Wniosek o umorzenie odsetek – jak napisać i co warto wiedzieć? Wzór

Wniosek o umorzenie odsetek - jak napisać i co warto wiedzieć? Wzór

Jak wyjść z długów? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków. Często powody wpadnięcia w problemy finansowe są dość trywialne – związane ze źle ulokowanymi inwestycjami, chęcią życia ponad stan czy nagłym i koniecznym wydatkiem. Niemniej jednak i w takich sytuacjach nie wolno zapominać o tym, że zadłużenie trzeba spłacić! Co w momencie, gdy nadal borykasz się z długami i utkwiłeś w finansowym dołku? Możesz złożyć do wierzyciela wniosek o umorzenie odsetek od długu. Jak napisać takie pismo?

Wzór wniosku o umorzenie odsetek


Pliki do pobrania

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania bezpłatnie, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF):


Droga do bankructwa jest widoczna w KRD

Życie pisze niespodziewane scenariusze – części z nich nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Wtedy, gdy kończą się pomysły i pieniądze, niemal automatycznie wiele osób sięga po pożyczkę lub kredyt. Zamiast dodatkowego zlecenia lub pracy dorywczej wybierają wygodę. Ot, po co się trudzić – wystarczy jedynie wypełnienie krótkiego wniosku, a pieniądze trafią na konto. Wszystko to brzmi pięknie – warto jednak pamiętać, że zaciąganie zobowiązań nie jest takie beztroskie i niewinne. Po pierwsze – pożyczone pieniądze znacznie ograniczają zdolność kredytowąpo drugie – nowy dług to dodatkowe koszty plus nadpłata odsetek na rzecz pożyczkodawcy. I w końcu po trzecie – ewentualny kłopot w spłacie zobowiązania skutkuje nie tylko stresem, ale i utratą pozytywnej historii kredytowej.

Jak zatem postąpić w takiej sytuacji? Alternatywnym rozwiązaniem wydaje się znalezienie dodatkowego źródła pieniędzy, które można przeznaczyć na spłatę długu. Na wstępie należy odrzucić kolejną pożyczkę. Im więcej razy taka szybka chwilówka „podratuje” domowe finanse, tym bardziej wpędza w spiralę zadłużenia! Dlatego, czym prędzej uczciwie zastanów się nad rozwiązaniem kłopotów w spłacie zadłużenia. Oto jeden ze sposobów. Zobacz, jak napisać prawidłowo pismo do wierzyciela o umorzenie odsetek od niespłaconego zobowiązania!

Czytaj także:

Umorzenie odsetek – skuteczne rozwiązanie na wyzbycie się długu

Ponad ¾ Polaków w wieku 18-64 lat otwarcie deklaruje, że przynajmniej raz w życiu brała kredyt lub pożyczkę. Z kolei 35 proc. przyznaje, że często korzysta z tego typu usług finansowych, a co czwarty – nie ma w zwyczaju sprawdzać, czy w ogóle będzie w stanie spłacić ciążące na nim zobowiązanie. Takie wnioski płyną z ostatniego badania: „Dlaczego Polacy się zadłużają?” przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów1.

Przyglądając się takiej postawie Polaków nietrudno wnioskować, że wielu z nich ma problem z późniejszą spłatą należności. Dlatego wniosek o umorzenie odsetek to jedna z możliwych ulg w spłacie. Nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Takie pismo musi być dokładnie uzasadnione:

 • Ważnym interesem dłużnika – zdarzeniami losowymi, np. nagłą chorobą, wypadkiem, utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby lub utratą majątku w wyniku klęski żywiołowej czy z innego powodu,
 • Interesem publicznym – uregulowanie zadłużenia wymaga sięgnięcia po środki z pomocy społecznej państwa, które są jedynym źródłem przeżycia.

Tak więc, aby możliwe było umorzenie odsetek należy udowodnić i odpowiednio uzasadnić jedną z dwóch powyższych rzeczy. Większość zadłużonych ma z tym niemały problem, a sami wierzyciele podchodzą do sprawy dość rygorystycznie. Dlatego, jeśli we wniosku pojawia się argument, np. nagłej choroby – to należy dołączyć do dokumentu zaświadczenie lekarskie, a najlepiej wyniki badań oraz cały opis choroby. Im więcej dowodów poświadczających skomplikowaną sytuację, tym lepiej. W przypadku, gdy wierzyciel pozytywnie rozpatrzy wniosek – dłużnik jest wolny od spłaty należności. W praktyce oznacza to, że nie posiada już żadnego prawa domagania się uregulowania odsetek w przyszłości!

Czytaj także: Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – wzór.

Odsetki – czyli nagroda dla wierzyciela

Z perspektywy osoby zaciągającej pożyczkę lub kredyt – odsetki są czymś nieodzownym, co zawsze pojawia się w tego typu zobowiązaniach. Oczywiście – są od tego pewne wyjątki, jak np. pierwsze pożyczki za darmo z RRSO 0 proc. Jednak w większości przypadków, odsetki są obowiązkowe i stanowią należytą nagrodę dla wierzyciela, w zamian za udzielenie „kredytu zaufania”.

Są to tzw. odsetki ustawowe – a jedną z ich najpopularniejszych form są odsetki za opóźnienia w spłacie należności – czyli odsetki karne, które pełnią funkcję zadośćuczynienia, gdy dług regulowany jest nieterminowo. Są zapewnione wierzycielowi na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego2, a dokładniej w art. 481. Nie mogą być one jednak wyższe niż ustawowe odsetki maksymalne. W 2019 roku ustalone są na poziomie 7 proc., a ich maksymalna wysokość nie może być wyższa niż 14 proc. Drugim rodzajem odsetek ustawowych są odsetki kapitałowe – naliczane od pożyczonego kapitału. A więc doliczane są do nich:

 • Prowizje wierzyciela – koszt wykonania umowy oraz innych usług,
 • Określony procent od zobowiązania w skali roku,
 • Inne usługi – np. opłata ubezpieczenia kredytu/pożyczki.

Jednak odsetki kapitałowe mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zostaną nałożone na dłużnika przez sąd. W 2019 roku ustawowe odsetki kapitałowe znajdują się na poziomie 5 proc, a ich maksymalna stawka nie może wynosić więcej niż 10 proc.

Umorzenie odsetek – jak napisać wniosek?

Składając pismo o umorzenie odsetek, dłużnik nigdy nie ma pewności, że zostanie ono pozytywnie rozpatrzone. Przepisy zapewniają bowiem wierzycielowi szerokie pole do działania. Dlatego, jeśli dług został już przekazany firmie windykacyjnej to własnie z nią warto podjąć próbę negocjacji o umorzenie odsetek. Mogą one dotyczyć całości bądź tylko części długu. Windykatorzy są szczególnie otwarci na wszelkie polubowne kompromisy, które wychodzą ze strony dłużnika. Dzięki temu, po pierwsze – można walczyć o zwolnienie z ich zapłaty i po drugie – zawiesić ich naliczanie. Płatnik ma prawo także wnioskować o rozłożenie długu na raty, na korzystniejszych warunkach spłaty. Są to zdecydowanie lepsze rozwiązania niż zaciąganie kolejnych pożyczek, by uregulować zaległe.

W takim razie, jak stworzyć pismo o umorzenie odsetek od długu? Oto podstawowe elementy, jakie powinien zawierać dokument:

 • Dokładne dane dłużnika wraz z datą – adres, miejsce zamieszkania, telefon, opcjonalnie adres e-mail,
 • Dane wierzyciela – adres firmy pożyczkowej/banku,
 • Określenie stosunku prawnego, na mocy którego powstał dług i jego odsetki – np. umowa pożyczki na 3 miesiące,
 • Umotywowanie istoty ważności wniosku – przedstawienie dowodów, dzięki którym odsetki mogą zostać umorzone, np. utrata pracy, choroba czy powstanie niezdolności do pracy.
 • Załączniki – czyli wszelkie dowody, które potwierdzają umotywowanie pisma, np. zaświadczenie lekarskie, wyciąg z konta bankowego, odcinek z emerytury/renty, oświadczenie o stanie majątkowym i liczbę osób przypadającą na gospodarstwo domowe,
 • Zapewnienie o terminowym uregulowaniu pozostałych rat i opcjonalnie prośba o rozłożenie ich na dogodniejsze warunki spłaty,
 • Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku, a także wykazanie chęci współpracy z wierzycielem,
 • Czytelny podpis wnioskującego

Umorzenie odsetek u wierzyciela – jak złożyć wniosek?

Choć w internecie istnieje wiele wzorów, jak prawidłowo sporządzić dokument o umorzeniu odsetek to warto się na nich jedynie wzorować. Wniosek samodzielnie napisany i poparty własnymi argumentami, zawsze działa korzystniej niż internetowy gotowiec. Podobnie, jeśli chodzi o wysyłkę pisma. Można je złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta danego wierzyciela bądź wysłać listownie – najlepiej z potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Ile czeka się na decyzję zwrotną o rozpatrzeniu wniosku? Generalnie wierzyciel taką opinię wydaje dość szybko – w ciągu kilku dni. Z tą uwagą, że każde pismo rozpatrywane jest indywidualne i w niektórych przypadkach może to potrwać znacznie dłużej. Niemniej jednak – analizowanie dokumentu nie może być dłuższe niż miesiąc – a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie może trwać więcej niż 2 miesiące.

Ponadto, jeśli wierzyciel dopatrzy się pewnych niedociągnięć we wniosku bądź brakujących danych, ma prawo odesłać pismo z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Odrzucony wniosek – co zrobić?

Na pierwszy rzut oka, wnioskujący o umorzenie odsetek wychodzi z założenia, że jego prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona. Tymczasem – sam pożyczkodawca nie ma nawet obowiązku rozpatrzenia wniosku, a tym bardziej jego zaakceptowania. Oczywiście – umorzenie odsetek jest, jak najbardziej możliwe. Jednak warto przygotować się na dwie wersje. W przypadku, gdy pismo zostanie odrzucone, a klient poczuje się niesprawiedliwie potraktowany to może skierować się do rzecznika finansowego, który dokładnie przeanalizuje jego sytuację finansową i podpowie, czy ma szansę na ponowne – tym razem pozytywne rozpatrzenie prośby.

Jednak najlepszą metodą na uniknięcie spłacania odsetek karnych jest, jak najszybsza reakcja i kontakt z wierzycielem, który może zgodzić się na przesunięcie terminu spłaty rat. Inną opcją są wakacje kredytowerolowanie pożyczkikonsolidacja długów lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ale przed ostateczną decyzją i wyborem danego rozwiązania warto przeanalizować wszystkie za i przeciw! Każdy dłużnik ma inną sytuację finansową i inne potrzeby materialne – jednakowo musi być świadomy tego, że unikanie odpowiedzialności i chęci porozumienia z wierzycielem zawsze kończy się źle. Sprawa trafia na drogę sądową i wówczas pozostaje tylko jedno – egzekwowanie długu przez komornika.

Źródło:

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/W-banku–u-tesciow-i-na-zeszyt—gdzie-pozyczaja-Polacy

2. https://www.arslege.pl/odsetki-za-opoznienie-w-spelnianiu-swiadczen-pienieznych/k9/a5019/

4.7/5 - (3 votes)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x