Waloryzacja rent i emerytur 2024. Tabela. Kto otrzyma podwyżkę?

Co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosną też stawki emerytur i rent. W 2024 r. świadczenia emerytalne podwyższono o 12,12 proc. Kto może liczyć na podwyżkę i jak przedstawia się waloryzacja emerytur w 2024 roku?

waloryzacja rent i emerytur - kto otrzyma podwyżkę?

Kluczowe informacje

 • W 2024 r. emerytury i renty wzrosły o 12,12 proc. Wskaźnik waloryzacji na bieżący rok wyniósł 112,12 proc.;
 • Jest to jedna z najwyższych waloryzacji w ostatnich latach. Wyższa była jedynie w 2023 r. kiedy to wskaźnik waloryzacji wyniósł 114,8 proc. Świadczenia wzrosły o 14,8 proc., a gwarantowana minimalna podwyżka wyniosła 250 zł brutto (227,50 zł netto) dla każdego emeryta;
 • Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto (* 1620,67 zł na rękę). To wzrost o 192,52 zł niż do tej pory. Choć do portfeli emerytów z minimalnym świadczeniem trafi mniej, bo zostanie od niego potrącona składka zdrowotna w kwocie 160,29 zł;
 • 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu. Jeśli rząd nie postanowi inaczej, będzie ona wynosiła 1780,96 zł brutto, czyli wysokość tegorocznej minimalnej emerytury;
 • Z kolei od pażdziernika 2024 r. ma rozpocząć się wypłata babciowego. Za opiekę nad wnukami będzie można otrzymać do 1,5 tys. zł msc. Świadczenie pozwoli dorobić do emerytury i przy okazji podwyższyć kwotę podstawowej emerytury i renty otrzymywanej od ZUS po złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia.

Tegoroczne świadczenia rentowo-emerytalne zostały zwaloryzowane o 12,12 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura i renta wzosła z 1759,62 zł brutto (1610,26 zł netto) do 1780,96 zł brutto (1620,67 zł netto) . Mówimy tutaj o emerytach, którzy osiągnęli wiek emerytalny i wypracowali staż ubezpieczenowy. Seniorzy na tzw. mikroemeryturach odnotowali podwyżkę odpowiednio mniejszą. Rządowe prognozy wskazują na jeszcze jeden fakt: seniorzy muszą być przygotowani na to, że są to ostatnie dwucyfrowe podwyżki świadczenia.

W 2024 r. została zastosowana wyłącznie waloryzacja procentowa. W odróżnieniu od lat poprzednich nie brano pod uwagę waloryzacji kwotowej oraz procentowo-kwotowej.

Dane GUS za 2023 rok

Spójrzmy jeszcze na dane Głównego Urzędu Statystycznego. W grudniu 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7540,36 zł brutto. A jak przedstawiała się jego stawka we wcześniejszych kwartałach?

 • I kwartał 2023 r. – 7124,26 zł;
 • II kwartał 2023 r. –  7005,76 zł;
 • III kwartał 2023 r. – 7194,95 zł1.

Dla waloryzacji rent i emerytur jest to kluczowy wskaźnik. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o min. 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim roku kalendarzowym).

waloryzacja rent - dane za 2023
W trzech kwartałach 2023 roku ZUS wypłacił przeciętnie miesięcznie blisko 7,9 mln rent i emerytur. To o 73,5 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Źródło: https://twitter.com/zus_pl

Ile wyniesie emerytura na rękę w 2024 roku?

Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wzrosły o 12,12 proc. Jak przedstawia się wspomniana podwyżka w praktyce?

Emerytura brutto obecnieEmerytura netto obecnieEmerytura netto w 2024 po waloryzacji
1 300 zł 1 182 zł1 326 zł
1 400 zł1 274 zł1 428 zł
1 500 zł1 365 zł1 530 zł
1 588 zł
(minimalna)
1 445 zł1 609 zł
1 600 zł1 456 zł1 632 zł
1 700 zł1 547 zł1 734 zł
1 800 zł1 638 zł1 836 zł
1 900 zł1 729 zł1 938 zł
2 000 zł1 820 zł2 041 zł
2 100 zł 1 911 zł2 143 zł
2 200 zł2 002 zł2 245 zł
2 300 zł2 093 zł2 338 zł
2 400 zł2 184 zł2 449 zł
2 500 zł2 275 zł2 514 zł
2 600 zł2 354 zł2 603 zł
2 800 zł2 512 zł2 780 zł
3 000 zł2 670 zł2 957 zł
4 000 zł3 460 zł3 843 zł
Przykładowe stawki emerytur zakładające waloryzację procentową na poziomie 12,12 proc. dla świadczeń emerytalno-rentowych

A co z seniorami pobierającymi groszowe emerytury poniżej minimalnej? Podwyżka w ich przypadku nie nie jest niższa niż połowa stawki gwarantowanej. Wg danych ZUS liczba osób, które utrzymują się z emerytur groszowych pod koniec 2022 r. przekroczyła ponad 365 tysięcy. Za kilka lat wg prognoz może dobić do 600 tys. osób.

Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków o waloryzację świadczenia. Seniorzy zostaną zweryfikowani przez ZUS i poinformowani o nowej wysokości. Taką informację odnajdziemy również na swoim koncie na PUE ZUS.

Coraz więcej pracujących seniorów

Z dostępnych na stronie ZUS danych wynika, że liczba pracujących seniorów stale rośnie. Obecnie wynosi 1,2 mln osób, z czego 826 tys. z nich, łączy pracę z pobieraniem emerytury. Wskaźnik zatrudnienia wśród emerytów w wieku powyżej 60/65 lat wyniósł w I kw. 2023 r. 9,3 proc. Co jest skokiem o 2,1 pp od roku 2016.

Na taki stan rzeczy może mieć wpływ dobra koniunktura gospodarcza, ale też korzystne zasady łączenia pracy z pobieraniem świadczenia. Co na tle pozostałych krajów UE, daje Polsce obecnie jeden z najniższych wskaźników bezrobocia

Z danych sektorowych można przy okazji wyciągnąć inne wnioski. Mianowicie – wśród pracujących seniorów dominują kobiety nad mężczyznami. Takie odwrócenie prawidłowości ma najpewniej kilka przyczyn. Panie mają niższe świadczenia niż panowie: z powodu gorszych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat stażu emerytalnego. Dlatego też mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów.

Waloryzacja 2024 – wskaźnik wzrostu emerytur i rent

W maju 2023 roku, emerytury i renty, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pobierało ponad 7,9 mln świadczeniobiorców. Ich największy odsetek – 77,8% stanowili emeryci. Rentę z tytułu niezdolności do pracy przyjmowało 7,2%, a rentę rodzinną – 15,1% osób1.

W zasadzie możemy mówić o stałym poziomie – nie niższym niż 6 mln świadczeniobiorców, którym ZUS wypłaca świadczenie. Jest to dość niebezpieczna prognoza na przyszłość, bo wartość emerytur i rent stale rośnie, a wpływy ze składek mogą niedługo wyhamować. Skutek? Pojawienie się wyższych dopłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

System emerytalny w Polsce, co roku 1 marca podnosi stawki świadczeń emerytur i rent. Nosi to miano waloryzacji. Zgodnie z art. 5 Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach z 1.03.2017 roku2, waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, nie mniej niż o kwotę 10 zł.

O czym jeszcze wspomina powyższa ustawa?

 • Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji,
 • W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., wskaźnikiem waloryzacji,
 • Z tytułu renty częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji, wynosi nie mniej niż 7,50 zł,
 • W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wynosi nie mniej niż 5 zł,
 • Jeżeli emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje łącznie z okresową emeryturą kapitałową, każde z tych świadczeń podwyższa się w sposób określony powyżej, przy czym kwotę ustala się proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń,
 • Kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają od dnia 1 marca 2017 r. podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji.
Opinie:
4,4/5
Okres spłaty
1 - 48 miesięcy
Pierwsza pożyczka gratis
Tak
? Zależnie od oferty pożyczkodawcy
Wiek pożyczkobiorcy
18 - 80 lat
Czas wypłaty
15 minut
Kwota
100 - 30 000 zł

1433 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
3,7/5
Okres spłaty
6 - 36 miesięcy
? 6,11, 18, 24, 30, 36 rat
Pierwsza pożyczka gratis
Nie
Wiek pożyczkobiorcy
21 - 99 lat
Czas wypłaty
od 10 minut
Kwota
1 000 - 20 000 zł

1356 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
3,7/5
Okres spłaty
4 - 50 miesięcy
Pierwsza pożyczka gratis
Nie
Wiek pożyczkobiorcy
21 - 80 lat
Czas wypłaty
15 minut
Kwota
1 000 - 30 000 zł

1891 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Wyższy próg podatkowy dla pracujących seniorów

Od 1 czerwca 2024 r., a także w lipcu i sierpniu 2024 r. obowiązują nowe limity zarobkowe dla pracujących emerytów i rencistów.

Co to w praktyce oznacza? Np. zarabiając więcej niż 5 703,20 zł brutto, świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 10 591,60 zł brutto – zostanie zawieszone. Do końca maja 2023 r. limity te wynosiły kolejno: 5 278,30 zł brutto oraz 9 353,50 zł brutto.

Wspomniane progi dotyczą wyłącznie osób, które nie przekroczyły wieku emerytalnego i świadczeniobiorców, którzy pobierają dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie. Spokojnie spać mogą za to emeryci, którzy skończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), a także inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi.

Podobne zasady dotyczą rencistów, dorabiających do renty socjalnej. Do niedawna była ona zawieszana w każdym miesiącu, w którym przychód przekroczył 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od grudnia 2022 r., gdy renta nie przekroczy 130 proc. wynagrodzenia, jest ona odpowiednio pomniejszana. Dopiero po osiągnięciu tego progu świadczenie zostanie zawieszone.

waloryzacja emerytur 2024 - kwoty dorabiania
źródło: https://twitter.com/zus_pl
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych – czyli Kuroniówka – w 2024? Zobacz

PIT-0 dla seniora

Seniorzy, którzy nabyli już prawa do emerytury (a więc ukończyli 60 i 65. rok życia), ale czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby będą zwolnione z płacenia podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu czy działalności gospodarczej: do kwoty 85 528 zł rocznie. Zapłacą go dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Jak łatwo policzyć, daje to dochód do opodatkowania w wysokości średnio 7 217,30 zł netto miesięcznie (po odliczeniu składek ZUS), czyli ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie.

Niestety, PIT-0 nie uwzględnia seniorów, którzy dorabiają w ramach umowy o dzieło (nie jest ona objęta obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne).

Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Od 1 marca 2024 r. jest to kwota 1780,96 zł brutto, czyli 1621 zł na rękę. Z tej podwyżki cieszą się nie tylko osoby, które mają pełny staż ubezpieczeniowy. W jego skład wchodzą okresy składkowe i nieskładkowe, wynoszące co najmniej od 20 do 25 lat – w przypadku kobiet oraz 25 lat – dla mężczyzn. Za sprawą dokonanych zmian, również osoby, które nie posiadają stażu uprawniającego do podwyższenia kwoty minimalnej, zyskali w 2024 roku wyższą emeryturę.

Od marca 2024 r. kwoty najniższych świadczeń po waloryzacji wynosi:

Nazwa świadczeniaKwota świadczenia po waloryzacji
Najniższa emerytura1780,96 zł brutto
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1191,33 zł brutto
Renta rodzinna wypadkowa, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1780,96 zł brutto
Świadczenie przedemerytalne1794,70 zł brutto
Renta rodzinna 1780,96 zł brutto
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 1780,96 zł brutto
Renty socjalne 1780,96 zł brutto
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1780,96 zł brutto

Waloryzacja pozostałych świadczeń w 2024 roku

Wraz z marcową waloryzacją w 2024 oprócz podwyżki samych rent i emerytur wzrosną także stawki dodatków i świadczeń, które do nich przysługują.

Rodzaj świadczeniaKwotaDo kiedy obowiązuje?Kwota od marca/kwietnia 2024
Dodatek pielęgnacyjny
(waloryzacja co 3 lata, najbliższa w 2024 r.)
294,39 złdo 29 lutego 2024 r.324,39 zł
Dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie294,39 złdo 29 lutego 2024 r.330,07 zł
Dodatek do renty inwalidy wojennego1127,12 zł
do 29 lutego 2024 r.1265,74 zł
Ryczałt energetyczny192,58 złna czas nieokreślony 299,82 zł
Dodatek kompensacyjny44,16 złdo 1 marca 2024 r.47,98 zł
Świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom-górnikom294,39 złdo 29 lutego 2024 r.330,07 zł
Dodatek dla sieroty zupełnej553,30 złdo 29 lutego 2024 r.620,36 zł
Świadczenie pieniężne przyznawane osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez ZSRR i III Rzeszęod 14,76 zł 
do 294,39 zł

(* w zależności od liczby miesięcy trwania pracy)
do 29 lutego 2024 r.od 16,55 zł do 330,07 zł
(* w zależności od liczby miesięcy trwania pracy)
Kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do rent i emerytur w 2023 i 2024 r.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

 • Zasiłku chorobowego: 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, który trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni;
 • Macierzyńskiego: 1 tys. zł.

Kto posiada prawo do najniższej emerytury?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o emeryturach i rentach, wszelkie świadczenia przyznawane z urzędu i wypłacane poniżej kwoty 1200 zł i 900 zł zostały zwaloryzowane do pełnej kwoty. Dlatego najniższa emerytura przysługuje osobom, które:

 • Pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • Osiągnęły wiek uprawniający do emerytury: 60 lat (kobiety), 65 lat (mężczyźni).

Taka emerytura przyznawana jest bez względu na staż ubezpieczeniowy i aby ją otrzymać nie trzeba składać żadnego wniosku.

W jakiej sytuacji emeryt może nie otrzymać świadczenia?

 • Brak odpowiedniego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn;
 • Zbyt krótki czas stażu pracy: minimalnie 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn;
 • Niewystarczające składki ZUS: minimalna wysokość składek wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które stanowi podstawę do pomiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Tak więc osoba, która nie posiada stałego stażu pracy, nie otrzyma od ZUS emerytury minimalnej. Uzyska jedynie świadczenie w wysokości, która wynika z poziomu zgromadzonych składek na koncie emerytalnym. Natomiast w przypadku niewystarczających składek ZUS, emerytura zawyżana jest do poziomu emerytury najniższej. Tyczy się to głównie pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie bądź prowadzących własną działalność gospodarczą.

Kto otrzyma podwyżkę?

Na marcowej podwyżce skorzystały portfele osób, które otrzymują:

 • Emerytury i renty przyznawane w systemie powszechnym;
 • Emerytury pomostowe;
 • Zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne;
 • Emerytury i renty rolnicze;
 • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
 • Emerytury i renty służb mundurowych.

Jak oblicza się wskaźnik waloryzacji?

Aby obliczyć wskaźnik waloryzacji emerytur, dodajemy do siebie:

Wskaźnik inflacji z zeszłego roku ogłoszony przez GUS +

20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

Tabela waloryzacyjna rent i emerytur 2023

Emerytura brutto przed waloryzacjąEmerytura brutto po waloryzacji 2023
1 338,44 zł
(minimalna)
1588,44 zł
1400,00 zł1 650 zł
1600,00 zł1 850 zł
1800,00 zł2 066 zł
2000,00 zł2 296 zł
2200,00 zł2 526 zł
2400,00 zł2 755 zł
2600,00 zł2 985 zł
2800,00 zł3 214 zł
Świadczenia emerytalne obowiązujące od 1 marca 2023 r., zus.info.pl

Czy komornik może zająć rentę i emeryturę?

W zeszłych latach na mocy egzekucji komorniczej, komornik zobowiązany był do pozostawienia dłużnikowi 50% kwoty renty minimalnej. Jednak od 1 lipca 2017 r. może zająć kwotę niższą – jedynie 25%, choć wszystko zależy od rodzaju samego długu.

Typ potrąceniaKwota wolna od potrąceń od 1.03.2024 r.Maksymalny procent zajęcia emerytury i renty
sumy wyegzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi681,97 zł60%
sumy wyegzekwowane na pokrycie długów niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi1125,26 zł25%
Tabela przedstawia kwoty wolne od zajęcia komorniczego od 1.03.2024 r.

Warto przy tym pamiętać, że wysokość kwot wolnych od potrącenia jest co roku podwyższana w związku z waloryzowaniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę?

Nie. Kwestię zajęcia komorniczego wspomnianych dodatków reguluje ustawa o rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zaznacza, że zarówno trzynastka, jak i czternastka nie podlegają zajęciu.

Trzynasta i czternasta emerytura 2024

Przedstawiciele rządu potwierdzili również, że w 2024 r. podobnie, jak w roku 2023, zostanie wypłacona 13. emerytura. Trzynastka ma być na poziomie najniższej emerytury w 2024 r. (a więc szacunkowe 1780,96 zł brutto). Z tym że wszyscy seniorzy muszą odjąć od niej składkę zdrowotną, a niektórzy również zaliczkę na PIT.

trzynasta emerytura
źródło: https://twitter.com/zus_pl

Co z samą czternastką? 14. emerytura trafi do rąk beneficjentów we wrześniu. Prawdopodobnie będzie ona na poziomie emerytury minimalnej (1790,96 zł brutto).

Ostatnie zawirowania i niespotykane wysokości wskaźników mogą także skłonić do dyskusji nie tylko o mechanizmach waloryzacyjnych emerytur, ale i zasiłków dla osób niepełnosprawnych, czy chociażby o składkach, jakie ponoszą przedsiębiorcy, czy wysokości płacy minimalnej.

Prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska

Ile będzie wynosić czternasta emerytura w 2024 r.? Tabela brutto i netto

Zakładając, że od tegorocznej czternastki będzie odciągany podatek dochodowy (12 proc.) i składka zdrowotna (9 proc.) oraz działał mechanizm „złotówka za złotówkę” (pow. 2,9 tys. zł brutto), to jej prognozy wyglądają następująco:

Emerytura netto 202414.emerytura netto14. emerytura brutto
682,50 zł1 616,96 zł1 780,96 zł
1 137, 50 zł1 556,96 zł1 780,96 zł
1 365,00 zł1 526,96 zł1 780,96 zł
1 620,67 zł1 493,24 zł1 780,96 zł
1 683,50 zł1 502,96 zł1 780,96 zł
1 774,50 zł1 490,96 zł1 780,96 zł
1 911,00 zł1 472,96 zł1 780,96 zł
2 002,00 zł1 460,96 zł1 780,96 zł
2 591
*brutto 2900
1 406,96 zł1 780,96 zł
2 828,00 zł1 169,96 zł1 460,96 zł
3 065,00 zł932,96 zł1 180,96 zł
3 302,00 zł695,96 zł880,96 zł
4 092 zł
Szacunkowe kwoty 14. emerytury. Zaokrąglenia do pełnych kwot w zł.

Oszustwo na pracownika ZUS. UWAGA!

Przy okazji czternastek chcemy poruszyć jeszcze jeden, równie ważny temat oszustw na pracownika ZUS. W zeszłym roku w trakcie ich wypłaty, szajka oszustów odwiedzała seniorów i podszywała się pod pracowników ZUS, pod pretekstem wypłaty świadczenia. Oferowali szybkie załatwienie formalności, np. w wypełnieniu wniosku, po wcześniejszym podaniu danych osobowych i bankowych.

Podkreślamy, że aby otrzymać 14. emeryturę nie musimy składać żadnych dokumentów. Jest ona nadawana uprawnionym seniorom z urzędu!

Fałszywe telefony z banku: jak nie dać się oszukać? Zobacz

Nowelizacja przepisów o emeryturach pomostowych

Od 1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o emeryturach pomostowych, dzięki której prawo do świadczenia zyskują osoby, które rozpoczęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. Dokładniej mówiąc, nowelizacją zostaną objęci świadczeniobiorcy, którzy pracowali w warunkach szkodliwych lub szczególnie uciążliwych, mają określony staż pracy i ukończone 55 lat (w przypadku kobiet) oraz 60 lat (w przypadku mężczyzn).

Co zrobić, aby przejść na wcześniejszą emeryturę? Wg przepisów na emeryturę pomostową może przejść osoba po 15 latach pracy w szczególnym warunkach (np. w kopalniach) albo o szczególnym charakterze (np. jak w przypadku maszynistów).

Do końca 2023 r. emerytury pomostowe przysługiwały wyłącznie osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wspomniana nowelizacja pozwoliła przejść na wcześniejszą emeryturę kolejnym rocznikom. Związki zawodowe walczyły o tę zmianę od lat. W sierpniu 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda znowelizował Ustawę o emerytuach pomostowych.

Emerytura stażowa

Dla wielu osób równie istotny jest temat emerytur stażowych. Przypomnijmy, że obecnie w Sejmie leżą dwa projekty w tej sprawie: prezydencki oraz przygotowany przez członków NSZZ „Solidarność”, które znacząco się od siebie różnią.

Prezydent RP Andrzej Duda proponuje, aby emerytura stażowa przysługiwała kobietom po 39 latach pracy, a mężczyznom – po 44 latach. Natomiast wg projektu związkowców oczekiwany limit jest na poziomie 35 i 40 lat pracy.

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 roku, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wprowadzenie emerytury stażowej miałoby to zmienić. Przejście na emeryturę warunkowałby nie wiek, a wypracowany staż pracy.

Przykład.

Pani Katarzyna tuż po ukończeniu 18 lat rozpoczęła pracę zawodową. Zakładając, że projekt NSZZ „Solidarność” wszedł życie, to po przepracowaniu 35 lat i po ukończeniu 53 roku życia, pani Katarzyna może złożyć wniosek o przejście na emeryturę. Analogicznie, jeśli zacznie pracować po ukończeniu studiów, to wiek emerytalny się nie zmieni, i będzie wynosił 60 lat.

Babciowe 2024

Na sam koniec, wspomnimy jeszcze o jednym projekcie, który będzie wypłacany już od października 2024 r. Tzw. babciowe, którego oficjalna nazwa to program „Aktywny Rodzic”, będzie wypłacane seniorom na podstawie umowy (w ramach tzw. opiekunki do dziecka), od której będą odprowadzane składki za opiekę na każde, bez wyjątku dziecko do 35. miesiąca.

Tym sposobem składki dodatkowo odprowadzane do ZUS uprawnią seniorów do ponownego przeliczenia emerytury lub renty. A to może oznaczać ich dodatkowe podwyżki za rok.

Babciowe będzie przysługiwać w wysokości do 1,5 tys. zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy, od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Natomiast w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyższe świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 1,9 tys. zł miesięcznie.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy należy się emerytura po 5 latach pracy?

Tak, jednak równie istotny jest minimalny wymiar stażu ubezpieczeniowego. Oznacza to, że za każdy okres ubezpieczenia – nawet ten bardzo krótki, należy się emerytura, ale tylko po osiągnięciu wymaganego wieku.

Jaka emerytura przysługuje bez lat pracy?

Emerytura to świadczenie skierowane do osób, które pracowały zarobkowo i odprowadzały składki do ZUS. Tak więc, jeśli nie pracowałeś i nie masz nawet minimalnego okresu składkowego, to nie przysługuje Ci prawo do pobierania emerytury.

Co wlicza się do stażu pracy do emerytury?

Kodeks pracy dokładnie nie definiuje tego, co możemy zaliczyć do stażu pracy. Najczęściej jest to okres, w którym pracowaliśmy na podstawie umowy o pracę, powołania mianowanego, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Do stażu pracy zalicza się wszystkie okresy wcześniejszych zatrudnień, bez względu na czas ich trwania czy sposób ustania stosunku pracy.

Czy bezrobotny może przejść na emeryturę?

Tak. Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, czyli popularną kuroniówkę, to masz prawo do nabycia emerytury – zarówno tej wcześniejszej, jak i powszechnej. Emerytura przysługuje każdej osobie, która ma udokumentowany jakikolwiek okres podlegania:
ubezpieczeniu społecznemu lub
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-i-przecietne-wynagrodzenie

2. https://www.zus.pl/documents/10182/5859776/Pracuj%C4%85cy+emeryci_XII+2021.pdf/f2e04a0d-d565-7500-ec2c-e367036d1bff?t=1652270198360

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.5/5 - (52 votes)
Komentarze (47)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • L
  L

  LECH

  30.05.2022, 09:02

  Wyróżniający się komentarz

  zusowcy i tak mają lepiej krusowcy mają podwyżki cały czas od podstawowej emerytury , tracą na każdej podwyżce po 3-5 % to jest dopiero oszustwo

  • J
   J

   Jadwiga F. Nowak

   12.09.2022, 13:55

   Wyróżniający się komentarz

   tylko Zusowcy płaca tyle składek co miesiac ile Krusowcy na kwartał Wówczas nie ma mowy o oszustwie?

 • h
  h

  henryk

  04.05.2022, 18:03

  Wyróżniający się komentarz

  gdzie mogę zobaczyć tabelę waloryzacji emerytur dyrektora ZUS? waloryzacje podawana przez GUS bardzo się różni

 • r
  r

  rencista1

  30.04.2022, 03:53

  Wyróżniający się komentarz

  Katastrofa, strach się bać. To jest kraj absurdu.

 • a
  a

  artbeco

  12.04.2022, 22:59

  Wyróżniający się komentarz

  propozycja by zastapić waloryzację emerytur poprzez wypłatę 14 tki jest wybiegiem bardzo krzywdzącycm, wypłacona kwota niby pokrywa ewentualną waloryzację, jednak nie zwieksza na stałe poziomu emerytur, a jedynie wyrównuje jednorazowo skutki inflacji.

 • M
  M

  Marek

  24.03.2022, 12:38

  Wyróżniający się komentarz

  Dlaczego nie mówicie prawdy, waloryzacja 7%,a na konto 6%.Wprodzacie ludzi w błąd. Powinniście podawać prawidłowe kwoty.

  • W
   W

   Wojciech

   16.04.2022, 05:52

   Wyróżniający się komentarz

   Potwierdzam – waloryzacją 7% objęta jest tylko emerytura brutto, natomiast netto wynosi tylko 6%.

 • i
  i

  izabela

  17.03.2022, 11:46

  Wyróżniający się komentarz

  jak zwykle ci co mają najniższe emerytury po waloryzacji będą jak zwykle musieli odejmowac sobie od gęby biedna emerytura wzrasta o kilkadziesiąt zł a bogata o kilkaset tzn. że nic się nie zmieniło

  • k
   k

   katowiczanka

   18.01.2023, 00:46

   Wyróżniający się komentarz

   Nie biednych i bogatych tylko tych co odprowadzili mniej lub więcej składek czyli dłużej lub krócej pracowali.

 • R
  R

  Roman

  15.03.2022, 21:09

  Wyróżniający się komentarz

  Przy tak rosnących cenach powinny być 2 razy w roku 13 wypłacane.

 • L
  L

  Lucyfer

  10.03.2022, 12:19

  Wyróżniający się komentarz

  Stary temat, ale się tu obudzili, hah,ha,ha… O tym wszyscy już dawno napisali!

 • l
  l

  lninka

  04.03.2022, 00:21

  Wyróżniający się komentarz

  Moja emerytura po rewaloryzacji zmniejszyła się o ok. 200 zł, nie rozumiem dlaczego.
  Wypłata netto za luty 2022 wynosiła 2447 zł a obecnie po rewaloryzacji w marcu br. wyniosła netto 2283 zł

  • J
   J

   Jadwiga

   16.04.2022, 05:45

   Wyróżniający się komentarz

   Ininka – u mnie jest podobnie – otrzymałam waloryzację mniejszą niż 107%, dokładnie 106% . ZUS mi odpowiedział, że wyliczenie jest prawidlowe.

 • K
  K

  Kamila

  27.02.2022, 07:23

  Wyróżniający się komentarz

  Waloryzacja Rent powinna być wolna od zajęć komorniczych jak i również % pobierania świadczeń rentowych zajęcia komorniczego w tych czasach podwyżek cen powinna być zmniejszona ściągalność Komornicza z 60% na 20 % I z 50% na 20% ! Bo co taki tz Kowalski może zrobić z 550zł ? Nie mający rodziny , pomocy finansowej ? Bo nawet Mops liczy alimenty i komornika pobierane jako dochód pobrany przez renciste i pomocy z mops nie otrzyma bo przekracza dochód na osobę! Niech zus zacznie to respektować i Rząd!

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()