Waloryzacja rent i emerytur 2022. Tabela. Kto otrzyma podwyżkę?

Co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosną też stawki emerytur i rent. W 2022 r. świadczenia emerytalne zostaną podwyższone o rekordowe 7 proc. Kto może liczyć na podwyżkę i jak przedstawia się waloryzacja emerytur w 2022 roku?

Ogłoszona przez rząd tegoroczna waloryzacja emerytur i rent 2022 jest jedną z najwyższych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Niestety, biorąc pod uwagę szalejącą inflację, sama podwyżka może na nic się zdać. Według GUS wskaźnik inflacji z miesiąca na miesiąc rośnie – w sierpniu wyniósł 16,1 proc. (w lipcu 15,5%). A sama sytuacja ma się uspokoić dopiero w 2024 r.

Jednocześnie Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale oraz w całym 2021 roku.

 • W IV kwartale 2021 przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5662,53 zł. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 w stosunku do 2020, wrosło o 3 proc.

Dla waloryzacji rent i emerytur jest to kluczowy wskaźnik. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o min. 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Ile wyniesie emerytura na rękę w 2022 roku?

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosły o 7 proc. Jak przedstawia się wspomniana podwyżka w rzeczywistości?

Emerytura brutto przed waloryzacjąEmerytura brutto w 2022 po waloryzacjiEmerytura netto w 2022 po waloryzacji
1 250 zł
(minimalna)
1338,44 zł1217,98 zł
1 500 zł1605 zł1461 zł
1 750 zł1873 zł1704 zł
2 250 zł2408 zł2191 zł
2 500 zł2675 zł2405 zł
3 000 zł3210 zł2800 zł
3 500 zł3745 zł3196 zł
Przykładowe stawki emerytur zakładające waloryzację na poziomie 7 proc.

Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista zostanie zweryfikowany przez ZUS i poinformowany o jego nowej wysokości. Taką informację odnajdziemy również na swoim koncie na PUE ZUS.

Coraz więcej pracujących seniorów

Na koniec 2021 r., liczba pracujących emerytów wyniosła 776, 6 tys. osób. Oznacza to spory skok na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tak przynajmniej wynika z raportu opublikowanego przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS. Na taki stan rzeczy może mieć wpływ dobra koniunktura gospodarcza, ale też korzystne zasady łączenia pracy z pobieraniem świadczenia. Co na tle pozostałych krajów UE, daje Polsce obecnie jeden z najniższych wskaźników bezrobocia (ok. 5,4%).

Z danych sektorowych można przy okazji wyciągnąć inne wnioski. Mianowicie – wśród pracujących seniorów dominują kobiety nad mężczyznami. Takie odwrócenie prawidłowości ma najpewniej kilka przyczyn. Panie mają niższe świadczenia niż panowie: z powodu gorszych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat stażu emerytalnego. Dlatego też mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów.

Czytaj także: Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi? Komu przysługuje?

Waloryzacja 2022 – wskaźnik wzrostu emerytur i rent

W marcu 2021 roku, emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pobierało 7 845,1 tys. świadczeniobiorców. Ich największy odsetek – 76,3% stanowili emeryci. Rentę z tytułu niezdolności do pracy przyjmowało 8,3%, a rentę rodzinną – 15,4% osób1.

System emerytalny w Polsce, co roku 1 marca podnosi stawki świadczeń emerytur i rent. Nosi to miano waloryzacji. Zgodnie z art. 5 Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach z 1.03.2017 roku2, waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, nie mniej niż o kwotę 10 zł. O czym jeszcze wspomina powyższa ustawa?

 • Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji,
 • W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., wskaźnikiem waloryzacji,
 • Z tytułu renty częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji, wynosi nie mniej niż 7,50 zł,
 • W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wynosi nie mniej niż 5 zł,
 • Jeżeli emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje łącznie z okresową emeryturą kapitałową, każde z tych świadczeń podwyższa się w sposób określony powyżej, przy czym kwotę ustala się proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń,
 • Kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają od dnia 1 marca 2017 r. podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji.

Jednak waloryzacja emerytur 2022 będzie przebiegać nieco inaczej niż zazwyczaj. Informacje, co do wysokości wskaźnika waloryzacji poznamy w lutym 2022, gdy Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane, które będzie uwzględniał przy jego ustalaniu. Prognozuje się, że będzie to rekordowa waloryzacja, która może sięgać pułapu 6,5 proc. Rządowe szacunki są bardziej ostrożne i przewidują, że emerytury wzrosną o 4,89 proc.

Polski Ład i rosnące świadczenia

Dodatkowe korzyści dla 90 proc. polskich emerytów i rencistów (czyli ok. 8 mln osób) przygotował podatkowy Polski Ład. Od 1 stycznia 2022 r. emeryci z emeryturą do 2500 zł brutto (2088 zł na rękę) nie będą już musieli płacić podatku dochodowego. W takim przypadku oznacza to roczny zysk o ok. 2250 zł na rękę.

Emerytura brutto w 2021Emerytura netto w 2021Emerytura bez podatku netto w 2022
1200 zł1025 zł1092 zł
1800 zł1515,50 zł1638 zł
2500 zł2088 zł2275 zł
3000 zł2496,50 zł2645 zł
5000 zł4131 zł4125 zł
Tabela nie uwzględnia waloryzacji, która ma nastąpić w marcu 2022 r. oraz 13 emerytury, która zostanie wypłacona w kwietniu 2022 r.

Z kolei emeryci i renciści, którzy mają wyższe świadczenia, zapłacą tylko podatek od nadwyżki ponad kwotę 2500 zł. A osoby pobierające świadczenie od 3500 zł do 5 tys. zł, zapłacą podatek niższy niż obecnie.

Na co możemy się jeszcze szykować?

 • W kwietniu 2022 r. tzw. 13 emerytura ponownie trafi do rąk emerytów i rencistów. Bez względu na dochód, kwota tej dodatkowej wypłaty wyniesie tyle samo, co minimalna emerytura, czyli 1388, 44 zł brutto (1217,98 zł netto). Sama wysokość na rękę będzie już zależała od tego, czy emeryt jest zwolniony z podatku PIT, czy też nie. Wypłaty 13 emerytury będą realizowane 1,5, 6, 8 oraz 15 kwietnia (przed Wielkanocą), a później po świętach – 20 i 25 kwietnia.
 • PIT-0 dla seniora. Seniorzy, którzy nabyli już prawa do emerytury, ale czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby będą zwolnione z płacenia podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu czy działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Zapłacą go dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Dzięki nowelizacji przepisów, od 1 marca 2022 roku minimalna emerytura została podwyższona o 88 zł względem 2021 r. Dlatego osoby pobierające najniższą emeryturę otrzymają 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł na rękę. Z tej podwyżki ucieszyły się nie tylko osoby, które mają pełny staż ubezpieczeniowy. W jego skład wchodzą okresy składkowe i nieskładkowe, wynoszące co najmniej od 20 do 25 lat – w przypadku kobiet oraz 25 lat – dla mężczyzn. Za sprawą dokonanych zmian, również osoby, które nie posiadają stażu uprawniającego do podwyższenia kwoty minimalnej, uzyskały w 2022 roku wyższą emeryturę!

Od marca 2022 r. kwoty najniższych świadczeń po waloryzacji wynoszą:

 • najniższa emerytura – 1338,44 zł.
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna – 1338,44 zł.
 • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł.
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem bądź chorobą zawodową – 1125 zł.
 • renta rodzinna wypadkowa oraz renta z tytułu z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1338,44 zł,
 • świadczenie przedemerytalne – 1350,70 zł.

Od 1 marca 2022 r. emerytura minimalna wyniesie 1338,44 zł. Taką samą wysokość osiągnie:

 • renta rodzinna – 1338,44 zł,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1338,44 zł
 • renty socjalne – 1338,44 zł oraz
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł.

Waloryzacja pozostałych świadczeń w 2022 roku

Wraz z marcową waloryzacją w 2022 oprócz podwyżki samych rent i emerytur wzrosły także stawki dodatków i świadczeń, które do nich przysługują.

Rodzaj świadczeniaKwotaDo kiedy obowiązuje?
Dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie256,44 złdo 28 lutego 2023 r.
Dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnego funkcjonowania384,66 złdo 28 lutego 2023 r.
Ryczałt energetyczny192,58 złna czas nieokreślony
Dodatek kompensacyjny38,47 złdo 1 marca 2023 r.
Świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom-górnikommaks. 256,44 złdo 28 lutego 2023 r.
Dodatek dla sieroty zupełnej481,97 złdo 28 lutego 2023 r.
Świadczenie pieniężne przyznawane osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez ZSRR i III Rzeszęmaks. 256,44 złdo 28 lutego 2023 r.
Kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do rent i emerytur w 2022 r.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

 • Zasiłku pogrzebowego 4 tys. zł.
 • Zasiłku chorobowego – 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, który trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.
 • Macierzyńskiego – 1 tys. zł.

Kto posiada prawo do najniższej emerytury?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o emeryturach i rentach, wszelkie świadczenia przyznawane z urzędu i wypłacane poniżej kwoty 1200 zł i 900 zł zostały zwaloryzowane do pełnej kwoty. Dlatego najniższa emerytura przysługuje osobom, które:

 • Pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • Osiągnęły wiek uprawniający do emerytury – 60 lat – kobiety, 65 – mężczyźni

Taka emerytura przyznawana jest bez względu na staż ubezpieczeniowy i aby ją otrzymać nie trzeba składać żadnego wniosku.

W jakiej sytuacji emeryt może nie otrzymać świadczenia?

 • Brak odpowiedniego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn,
 • Zbyt krótki czas stażu pracy – minimalnie 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn,
 • Niewystarczające składki ZUS – minimalna wysokość składek wynosi 2859 zł, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które stanowi podstawę do pomiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Tak więc osoba, która nie posiada stałego stażu pracy, nie otrzyma od ZUS emerytury minimalnej. Uzyska jedynie świadczenie w wysokości, która wynika z poziomu zgromadzonych składek na koncie emerytalnym. Natomiast w przypadku niewystarczających składek ZUS, emerytura zawyżana jest do poziomu emerytury najniższej. Tyczy się to głównie pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie bądź prowadzących własną działalność gospodarczą.

Kto otrzyma podwyżkę?

Na marcowej podwyżce skorzystały zdecydowanie portfele osób, które otrzymują:

 • Emerytury i renty przyznawane w systemie powszechnym
 • Emerytury pomostowe
 • Zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne
 • Emerytury, a także renty rolnice
 • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • Emerytury i renty służb mundurowych

Jak oblicza się wskaźnik waloryzacji?

Aby obliczyć wskaźnik waloryzacji emerytur, dodajemy do siebie:

-wskaźnik inflacji z zeszłego roku, ogłoszony przez GUS,

-20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Tabela waloryzacyjna rent i emerytur 2021

Emerytura brutto przed waloryzacjąEmerytura brutto po waloryzacji 2021
1 200,00 zł1 250,88 zł
1 300,00 zł1 355,12 zł
1 400,00 zł1 459,36 zł
1 500,00 zł1 563,6 zł 
1 600,00 zł1 667,84 zł
1 700,00 zł1 772,08 zł
1 800,00 zł1 876,32 zł
1 900,00 zł1 980,56 zł
2 000,00 zł2 084,8 zł
2 100,00 zł2 189,04 zł
2 200,00 zł2 293,28 zł
2 300,00 zł2 397,52 zł
2 400,00 zł2 501,76 zł
2 500,00 zł2 606,00 zł
Świadczenia emerytalne obowiązujące od 1 marca 2021 r., zus.info.pl

Czy komornik może zająć rentę i emeryturę?

W zeszłych latach na mocy egzekucji komorniczej, komornik zobowiązany był do pozostawienia dłużnikowi 50% kwoty renty minimalnej. Jednak od 1 lipca 2017 r. może zająć kwotę niższą – jedynie 25%, choć wszystko zależy od rodzaju samego długu.

Typ potrąceniaKwota wolna od potrąceń od 1.03.2022 r.Maksymalny procent zajęcia emerytury i renty
sumy wyegzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi594,05 zł60%
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego594,05 zł60%
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych237,61 zł50%
sumy wyegzekwowane na pokrycie długów niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi980,19 zł25%
inne należności, jak np. świadczenia wypłacane zaliczkowo lub nienależnie pobrane784,16 zł25%
Tabela przedstawia kwoty wolne od zajęcia komorniczego od 1.03.2022 r.

Warto przy tym pamiętać, że wysokość kwot wolnych od potrącenia jest co roku podwyższana w związku z waloryzowaniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę? Nie. Kwestię zajęcia komorniczego wspomnianych dodatków reguluje ustawa o rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zaznacza, że zarówno trzynastka, jak i czternastka nie podlegają zajęciu.

Czternasta emerytura 2022

W tym roku dodatkowe świadczenie w postaci czternastki będzie wypłacane w sierpniu z urzędu – co oznacza, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków, aby ją otrzymać. Przypomnijmy, że czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury, czyli w kwocie 1338,44 zł, czyli 1217,98 zł na rękę. Ma być też zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Będzie za to pobierana od niej składka zdrowotna.

Nowością jest natomiast to, że ma obowiązywać mechanizm „złotówka za złotówkę”. Czternastkę w wysokości najniższej emerytury dostaną osoby, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. W przypadku pozostałych osób, które przewyższają ten próg, dodatkowe świadczenie również zostanie wypłacone, ale w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Jeśli kwota czternastki będzie niższa niż 50 zł, to zgodnie z ustawą, nie będzie ona wypłacana. Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego musi wynosić co najmniej 50 zł. 14. emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji.

Czy potrzebna będzie druga waloryzacja emerytur w 2022 roku?

Krytyczni wobec posunięć rządu są sami eksperci … Ich zdaniem czternastka faktycznie psuje system emerytalny – może głównie zniechęcać do dłuższej i legalnej pracy. Co więcej, jest też kołem napędowym samej inflacji, bo są to pieniądze pochodzące z długu, które przyczyniają się do wzrostu cen.

Im swobodniejsza polityka rządzących w sprawie świadczeń, tym także wyższe podwyżki stóp procentowych kredytów, które serwuje nam Rada Polityki Pieniężnej. Widzimy sytuację, w której rządzący a RPP działają wbrew sobie – rząd planując wprowadzenie czternastej emerytury w kontekście już dwucyfrowej inflacji, zwyczajnie szkodzi nam wszystkim.

Jakie rozwiązania proponują eksperci? Przede wszystkim pomoc tylko dla najuboższych, która będzie brała pod uwagę kondycję gospodarstw domowych emerytów, a nie indywidualnej osoby. Kolejnym krokiem mogłoby być przeprowadzenie na jesień drugiej waloryzacji świadczeń.

Eksperci Instytutu Emerytalnego podkreślają, że dzięki temu świadczenia faktycznie zachowałyby swoją realną wartość. Władzom monetarnym i fiskalnym nie opłacałoby się sztuczne nakręcanie inflacji, przez co emeryci i renciści otrzymaliby prawo do utrzymania wartości realnej swoich środków.

Ostatnie zawirowania i niespotykane wysokości wskaźników mogą także skłonić do dyskusji nie tylko o mechanizmach waloryzacyjnych emerytur, ale i zasiłków dla osób niepełnosprawnych, czy chociażby o składkach, jakie ponoszą przedsiębiorcy, czy wysokości płacy minimalnej.

Czy druga waloryzacja rent i emerytur we wrześniu 2022 jest potrzebna?

Zobacz wyniki

Waloryzacja emerytur 2023 – czego możemy się spodziewać?

Mimo że od tegorocznej waloryzacji upłynęły raptem 3 miesiące, rząd odkrył karty dot. ich wysokości na rok przyszły. Wg wyliczeń w 2023 r. ustawowe minimum ma wynosić 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.

W praktyce oznacza, że obecna wysokość emerytury w wysokości 2 tys. zł, to wzrost dla emeryta o 192 zł – czyli ogółem mówiąc, wyniesie 2192 zł. Oczywiście, biorąc pod uwagę postępującą inflację niewykluczone, że świadczenia urosną w górę jeszcze bardziej. Eksperci polemizują, że może to być skok nawet o 12 proc. W takim przypadku przykładowa emerytura w wysokości 2 tys. zł wzrosłaby do 2240 zł brutto.

Waloryzacja rent i emerytur – krótkie podsumowanie

Wysoka inflacja pod koniec roku 2021 spowodowała, że w marcu 2022 seniorzy otrzymają rekordową w porównaniu do ostatnich lat waloryzację emerytur.

 • wskaźnik waloryzacji emerytur wyniesie 107 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 7 proc.,
 • minimalna marcowa podwyżka wyniesie – 87,56 zł brutto,
 • typ waloryzacji: procentowa/kwotowa (podobnie, jak w 2021 r.),
 • szacowany koszt waloryzacji – 10,5 mld zł.

Waloryzacja rent i emerytur w 2022 r. obejmie wszystkie typy rent i emerytur, w tym 13. i 14. emeryturę.

Źródła:

1. Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS
po waloryzacji w marcu 2021 roku

2.  prawo.pl/akty/dz-u-2019-39,18801646.html

Komentarze (33)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • Y
  Y
  Yacek
  02.02.2022, 10:33

  Witam Dlaczego kwota wolna od zajecia emerytury jest 916 zł a dla pozostałych jest 2100 zł. Klasyczny przykład dyskryminacji . Czy emeryci mają mniejsze żołądki? Mniejsze potrzeby?Mniejsze dostają rachunki? Może ew. ustawodawca spróbuje żyć kilka miesięcy za tą kwotę , płacić bieżące rachunki ,kupić leki i głodować na kilka dni przed kolejną emeryturą……. Oczywiście nie spodziewam się żadnej odpowiedzi, bo po co , niech zd..ją w spokoju……

  • R
   R
   Realnosc
   16.02.2022, 11:35

   Dlaczego uczciwie pracujący (w wiekszosci dłużej) maja teraz gotować emerytury tych, którzy kombinowali, nie płacili skladek, nie rozwijali się? To z emerytur tych, którzy uczciwie sobie je WYPRACOWALI datowane są te niskie.

  • M
   M
   Marcin
   14.03.2022, 13:56

   Jak brakuje ci gotówki na życie bo masz np Długi to się szuka innych zajęć które przyniosą ci dodatkowy dochód ..

 • B
  B
  Butt
  17.01.2021, 19:31

  Ta waloryzacja emerytur to jakaś kpina z pracujących ludzi

  • F
   F
   Frotz
   12.01.2022, 14:45

   Poczekaj na donka i holownie oni ci doloza ile tylko bedziesz chcial i moze jeszcze dadza bmw w promocji na otarcie łez.

  • k
   k
   katowiczanka
   11.02.2022, 21:24

   Zagłosuj na PO, PSL to dostaniesz 3 zł, tyle było rewaloryzacji przez 8 lat!!!

  • E
   E
   Emeryt
   10.03.2022, 12:24

   Waloryzacja nie jest dla pracujących ludzi, tylko dla emerytów! A 7% to za PO nigdy byś nie zobaczył!

  • M
   M
   Marcin
   14.03.2022, 13:58

   Zawsze możesz szukać dodatkowego zajęcia które przynosi ci dochód lub założyć swoją własną firmę.
   A nie narzekać bo masz za mało

  • W
   W
   Wojciech
   19.03.2022, 14:29

   Do Emeryta- za Donka nie było inflacji., a za PIS je4st galopująca. Za parę miesięcy te 7% absolutnie nie pokryje wzrostu cen. Doucz się, bo brednie piszesz.

 • J
  J
  Jacek
  12.02.2020, 06:31

  26 lutego będe na emeryturze bez dokumentu o jej przyznaniu. Czy będzie mi przysługiwać rewaloryzacja od 1 marca 2020 roku.

  • F
   F
   Fuck wyborczą
   14.01.2022, 10:43

   Będzie na 100%. Przecież wystarczyło zadzwonić do ZUS! Takie to trudne?

 • K
  K
  Kaatarzyna
  03.09.2022, 10:37

  Jak złożyć o emeryturę albo rente

 • J
  J
  Jochan
  02.08.2022, 15:29

  Dlaczego nie wszystkie emerytury są waloryzowane ?Czy te które są ponad 3500.00 nie są objete inflacją ???Kpiny rządu z osób ,które swoja pracą zarobiły i zasłuzyły na wieksze emerytury.
  To jest normalne ponizanie ludzi za ich osiagniecia z tytułu długich lat pracy!

 • K
  K
  Kazimierz
  01.06.2022, 19:05

  Wydaje mi się że emerytura powinna rocznie wzrosnąć o tyle procent o ile wzrosła składka na ZUS .Pojęcie najniższej emerytury ,oraz najwyższej nie powinno istnieć.Trzynasta emerytura oraz czternasta to są pojęcia które władza wprowadziła aby omamić ludzi.Jeżeli ktoś nie wypracował 20. lat a żyje i jest zdrowy, należy takiej osobie te pieniądze zwrócić gdy osiągnie wiek emerytalny plus odsetki minus otrzymane świadczenia. Władza powinna się kierować na pierwszym miejscu uczciwością,a dopiero potem oddawać się rozrywce i bawić się w Janosika

 • L
  L
  LECH
  30.05.2022, 09:02

  zusowcy i tak mają lepiej krusowcy mają podwyżki cały czas od podstawowej emerytury , tracą na każdej podwyżce po 3-5 % to jest dopiero oszustwo

  • J
   J
   Jadwiga F. Nowak
   12.09.2022, 13:55

   tylko Zusowcy płaca tyle składek co miesiac ile Krusowcy na kwartał Wówczas nie ma mowy o oszustwie?

 • h
  h
  henryk
  04.05.2022, 18:03

  gdzie mogę zobaczyć tabelę waloryzacji emerytur dyrektora ZUS? waloryzacje podawana przez GUS bardzo się różni

 • r
  r
  rencista1
  30.04.2022, 03:53

  Katastrofa, strach się bać. To jest kraj absurdu.

 • a
  a
  artbeco
  12.04.2022, 22:59

  propozycja by zastapić waloryzację emerytur poprzez wypłatę 14 tki jest wybiegiem bardzo krzywdzącycm, wypłacona kwota niby pokrywa ewentualną waloryzację, jednak nie zwieksza na stałe poziomu emerytur, a jedynie wyrównuje jednorazowo skutki inflacji.

Podobne artykuły