Ubezpieczenie kredytu – czy ma sens?

Ubezpieczać kredyt czy nie ubezpieczać? Czy ubezpieczenie kredytu się opłaca? Ile kosztuje? Czy kredyt z ubezpieczeniem jest tańszy? Na te i inne pytania odpowiadam w dzisiejszym artykule.

ubezpieczenie kredytu - czy ma sens?

Kluczowe informacje

 • Ubezpieczenie kredytu to produkt, który zmniejsza ryzyko niewypłacalności, w razie pojawienia się nieprzewidzianych zdarzeń, np. utrata pracy przy kredycie, śmierć kredytobiorcy;
 • Wyróżniamy różne rodzaje polis jak ubezpieczenie pomostowe, spłaty kredytu czy od niskiego wkładu własnego;
 • Praktycznie zawsze możemy zrezygnować z polisy w banku, choć są od tego pewne wyjątki;
 • Nie zawsze zawarcie ubezpieczenia w banku ma sens. Niekiedy o wiele lepsze oferty znajdziemy w firmach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie to jedna ze składowych, które mają niebagatelny wpływ na całkowity koszt kredytu. Ubezpieczenia są różne: na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, chroniące kredytobiorcę w przypadku utraty pracy czy trwałego inwalidztwa itp. W kredytach hipotecznych wykupienie ubezpieczenia jest często obligatoryjne i nie możesz z niego zrezygnować.

Ale czy ubezpieczenie kredytu w ogóle się opłaca i ma sens? O tym i o innych rzeczach, związanych z ubezpieczeniami kredytu opowiem Ci dzisiaj w tym artykule, napisanym z perspektywy byłego pracownika banku, który miał sporo do czynienia z ubezpieczeniami zobowiązań.

Ubezpieczenie kredytu — co to jest?

Ubezpieczenie kredytu nie różni się zbytnio od tego, które zawierasz na własny rachunek. Ma za zadanie chronić w wybranych losowych wypadkach, określanych jako zakres ubezpieczenia.

W zależności od banku i produktu sposób pobierania składki ubezpieczeniowej może się różnić. Na przykład w jednej instytucji ubezpieczenie kredytu gotówkowego może być pobrane z góry za cały okres ubezpieczenia. Czyli de facto musisz zaciągnąć większy kredyt i na dodatek spłacasz odsetki od zawartej polisy. W innym banku składka może być ściągana co miesiąc z konta, tak samo, jak rata kredytu.

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Główną różnicą pomiędzy ubezpieczeniem kredytu w banku a indywidualnym jest sposób wypłaty świadczenia. Zobrazuję to na uproszczonym przykładzie pana Jana Kowalskiego.

Ubezpieczenie indywidualne:

Pan Jan kupił prywatnie ubezpieczenie na życie z sumą 200 000 zł, do którego uposażył w 100% swoją żonę. Ma również kredyt gotówkowy na 30 000 zł bez ubezpieczenia. Gdyby pan Jan zmarł, żona otrzyma kwotę 200 000 zł z ubezpieczenia, z której musi pokryć pozostałe do spłaty zobowiązanie w banku (chyba że nie przyjmie spadku po mężu).

Ubezpieczenie kredytu:

Pan Jan zaciągnął kredyt gotówkowy na kwotę 30 000 zł. Wybrał opcję kredytu z ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Do tego pan Jan ma prywatne ubezpieczenie, gdzie uposażoną jest żona. Uposażonym do otrzymania środków z ubezpieczenia kredytu w razie śmierci pana Jana jest bank. Gdyby pan Jan zmarł, ubezpieczyciel wypłaci dla banku kwotę potrzebną na spłatę pozostałej części zobowiązania. Natomiast ubezpieczenie prywatne otrzyma małżonka i może z nim zrobić, co zechce.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Według rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego banki powinny udzielać kredytów hipotecznych tylko dla osób, które dysponują wkładem własnym w minimalnej wysokości 20%. Część banków ściśle się do tego zalecenia stosuje, a część udziela finansowania klientom, którzy mają mniej niż 20% wymaganego kapitału.

Aby móc skorzystać z oferty kredytu hipotecznego z niższym wkładem własnym (minimum 10%), najczęściej bank będzie od Ciebie wymagać dodatkowego ubezpieczenia kredytu hipotecznego, zwanym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Ubezpieczenie to jest pobierane aż do momentu uzbierania brakującej kwoty wkładu własnego w wysokości 20%.

Ubezpieczenie pomostowe

Jest to przykład umowy ubezpieczenia do kredytu hipotecznego, z którego nie możesz zrezygnować. Ubezpieczenie pomostowe obowiązuje od momentu uruchomienia kredytu do czasu, aż:

 • w księdze wieczystej Twojej nieruchomości pojawi się wpis o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku w odpowiednim dziale;
 • lub, w przypadku mieszkań z rynku pierwotnego oraz nowo wybudowanych domów, do momentu ustanowienia księgi wieczystej dla nowej nieruchomości i wpisania do niej banku.

Po tym, jak bank zostanie wpisany do księgi, musisz dostarczyć wypis z księgi wieczystej, który to potwierdza i ubezpieczenie pomostowe zostaje ściągnięte.

Jak długo trzeba płacić ubezpieczenie pomostowe?

Zależy to od tego, jak szybko sąd dokona wpisu w KW. A to zależy od miasta, w którym składasz wniosek o wpis do księgi. W największych miastach, gdzie sądy mają dużo wniosków, proces ten może potrwać kilka miesięcy, nawet do roku. W mniejszych miejscowościach odbywa się to znacznie krócej, często wystarczą 2-3 miesiące.

Banki mają 60 dni na zwrot ubezpieczenia pomostowego po dokonaniu wpisu do hipoteki. Regulują to przepisy znowelizowanej Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.1

Ubezpieczenie spłaty kredytu

Tutaj mamy do czynienia z wieloma różnymi ubezpieczeniami. Mają chronić przed rozmaitymi ryzykami, które mogą stanowić przeszkodę w terminowym regulowaniu rat kredytu gotówkowego. Najczęściej oferowane są pakietowo, co oznacza, że jedno ubezpieczenie chroni przed kilkoma ryzykami.

Jest to na przykład ubezpieczenie kredytu na wypadek utraty pracy. Gdy kredytobiorca straci pracę, to ubezpieczyciel przejmuje obowiązek spłaty rat zobowiązania. Najczęściej spłata dotyczy kilku najbliższych rat, np. 6.

Moja uwaga:

Zanim zdecydujesz się na nie, sprawdź najpierw dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia kredytu. Znam różne przypadki, gdy ono nie zadziałało. Na przykład: klient wziął ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i za jakiś czas umowa została rozwiązana. Złożył wniosek do ubezpieczyciela, a ten odmówił, ponieważ klient pracował na umowę-zlecenie, która była przez OWU wykluczona.

Inne rodzaje ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego to ubezpieczenie w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, długiego zwolnienia lekarskiego, na wypadek trwałego inwalidztwa, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy itp.

Ubezpieczenie kredytu od śmierci kredytobiorcy

Umowy ubezpieczenia kredytów w zdecydowanej większości mają zabezpieczać spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy. Możesz się z nim spotkać zarówno przy kredycie hipotecznym, jak i zwykłym gotówkowym. W tym ubezpieczeniu chodzi o to, że w razie Twojej śmierci rodzina nie musi przejmować się Twoimi zobowiązaniami, ponieważ spłatą kredytu zajmuje się firma ubezpieczeniowa (tak, jak opisałam to na przykładzie pana Jana).

Jaki jest koszt ubezpieczenia kredytu?

Banki najczęściej podają stawki ubezpieczenia w procentach. Na pierwszy rzut oka są one małe: np. 0,015% całkowitej kwoty kredytu. Jednak w ostatecznym rozrachunku, po przeliczeniu wszystkiego, każdy dojdzie do wniosku, że jednak ubezpieczenie kredytu sporo kosztuje. A im większy jego zakres, tym jest droższe.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w banku ING

Weźmy pierwszy z brzegu bank ING.

 • Składka ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego (plus w niektórych pakietach dodatkowo masz ochronę na wypadek utraty pracy czy pobytu w szpitalu) wynosi od 0,035% salda kredytu do 0,12%.
 • Ubezpieczenie nieruchomości. Jest dostępne w dwóch wariantach. Wybór drugiego, rozszerzonego, obniża marżę kredytu o 0,05 p.p. Składka w wariancie podstawowym to 0,0096% kwoty udzielonego kredytu, a w wariancie rozszerzonym 0,0228%.

Kredyt hipoteczny w PKO BP i ubezpieczenia do kredytu

W PKO BP masz dwa ubezpieczenia kredytu hipotecznego do wyboru:

 • Pierwsze z nich obejmuje utratę pracy, poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu. Jest zawierane na okres 48 miesięcy. Składkę płacisz z góry, a jej wysokość to 3,25% kwoty przyznanego kredytu.
 • Ubezpieczenie na życie w PKO BP wiąże się ze składką w wysokości od 0,332276% do 0,02773% salda kredytu.

Ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego w Santander Bank Polska

W Santanderze możesz dobrać dwa ubezpieczenia do kredytu hipotecznego:

 • Ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort wpływa na obniżenie oprocentowania. Wysokość składki zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka jeśli zdecydujesz się na nie, nie zapłacisz prowizji za udzielenie kredytu. Tym samym zobowiązujesz się do utrzymania tego ubezpieczenia przez okres minimum 5 lat. Składka wynosi 0,035% salda zadłużenia.

mBank ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

mBank współpracuje w zakresie ubezpieczeń z towarzystwem Uniqa, które oferuje dwa ubezpieczenia kredytu hipotecznego:

 • Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń. Zakres tego pakietu jest dość szeroki i obejmuje śmierć ubezpieczonego, utratę pracy, poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu. Składka miesięczna to 0,0450% salda zadłużenia.
 • Ubezpieczenie nieruchomości. Masz do wyboru 3 pakiety, w tym All Risk, które obejmuje ubezpieczenie nieruchomości, OC w życiu prywatnym, przepięcia, elementy na posesji itp. Wysokość składki zależy od tego, który wariant wybierzesz. Możesz ja obliczyć samodzielnie. Na stronie mBanku dostępny jest prosty kalkulator składki ubezpieczeniowej (nie musisz być ich klientem). Moim zdaniem oferta ubezpieczenia nieruchomości w mBanku jest atrakcyjna. Szukając najlepszej opcji do własnego kredytu, prawie się zdecydowałam właśnie na tę propozycję, ze względu na niską cenę oraz szeroki zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego w banku Millennium

Millennium nie robi problemów, jeśli chodzi o dostarczanie polis ubezpieczeniowych spoza banku. Nie wpływają w żaden sposób na obniżenie kosztów kredytu. Jeśli zdecydujesz się na kredyt w tym banku wraz z pakietem ubezpieczeń, to wiedz, że ubezpieczycielem jest towarzystwo PZU S.A.

 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (np. aktów terroryzmu, dewastacji). Składka wynosi 0,09% wartości nieruchomości, płatna jest w ratach miesięcznych.
 • Ubezpieczenie na życie kredytobiorców. Co ciekawe, w Millennium składkę ubezpieczenia na życie płacicie proporcjonalnie do wysokości Waszych zarobków, które były brane pod uwagę przy liczeniu zdolności. Na przykład pan Jan zarabia 7 000 zł, jego żona 3 000 zł, więc pan Jan zapłaci 70% całkowitej składki ubezpieczenia, a jego żona 30%. Składka płatna miesięcznie, wynosi 0,03% sumy ubezpieczenia.

Oferta ubezpieczeń do kredytów hipotecznych. Tabela

BankRodzaj ubezpieczeniaWysokość prowizji za ubezpieczenie kredytu hipotecznego
ING Bank Śląskiubezpieczenie na życieod 0,0035% do 0,12% kwoty kredytu
PKO BP1. ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu;
2. ubezpieczenie na życie
1. 3,25% kwoty kredytu’
2. od 0,332276% do 0,02773% kwoty kredytu
Santander Bank Polska1. ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort;
2. ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka
1. wysokość składki zależy od zakresu ubezpieczenia;
2. 0,035% kwoty kredytu
Millennium Bank1. ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
2. ubezpieczenie na życie kredytobiorców
1. 0,09% wartości nieruchomości;
2. 0,03% kwoty ubezpieczenia
mBank1. ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń;
2. ubezpieczenie nieruchomości
1. 0,0450% kwoty kredytu;
2. *wysokość składki zależy od wariantu ubezpieczenia
Wysokość ubezpieczenia do kredytów hipotecznych. Analiza własna

Zobacz najnowszy ranking kredytów hipotecznych:

Marża
2,09 %
Kwota
50 000 - 3 mln zł
? dostępne są kwoty kredytu aż do 3 mln zł
Prowizja
1%
RRSO
7,60 %
? Dla oprocentowania okresowo stałego przez pierwsze 60 miesięcy. Następnie RRSO wynosi 8,25%

1018 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
2 %
Kwota
100 000 - 3 mln zł
Prowizja
0 %
? za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu
RRSO
8,12 %

1291 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
1,79 %
? 11,79% w ofercie eko kredyty mieszkaniowe
Kwota
10 000 - 2.52 mln zł
Prowizja
0 %
? bez prowizji
RRSO
8,43 %

1418 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Tutaj również będziesz mieć przeróżne stawki.

Na przykład ING dla kredytu gotówkowego proponuje stawkę ubezpieczenia w wysokości 0,28%.

Bank Millennium pobiera składkę ubezpieczeniową równą 0,31% przyznanej kwoty pożyczki (razem z prowizją rzecz jasna).

W PKO BP składka jest zróżnicowana ze względu na to, czy jesteś „zwykłym” klientem, czy zamożnym, oraz od tego, co chcesz ubezpieczyć. Np. ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci to dla zwykłego klienta koszt 0,237%, a dla osoby z bankowości osobistej 0,1429%.

BankWysokość prowizji za ubezpieczenie
kredytu gotówkowego
ING Bank Śląski0,28% kwoty kredytu
Millennium Bank0,31% kwoty kredytu
PKO BPw zależności od typu klienta:
*klient na standardowych warunkach: 0,237% kwoty kredytu
*klient biznesowy: 0,1429% kwoty kredytu
Wysokość prowizji za ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Analiza własna

Kredyt hipoteczny a obowiązkowe ubezpieczenie

Są ubezpieczenia, z których zrezygnować nie możesz. Chodzi mi głównie o kredyty hipoteczne. W ich przypadku kredytobiorca nie może nie mieć ubezpieczenia. Co najwyżej ma możliwość zmienić ubezpieczyciela, jeśli bank na to pozwala (czyli rezygnujesz z ubezpieczenia oferowanego przez bank i donosisz własną polisę ubezpieczeniową z cesją na rzecz banku). Do najczęściej wymaganych ubezpieczeń hipotecznych należą: ubezpieczenie pomostowe, na życie i nieruchomości.

Opowiem Ci krótką historię z życia wziętą z ubezpieczeniem kredytu hipotecznego w roli głównej. Jest to świetny przykład tego, że warto sprawdzać wiele ofert w różnych miejscach.

O polisie ubezpieczeniowej do kredytu hipotecznego

Mam kredyt hipoteczny. Niezbędne ubezpieczenia to polisa na życie kredytobiorców oraz ubezpieczenie nieruchomości. Bank przy podpisywaniu umowy kredytu dał mi wybór: czy chcę ubezpieczenia z banku (składki pobierają się co miesiąc z konta), czy też donoszę własne polisy z cesją na rzecz banku. Wtedy wybrałam ofertę bankową. Po pewnym czasie pojawiła się myśl, czy nie przepłacam. Wtedy zaczęłam liczyć i sprawdzać.

O ile ubezpieczenia na życie nie znalazłam w lepszej cenie, o tyle ubezpieczenie nieruchomości już tak. A może inaczej: cena była ta sama, ale ubezpieczenie z banku miało tylko podstawowy zakres. W tej samej cenie polisa z zewnątrz ma dodatkową ochronę, jak chociażby OC w życiu prywatnym (moim zdaniem niezbędne w mieszkaniu w bloku, zalania sąsiadów zdarzają się nagminnie) czy ochrona ruchomości od kradzieży. Nie miałam nad czym się zastanawiać: kupiłam nową polisę z OC z cesją na rzecz banku i zaniosłam ją do placówki. Po kilku dniach została zaakceptowana, więc udałam się do oddziału raz jeszcze, by złożyć rezygnację ze starej polisy ubezpieczeniowej. Wiesz, co w tym wszystkim jest najśmieszniejsze? I stara polisa z banku, i ta nowa, są wystawione przez tego samego ubezpieczyciela. Jak widać, warto porównywać oferty. I mieć dobrego doradcę ubezpieczeniowego (w internecie ta sama polisa była 2x droższa).

Obowiązkowe ubezpieczenie do kredytu samochodowego

Co prawda niewiele banków ma jeszcze w ofertach kredyty samochodowe, ale swojego czasu obowiązkowymi ubezpieczeniami do nich było AC pojazdu. Wiązało się to z tym, że nie mogłeś zaciągnąć kredytu samochodowego na starszy pojazd, którego nie można było już objąć tym ubezpieczeniem.

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

W większości banków można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, oprócz tych obowiązkowych, o których wspomniałam wyżej. Jednak musisz mieć na uwadze dwie rzeczy:

1. Czy nie skorzystałeś z oferty promocyjnej, w której jednym z warunków było zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu na cały okres kredytowania i gdzie nie można z niego zrezygnować?

2. Czy rezygnacja z ubezpieczenia nie pociągnie za sobą zmiany warunków cenowych, na przykład oprocentowania kredytu?

Kiedy bank zwraca ubezpieczenie kredytu?

1. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu a zwrot składki ubezpieczenia

W przypadku, gdy zaciągnąłeś kredyt z ubezpieczeniem, a składka została pobrana z góry za cały okres kredytowania, przy rezygnacji z ubezpieczenia należy Ci się zwrot części niewykorzystanej składki. W tym celu musisz złożyć w banku wypowiedzenie ubezpieczenia (lub odstąpienie, jeśli rezygnujesz z niego w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy ubezpieczenia). Pieniądze zostaną zwrócone na Twoje konto.

Ile wynosi zwrot ubezpieczenia kredytu?

Pan Jan wziął kredyt gotówkowy na okres 10 miesięcy na kwotę 10 000 zł z ubezpieczeniem, którego składka w wysokości 500 zł została skredytowana (czyli doliczona do kwoty kredytu). Pan Jan po miesiącu doszedł do wniosku, że rezygnuje z ubezpieczenia, bo ma już takie same prywatne. Bank zwróci na konto pana Jana kwotę niewykorzystanej za 9 miesięcy składki, czyli około 450 zł.

W przypadku ubezpieczeń, w których składka nie była kredytowana, tylko jest pobierana co miesiąc (tak jak rata), ewentualny zwrot należy Ci się tylko za te kilka-kilkanaście niewykorzystanych dni miesiąca.

2. Wcześniejsza spłata kredytu zwrot ubezpieczenia

Również wcześniejsza spłata kredytu powoduje zwrot ubezpieczenia, które zostało pobrane z góry przez bank.

Czy kupując na raty, trzeba płacić ubezpieczenie?

Zależy to od oferty. Zazwyczaj masz możliwość wyboru kredytu z ubezpieczeniem lub bez.

Czy warto brać kredyt z ubezpieczeniem?

Stoję na stanowisku, że jakieś ubezpieczenie trzeba mieć. Koniecznie. Szczególnie gdy masz rodzinę, której jesteś żywicielem oraz zobowiązania do spłaty. Ale niekoniecznie muszą to być polisy proponowane do kredytu.

1. Ubezpieczenie na życie. Jeśli masz prywatną polisę na odpowiednio wysoką sumę, do której wypłaty uposażyłeś i tak swoich spadkobierców, to moim zdaniem dodatkowe ubezpieczenie kredytu gotówkowego na wypadek śmierci kredytobiorcy nie ma większego sensu. Podkreślam: pod warunkiem że suma jest odpowiednio wysoka. Czyli taka, by Twoja rodzina po Twojej śmierci bez problemu spłaciła Twoje kredyty oraz miała jakieś środki na życie z ubezpieczenia.

Trochę inaczej jest w przypadku kredytu hipotecznego, który zaciąga się w kwocie setek tysięcy złotych. Ponadto polisa z cesją i tak jest wymagana przez bank. W tym przypadku sugeruję sprawdzić, co zawiera ubezpieczenie kredytu hipotecznego proponowane przez bank i czy na rynku nie znajdziesz lepszej polisy. Lepszej, czyli albo tańszej, albo z wyższą sumą gwarancyjną, albo z szerszym zakresem.

ubezpieczenie kredytu - czy warto?

Mając kredyt hipoteczny, biorę dwa ubezpieczenia na życie: to jedno z cesją na bank i drugie, prywatne, dla rodziny.

2. Ubezpieczenie nieruchomości

Również obowiązkowe w przypadku kredytów hipotecznych. Poszukaj najlepszej polisy z największym zakresem w najkorzystniejszej cenie (patrz mój przypadek, który opisałam wcześniej).

3. Ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego

Czyli pakiety zabezpieczające od różnych zdarzeń losowych, np. ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, trwałego inwalidztwa, na wypadek niezdolności do pracy itp. O tym, czy chcesz takie ubezpieczenie, musisz zdecydować samodzielnie przed podpisaniem umowy kredytowej.

Poproś doradcę w oddziale lub ściągnij ze strony internetowej banku ogólne warunki ubezpieczenia i sprawdź je dokładnie. Być może okaże się, że dotyczy Cię tak wiele wykluczeń, że zawarcie takiej umowy ubezpieczenia całkowicie mija się z celem, ponieważ w razie „W” ubezpieczyciel i tak odmówi wypłaty ubezpieczenia.

4. Niższe oprocentowanie kredytu po wykupieniu ubezpieczenia

Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie ubezpieczeń do kredytów. Banki bardzo często uzależniają lepsze warunki cenowe (oprocentowanie czy prowizja) zobowiązania od wykupienia ubezpieczenia. I jest to sytuacja spotykana zarówno przy kredycie hipotecznym, jak i w przypadku kredytu gotówkowego. Dzieje się tak dlatego, że przy ubezpieczeniu kredytu bank ponosi niższe ryzyko niespłacenia zobowiązania, i dlatego proponuje lepszą cenę.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy kredyt jest ubezpieczony?

Możesz to sprawdzić w umowie kredytowej — wraz z nią powinieneś otrzymać polisę ubezpieczeniową i OWU. Sprawdzisz to także w oddziale banku lub na infolinii oraz bardzo często w szczegółach kredytu w bankowości internetowej.

Co daje ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza spłatę zadłużenia na wypadek różnych zdarzeń losowych, np. śmierci kredytobiorcy, utraty pracy, poważnego zachorowania.

Czy ubezpieczenie kredytu ma sens?

Wiele osób powie, że ubezpieczenia nie mają sensu, ponieważ tylko się płaci składki, a i tak się nie korzysta. Moim zdaniem to dobrze, że żadne z przykrych zdarzeń losowych, od których chronią ubezpieczenia, nie przydarzyło się takiej osobie. Ubezpieczenia jak najbardziej mają sens, ale zawsze warto dokładnie przestudiować OWU oraz sprawdzić, czy nie ma podobnego ubezpieczenia w lepszej cenie poza bankiem.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a śmierć kredytobiorcy

W razie śmierci kredytobiorcy, który zaciągnął w banku kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem na wypadek śmierci, rodzina składa wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę świadczenia. Środki z polisy automatycznie są przekazywane na spłatę zobowiązania.

Czy mogę spłacić kredyt przed terminem?

Każdy bank daje możliwość spłaty kredytu przed terminem, zarówno jeśli chodzi o pożyczkę gotówkową, jak i kredyt hipoteczny. W większości instytucji jest to opcja darmowa, ale dopytaj o to w swoim banku (niektóre pobierają prowizję).

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenia nieruchomości przy kredytach hipotecznych proponowane w bankach nie należą do najtańszych i najlepszych. Na szczęście w wielu przypadkach masz możliwość zakupu polisy poza bankiem i dostarczanie jej co roku. Na przykład bank Millennium oferuje ubezpieczenie nieruchomości ze składką w wysokości 0,09% wartości nieruchomości rocznie.

Jak odzyskać ubezpieczenie kredytu?

Jeśli bank pobrał z góry składkę, np. na ubezpieczenie na wypadek śmierci, to możesz ją odzyskać na dwa sposoby: dokonując wcześniejszej spłaty kredytu lub, gdy ubezpieczenie spłaty kredytu zostanie przez Ciebie wypowiedziane.

Polecamy

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródło:

1. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (13 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()