są to w większości ubezpieczenia nieruchomości, niezbędne podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny. Z kolei, w przypadku kredytów gotówkowych, banki często wymagają ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Warto przy tym wiedzieć, że tego typu zabezpieczenie wcale nie musi zostać wykupione w banku – lecz równie dobrze w każdej innej ubezpieczalni!

Ubezpieczenie a wcześniejsza spłata kredytu

Często ubezpieczenia kredytu, za cały okres kredytowania są płatne z góry. Co więc w sytuacji, gdy kredytobiorca postanowi szybciej spłacić zaciągnięty kredyt lub pożyczkę? W takim przypadku może starać się o zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej. Oczywiście pod warunkiem, że zapisy w umowie polisy nie stanowią inaczej. Podobnie jest, gdy polisa wliczona jest w poszczególne raty zobowiązania. Wtedy też – płatnik ma możliwość starania się o obniżenie łącznej sumy, jaka pozostała mu do jednorazowej spłaty kredytu.

Dlatego przed wykupieniem polisy – czy to samodzielnie, czy też korzystając z oferty bankowej, zawsze należy dokładnie sprawdzić przepisy OWU. Dzięki temu każdy kredytobiorca dowie się, jakie prawa przysługują mu w danym momencie.

Co w przypadku śmierci kredytobiorcy?

Ubezpieczenie kredytu i pożyczki daje dodatkową ochronę i zmniejsza ryzyko, że pożyczone pieniądze nie wrócą do kredytodawcy. Jednak, co się dzieje, gdy ubezpieczony umrze? Jeśli w momencie śmierci posiadał aktywną polisę na życie – czyli ubezpieczenie na wypadek śmierci, to rodzina w pierwszym kroku powinna o całym zdarzeniu poinformować zarówno bank, jak i ubezpieczalnię. W tym celu musi okazać:

  • Akt zgonu,
  • Dokument spadkowy – czyli pismo potwierdzające nabycie spadku

Dzięki temu najbliżsi mają dostęp do pełnych informacji, chronionych tajemnicą bankową. Kluczowy jest również bieżący kontakt z ubezpieczycielem, który w trakcie wypłaty odszkodowania może domagać się dodatkowych dokumentów, np. historii choroby czy też przedstawienia przyczyn śmierci ubezpieczonego. W przypadku kredytu hipotecznego – oprócz okazania dokumentów, środki wypłacane są na dedykowany rachunek kredytowy. Zaś po etapie spłaconego kredytu dochodzi do wykreślenia hipoteki na rzecz banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości, na którą ustanowione było zabezpieczenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu i czy można z niego zrezygnować?

Rzeczywisty koszt ubezpieczenia zobowiązania zależy od wielu elementów. Przede wszystkim od:

Dlatego cena za dane ubezpieczenie zależy od indywidualnej oferty banku oraz aktualnie obowiązujących stawek w towarzystwach ubezpieczeniowych. Niektóre instytucje bankowe proponują rozłożenie opłat ubezpieczeniowych na miesięczne raty – zaś inne wymagają płatności z góry. W praktyce jednak wynoszą one, ok. 0,3 proc. miesięcznej kwoty kredytu. Z kolei przy jednorazowej składce rocznej pobieranej z góry może to być nawet 6 proc.

Zatem, jeśli płatnik stwierdzi, że nie stać go na opłacanie składki ubezpieczeniowej, może w każdym momencie zdecydować się na wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu. Jak tego dokonać? Ubezpieczony musi złożyć do banku, wniosek z rezygnacją/odstąpieniem od ubezpieczenia. Ile czeka się na taką decyzję? W zależności od rodzaju polisy, czas oczekiwania na decyzję wynosi od 14 do 60 dni. Warto przy tym pamiętać, że rezygnacja z ubezpieczenia może spowodować wzrost wysokości marży lub oprocentowania! Dlatego przed podjęciem tego kroku warto zapoznać się z warunkami podpisanej umowy.

Podsumowanie

Poczucie pewności, że w przypadku ciężkiej choroby lub nagłej utraty pracy, firma ubezpieczeniowa wypłaci pieniądze jest niezwykle krzepiąca. Co więcej – często przy zakupie dodatkowej polisy do kredytu, banki oferują niższą marżę lub oprocentowanie – a co za tym idzie, ogólny niższy koszt kredytu.

Niemniej jednak – przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej należy zapoznać się ze wszystkimi warunkami – a więc określonymi stawkami, terminami oraz zasadami, na mocy których zostanie przyznane ewentualne odszkodowanie. Należy pamiętać również o tym, by zawiadomić jedną zaufaną osobę z rodziny o wykupieniu polisy, dzięki czemu w przypadku zdarzenia losowego lub śmierci kredytobiorcy, zgłosi dany fakt banku i ubezpieczalni. Czytaj także: Dlaczego bank odmawia kredytu i co zrobić w takim wypadku?

1. krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Z-torebka-na-kredyt–czyli-Polacy-w-srednim-wieku

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły