Ulga odsetkowa – jak obliczyć?

Ulga odsetkowa - jak obliczyć?

Choć w teorii różnią ich zasady przyznawania, warunki i klienci, do których są adresowane, to pożyczki, chwilówki, jak i kredyty mają punkt wspólny. Są to oczywiście odsetki, czyli dodatkowe koszty wiążące się ze zobowiązaniem. W zdecydowanej odsetki są większości są integralną częścią pożyczanych pieniędzy. Ich istnienie jest w pełni naturalne — instytucje muszą w końcu na czymś zarabiać. Istnieją jednak sposoby na odliczenie odsetek — jak to działa?

Zdecydowana większość społeczeństwa miała lub będzie mieć taki moment, gdy bieżące dochody i oszczędności nie pomogą sfinansować ważnego wydatku. Od wieków w takich sytuacjach naprzeciw potrzebom finansowym wychodzą instytucje pożyczające pieniądze. Założenia instytucji pożyczkowych i banków koncentrują się na pomocy ludziom w potrzebie. Należy pamiętać jednak, że nie jest to oczywiście pomoc darmowa. Usługa ta zwana jest pożyczaniem na procent. Polega ono na użyczaniu odgórnie ustalonej kwoty pieniędzy, którą pożyczający zobowiązany jest spłacić, dodatkowo uiszczając odsetki.

W ten sposób banki i instytucje pozabankowe zarabiają. Istnieje jednak możliwość odliczenia odsetek od pożyczki w wyjątkowych i określonych przez polskie prawo przypadkach. Odbywa się to w ramach tzw. praw nabytych. Poznajmy zasady, które określają odliczenie odsetek.

Ulga odsetkowa — zasady

W ramach wspomnianych praw nabytych, od dochodu odliczeniu podlegają wydatki poniesione na spłatę odsetek w poniższych przypadkach.

 1. Od kredytu, który został udzielony w latach 2002  2006. Osoba, która go uzyskała musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obejmuje on sfinansowanie inwestycji, której celem jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Muszą one być związane przede wszystkim z budową budynku mieszkalnego. Druga opcja to wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku lub lokalu mieszkalnego. Kolejna polega na możliwości zakupu nowo wybudowanego budynku lub lokalu od gminy lub osoby. Czwarta możliwość to nadbudowa bądź rozbudowa budynki na cele mieszkalne, a także modyfikacja budynku niemieszkalnego na takie cele.
 2. Od kredytu lub pożyczki, którą zaciągnięto na spłatę danego kredytu mieszkaniowego.
 3. Od każdego kredytu lub pożyczki, którą zaciągnięto na spłatę świadczeń wymienionych w pierwszym i drugim punkcie.

Odliczenia nie stosuje się z kolei, w poniższych przypadkach.

 • Jeżeli podatnik lub jego małżonek korzystał lub w ramach praw nabytych, korzysta z odliczenia od dochodu, przychodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.
 • Jeżeli mowa o odsetkach od kredytów:
  1. Udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym, które kierują środki na przedsięwzięcia inwestycyjnobudowlane.
  2. Udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
  3. Udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
  4. Wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego uprawniającego do użytkowania gruntu.

Jaką kwotę odsetek odliczymy od podatku?

Omawiane odliczenie obejmuje odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza uwaga, może zabrzmieć zagmatwanie kwoty stanowiącej iloczyn 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Oto jak prezentują się określone limity:

 • W latach 2002  2007 limit wynosił 189 000 zł.
 • W roku 2008 limitowana kwota wynosiła 212 870 zł.
 • W roku 2009 limit określono na  243 460 zł.
 • W roku 2010 limit wynosił 264 810 zł.
 • Z kolei w latach 2011 2018 limit wynosił 325 990 zł.

Warto dodać, że limit dotyczy tylko tych odsetek, które są zapłacone łącznie przez oboje małżonków.

Pozostałe warunki ulgi odsetkowej

Na koniec podajmy jeszcze ostatnie obostrzenia, jakie określono na wypadek, jeżeli chcemy wykonać odliczenie odsetek od pożyczki.

 • W przypadku kredytów konsolidacyjnych, odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu mieszkaniowego. Ponadto, kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub każdego kolejnego kredytu przeznaczonego na ich spłatę.
 • Wysokość uiszczonych odsetek dokumentuje się za pomocą dowodu. Wystawia go w formie pisemnej podmiot uprawniony do udzielania kredytów. Reguluje to prawo bankowe oraz przepisy o spółdzielczych kasach oszczędnościowych.
 • Odliczenia dokonuje się najwcześniej za ten rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa.
 • Odliczenia zawsze dokonuje się za pośrednictwem zeznania podatkowego PIT-36 lub też PIT-37.
 • Do zeznania podatkowego, w którym po raz pierwszy stosowana jest ulga podatkowa, dodatkowo dołączane jest oświadczenie, które określa wysokość wszystkich wydatków, jakie poniesiono w związku z określoną inwestycją.
 • Kwota odsetek, które uiszczono w danym roku podatkowym nie przechodzi do odliczenia w następnych latach podatkowych. Jedynym wyjątkiem od tej sztywno określonej zasady jest różnica pomiędzy kwotą odsetek, która przypada do odliczenia w pierwszym roku stosowania ulgi, a kwotą, która została odliczona w tym roku w rzeczywistości.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły