Wniosek 300+ na wyprawkę szkolną – jak wypełnić? Kiedy wysłać?

Optima kończy działalność pożyczkową

Program “Dobry Start” to inwestycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w edukację polskich dzieci w wieku szkolnym. Dzięki niemu, rodzice dzieci rozpoczynających naukę otrzymują jednorazowe świadczenie, w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną – i to niezależnie od osiąganego dochodu. Do kiedy i gdzie można składać wniosek oraz dla kogo jest to wsparcie? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

Program „Dobry Start” – czyli 300 zł dla ucznia!

Powakacyjny powrót do szkoły spędza sen z powiek wielu rodzicom. Nowy rok szkolny oznacza wydatki na podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, przybory szkolne, plecak, a także na całą gamę nowych ubrań i butów. Taka wyprawka szkolna może więc słono kosztować – szczególnie, gdy zaopatrzyć w nią trzeba więcej niż jedną pociechę. Dlatego program “Dobry Start” to kolejne działanie, w ramach polityki prorodzinnej, zainicjowane przez rząd. Pierwszy raz świadczenie wypłacane było w roku szkolnym 2018/2019. Jego celem jest finansowe wsparcie rodzin w ponoszonych przez nie wydatkach związanych z rozpoczęciem przez dzieci nowego roku szkolnego.


Potrzebujesz szybkiej gotówki na szkolne wydatki? Sprawdź pozyczki bez odsetek!

Ostatnia aktualizacja: 20 Lipca 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Polecamy!
30 - 61 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
100 - 3 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? Bez względu na kwotę pożyczki!
Pierwsza pożyczka gratis
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 miesiąc
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
500 - 5 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? 0 zł przy pierwszej darmowej od 3000 zł - 5000 zł
Pierwsza pożyczka gratis
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
10 - 30 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
200 - 5 000 zł
? do 2000 zł darmowa
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? od 200 zł do 2000 zł
Pierwsza pożyczka gratis
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Pierwsza pożyczka do 2 000 zł ZA DARMO - RRSO 0%, a do 5 000 zł z RABATEM -50%


Czym jest w praktyce, tzw. “300 plus”? To jednorazowe wsparcie, w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających edukację szkolną. Przysługuje dzieciom do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia (w razie kontynuowania przez nich nauki w danej szkole). Oznacza to, że pieniądze podobnie, jak w zeszłym roku trafią do ponad 4,4 mln uczniów. I co najważniejsze, rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Program obejmuje zarówno dzieci, które wychowują się w rodzinach, jak i w placówkach zastępczych.

Dla kogo jest to wsparcie? Kogo obejmie program?

Świadczenie “300+” przysługuje raz na rok na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 18 bądź 20. roku życia (w przypadku kontynuowania edukacji). Jednak, co równie istotne, skierowany jest także do dzieci niepełnosprawnych – aż do ukończenia przez nie 24 lat, i to niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w szkole.

Na dofinansowanie mogą więc liczyć:

 • osoby uczące się: pełnoletni uczniowie, którzy nie są na utrzymaniu rodziców, bo albo rodzice nie żyją, albo mają prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową,
 • rodzice,
 • opiekunowie prawni i faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad małoletnim i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie),
 • rodzice zastępczy,
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalni placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców. Dlatego, jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – to wyprawkę otrzymuje ten rodzic, który stanowi pieczę nad dzieckiem. W sytuacji opieki naprzemiennej – każdy z opiekunów ma prawo złożyć wniosek oraz uzyskać połowę przewidzianej kwoty, czyli po 150 zł.

Sprawdź także:

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na wyprawkę szkolną?

Już na wstępie podkreślamy, że wniosku o “300+” trzeba złożyć jak najszybciej. Jak to zrobić? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia złożenie wniosku na trzy sposoby:

 • w formie elektronicznej – wymagane jest jedynie posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
 • pocztą,
 • osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do kiedy można składać dokumenty? Najlepiej wszelkich formalności dokonać już w lipcu i sierpniu. Wtedy też rodzice mogą liczyć na szybki zastrzyk gotówki. Wnioski złożone, wraz ze startem terminu pozwolą bowiem na wypłatę środków maksymalnie do końca września. W momencie, gdy zostaną wysłane w późniejszym terminie, rząd może wypłacić świadczenie, w ciągu dwóch miesięcy od złożenia dokumentów. Ostateczny termin na przesłanie wniosku to 30 listopada danego roku.

Od 1 lipca, wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać online, za pomocą serwisu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Kiedy wypłata środków z 300+?

Co do zasady, jeśli wniosek zostanie przesłany w lipcu bądź sierpniu to wyprawka trafi na konto rodziców, nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w późniejszym czasie, gminy mają dwa miesiące, od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę pieniędzy.

Kiedy złożyć wniosek?

 • Od 1 lipca do 30 listopada – można złożyć wniosek elektroniczny, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej,
 • Od 1 sierpnia do 30 listopada – dokumenty można złożyć w urzędzie lub instytucji.

Gdzie złożyć wniosek o wyprawkę “300+”?

Świadczenie “300+” podobnie, jak program “Rodzina 500+” przyjmowane jest i realizowane przez te same instytucje. Zalicza się do nich:

 • urzędy miasta lub gminy,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • inne jednostki wyznaczone w gminie, np. centrum świadczeń.

Natomiast, wnioski o świadczenie “Dobry Start” wypełniane przez rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, a także osoby uczące się składane są bezpośrednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR).

Jak otrzymać świadczenie?

Wzory i załączniki papierowych wniosków online odnajdziesz na stronie swojego banku bądź na platformie gov.pl1. Z kolei, gdy składasz wniosek w urzędzie lub instytucji to musisz przebrnąć przez kilka najważniejszych kroków.

1.Przygotuj dokumenty

-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry Start” wraz załącznikiem. Do pobrania poniżej w odnośnikach:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 300+

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 300+

-Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport

2. Złóż go we właściwej Twojemu miejscu zamieszkania instytucji:

-osobiście

-pocztą elektroniczną

3. Oczekuj na wypłatę środków

Wypłata szkolna „300+” nie podlega zasadom, tzw. koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że nawet gdy drugi rodzic pracuje za granicą w kraju UE, to gmina nie przesyła wniosku do wojewody.

Program “Dobry Start” a komornik – co może?

Wiele osób z długami martwi się, że świadczenie “Dobry Start” może zostać przekazane na poczet egzekucji komorniczej. Uspokajamy. Komornik nie ma prawa zająć żadnych pieniędzy, które faktycznie należą się dziecku.

Czasem jednak może dojść do pewnych nieporozumień, w wyniku czego komornik nieświadomie zajmie rachunek bankowy ze świadczeniem “300+”. Aby temu zapobiec, warto przelać pieniądze np. z pomocą przekazu pocztowego lub przekierować środki na inne konto.

Czytaj także: Czy komornik może zająć pieniądze z 500+? Zasady co do świadczeń

Jak otrzymam decyzję o przyznaniu wniosku?

W programie “Dobry Start” funkcjonuje uproszczona procedura. To znaczy, że wnioskujący otrzymają decyzję na adres e-mail podany w dokumencie. W przypadku, gdy takiego adresu zabraknie to decyzję o przyznaniu można odebrać osobiście. Co ważne – nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty na poczet wyprawki szkolnej.

Wszelkie decyzje administracyjne wydawane są wyłącznie w momencie odmowy przyznania świadczenia.

Moje dziecko idzie w tym roku do “zerówki” prowadzonej w szkole. Czy otrzymam wsparcie?

Nie. Pomoc finansowa w ramach programu obejmuje wyłącznie uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz w tzw. “zerówce” prowadzonej przez szkoły, znajdują się poza uprawnioną grupą.

Podobnie – dofinansowania nie uzyskają rodzice na małoletnich, którzy:

 • Zostali umieszczeni w areszcie śledczym, zakładzie karnym, młodzieżowym ośrodku karnym, szkole wojskowej, domu pomocy społecznej czy schronisku dla nieletnich – gdy placówki te gwarantują pełne utrzymanie,
 • Otrzymują podobne świadczenie zza granicy.

Czy świadczenie “300 plus” przysługuje studentom, uczniom szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych?

Niestety nie. Wyprawka “300+” dotyczy wyłącznie dzieci uczących się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Program nie obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół policealnych i dla dorosłych, a także studentów.

Czy od wyprawki szkolnej pobierany jest podatek?

Świadczenie “Dobry Start” jest zwolnione z podatku. Co oznacza, że każdy rodzic otrzyma go w pełnej wysokości.

Kto może złożyć wniosek “Dobry Start” – jeden rodzic czy oboje?

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia, co do zasady musi być złożony przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka. Jednak w przypadku opieki naprzemiennej lub gdy rodzice żyją w separacji bądź w rozłączeniu, to każdy z opiekunów może wnioskować o połowę kwoty, czyli 150 zł.

Wnioski mogą złożyć także opiekunowie zastępczy, osoba prowadząca dom rodzinny, ale też dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jednak nie mogą tego dokonać za pośrednictwem banku. Dokumenty muszą złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie – albo osobiście, albo listownie.

Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Każdy uprawniony jednorazowo może otrzymać 300 zł. Wyjątek stanowią rodzice z opieką naprzemienną, gdzie w ich przypadku ustala się kwotę – po 150 zł dla każdego z opiekunów.

Jakie konto mogę podać we wniosku o świadczenie “Dobry Start”?

Rodzice mogą wpisać dowolne konto, na które mają zostać przelane środki. Należy jednak wspomnieć, że w dokumencie można podać tylko jeden numer konta do otrzymania świadczenia, na każde z dzieci.

“Pobieram zasiłek z pomocy społecznej” – czy po otrzymaniu wyprawki stracę do niego prawo?

Nie. Świadczenie z tytułu wyprawki szkolnej nie wlicza się do dochodu, przy ustalania prawa do innych świadczeń. “300+” nie spowoduje więc utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Więcej informacji odnajdziesz na stronie głównej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2.

Co zrobić, gdy instytucja odmówi wydania świadczenia?

W takiej sytuacji, jedynym skutecznym rozwiązaniem jest odwołanie się od decyzji odmownej, która powinna być skierowana do samorządowego kolegium odwoławczego. Rodzice mają na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Program “Dobry Start” w liczbach

W 2018 roku ze środków przeznaczonych na sfinansowanie programu “300+” skorzystało ponad 4,4 mln dzieci – czyli, jak wynika z danych resortu praktycznie wszyscy uprawnieni. Rząd przeznaczył na to ok. 1,4 mld zł.

1. https://www.gov.pl/

2. https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x