Zasiłek dla bezrobotnych – ile obecnie wynosi?

Spośród wielu świadczeń socjalnych, do grona najbardziej upowszechnionych należy zasiłek dla bezrobotnych. Ta zapomoga co roku wypłacana jest tysiącom Polaków w różnym wieku, różnej sytuacji finansowej i przede wszystkim – uwzględniając konkretne kryteria. Jakie z nich trzeba spełnić i ile obecnie wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

System opieki społecznej i udzielania świadczeń jest w Polsce rozbudowany. Obecnie istnieje kilkadziesiąt rodzajów zasiłków, dofinansowań i innych form wsparcia finansowego, które pobierają tysiące osób. Aby ubiegać się o poszczególne z nich, spełniać trzeba konkretne warunki i kryteria.

Podstawowy zakres niektórych z nich można odczytać już z samej nazwy zapomogi, jednak warto znać ich kompleksową treść. Uniknie się przez to niepotrzebnych nieporozumień podczas ewentualnego wnioskowania o dany zasiłek.

Sprawdź również:

Zasiłek dla bezrobotnych – podstawowe wymagania

W przypadku zasiłku dla bezrobotnych, ustawodawca starał się jasno scharakteryzować wszelkie punkty, jakie należy spełnić. Wyglądają one następująco.

Po pierwsze, należy wykazać, że spełniło się wymagania co do stażu pracy.

 • Osoba ubiegająca się musi być osobą pełnoletnią, posiadającą polskie obywatelstwo, aktualny dowód osobisty i meldunek na terenie kraju.
 • Ubiegający się o zasiłek musiał przed utratą pracy wykonywać ją co najmniej przez 365 dni (rok) w czasie 18 miesięcy (półtora roku) przed dniem wnioskowania.
 • W czasie odbywania stosunku pracy, musiała ona być regulowana określonym rodzajem umowy – umową o pracę, umową-zlecenie lub umową o dzieło.
 • W ramach odbywania stosunku pracy, odprowadzane musiały być składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
 • Wynagrodzenie, jakie w wymaganym okresie otrzymywał konsument, musi wynosić nie mniej niż minimalną wartość wynagrodzenia określoną w prawie. W 2018 roku jest to 2100 złotych brutto, a w 2019 – 2250 złotych brutto.
 • Wyżej wspomniane elementy należy potwierdzić odpowiednim dokumentem – np. świadectwem pracy.

Spełniając wszystkie wymienione wyżej warunki, kwalifikuje się wówczas na uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek?

Nim uda się do odpowiedniego urzędu, warto wiedzieć na początku, jakie konkretne dokumenty należy załączyć do wniosku o uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych.

 • Ważny, polski dowód osobisty (z tego względu, na wniosku będzie musiało się znaleźć imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, a ponadto także stan cywilny i ewentualna ilość dzieci na utrzymaniu).
 • Wszelkie dokumenty potwierdzające swoje wykształcenie i kwalifikacje  (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów, dyplom zdania danych kursów i staży).
 • Dokumenty potwierdzające swoje doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy ze wszystkich zakładów, w jakich się pracowało).

Ponadto, w określonych przypadkach wymagane będą też dodatkowe dokumenty.

 • Zaświadczenie o niepełnosprawności, jej rodzaju, charakterze i stopniu.
 • Dokumenty zaświadczające o niemożności wykonywania danego zawodu z powodu niepełnosprawności.

Gdzie należy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

W celu przekazania zgłoszenia o uzyskanie zasiłku dla osoby bezrobotnej należy udać się do powiatowego Urzędu Pracy. Lokalizacja urzędu odpowiadać musi powiecie, w jakim jest się zameldowanym zarówno czasowo, jak i na stałe. Jeśli nie posiada się adresu zameldowania, wówczas należy udać się do urzędu najbliższego mieście, w jakim się w danym momencie przebywa lub zamieszkuje.

Co, jeśli wniosek zostanie zaakceptowany?

Po złożeniu wniosku, poddawany jest on weryfikacji sporządzanej pod kątem informacji wymienionych na początku artykułu. Jeśli składający wniosek spełni wszystkie postawione w prawie wymagania, uzyskuje on kartę rejestracyjną.

W ciągu do 7 dni roboczych od wydania decyzji na konto bezrobotnego wpływa zapomoga. Kwota zasiłku jest liczona od każdego dnia roboczego, jakie minęły od rejestracji w urzędzie. Zasiłek może zostać przyznany na kolejne 6 miesięcy (pół roku) lub 12 miesięcy (rok), o czym przyjmujący zostanie poinformowany w momencie przyznania mu świadczenia.

Od czego zależą parametry zasiłku?

Konkretne parametry zasiłku zależą są od kilku czynników. Czas, na jaki jest przyznaje się zasiłek (6 lub 12 miesięcy) zależy od stopy bezrobocia w regionie, w jakim zamieszkuje wnioskujący. Z kolei jego wysokość wylicza się biorąc pod uwagę poniższe warunki dotyczące stażu pracy.

 • Poniżej 5 lat – przysługuje 80% zasiłku podstawowego.
 • Od 5 do 20 lat – przysługuje 100% zasiłku podstawowego.
 • Staż powyżej 20 lat – przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Ile wynosi obecnie zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dzieli się na dwie kategorie wzajemnie od siebie zależne. Pierwsza to, jak wspomniane wyżej, progi procentowe przysługujące w zależności od stażu pracy. Drugie to wysokość kwoty uzależniona od długości przyznawania zasiłku. Inna jest ona bowiem przez pierwsze 3 miesiące i inna w kolejnych miesiącach.

 1. 80% zasiłku podstawowego.
  – 678,30 złotych brutto / 594,25 złotych netto (pierwsze 3 miesiące).
  – 532,60 złotych brutto / 476,67 złotych netto (kolejne miesiące).
 2. 100% zasiłku podstawowego.
  – 847,80 złotych brutto / 730,50 złotych netto (pierwsze 3 miesiące).
  – 665,70 złotych brutto / 583,79 złotych netto (kolejne miesiące).
 3. 120% zasiłku podstawowego.
  – 1017,40 złotych brutto / 867,83 złotego netto (pierwsze 3 miesiące).
  – 798,80 złotych brutto / 691,00 złotych netto (kolejne miesiące).

Kiedy można utracić zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych traci się w przypadku poniżej wspomnianych okoliczności.

 • Rozpoczęcie szkolenia zawodowego.
 • Podjęcie się pracy zarobkowej.
 • Podjęcie się robót publicznych i prac społecznych.
 • Zatajenie wykonywania w międzyczasie pracy zarobkowej nieregulowanej umową (tzw. “na czarno”).
Zasiłek dla bezrobotnych – ile obecnie wynosi?
5 (100%) 1 głos[ów]
2019-06-18T11:48:57+02:0012.12.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz