Zadłużenia Polaków – jaki jest profil polskiego dłużnika?

Zadłużenia Polaków

Problemy z popadaniem w zadłużenie są tak powszechnym zjawiskiem, że od lat są one poddawane obszernym badaniom. Dłużnicy to w końcu grupa silnie zróżnicowana, zarówno pod względem wieku, jak i stanu majątkowego, wykształcenia, zamieszkania i przyczyny popadnięcia w zaległości finansowe. Jak prezentują się statystyki sporządzone pod tym kątem?

Z różnych przyczyn i sytuacji życiowych, co roku tysiące Polaków popada w zadłużenie. Niekiedy zaczyna się od drobnych opóźnień w spłatach np. pożyczek lub nieznacznych kwot brakujących do uregulowania jakiegoś zobowiązania. Niektórzy chcą uratować się od konsekwencji windykacji, zaciągając na spłatę długów chwilówki. Inni, z bezradności bądź natłoku obowiązków, nie podejmują się żadnych konkretnych kroków.

Co prowadzi do popadnięcia w zadłużenie?

Skutki są nietrudne do przewidzenia. Osoby mające problemy ze spłatą zobowiązań szybko stają się dłużnikami, z długotrwale narastającymi kwotami do spłaty, których nie są w stanie pokryć. Jeszcze gorzej wygląda sprawa w kwestii tzw. spirali zadłużenia, czyli wielopoziomowego długu wynikającego z pierwotnej chęci spłaty wcześniejszego zobowiązania.

Długi nie zawsze wynikają z niefrasobliwości i złej oceny swoich możliwości finansowych. Wielu konsumentów faktycznie posiada dobre predyspozycje do terminowej regulacji zobowiązań zgodnie z ustaleniami, jednak sytuację niespodziewanie komplikują wydarzenia losowe. Zachorowanie na kosztowną w leczeniu chorobę, pilny wydatek na zakup np. nowej pralki lub utrata pracy to zdawałoby się najpopularniejsze przyczyny załamań sytuacji finansowych Polaków. Jak wygląda ta kwestia od strony badań i statystyki?

Na temat problemów z zadłużeniem regularnie sporządzane są kompleksowe opracowania, które rozkładają to zagadnienie na czynniki pierwsze. Poznajmy wyniki najnowszych badań z pierwszej połowy 2018 roku, które dzielą kwestię zadłużenia na poniższe aspekty. Ich autorem jest Grupa Kruk (największa firma w Polsce, która zarządza wierzytelnościami) oraz Krajowy Rejestr Długów, czyli KRD, który gromadzi dane o 528,5 tysiąca dłużników w całym kraju.

Najbardziej zadłużone województwa i regiony Polski według Grupy Kruk

Do grona polskich województw, gdzie łączna kwota zadłużeń była w pierwszej połowie 2018 roku największa, należą kolejno.

 • Mazowieckie (ok. 4,8 miliarda złotych).
 • Śląskie (ok. 4,4 miliarda złotych).
 • Wielkopolskie (ok. 3,4 miliarda złotych).
 • Dolnośląskie (ok. 2,9 miliarda złotych).
 • Pomorskie (ok. 2,3 miliarda złotych).

Co ciekawe, to ostatnie województwo w pierwszej piątce króluje z kolei w kwestii najwyższej, średniej kwoty długu. Jest to według badań Grupy Kruk ok. 6,2 tysiące złotych. W skali całego kraju, wartość ta wynosi 5,5 tysiąca złotych.

Za najbardziej zadłużone uznaje się według badań, tym razem KRD, obszary miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Stanowią oni aż 27% wszystkich badanych dłużników, posiadając łącznie aż 8,4 miliardy długu o średniej wartości aż 16 223 złote.

Dla kontrastu, dłużnicy z miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców stanowią 6% ogółu polskich dłużników, a miejscowości ze statusem wsi – 3%.

Zadłużenia Polaków okiem KRD

Z kolei w przypadku danych KRD, za najbardziej zadłużone województwa w Polsce można uznać.

 • Dolnośląskie – 12,5% ogółu dłużników.
 • Wielkopolskie – 12,3% ogółu dłużników.
 • Mazowieckie – 9,5% ogółu dłużników.

Warto przytoczyć też regiony, których regiony według KRD mają najmniejsze problemy ze spłatą długów.

 • Podlaskie – 2,2% ogółu dłużników.
 • Świętokrzyskie – 3% ogółu dłużników.
 • Podkarpackie – 3,4% ogółu dłużników.

Jaka płeć i grupa wiekowa dominuje wśród zadłużonych osób? Dane KRD

Według badań Krajowego Rejestru Długów (KRD), wśród zadłużonych przeważają w zauważalnie większej części mężczyźni. Ich łączna kwota zaległych zobowiązań w badanym okresie wyniosła aż 18 473 złote. Kobiety zalegają z kolei łącznie kwotą 11 144 złotego.

Co ciekawe, najbardziej zadłużoną osobą w Polsce obecnie jest 41-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego. Jego łączna kwota zobowiązania wynosi 4,51 miliona złotych. Z kolei osoba z największą liczbą poszczególnych zobowiązań jest 28-latek z powiatu szamotulskiego w Wielkopolsce. Zebrał on łącznie 184 oddzielne zaległości warte łącznie 56 tysięcy złotych

W przypadku profilu wiekowego, szczególnie ciekawie prezentują się dane w przedziale wiekowym 18-25. Osoby te mają łączną kwotę zaległości na 535 milionów długu i jest ich łącznie 152 tysiące. Co gorsza, kwota wartości długu młodych Polaków na tle 2017 roku wzrosła aż o 62%. Średnia wartość zadłużenia osoby w przedziale wiekowym 18-25 wynosi obecnie 3,5 tysiąca złotych. Wśród głównych przyczyn zadłużenia podaje się: niespłacone mandaty, nieuregulowane terminowo chwilówki i pożyczki oraz niespłacone rachunki za połączenia telefonicznie.

Największą kwotę długu mają 25 latkowie – ponad 167 milionów złotych.

Podsumowanie i wnioski

Powyższe badania pozwalają wysnuć kilka wniosków.

 1. Przeważający udział dłużników w małych miasteczkach udowadnia, że regiony te wciąż zmagają się z trudną sytuacją ekonomiczną, bezrobociem, niewystarczająco płatnymi pracami i innymi czynnikami, które są niewspółmierne do potrzeb i aspiracji.
 2. Młodzi ludzie coraz częściej i chętniej zadłużają się, często z własnej niedbałości lub zabiegania (niespłacane rachunki na telefon lub nieuregulowane mandaty za jazdę na gapę).
 3. Wysoka pozycja województwa mazowieckiego w obu badaniach pokazuje, że to region, którego mieszkańcy mają średnio największe problemy finansowe w Polsce.
Zadłużenia Polaków – jaki jest profil polskiego dłużnika?
5 (100%) 1 głos[ów]
2019-04-15T10:04:45+02:0010.12.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz