Wibor 3m czy 6m – który będzie korzystniejszy?

Wibor 3m czy 6m

Zaciągnięcie kredytu konsumenckiego warto poprzedzić dokonaniem rzetelnej analizy na temat jego kosztów. Poza wskaźnikiem RRSO, kluczowe znaczenie ma też WIBOR. Pod tym tajemniczym pojęciem kryje się stawka referencyjna, na której podstawie banki ustalają oprocentowanie. WIBOR 3M czy 6M – który jest korzystniejszy?

Rynek bankowy rządzi się swoim prawami i mechanizmami. Choć wiele z nich może wydawać się dość zawiłe i skomplikowane, to warto mieć świadomość na temat podstaw. Pozwoli to nie tylko lepiej zrozumieć np. sektor kredytów i jego funkcjonowanie, ale i być lepiej przygotowanym na zaciągnięcie tego zobowiązania.

Kredyty konsumenckie to świadczenia, które oprócz faktycznej kwoty pożyczanych pieniędzy, zawierają standardowy wymiar opłat. Ich rodzaj, sposób naliczania, wysokość i częstotliwość pobierania jest uregulowana prawnie, jednak nie wszystkie pojęcia cieszą się powszechną rozpoznawalnością.

Odsetki – to pojęcie wydaje się być jasne. Podobnie z prowizją, która funkcjonuje nie tylko w sferze świata finansów. Gdy jednak mowa o RRSO lub WIBORZE – wielu konsumentów może napotkać problem z rozszyfrowaniem tych terminów.

Dzisiaj skupimy na scharakteryzowaniu tego drugiego pojęcia. Czym jest zatem WIBOR?

WIBOR – co to jest?

Termin WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek.

Więcej na ten temat napisaliśmy w artykule: Czym jest stawka WIBOR?

Innymi słowy, wysokość WIBORu oznacza maksymalny procent, na jaki banki są skłonne pożyczać między sobą pieniądze. Takie transakcje zachodzą bowiem regularnie, głównie oczywiście między większymi a mniejszymi podmiotami.

Jakie znaczenie ma WIBOR dla konsumenta?

Skoro WIBOR to wskaźnik dotyczący głównie wewnętrznych procesów na rynku bankowym, to jakie ma on znaczenie dla osób zaciągających kredyty konsumenckie? Otóż kredyty konsumenckie to najczęściej kredyty zaciągane w złotówkach ze zmienną stopą procentową.

Wysokość zmiennej stopy oprocentowania nie jest sztywno ustalona. Niekiedy zdarza się, że banki oferuje klientom możliwość wyboru stawki WIBOR trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego. Zazwyczaj jednak większość banków oferowaniu kredyty oprocentowane na podstawie jednej z tych stawek.

I tutaj pojawia się pojęcie WIBOR, które w kontekście stop procentowych wielu klientów banków poznało już w formie „WIBOR 3M” lub „WIBOR 6M”.

WIBOR 3M czy 6M – który jest korzystniejszy?

Porównując dwa rodzaje stawek WIBOR pojawiające się w kontekście zaciągania kredytu, pod uwagę na początku trzeba oczywiście wziąć okres aktualizacji stopy procentowej. W przypadku WIBOR 3M, ma to miejsce co trzy miesiące, a w przypadku WIBOR 6M – co pół roku.

Biorąc pod uwagę te zróżnicowane czasy aktualizacji stopy – która będzie korzystniejszym wyborem? Wszystko uzależnione jest od zmian na rynku finansowym związanym ze stopami procentowymi. Jeśli w danym momencie ich wartość spada – wówczas bezpieczniejszy będzie WIBOR 3M.

Wynika to z faktu, że aktualizuje się on częściej, przez co spadają koszty z tytułu oprocentowania, jakimi obłożony jest dany kredyt hipoteczny. To korzyść, jaka płynie z zaciągania kredytu ze zmienną stopą procentową.

Jeśli jednak na rynku nadejdzie czas wzrostu wysokości stop oprocentowania pożyczek – wówczas, sytuacja zmienia się o 180 stopni. Wtedy to WIBOR 6M jest wyborem bardziej optymalnym, gdyż zmienia się on rzadziej. Pozwala to dłużej utrzymać koszty pożyczki na dotychczasowym poziomie do czasu aktualizacji, która nadejść może niekiedy już po „uspokojeniu się” sytuacji. W efekcie, WIBOR 6M może pozwolić czasem przeczekać niekorzystną koniunkturę.

WIBOR 3M czy 6M – nigdy nie ma złotego środka

Globalny kryzys finansowy z końca zeszłej dekady pokazał, że rynek finansowy daleki jest w dzisiejszych czasach od stabilności. Snucie dalekosiężnych prognoz jest zatem zazwyczaj bezcelowe, gdyż ciężko przewidzieć dokładne zachowania, chociażby, w sektorze stóp procentowych za kilka-kilkanaście lat.

Ten wymiar czasu pada tutaj nieprzypadkowo. Większość kredytów hipotecznych konsumenci zaciągają bowiem na lata, spłacając go w wielu ratach. Oznacza to zatem, że szanse na przejście przez skrajne między sobą wahania rynku finansowego w kwestii stóp procentowych są bardziej niż prawdopodobne.

Innymi słowy – podczas trwania kredytów hipotecznych trudno oczekiwać, aby wybór parametru 3M lub 6M przynosił nieustanne korzyści. W danym momencie mogą być one zauważalne, jednak niewiele później – klient może na tym tracić.

Kwestia wyboru parametru WIBOR owszem, powinna być oparta na ustosunkowaniu się do bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Obecnie na przykład, WIBOR utrzymuje się na stabilnym, niezmiennym poziomie. Nie brakuje jednak głosów ekonomistów, że rynek finansów może przejść w najbliższym czasie załamanie. Wówczas, sytuacja może się zatem odwrócić. Nie ma zatem złotego środka. Pozostaje chłodna kalkulacja, odpowiednia ocena ryzyka, skonsultowanie się z kompetentnym doradcą i łut szczęścia.

Autor wpisu: Michał Frankowski

Dodaj komentarz

Jeden komentarz

Sortuj: od najstarszych | od najnowszych

  1. Cecylia 16 listopada 2019 at 15:42 - Odpowiedz

    Bardzo potrzebuje pomocy od was bym chciała chwilówkę na 10 dni