Wakacje kredytowe 2023 – co warto wiedzieć?

Zaciągając kredyt, bierzemy na siebie zobowiązanie finansowe, obligujące do regulowania comiesięcznych rat przez długi okres, bez żadnego „ale”. Niby oczywiste, a jednak często zasada ta jest weryfikowana przez różne nieoczekiwane sytuacje życiowe. Banki oferują jednak rozwiązanie pozwalające odpocząć na chwilę od kredytu. Wyjaśniamy, czym są wakacje kredytowe oraz kiedy i w jaki sposób można z nich korzystać – szczególnie w czasach wysokich stóp procentowych, które przekładają się na rosnące raty kredytów.


Ważne! Od 29 lipca 2022 roku możemy wnioskować o ustawowe wakacje kredytowe. Uważajmy, aby dobrze sprawdzić, o jaki rodzaj zawieszenia spłaty wnioskujemy, ponieważ banki oferują zarówno standardowe wakacje kredytowe (dodatkowo płatne), jak i te istniejące na mocy ustawy. Te ostatnie nie wpływają na zdolność kredytową, a dodatkowo w czasie ich trwania nie mogą być pobierane dodatkowe opłaty (poza ubezpieczeniem). Więcej o rządowych wakacjach kredytowych 2022/2023 w dalszej części artykułu.


Przy spłacie kredytów, w pierwszym rzędzie tych zaciąganych długoterminowo, mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności zaburzające naszą płynność finansową. Wystarczy niewiele, by budżet się nie domykał, zmuszając nas do rezygnacji z niektórych wydatków.

Na szczęście kredyt nie musi być tutaj przeszkodą do wdrożenia tymczasowego „planu oszczędnościowego”. Wydłużenie okresu spłaty kredytu z wykorzystaniem wakacji kredytowych to rozwiązanie, które powstało z myślą o osobach, które nie chcą psuć swojej historii kredytowej i narażać się na windykację, a jednocześnie zależy im na byciu fair wobec banku. Od lat ta opcja budziła szerokie zainteresowanie, a szczególnie popularna stała się w czasach covidowego kryzysu.

Z powodu aktualnie wysokich stóp procentowych, gdy nasza miesięczna rata kredytu hipotecznego czy gotówkowego drastycznie wzrosła, znów sporo mówi się o wakacjach kredytowych. Ten instrument bankowy stał się nawet elementem politycznych zmian, o czym wspominamy poniżej.

Prezydent podpisał ustawę o wakacjach kredytowych 2022/2023

Niedawno pisaliśmy o planach, jakie rząd zamierza zaproponować kredytobiorcom w związku z dynamicznym wzrostem stóp procentowych. Stały się one faktem. Prezydent RP podpisał Ustawę z dn. 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom1. Zmiany weszły w życie w sierpniu 2022 r.

Na mocy ustawy:

 • Osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w polskiej walucie na własny cel mieszkaniowy, będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych.
  • wakacje kredytowe pozwolą na czasowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – łącznie przez 8 miesięcy (po 2 miesiące w III i IV kw. 2022 roku i po 1 miesiącu w każdym IV kwartałów 2023 roku).

Czy zawieszone raty przepadają? W żadnym razie. Rata kredytu nie znika, ale zostaje tylko zawieszona na dany miesiąc (miesiące). Wraz z nią przesuwa się cała spłata kredytu właśnie o ten czas. Dobrą informacją jest także fakt, że nie do przesuniętych rat, nie będą doliczane żadne ekstra odsetki. Wnioski o skorzystanie z wakacji można składać online lub w bezpośrednim kontakcie z bankiem.

Kredyt hipoteczny bez wakacji kredytowychKredyt hipoteczny z wakacjami kredytowymi
III kw. 2022
– 08
– 09

– 3000 zł
– 3000 zł

– 0 zł
– 0 zł
IV kw. 2022
– 10
– 11
– 12


– 3000 zł
– 3000 zł
– 3000 zł


– 0 zł
– 0 zł
– 3000 zł
I kw. 2023
– 01
– 02
– 03

– 3000 zł
– 3000 zł
– 3000 zł

– 0 zł
– 3000 zł
– 3000 zł
II kw. 2023
– 04
– 05
– 06

– 3000 zł
– 3000 zł
– 3000 zł

– 0 zł
– 3000 zł
– 3000 zł
III kw. 2023
– 07
– 08
– 09

– 3000 zł
– 3000 zł
– 3000 zł

– 0 zł
– 3000 zł
– 3000 zł
IV kw. 2023
– 10
– 11
– 12


– 3000 zł
– 3000 zł
– 3000 zł


– 0 zł
– 3000 zł
– 3000 zł
51 000 zł27 000 zł
WAKACJE KREDYTOWE = 24 000 zł
Wyliczenia dokonano na przykładzie raty kredytu hipotecznego z uwzględnieniem wakacji kredytowych i bez

Dla kogo ustawowe wakacje kredytowe? Dla każdego kredytobiorcy, ale tylko w stosunku do jednej zawartej umowy, której celem jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Skorzystamy z nich niezależnie od daty udzielenia kredytu hipotecznego. Zawieszeniu podlegać będzie zarówno część kapitałowa, jak i odsetki od kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Co jeszcze znajduje się w Ustawie z 7 lipca 2022 r.?

Ustawa z 7 lipca 2022 r. skierowana jest nie tylko do kredytobiorców. Wprowadza w życie również inne rozwiązania. Zobaczmy, jakie.

Reforma wskaźnika WIBOR

W skrócie zakłada reformę wskaźnika WIBOR i zastąpienie go innym wskaźnikiem, który obniży wysokość rat kredytowych. Procedurę wyznaczenia zamiennika nazwano w unijnym rozporządzeniu jako BMR. Inicjatywa będzie prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wskaźnik WIBOR został zastąpiony wskaźnikiem WIRON (wcześniej WIRD). Banki mogą wprowadzać nowy wskaźnik do ofert już od 1 stycznia 2023 roku.

Wydłużenie działania tarcz antyiflacyjnych

W przepisach zawarto też odniesienie do tarcz antyiflacyjnych. W ramach nich do końca października 2022 roku, kontynuowana była niższa stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło (5 proc.) oraz stawka VAT na gaz (0 proc.). Do 30.06.2023 roku obowiązuje 0 proc. VAT na żywność.


Jak rząd walczy z wysoką inflacją? Przeczytaj: Czym jest Tarcza Antyinflacyjna!


Dodatkowe środki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Wprowadzone zmiany odnoszą się także do zasilenia dodatkowymi środkami w kwocie 1,4 mld zł – Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wsparcie z Funduszu może wynosić do 2 tys. zł i będzie wypłacane przez 36 miesięcy. Sama spłata pożyczki nastąpi po 2 latach od ostatniej wpłaty – w 144 równych i niskooprocentowanych ratach. Część spłaty takiej pożyczki zostanie umorzona, ale pod warunkiem terminowej spłaty 100 pierwszych rat.

Kto zapłaci za ustawowe wakacje kredytowe?

Prezes Związku Banków Polskich nie ma wątpliwości, że w istocie rządowe zawieszenie spłaty zobowiązań udzielone posiadaczom złotowych kredytów mieszkaniowych, sfinansują klienci banków.

Mówiliśmy o tym, że ta ustawa jest niesprawiedliwa, gdyż promuje najzamożniejszych kredytobiorców kosztem deponentów, kosztem innych kredytobiorców oraz kosztem współwłaścicieli banków” – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Przypomnijmy, że uczestnikami OFE jest ponad 15 mln Polaków, którzy mają w swoich portfelach akcje banków. Do tego dodajmy klientów funduszy inwestycyjnych. Z kolei właścicielami banków spółdzielczych jest 950 tys. osób. Bankowcy w trakcie procesu legislacyjnego sugerowali, by tego typu wakacje zostały wprowadzone, ale jedynie dla osób najbardziej potrzebujących. Ich propozycje zostały jednak odrzucone.

Nie oceniając już samej kwestii pomocy kredytobiorcom, którą niektórzy mogą nazwać zwalnianiem obywateli z odpowiedzialności finansowej, a inni realnym wsparciem dla polskich rodzin, dla klientów bankowych pozytywne jest to, że ustawowe wakacje kredytowe będą bardziej dostępne i łatwiejsze do uzyskania. Banki nie będą mogły stosować swoich wytycznych, ważna będzie subiektywna ocena i deklaracja kredytobiorcy. Jeśli uzna on, że zawieszenie spłaty kredytu jest mu potrzebne, po prostu je otrzyma.

Przejdźmy teraz do bliższego zapoznania się ze specyfiką tego rodzaju rozwiązania.

Czym są wakacje kredytowe 2022/2023?

Wakacje kredytowe to udzielona przez bank zgoda na chwilowe zawieszenie spłaty uwzględnionych w harmonogramie rat za np. kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy. Wnioskować może o to kredytobiorca, który znalazł się w relatywnie gorszej sytuacji finansowej (niż w momencie zaciągania kredytu), która utrudnia lub uniemożliwia mu rzetelne wywiązywanie się z umowy kredytowej i terminowej spłaty rat zobowiązania.

Wakacje kredytowe przyjmują najczęściej kilkumiesięczną postać, pozwalając bez konsekwencji dla naszego BIKu zawiesić spłatę kredytu, np. na kolejne 3 miesiące. Choć bank ma obowiązek przekazywać wszelkie informacje o statusie spłaty kredytu z każdą zmianą włącznie, to jednak sam BIK deklaruje, że ustawowe wakacje kredytowe nie obniżają naszego scoringu.

Wnioskując o rządowe zawieszenie spłaty kredytu pamiętajmy, aby poinformować o tym bank z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy odroczyć spłatę najbliższej raty kredytu, to nie możemy poinformować o tym instytucji finansowej po fakcie. Wakacje kredytowe nie działają wstecz, zawsze obejmują dopiero nadchodzące raty w harmonogramie spłaty kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Nie należy przy tym działać też na ostatnią chwilę, dlatego bezpiecznym progiem będzie zwrócenie się do banku o odroczenie spłaty rat z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Kiedy warto skorzystać z wakacji kredytowych?

Życie pisze różne scenariusze, które mogą nas motywować do chęci odroczenia spłaty rat kredytowych. Trudno wskazać tutaj regułę, jednak spośród najczęściej występujących okoliczności wymieńmy kilka przykładowych sytuacji, z powodu których będziemy chcieli wydłużyć okres spłaty kredytu.

 • Utrata źródła dochodu.
 • Pogorszenie się sytuacji finansowej w związku z pojawieniem się nieplanowanych wydatków.
 • Konieczność zawieszenia swojej działalności zarobkowej.
 • Ciągnące się za nami problemy finansowe.
 • Wyraźny wzrost wysokości rat kredytu, który jest efektem podniesienia stóp procentowych.

W przypadku okoliczności, które zmuszają nas do rozważenia skorzystania z wakacji kredytowych, warto pamiętać o tym, że przyczyny to aspekt tylko i wyłącznie osobisty. Niezależnie od tego, z jakiego powodu decydujemy się na zawieszenie spłaty kredytu, nie musimy uzasadniać, co motywuje nas do napisania wniosku o odroczenie. Co za tym idzie, bank nie traktuje tego jako czynnik, na którego podstawie rozstrzyga, czy wakacje kredytowe nam się należą lub nie.

Wakacje kredytowe - kiedy warto skorzystać

Wprowadzone wakacje kredytowe dostępne w 2022 i 2023 roku są dobrą okazją do zgromadzenia oszczędności, które warto będzie wykorzystać w nadpłacie kredytu mieszkaniowego. Taka choćby częściowa spłata kredytu pozwoli zmniejszyć jego odsetki naliczane od raty kapitałowej.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych? Zwróć uwagę na bank, w którym masz kredyt!

Wakacje kredytowe są co prawda narzędziem, które jest w powszechnym zastosowaniu przez działające w Polsce banki. Nie jest to jednak reguła, którą należy przyjmować jako założenie – istnieją bowiem wyjątki. Niestety, na chwilowe odroczenie spłaty rat posiadanego kredytu nie mogą liczyć niektórzy klienci instytucji finansowych. Wynika to z kreatywnego podejścia banków do obowiązujących przepisów.

Warto pamiętać o zapoznaniu się z informacjami o tym, na jakich zasadach banki oferują możliwość uzyskania wakacji kredytowych, jeszcze zanim złożymy wniosek o kredyt. Choć mało kto ma zdolność przewidywania przyszłości, a wiele kryzysów w prywatnym budżecie pojawia się niespodziewanie, to jednak niektórzy mogą oszacować ryzyko na podstawie np. swojego źródła dochodu. Działając w branżach jako pracownik lub przedsiębiorca, które są niestabilne i narażone na silne wahania, warto upewnić się, czy w razie kłopotów, będziemy mogli w danym banku uzyskać wakacje kredytowe na interesujących nas warunkach.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Skorzystanie z wakacji kredytowych jest stosunkowo prostym rozwiązaniem, które nie musi oznaczać konieczności wizyty w stacjonarnej placówce banku. Coraz więcej instytucji przewiduje możliwość wnioskowania o odroczenie spłaty rat kredytu na różne sposoby bez konieczności wychodzenia z domu – np. poprzez złożenie wniosku online lub kontaktując się telefonicznie z obsługą klienta.

Co należy sprawdzić, zanim zawnioskujemy o wakacje kredytowe w banku, w którym posiadamy zobowiązanie gotówkowe lub hipoteczne?

 • Sprawdź, ile dni przed terminem spłaty raty najpóźniej należy złożyć wniosek.
 • Zorientuj się, jak długo trwać może trwać przerwa w spłacie, tzn. ile rat zawartych w harmonogramie można odroczyć.
 • Zorientuj się, jak często podczas trwania kredytu możesz skorzystać z wakacji kredytowych.
 • Nie zapomnij o upewnieniu się, jak szybko weryfikowany jest wniosek przez bank.
 • Upewnij się, która część rat może zostać objęta wakacjami kredytowymi – może to być część odsetkowa albo kapitałowo-odsetkowa.
 • Zapoznaj się z ogólnym wzorem wniosku o odroczenie rat kredytu, aby wiedzieć, które informacje będą konieczne do wskazania.

Osoby, które chcą wziąć wakacje kredytowe na zaciągnięte chwilówki, niestety nie mają takiej możliwości. Mogą za to skorzystać z refinansowania lub wydłużyć okres spłaty. Muszą jednak wziąć pod uwagę związane z tym dodatkowe koszty i opłaty.

Zawieszenie spłaty kredytu a wakacje kredytowe – czy czymś się od siebie różnią?

Jak to bywa z rozwiązaniami, które oferują banki, zdarza się, że klienci spotykają się z różnymi określeniami na dokładnie taki sam produkt lub instrument finansowy. Instytucje lubią to robić często dla podkreślenia wyjątkowości swojej oferty, nazywając dobrze znane rozwiązania kreatywnymi lub zwyczajnie – przewidzianymi w słowniku synonimami.

Zawieszenie spłaty kredytu a wakacje kredytowe to określenia nie tyle tożsame, co będące jedynie przykładem tego, jakie alternatywne nazwy na opisywane w artykule kwestie mogą się pojawiać w ofertach poszczególnych banków. Jak jeszcze nazywane są wakacje kredytowe?

 • Bank Pocztowy – „prolongata”.
 • Alior Bank – „karencja w spłacie kredytu”.
 • Bank Millennium – „zawieszenie spłaty kredytu”.
 • PKO BP – „zawieszenie spłaty”.
 • Bank Pekao, BNP Paribas – „zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych”.

Wakacje kredytowe dla przedsiębiorców – co warto wiedzieć?

Wakacje kredytowe, czyli odroczenie spłaty rat zobowiązania finansowego, są narzędziem skierowanym także do przedsiębiorców. Mają oni prawo do skorzystania z takiego narzędzia na założeniach podobnych do tych, jakie pozostają do dyspozycji osób fizycznych. Jednak podczas wnioskowania spotkać się można z jedną, istotną różnicą. Konieczne jest wskazanie uzasadnienia, dla którego wnioskuje się o uzyskanie odroczenia. Przedsiębiorca może tutaj przedstawić np. informacje o zaległościach ze strony kontrahentów, jak i np. skutkach wywołanych wdrożeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w Polsce.

-> Warto też poznać czym jest faktoring online.

Ustawowe a pozaustawowe wakacje kredytowe w czasie pandemii

Wprowadzenie takiego rozwiązania, jak ustawowe wakacje kredytowe poprawiło sytuację na rynku kredytów hipotecznych i gotówkowych (przynajmniej dla osób, które były w stanie udowodnić, że to obostrzenia wpłynęły na utratę płynności finansowej). Przed czerwcem 2020 roku banki proponowały tylko pozaustawowe wakacje kredytowe na warunkach komercyjnych. Taka usługa mogła więc sporo kosztować, poza tym instytucje bankowe bardzo wybiórczo podchodziły do akceptacji wniosków o przesunięcie terminów płatności. Odrzucały np. podania od klientów, którzy mieli, chociaż kilkudniowe zaległości w spłacie zobowiązania.

Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę na problemy, z jakimi spotykały się osoby, które chciały skorzystać z pozaustawowych wakacji kredytowych:

 1. Każdy bank stosował inne zasady np. w takich kwestiach: jak grupa klientów, którzy mogli skorzystać z wakacji kredytowych, koszt takiej usługi czy długość jej obowiązywania. Warunki ulegały ciągłym zmianom, co dodatkowo myliło klientów.
 2. Koszty różniły się w zależności od banku, a klienci często byli zaskoczeni ich wysokością. Trudno było im uzyskać rzetelną informację na temat całkowitych kosztów i wpływu wakacji kredytowych na wysokość pozostałych do spłaty rat.
 3. Skorzystanie z wakacji kredytowych wiązało się potrzebą podpisaniu aneksu do umowy. Banki jednak wysyłały go klientom dopiero po kilku miesiącach, a opcję odroczenia spłaty uruchamiały od razu. Jeśli zapisy aneksu nie spodobały się klientowi, nie mógł wycofać się już z umowy bez poniesienia realnych strat.2

Ustawowe wakacje kredytowe nie rozwiązały wszystkich problemów, ponieważ niektóre banki wciąż nie wywiązują się zapisów ustawy. Warto jednak podkreślić, że ujednolicenie oraz uproszczenie zasad i pojawienie się możliwości wzięcia bezpłatnych wakacji kredytowych (dla osób poszkodowanych poprzez obostrzenia covidowe) to były kroki w pozytywną stronę.

Wakacje kredytowe – na co uważać?

Choć rząd stara się przemodelować i ujednolicić usługę zawieszenia spłaty kredytów, nie oznacza to tego, że wszystkie instytucje finansowe od razu dostosują się do uproszczonych zasad, a klienci są zwolnieni z odpowiedzialności za swoje decyzje kredytowe. Dlatego, chcąc zdecydować się na wakacje kredytowe, niezależnie od obowiązujących przepisów, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

 • Czy całkowity kosz kredytu wzrośnie? Jeśli wakacje kredytowe są darmowe, nie powinny generować dodatkowych kosztów.
 • Czy koszty dodatkowe (czyli głównie ubezpieczenie) będą naliczane podczas wakacji kredytowych?
 • W jaki sposób możemy złożyć wniosek – czy istnieje możliwość otrzymania zawieszenia spłaty kredytu w 100% przez internet?
 • Czy bank udostępnia nam nowy harmonogram spłat w postaci łatwej do zrozumienia symulacji?
 • Czy musimy podpisywać oświadczenia, które nie mają żadnego związku z wakacjami kredytowymi? W ten sposób bank może „pod płaszczykiem” przeforsować korzystne dla siebie zapisy.
 • Jak bank rozpatruje wnioski? Czy robi to zgodnie z obowiązującymi zasadami, czy stosuje swoje nie do końca zrozumiałe wytyczne? 3

Źródła:

1. https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2024_u.htm

2. https://rf.gov.pl/wakacje-kredytowe-podsumowanie-problematyki-i-dzialan-podjetych-przez-rzecznika-finansowego/

3. https://www.gov.pl/web/premier/rzad-pomoze-polskim-rodzinom-w-splacie-kredytow-hipotecznych

Komentarze (7)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • R
  R
  Radek O.
  01.05.2022, 10:44

  Bardzo przydatny artykuł.
  Mam jeszcze tylko jedno pytanie, od kiedy można skorzystać z tych antyinflacyjnych wakacji kredytowych?

  • L
   L
   Luk
   16.05.2022, 18:46

   Ja mam pytanie, mam rate 1800 , 400kapital i 1400 odsetki, jak wezme w roku te wakacje kredytowe 4 raty, czyli 7200zl, i z tego nadplace kredyt to zejdzie mi z kapitalu 7200 a nie 1600 jesli by bank pobieral rate
   Co o tym myslicie

  • E
   E
   Edek
   17.07.2022, 17:55

   Kredyty biorom łosie tylko. Ja mam dom po rodzicach i gospodarkę.

  • J
   J
   Joanna
   20.07.2022, 16:07

   Luk

   Z tego co czytałam, warto wziąć wakacje kredytowe i zaoszczędzonymi pieniędzmi nadpłacić kredyt. W ten sposób zdecydowanie zyskuje się na odsetkach. Oczywiście można zrobić inaczej – wydłużyć okres spłaty o te miesiące, kiedy były wakacje kredytowe, ale to się nie opłaca. Lepiej nadpłacić i zażądać od banku przeliczenia wysokości nowych rat (tych po wakacjach kredytowych).

 • M
  M
  MUfat
  16.07.2022, 12:24

  Przeciętny kowalki na wakacjach kredytowych raczej straci. Warto wiedzieć kiedy będą one korzystne a kiedy nie i co trzeba zrobić żeby rzeczywiście na nich zyskać.

 • M
  M
  Marcin
  14.06.2022, 21:11

  Ing każe sobie zaznaczyć opcję że jest się po utracie pracy, czy to jest legalne?

  • M
   M
   MiszczAdam
   20.07.2022, 13:35

   A czemu tak myślisz ? Banki aktualnie nadal oferują 0.5% na lokacie oszczędnościowej więc nas łokradajom. Kowalski nie straci jeżeli nadpłaci sobie kredyt tymi wakacjami. Jeżeli przewali na wakacje/grille i koncerty Zenka to wtedy faktycznie, straci.

Podobne artykuły