Waloryzacja rent i emerytur 2024. Tabela. Kto otrzyma podwyżkę?

Co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosną też stawki emerytur i rent. W 2024 r. świadczenia emerytalne zostaną podwyższone o 12,12 proc. Kto może liczyć na podwyżkę i jak przedstawia się waloryzacja emerytur w 2024 roku?

waloryzacja rent i emerytur - kto otrzyma podwyżkę?

Kluczowe informacje

 • W 2024 r. emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. Wskaźnik waloryzacji na bieżący rok wyniósł 112,12 proc.;
 • Jest to jedna z najwyższych waloryzacji w ostatnich latach. Wyższa była jedynie w 2023 r. kiedy to wskaźnik waloryzacji wyniósł 114,8 proc. Świadczenia wzrosły o 14,8 proc., a gwarantowana minimalna podwyżka wyniosła 250 zł brutto (227,50 zł netto) dla każdego emeryta;
 • Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wyniesie 1780,96 zł brutto (* 1620,67 zł na rękę). To wzrost o 192,52 zł niż do tej pory. Choć do portfeli emerytów z minimalnym świadczeniem trafi mniej, bo zostanie od niego potrącona składka zdrowotna w kwocie 160,29 zł;
 • Wiele wskazuje na to, że mimo zapewnień rządu, drugiej waloryzacji nie będzie. Powód jest prozaiczny. Więcej infomacij w poniższym artykule.

Tegoroczne świadczenia rentowo-emerytalne zostaną zwaloryzowane o 12,12 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura i renta wzośnie z 1759,62 zł brutto (1610,26 zł netto) do 1780,96 zł brutto (1620,67 zł netto) . Mówimy tutaj o emerytach, którzy osiągnęli wiek emerytalny i wypracowali staż ubezpieczenowy. Seniorzy na tzw. mikroemeryturach odnotują podwyżkę odpowiednio mniejszą. Rządowe prognozy wskazują na jeszcze jeden fakt: seniorzy muszą być przygotowani na to, że są to ostatnie dwucyfrowe podwyżki świadczenia.

W 2024 r. zostanie zastosowana wyłącznie waloryzacja procentowa. W odróżnieniu od lat poprzednich nie będzie brana pod uwagę waloryzacja kwotowa oraz procentowo-kwotowa.

Dane GUS za 2023 rok

Spójrzmy jeszcze na dane Głównego Urzędu Statystycznego. W grudniu 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7540,36 zł brutto. A jak przedstawiała się jego stawka we wcześniejszych kwartałach?

 • I kwartał 2023 r. – 7124,26 zł;
 • II kwartał 2023 r. –  7005,76 zł;
 • III kwartał 2023 r. – 7194,95 zł1.

Dla waloryzacji rent i emerytur jest to kluczowy wskaźnik. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o min. 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim roku kalendarzowym).

waloryzacja rent - dane za 2023
W trzech kwartałach 2023 roku ZUS wypłacił przeciętnie miesięcznie blisko 7,9 mln rent i emerytur. To o 73,5 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Źródło: https://twitter.com/zus_pl

Ile wyniesie emerytura na rękę w 2024 roku?

Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. Jak będzie przedstawiać się wspomniana podwyżka w praktyce?

Emerytura brutto obecnieEmerytura netto obecnieEmerytura netto w 2024 po waloryzacji
1 300 zł 1 182 zł1 326 zł
1 400 zł1 274 zł1 428 zł
1 500 zł1 365 zł1 530 zł
1 588 zł
(minimalna)
1 445 zł1 609 zł
1 600 zł1 456 zł1 632 zł
1 700 zł1 547 zł1 734 zł
1 800 zł1 638 zł1 836 zł
1 900 zł1 729 zł1 938 zł
2 000 zł1 820 zł2 041 zł
2 100 zł 1 911 zł2 143 zł
2 200 zł2 002 zł2 245 zł
2 300 zł2 093 zł2 338 zł
2 400 zł2 184 zł2 449 zł
2 500 zł2 275 zł2 514 zł
2 600 zł2 354 zł2 603 zł
2 800 zł2 512 zł2 780 zł
3 000 zł2 670 zł2 957 zł
4 000 zł3 460 zł3 843 zł
Przykładowe stawki emerytur zakładające waloryzację procentową na poziomie 12,12 proc. dla świadczeń emerytalno-rentowych

Cóż, a co z seniorami pobierającymi groszowe emerytury poniżej minimalnej? Podwyżka w ich przypadku nie może być niższa niż połowa stawki gwarantowanej. Wg danych ZUS liczba osób, które utrzymują się z emerytur groszowych pod koniec 2022 r. przekroczyła ponad 365 tysięcy. Za kilka lat wg prognoz może dobić do 600 tys. osób.

Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków o waloryzację świadczenia. Seniorzy zostaną zweryfikowani przez ZUS i poinformowani o nowej wysokości. Taką informację odnajdziemy również na swoim koncie na PUE ZUS.

Coraz więcej pracujących seniorów

Z dostępnych na stronie ZUS danych wynika, że liczba pracujących seniorów stale rośnie. Obecnie wynosi 1,2 mln osób, z czego 826 tys. z nich, łączy pracę z pobieraniem emerytury. Wskaźnik zatrudnienia wśród emerytów w wieku powyżej 60/65 lat wyniósł w I kw. 2023 r. 9,3 proc. Co jest skokiem o 2,1 pp od roku 2016.

Na taki stan rzeczy może mieć wpływ dobra koniunktura gospodarcza, ale też korzystne zasady łączenia pracy z pobieraniem świadczenia. Co na tle pozostałych krajów UE, daje Polsce obecnie jeden z najniższych wskaźników bezrobocia

Z danych sektorowych można przy okazji wyciągnąć inne wnioski. Mianowicie – wśród pracujących seniorów dominują kobiety nad mężczyznami. Takie odwrócenie prawidłowości ma najpewniej kilka przyczyn. Panie mają niższe świadczenia niż panowie: z powodu gorszych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat stażu emerytalnego. Dlatego też mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów.

Waloryzacja 2024 – wskaźnik wzrostu emerytur i rent

W maju 2023 roku, emerytury i renty, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pobierało ponad 7,9 mln świadczeniobiorców. Ich największy odsetek – 77,8% stanowili emeryci. Rentę z tytułu niezdolności do pracy przyjmowało 7,2%, a rentę rodzinną – 15,1% osób1.

W zasadzie możemy mówić o stałym poziomie – nie niższym niż 6 mln świadczeniobiorców, którym ZUS wypłaca świadczenie. Jest to dość niebezpieczna prognoza na przyszłość, bo wartość emerytur i rent stale rośnie, a wpływy ze składek mogą niedługo wyhamować. Skutek? Pojawienie się wyższych dopłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

System emerytalny w Polsce, co roku 1 marca podnosi stawki świadczeń emerytur i rent. Nosi to miano waloryzacji. Zgodnie z art. 5 Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach z 1.03.2017 roku2, waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, nie mniej niż o kwotę 10 zł.

O czym jeszcze wspomina powyższa ustawa?

 • Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji,
 • W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., wskaźnikiem waloryzacji,
 • Z tytułu renty częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji, wynosi nie mniej niż 7,50 zł,
 • W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wynosi nie mniej niż 5 zł,
 • Jeżeli emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje łącznie z okresową emeryturą kapitałową, każde z tych świadczeń podwyższa się w sposób określony powyżej, przy czym kwotę ustala się proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń,
 • Kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają od dnia 1 marca 2017 r. podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji.
Opinie:
4,4/5
Okres spłaty
1 miesiąc
Pierwsza pożyczka gratis
Tak
? darmowa pożyczka na 5000 zł - promocja
Wiek pożyczkobiorcy
21 - 75 lat
Czas wypłaty
kilka minut
Kwota
500 - 8 000 zł
? Pierwsza: od 500 zł do 6 000 zł, Kolejna: od 1 000 zł do 8 000 zł

3363 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
3,7/5
Okres spłaty
6 - 36 miesięcy
? 6,11, 18, 24, 30, 36 rat
Pierwsza pożyczka gratis
Nie
Wiek pożyczkobiorcy
21 - 99 lat
Czas wypłaty
od 10 minut
Kwota
1 000 - 20 000 zł

2452 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,5/5
Okres spłaty
7 - 61 dni
? 30 dni 61 dni 2 raty
Pierwsza pożyczka gratis
Tak
? Do 3 000 zł
Wiek pożyczkobiorcy
20 - 75 lat
Czas wypłaty
15 minut
Kwota
300 - 5 000 zł

3024 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Wyższy próg podatkowy dla pracujących seniorów

Od marca 2024 r., a także w kwietniu i maju 2024 r. obowiązują nowe limity zarobkowe dla pracujących emerytów i rencistów.

Co to w praktyce oznacza? Np. zarabiając więcej niż 5 278,30 zł brutto, świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 9 802,50 zł brutto – zostanie zawieszone. Do końca lutego 2023 r. limity te wynosiły kolejno: 5 036,50 zł brutto oraz 9 353,50 zł brutto.

Wspomniane progi dotyczą wyłącznie osób, które nie przekroczyły wieku emerytalnego i świadczeniobiorców, którzy pobierają dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie. Spokojnie spać mogą za to emeryci, którzy skończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), a także inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi.

Podobne zasady dotyczą rencistów, dorabiających do renty socjalnej. Do niedawna była ona zawieszana w każdym miesiącu, w którym przychód przekroczył 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od grudnia 2022 r., gdy renta nie przekroczy 130 proc. wynagrodzenia, będzie ona odpowiednio pomniejszana. Dopiero po osiągnięciu tego progu świadczenie zostanie zawieszone.

źródło: https://twitter.com/zus_pl

PIT-0 dla seniora

Seniorzy, którzy nabyli już prawa do emerytury (a więc ukończyli 60 i 65. rok życia), ale czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby będą zwolnione z płacenia podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu czy działalności gospodarczej: do kwoty 85 528 zł rocznie. Zapłacą go dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Jak łatwo policzyć, daje to dochód do opodatkowania w wysokości średnio 7 217,30 zł netto miesięcznie (po odliczeniu składek ZUS), czyli ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie.

Niestety, PIT-0 nie uwzględnia seniorów, którzy dorabiają w ramach umowy o dzieło (nie jest ona objęta obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne).

Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Od 1 marca 2024 r. jest to kwota 1780,96 zł brutto, czyli 1621 zł „na rękę”. Z tej podwyżki ucieszą się nie tylko osoby, które mają pełny staż ubezpieczeniowy. W jego skład wchodzą okresy składkowe i nieskładkowe, wynoszące co najmniej od 20 do 25 lat – w przypadku kobiet oraz 25 lat – dla mężczyzn. Za sprawą dokonanych zmian, również osoby, które nie posiadają stażu uprawniającego do podwyższenia kwoty minimalnej, zyskają w 2024 roku wyższą emeryturę.

Od marca 2024 r. kwoty najniższych świadczeń po waloryzacji wynosi:

 • najniższa emerytura – 1780,96 zł brutto;
 • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1191,33 zł brutto;
 • renta rodzinna wypadkowa oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1780,96 zł brutto;
 • świadczenie przedemerytalne – 1794,70 zł brutto (* na rękę 1417,90 zł).

Od 1 marca 2024 r. emerytura minimalna wyniesie 1780,96 zł brutto. Taką samą wysokość osiągnie:

 • renta rodzinna – 1780,96 zł;
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1780,96 zł;
 • renty socjalne – 1780,96 zł oraz
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1780,96 zł.

Waloryzacja pozostałych świadczeń w 2024 roku

Wraz z marcową waloryzacją w 2024 oprócz podwyżki samych rent i emerytur wzrosną także stawki dodatków i świadczeń, które do nich przysługują.

Rodzaj świadczeniaKwotaDo kiedy obowiązuje?Kwota od marca/kwietnia 2024
Dodatek pielęgnacyjny
(waloryzacja co 3 lata, najbliższa w 2024 r.)
294,39 złdo 29 lutego 2024 r.324,39 zł
Dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie294,39 złdo 29 lutego 2024 r.330,07 zł
Dodatek do renty inwalidy wojennego1127,12 zł
do 29 lutego 2024 r.1265,74 zł
Ryczałt energetyczny192,58 złna czas nieokreślony 299,82 zł
Dodatek kompensacyjny44,16 złdo 1 marca 2024 r.47,98 zł
Świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom-górnikom294,39 złdo 29 lutego 2024 r.330,07 zł
Dodatek dla sieroty zupełnej553,30 złdo 29 lutego 2024 r.620,36 zł
Świadczenie pieniężne przyznawane osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez ZSRR i III Rzeszęod 14,76 zł 
do 294,39 zł
(* w zależności od liczby miesięcy trwania pracy)
do 29 lutego 2024 r.* kwota jeszcze nie jest podana
Kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do rent i emerytur w 2023 i 2024 r.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

 • Zasiłku chorobowego: 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, który trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni;
 • Macierzyńskiego: 1 tys. zł.

Kto posiada prawo do najniższej emerytury?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o emeryturach i rentach, wszelkie świadczenia przyznawane z urzędu i wypłacane poniżej kwoty 1200 zł i 900 zł zostały zwaloryzowane do pełnej kwoty. Dlatego najniższa emerytura przysługuje osobom, które:

 • Pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • Osiągnęły wiek uprawniający do emerytury – 60 lat – kobiety, 65 – mężczyźni.

Taka emerytura przyznawana jest bez względu na staż ubezpieczeniowy i aby ją otrzymać nie trzeba składać żadnego wniosku.

W jakiej sytuacji emeryt może nie otrzymać świadczenia?

 • Brak odpowiedniego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn,
 • Niewystarczające składki ZUS – minimalna wysokość składek wynosi 2859 zł, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które stanowi podstawę do pomiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Tak więc osoba, która nie posiada stałego stażu pracy, nie otrzyma od ZUS emerytury minimalnej. Uzyska jedynie świadczenie w wysokości, która wynika z poziomu zgromadzonych składek na koncie emerytalnym. Natomiast w przypadku niewystarczających składek ZUS, emerytura zawyżana jest do poziomu emerytury najniższej. Tyczy się to głównie pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie bądź prowadzących własną działalność gospodarczą.

Kto otrzyma podwyżkę?

Na marcowej podwyżce skorzystają zdecydowanie portfele osób, które otrzymują:

 • Emerytury i renty przyznawane w systemie powszechnym;
 • Emerytury pomostowe;
 • Zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne;
 • Emerytury i renty rolnicze;
 • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
 • Emerytury i renty służb mundurowych.

Jak oblicza się wskaźnik waloryzacji?

Aby obliczyć wskaźnik waloryzacji emerytur, dodajemy do siebie:

Wskaźnik inflacji z zeszłego roku ogłoszony przez GUS +

20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

Tabela waloryzacyjna rent i emerytur 2023

Emerytura brutto przed waloryzacjąEmerytura brutto po waloryzacji 2023
1 338,44 zł
(minimalna)
1588,44 zł
1400,00 zł1 650 zł
1600,00 zł1 850 zł
1800,00 zł2 066 zł
2000,00 zł2 296 zł
2200,00 zł2 526 zł
2400,00 zł2 755 zł
2600,00 zł2 985 zł
2800,00 zł3 214 zł
Świadczenia emerytalne obowiązujące od 1 marca 2023 r., zus.info.pl

Czy komornik może zająć rentę i emeryturę?

W zeszłych latach na mocy egzekucji komorniczej, komornik zobowiązany był do pozostawienia dłużnikowi 50% kwoty renty minimalnej. Jednak od 1 lipca 2017 r. może zająć kwotę niższą – jedynie 25%, choć wszystko zależy od rodzaju samego długu.

Typ potrąceniaKwota wolna od potrąceń od 1.03.2022 r.Maksymalny procent zajęcia emerytury i renty
sumy wyegzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi594,05 zł60%
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego594,05 zł60%
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych237,61 zł50%
sumy wyegzekwowane na pokrycie długów niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi980,19 zł25%
inne należności, jak np. świadczenia wypłacane zaliczkowo lub nienależnie pobrane784,16 zł25%
Tabela przedstawia kwoty wolne od zajęcia komorniczego od 1.03.2022 r.

Warto przy tym pamiętać, że wysokość kwot wolnych od potrącenia jest co roku podwyższana w związku z waloryzowaniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę? Nie. Kwestię zajęcia komorniczego wspomnianych dodatków reguluje ustawa o rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zaznacza, że zarówno trzynastka, jak i czternastka nie podlegają zajęciu.

Trzynasta i czternasta emerytura 2024

Przedstawiciele rządu potwierdzili również, że w 2024 r. podobnie, jak w roku 2023, zostanie wypłacona 13. emerytura. Trzynastka ma być na poziomie najniższej emerytury w 2024 r. (a więc szacunkowe 1780,96 zł brutto). Z tym że wszyscy seniorzy muszą odjąć od niej składkę zdrowotną, a niektórzy również zaliczkę na PIT.

trzynasta emerytura
źródło: https://twitter.com/zus_pl

Co z samą czternastką? Niestety w tym przypadku mimo wcześniejszych zapowiedzi rządu, do ich wypłat prawdoopodobnie nie dojdzie. Aby możliiwa była druga waloryzacja inflacja w I półroczu musiałaby przekroczyć 5 proc. A jak na razie po raz pierwszy od 5 lat możemy mówić o zrealizowaniu celu inflacyjnego NBP. W marcu 2024 r. inflacja była na poziomie 1,9 proc.

Prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska jest zdania, że:

Kolejne świadczenie sprawi jednak, że jeszcze bardziej niesprawiedliwie zostaną potraktowane osoby starsze bez emerytur, utrzymujące się wyłącznie z zasiłków stałych z pomocy społecznej.


Ostatnie zawirowania i niespotykane wysokości wskaźników mogą także skłonić do dyskusji nie tylko o mechanizmach waloryzacyjnych emerytur, ale i zasiłków dla osób niepełnosprawnych, czy chociażby o składkach, jakie ponoszą przedsiębiorcy, czy wysokości płacy minimalnej.

Ile wynosiła czternasta emerytura w 2023 r.? Tabela brutto i netto

Zakładając, że od tegorocznej czternastki będzie odciągany podatek dochodowy (12 proc.) i składka zdrowotna (9 proc.) oraz działał mechanizm „złotówka za złotówkę” (pow. 2,9 tys. zł brutto), to jej prognozy wyglądają następująco:

Emerytura netto 202314.emerytura netto14. emerytura brutto
836 zł1 445 zł1 588 zł
940 zł1 431 zł1 588 zł
1 045 zł1 417 zł1 588 zł
1 502 zł1 357 zł1 588 zł
1 684 zł1 333 zł1 588 zł
1 880 zł1 307 zł1 588 zł
2 089 zł1 279 zł1 588 zł
2 567 zł1 255 zł1 588 zł
2 591
*brutto 2900
1 255 zł1 588 zł
2 670 zł1 176 zł1 488 zł
2 986 zł860 1 088 zł
3 144 zł702 zł888 zł
3 460 zł386 zł488 zł
Szacunkowe kwoty 14. emerytury. Zaokrąglenia do pełnych kwot w zł.

A jak ta sama tabela przedstawia się bez naliczania podatku dochodowego od 14. emerytury?

14. emerytura brutto14. emerytura nettoEmerytura brutto 2023
1 588 zł1 445 zł900 zł
1 588 zł1 445 zł1 100 zł
1 588 zł1 445 zł1 400 zł
1 588 zł1 445 zł1 600 zł
1 588 zł1 445 zł2 100 zł
1 588 zł1 445 zł2 900 zł
*granica
1 488 zł1 354 zł3 000 zł
1 288 zł1 172 zł3 200 zł
1 088 zł990 zł3 400 zł
888 zł808 zł3 600 zł
488 zł444 zł4 000 zł
50 zł45 zł4 500 zł
Szacunkowe wyliczenia bez odliczania podatku dochodowego. Zaokrąglenia do pełnych złotówek.

Oszustwo na pracownika ZUS. UWAGA!

Przy okazji czternastek chcemy poruszyć jeszcze jeden – równie ważny temat oszustw na pracownika ZUS. W zeszłym roku w trakcie ich wypłaty, szajka oszustów odwiedzała seniorów i podszywała się pod pracowników ZUS, pod pretekstem wypłaty świadczenia. Oferowali szybkie załatwienie formalności, np. w wypełnieniu wniosku, po wcześniejszym podaniu danych osobowych i bankowych.

Podkreślamy, że aby otrzymać 14. emeryturę nie musimy składać żadnych dokumentów. Jest ona nadawana uprawnionym seniorom z urzędu!

Nowelizacja przepisów o emeryturach pomostowych

Od 1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o emeryturach pomostowych, dzięki której prawo do świadczenia zyskują osoby, które rozpoczęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. Dokładniej mówiąc, nowelizacją zostaną objęci świadczeniobiorcy, którzy pracowali w warunkach szkodliwych lub szczególnie uciążliwych, mają określony staż pracy i ukończone 55 lat (w przypadku kobiet) oraz 60 lat (w przypadku mężczyzn).

Co zrobić, aby przejść na wcześniejszą emeryturę? Wg przepisów na emeryturę pomostową może przejść osoba po 15 latach pracy w szczególnym warunkach (np. w kopalniach) albo o szczególnym charakterze (np. jak w przypadku maszynistów).

Do końca 2023 r. emerytury pomostowe przysługiwały wyłącznie osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wspomniana nowelizacja pozwoliła przejść na wcześniejszą emeryturę kolejnym rocznikom. Związki zawodowe walczyły o tę zmianę od lat. W sierpniu 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda znowelizował Ustawę o emerytuach pomostowych.

Emerytura stażowa

Dla wielu osób równie istotny jest temat emerytur stażowych. Przypomnijmy, że obecnie w Sejmie leżą dwa projekty w tej sprawie – prezydencki oraz przygotowany przez członków NSZZ „Solidarność”, które znacząco się od siebie różnią.

Prezydent RP Andrzej Duda proponuje, aby emerytura stażowa przysługiwała kobietom po 39 latach pracy, a mężczyznom – po 44 latach. Natomiast wg projektu związkowców oczekiwany limit jest na poziomie 35 i 40 lat pracy.

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 roku, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wprowadzenie emerytury stażowej miałoby to zmienić. Przejście na emeryturę warunkowałby nie wiek, a wypracowany staż pracy.

Przykład.

Kasia tuż po ukończeniu 18 lat rozpoczęła swoją pracę zawodową. Zakładając, że projekt NSZZ „Solidarność” wszedł życie, to po przepracowaniu 35 lat i po ukończeniu 53 roku życia, Kasia może złożyć wniosek o przejście na emeryturę. Analogicznie, jeśli zacznie pracować po ukończeniu studiów, to wiek emerytalny się nie zmieni, i będzie wynosił 60 lat.

Waloryzacja emerytur 2024 – czego możemy się spodziewać?

Nowelizacja rent i emerytur na 2024 zakłada wskaźnik waloryzacji na poziomie 112,12 proc. Obowiązywać będzie jedynie waloryzacja procentowa bez procentowo-kwotowej, jak miało to miejsce w latach wcześniejszych.

Ustalenie minimalnej kwoty podwyżki dotyczyć też będzie emerytur częściowych. Waloryzacja dla emerytów i rencistów pobierających to świadczenie częściowo jeszcze nie jest znana. Z kolei osoby, które nie mają zagwarantowanej najniższej emerytury (a więc przepracowanych 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn) także zostaną objęte podwyższonym wskaźnikiem waloryzacji.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy należy się emerytura po 5 latach pracy?

Tak, jednak równie istotny jest minimalny wymiar stażu ubezpieczeniowego. Oznacza to, że za każdy okres ubezpieczenia – nawet ten bardzo krótki, należy się emerytura, ale tylko po osiągnięciu wymaganego wieku.

Jaka emerytura przysługuje bez lat pracy?

Emerytura to świadczenie skierowane do osób, które pracowały zarobkowo i odprowadzały składki do ZUS. Tak więc, jeśli nie pracowałeś i nie masz nawet minimalnego okresu składkowego, to nie przysługuje Ci prawo do pobierania emerytury.

Co wlicza się do stażu pracy do emerytury?

Kodeks pracy dokładnie nie definiuje tego, co możemy zaliczyć do stażu pracy. Najczęściej jest to okres, w którym pracowaliśmy na podstawie umowy o pracę, powołania mianowanego, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Do stażu pracy zalicza się wszystkie okresy wcześniejszych zatrudnień, bez względu na czas ich trwania czy sposób ustania stosunku pracy.

Czy bezrobotny może przejść na emeryturę?

Tak. Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, czyli popularną kuroniówkę, to masz prawo do nabycia emerytury – zarówno tej wcześniejszej, jak i powszechnej. Emerytura przysługuje każdej osobie, która ma udokumentowany jakikolwiek okres podlegania:
ubezpieczeniu społecznemu lub
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-i-przecietne-wynagrodzenie

2. https://www.zus.pl/documents/10182/5859776/Pracuj%C4%85cy+emeryci_XII+2021.pdf/f2e04a0d-d565-7500-ec2c-e367036d1bff?t=1652270198360

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.5/5 - (52 votes)
Komentarze (45)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • Y
  Y

  Yacek

  02.02.2022, 10:33

  Wyróżniający się komentarz

  Witam Dlaczego kwota wolna od zajecia emerytury jest 916 zł a dla pozostałych jest 2100 zł. Klasyczny przykład dyskryminacji . Czy emeryci mają mniejsze żołądki? Mniejsze potrzeby?Mniejsze dostają rachunki? Może ew. ustawodawca spróbuje żyć kilka miesięcy za tą kwotę , płacić bieżące rachunki ,kupić leki i głodować na kilka dni przed kolejną emeryturą……. Oczywiście nie spodziewam się żadnej odpowiedzi, bo po co , niech zd..ją w spokoju……

  • R
   R

   Realnosc

   16.02.2022, 11:35

   Wyróżniający się komentarz

   Dlaczego uczciwie pracujący (w wiekszosci dłużej) maja teraz gotować emerytury tych, którzy kombinowali, nie płacili skladek, nie rozwijali się? To z emerytur tych, którzy uczciwie sobie je WYPRACOWALI datowane są te niskie.

  • M
   M

   Marcin

   14.03.2022, 13:56

   Wyróżniający się komentarz

   Jak brakuje ci gotówki na życie bo masz np Długi to się szuka innych zajęć które przyniosą ci dodatkowy dochód ..

  • ż
   ż

   żulik dworcowy

   13.02.2023, 15:24

   Wyróżniający się komentarz

   ależ oczywiście, że emeryt nie je tyle co pracujący ciężko fizycznie robol w sile wieku – żołądek emeryta pracuje na dużo wolniejszych obrotach niż osoby pracującej

 • B
  B

  Butt

  17.01.2021, 19:31

  Wyróżniający się komentarz

  Ta waloryzacja emerytur to jakaś kpina z pracujących ludzi

  • F
   F

   Frotz

   12.01.2022, 14:45

   Wyróżniający się komentarz

   Poczekaj na donka i holownie oni ci doloza ile tylko bedziesz chcial i moze jeszcze dadza bmw w promocji na otarcie łez.

  • k
   k

   katowiczanka

   11.02.2022, 21:24

   Wyróżniający się komentarz

   Zagłosuj na PO, PSL to dostaniesz 3 zł, tyle było rewaloryzacji przez 8 lat!!!

  • E
   E

   Emeryt

   10.03.2022, 12:24

   Wyróżniający się komentarz

   Waloryzacja nie jest dla pracujących ludzi, tylko dla emerytów! A 7% to za PO nigdy byś nie zobaczył!

  • M
   M

   Marcin

   14.03.2022, 13:58

   Wyróżniający się komentarz

   Zawsze możesz szukać dodatkowego zajęcia które przynosi ci dochód lub założyć swoją własną firmę.
   A nie narzekać bo masz za mało

  • W
   W

   Wojciech

   19.03.2022, 14:29

   Wyróżniający się komentarz

   Do Emeryta- za Donka nie było inflacji., a za PIS je4st galopująca. Za parę miesięcy te 7% absolutnie nie pokryje wzrostu cen. Doucz się, bo brednie piszesz.

  • k
   k

   katowiczanka

   18.01.2023, 00:40

   Wyróżniający się komentarz

   Kpiną nie było pewnie to, gdy nie było wojny, pandemii, a inflacja wynosiła 5% a rewaloryzacja 3,75 zł lub 5,25zł. To było super.

 • J
  J

  Jacek

  12.02.2020, 06:31

  Wyróżniający się komentarz

  26 lutego będe na emeryturze bez dokumentu o jej przyznaniu. Czy będzie mi przysługiwać rewaloryzacja od 1 marca 2020 roku.

  • F
   F

   Fuck wyborczą

   14.01.2022, 10:43

   Wyróżniający się komentarz

   Będzie na 100%. Przecież wystarczyło zadzwonić do ZUS! Takie to trudne?

  • k
   k

   katowiczanka

   18.01.2023, 00:42

   Wyróżniający się komentarz

   Tak. Zwykle wcześniej dostaniesz emeryturę, a później decyzję lub jednocześnie.

 • B
  B

  Bart. Tomasz

  10.08.2023, 22:17

  Wyróżniający się komentarz

  Renta. To. Jest. Figę. Warta. Pan. Morawiecki. To. Ta. Rentę. To. Niech. W. Nos. Wsadzi.

 • I
  I

  Izabela

  22.12.2022, 11:22

  Wyróżniający się komentarz

  Mam rentę socjalną przez MOPS około 750 zł,nie wiem czy nie jestem oszukiwana i jaka suma jest naprawdę jako renta socjalna przez MOPS

 • T
  T

  TadeuszM

  18.12.2022, 09:17

  Wyróżniający się komentarz

  Dlaczego nasze wpłacane pieniądze do ZUS nie zarabiają tak, jak np. w OFE? Pieniądz nie powinien leżeć tylko pracować i dodawane do naszych składek od rządu, który je pożycza. Po drugie… wpłacamy do ZUS składki, czyli do banku z naszych, już po opodatkowanych z kwoty netto. Dlaczego teraz na emeryturze mamy dodatkowo płacić zdrowotne i PIT? Może dojdzie jeszcze ustawa, że z naszych kont bankowych, gdy pobieramy swoje oszczędności, będą odziągać zdrowotne i PIT. Paranoja…. Emeryt wypracował sobie emeryturę, opłaczał wszystkie składki a teraz musi dopłacać do innym, do mimalnego wynagrodzenia przez co emeryci z roku na rok biednieją.

  • k
   k

   katowiczanka

   18.01.2023, 00:44

   Wyróżniający się komentarz

   No kasa w OFE rzeczywiście zarabiała dla Tuska na załatanie dziury budżetowej. Gwizdnął ludziom kasę i zwiał do Brukseli, a parę mld zniknęło, jak mówiłą pani Kidawa.

  • b
   b

   bogdanxg

   14.03.2023, 10:27

   Wyróżniający się komentarz

   Moje składki emerytalne wpłacane co miesiąc w wysokości 19 % od wynagrodzeń do ZUS pracowały bardzo intensywnie. Ta tak zwana Komuna składki ZUS inwestowała w budowę nowych fabryk, przedsiębiorstw, zakładów etc. Za tej „podłej” Komuny my, Naród Polski odbudowaliśmy Polskę z popiołów, ruin i zgliszczy po II Wojnie Światowej. My, Naród Polski mimo, że grabieni byliśmy i rabowani przez amerykańsko-żydowski Bank Światowy (wyceniał dolara na 72 zł), mimo, że zmuszeni byliśmy po II WŚ spłacić 40 państw za niby ich mienie przedwojenne w Polsce w tym USA spłaciliśmy 40 miliardów dolarów, wybudowaliśmy ponad 8600 nowych i nowoczesnych zakładów, fabryk, hut, sztolni (niech ci nikt ze złodziei i rabusiów, tych po 1998 roku nie robi wody z mózgu, że to nie było nic warte). Te zakłady, fabryki i przedsiębiorstwa miały pracować na moją ( i wszystkich tych którzy za Komuny płacili na ZUS) przyszłą emeryturę. Po 1989 roku chazary i „obrzezane muzułmany, którym ogłupiały chłopi robotnik umożliwili przejęcie władzy w Polsce rozkradli, roztrwonili i oddali nasz dorobek narodowy za bezcen w obce ręce. Cementownia Warta w Działoszynie – dzisiaj w Trębaczewie, wybudowana od zera w latach 1958 -1964 spłaciła całe koszty budowy za siedem lat. Po 1989 roku doprowadzona została do upadłości i oddana została za równowartość cementu na magazynach i silosach, czyli oddana została Niemcom za darmo. Banda rządzących zamyka kopalnię za kopalnią a węgiel kupują w Kolumbii, Australii i Bóg wie gdzie jeszcze. Jakie pieniądze w ZUS mają zarabiać, jak ZUS zamiast zawłaszczyć majątek narodowy wybudowany ze składek emerytalnych oddał go bez zmrużenia oka a ciebie okłamuje i oszukuje, że t6woją składkę musi wypłacać mnie, emerytowi, a na ciebie będą pracować ci co później będą pracować i płacić na ciebie. Ja na konto ZUS odprowadziłem tak duże pieniądze, że martwię się, iż nie zdążę ich wszystkich odebrać. A ci co płacili przez ponad 40 lat a brali tylko 2, 4, 5 lat i poszli do „krainy wiecznej szczęśliwości”?

  • i
   i

   iwona

   27.03.2023, 22:50

   Wyróżniający się komentarz

   Sorry ale dopłacasz do tej wladzy ktora ma obecnie deficyt a ktora nie jest w stanie zapanowac nad tym co zostawilo PO zle Wam bylo brakowalo czegos? Ale zawsze w Polsce bylo zle, chlop wolal innego pana bo wydawalo sie jemu ze ten bedzie madrzejszy i bedzie mniej kradl. Nic bardziej mylnego. Mieszkanie plus a moze willa plus Placicie za leki paliwo gaz zywnosc a tak dobrze sie wam zylo. Poczekajcie jak Polska wyjdzie z unii Bedziecie mieli g.. do powiedzenia KPO ? Dla tych ktorzy zgadzaja sie na to aby nic. z tego nie dostac . Powodzenia w upadku malych przedsiebiorstw

 • K
  K

  Kaatarzyna

  03.09.2022, 10:37

  Wyróżniający się komentarz

  Jak złożyć o emeryturę albo rente

 • J
  J

  Jochan

  02.08.2022, 15:29

  Wyróżniający się komentarz

  Dlaczego nie wszystkie emerytury są waloryzowane ?Czy te które są ponad 3500.00 nie są objete inflacją ???Kpiny rządu z osób ,które swoja pracą zarobiły i zasłuzyły na wieksze emerytury.
  To jest normalne ponizanie ludzi za ich osiagniecia z tytułu długich lat pracy!

 • K
  K

  Kazimierz

  01.06.2022, 19:05

  Wyróżniający się komentarz

  Wydaje mi się że emerytura powinna rocznie wzrosnąć o tyle procent o ile wzrosła składka na ZUS .Pojęcie najniższej emerytury ,oraz najwyższej nie powinno istnieć.Trzynasta emerytura oraz czternasta to są pojęcia które władza wprowadziła aby omamić ludzi.Jeżeli ktoś nie wypracował 20. lat a żyje i jest zdrowy, należy takiej osobie te pieniądze zwrócić gdy osiągnie wiek emerytalny plus odsetki minus otrzymane świadczenia. Władza powinna się kierować na pierwszym miejscu uczciwością,a dopiero potem oddawać się rozrywce i bawić się w Janosika

 • L
  L

  LECH

  30.05.2022, 09:02

  Wyróżniający się komentarz

  zusowcy i tak mają lepiej krusowcy mają podwyżki cały czas od podstawowej emerytury , tracą na każdej podwyżce po 3-5 % to jest dopiero oszustwo

  • J
   J

   Jadwiga F. Nowak

   12.09.2022, 13:55

   Wyróżniający się komentarz

   tylko Zusowcy płaca tyle składek co miesiac ile Krusowcy na kwartał Wówczas nie ma mowy o oszustwie?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()