Żyrowanie kredytu – czy można się wycofać?

Ubiegając się o kredyt bankowy wielu konsumentów obawia się tego, jak przebiegnie weryfikacja ich sytuacji finansowej. Fakt, jeżeli kondycja finansowa klienta nie jest najlepsza, to z uzyskaniem kredytu może pojawić się problem. Niekiedy pomocny może okazać się poręczyciel, zwany też żyrantem. Co jednak jeśli zmieni zdanie? Żyrowanie kredytu – czy można się z tego wycofać?

Kredyty bankowe wciąż wyróżniają się na tle innych produktów finansowych, z jakich można dziś skorzystać na wypadek potrzeby dużego zastrzyku gotówki. Firmy pożyczkowe prześcigają się dziś nawzajem w tym, kto zaoferuje szybszą i prostszą w formalnościach pożyczkę. Przymykają oko na kolejne zagadnienia, takie jak np. zadłużenie, czyniąc swoją ofertę coraz to przystępniejszą dla dotychczas wykluczonych z niej klientów.

Nie tak łatwo uzyskać kredyt

W przypadku banków również można zauważyć działania prowadzące do uproszczenia swoich ofert. Usprawnia się proces weryfikacji dokumentów, oferuje się możliwość złożenia wniosku w internecie czy też dopuszcza się wybór sposobu, w jaki potwierdzi się np. dochody (nie tylko zaświadczenie, ale też np. wyciąg z konta lub PIT). Jednak, właśnie – wymagania, jakie musi spełnić klient, nadal obejmują szereg dodatkowych formalności i są restrykcyjne.

Banki oczekują od swoich klientów nienagannej historii kredytowej, dobrej sytuacji finansowej, odpowiedniej wysokości zarobków i niewygórowanej wysokości zobowiązań. Celem jest oczywiście dokonanie selekcji wśród osób, które mogą potencjalnie mieć problem ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Banki szacują ryzyko kredytowe związane z pożyczeniem pieniędzy drugiej osobie, aby zminimalizować popularny problem niewywiązywania się ze zobowiązaniami kredytowymi.

Poręczyciel kredytu jako pomoc

I choć motywy takiego działania są doskonale zrozumiałe, tak dla niektórych konsumentów wystarczy niekiedy tylko nieco gorsza zdolność kredytowa, by mieć całkowicie zamkniętą drogę do uzyskania oczekiwanego zobowiązania. Już w przypadku wstępnej negatywnej weryfikacji historii konsumenta, której dokonać można dziś za pomocą internetowych kalkulatorów na stronach banków, istnieją jednak warte uwagi alternatywy.

W przypadku nienajlepszej kondycji finansowej, konsument może spróbować poszukać osoby, która zostanie poręczycielem kredytu. Poręczenie polega na finansowym i słownym poręczeniu za danego kredytobiorcę. Poręczyciel przyjmuje na siebie obowiązek spłaty zobowiązania w przypadku zaniechania tego przez zaciągającego kredyt. Taka osoba, zwana też żyrantem, może okazać się solidnym zabezpieczeniem dla banku i przekonać go do udzielenia kredytu.

Poręczenie kredytu jest poważnym zobowiązaniem. Szczególnie – dla poręczającego, gdyż wiążę się też z przyjęciem na siebie wszystkich ewentualnych konsekwencji związanych z kredytem. Mowa tutaj np. o działaniach windykacyjnych, jeśli nie będzie się spłacać zobowiązania wbrew wcześniejszej deklaracji. Jednakże, przy odpowiedniej współpracy między stronami może pomóc komuś sfinansować pilny zakup i pomóc komuś wyjść na finansową prostą. Warto znać jednak warunki i obowiązki, jakie wiążą się z żyrowaniem kredytu.


Sprawdź najlepsze kredyty gotówkowe:


Kto może zostać żyrantem?

Wymagania wobec żyranta kredytu mogą być spersonalizowane przez dany bank i mowa tutaj głównie o wieku. Dolna granica musi wynosić oczywiście co najmniej 18 lat, a niekiedy może ona być wyższa – od 21 do nawet 26 lat. W przypadku maksymalnej granicy wiekowej, spotkać się można z limitem do 65 roku życia. Pożyczanie pieniędzy dla osoby z poręczycielem o wyższym wieku może być bowiem zbyt ryzykowne, choćby z kwestii wyższego ryzyka śmierci starszego żyranta.

Żyrantem może zostać tak naprawdę każdy. Nie musi to być ani członek rodziny, ani krewny, ani nawet nikt bliski i dobrze znany na co dzień przez potencjalnego kredytobiorcę. Zaleca się oczywiście, aby była to choćby dobrze znana konsumentowi osoba. Obie strony powinny darzyć się zaufaniem i kompleksowo przedyskutować kwestię pożyczenia sobie pieniędzy zawczasu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia późniejszych nieporozumień.

Warto też pamiętać, że dobór żyranta przez konsumenta to nie wszystko. To, czy zostanie on ostatecznie poręczycielem kredytu, zależeć będzie od weryfikacji przez bank. Taka osoba jest sprawdzana przez instytucję w podobnym stopniu, co konsument i przyświeca temu taki sam cel. Zminimalizowanie ryzyka pożyczenia pieniędzy osobie, która może mieć późniejsze problemy z uregulowaniem zobowiązania i wywiązania się z umowy kredytu.

Jakie wymagania musi spełnić żyrant?

Poza spełnieniem wymagań wiekowych, żyrant będzie też musiał wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. Jego dane sprawdzone zostaną w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie pokażą się informacje o spłacie dotychczasowych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Bank ma szczególne oczekiwania wobec dobrej sytuacji finansowej żyranta. Z tego względu, pracownicy banku mogą podczas weryfikacji ze szczególną uwagą skupić się na kwestii przedstawienia źródła dochodu, informacji o zatrudnieniu czy danych o miesięcznych zobowiązaniach.

Jeżeli żyrant posiada wygórowane zobowiązania to warto, aby były one chociaż dzielone z inną osobą, np. współmałżonkiem. Ponadto, osoba poręczająca podczas udzielania kredytu powinna posiadać stabilne źródło utrzymania. Bank musi mieć pewność, że poręczyciel to osoba godna zaufania. W końcu to od niego zależy, czy kredyt zostanie udzielony i na jakie warunki bank będzie gotowy się zgodzić drogą negocjacji.

Żyrowanie kredytu – jak przebiega i o czym należy pamiętać?

Podczas trwania kredytu, na pożyczkodawcy niezmiennie ciąży podstawowy obowiązek terminowego spłacania kredytu na ustalonych wcześniej warunkach. Mowa tutaj zarówno o określonej kwocie rat za udzielony kredyt, jak i kosztach związanych z udzieleniem kredytu przez bank (prowizja, odsetki, oprocentowanie). Żyrant w praktyce powinien pełnić jedynie rolę asekuracyjną, jako osoba stanowiąca zabezpieczenie na czarną godzinę. Rozumieć można przez to pojawienie się np. kłopotów finansowych u kredytobiorcy.

W przeciwieństwie do kredytu zaciągniętego samodzielnie, pojawia się tutaj podstawowa zaleta żyrowanego kredytu. Mając problem ze spłatą rat, nie popada się w błyskawicznie narastające długi, a bank nie rozpoczyna kłopotliwych procedur windykacyjnych. Spłata kredytu przechodzi wówczas na żyranta, który tymczasowo lub do końca trwania kredytu musi dopełnić wszelkich formalności. Później ma on oczywiście prawo domagać się zwrotu środków u głównego kredytobiorcy.

Rola żyranta nie ogranicza się oczywiście do tylko do bycia osobą zabezpieczającą na wypadek załamania sytuacji finansowej kredytobiorcy. Ponadto, w czasie trwania kredytu i spłacania go przez kredytobiorcę, ma on prawo na bieżąco sprawdzać stan spłaty kredytu i występować do banku o informacje z tym związane. Bank ma obowiązek mu je udzielić. Poruszając temat praw i obowiązków żyranta, nie sposób też nie wspomnieć o ważnym skutku ubocznym związanym z podjęciem się żyrowania kredytu.

Wpływa to bowiem w negatywny sposób na bieżącą zdolność kredytową poręczającego. Jeżeli w momencie poręczania za czyiś kredyt taka osoba zechce zaciągnąć inne zobowiązanie, to w BIK pojawi się informacja o trwającym żyrowaniu kredytu. Banki i niektóre firmy pożyczkowe mogą wówczas odmówić udzielenia pożyczki nawet o niewygórowanej kwocie. Argumentem może tu być zbyt duże ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy osobie, która już teraz ma na barkach konsekwencje związane z poręczeniem za czyjeś zobowiązanie bankowe.

Żyrowanie kredytu – czy można się wycofać?

Wybór poręczyciela to nie chwila moment. Decyzja o dobraniu takiej osoby powinna być poprzedzona rozmowami z różnymi osobami, przedyskutowaniem warunków współpracy i naświetlenia praw, obowiązków i konsekwencji takiego zobowiązania. Kredytobiorca powinien wybrać osobę, którą jak wspomnieliśmy wyżej – darzy dużym zaufaniem, z wzajemnością. Chwilę do namysłu daje też zresztą bank, który przedstawia poręczycielowi charakter jego roli w czasie trwania kredytu. Przed podpisaniem umowy, bank upewnia się, czy aby na pewno żyrant chce się zostać osobą zabezpieczającą spłatę kredytu.

Niestety, może się okazać, że pomimo pierwotnych dobrych chęci, w czasie trwania kredytu żyrant zmieni zdanie. Pogorszy się jego sytuacja finansowa, pojawią się ważne wydatki, wejdzie w konflikt z kredytobiorcą – nieistotne. Niezależnie od przyczyny, może okazać się, że poręczyciel zechce wycofać się z żyrowania kredytu. Czy takie coś jest możliwe?

Niestety, taka procedura może być bardzo trudna w realizacji. Bank w końcu udziela kredytu, polegając na zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej nie samego kredytobiorcy, a właśnie żyranta. Przy podpisywaniu umowy, sygnowanie go przez poręczyciela jest niezbędne do uznania jej za wiążącą i obowiązującą. Jest on bowiem jej stroną. Tracąc poręczyciela, bank traci też formalnie gwarancję, że odzyska pożyczone pieniądze.

Kiedy zatem możliwe jest wycofanie się z żyrowania kredytu? Warunkiem jest sumienna i terminowa spłata kredytu przed konsumenta bez żadnych opóźnień. W takiej sytuacji, za porozumieniem kredytobiorcy z żyrantem, a następnie żyranta z bankiem, może on wycofać się z dalszego poręczania. Jednakże bank może w takiej sytuacji zażądać innego zabezpieczenia od kredytobiorcy. Może to przyjąć formę np. zastawienia drogocennego mienia (np. hipoteki), co może zrekompensować utratę dotychczasowego zabezpieczenia w formie poręczenia osoby trzeciej.

Co, jeśli wycofanie się z żyrowania kredytu nie jest możliwe?

Jakie kroki powinny zatem zostać podjęte przez żyranta, jeśli nie może on dłużej pełnić funkcji poręczyciela? Przede wszystkim, warto skontaktować się z kredytobiorcą i rozpocząć z nim negocjacje na temat dalszego trwania kredytu. Poręczyciel może zaproponować znalezienie następcy na jego miejsce. Może nim zostać zarówno nowy żyrant, jak i osoba trzecia o nieco innych kompetencjach – współkredytobiorca.

Od żyranta różni się on tym, że dzieli się on spłatą kredytu z kredytobiorcą na bieżąco, a nie pełni funkcję jedynie zabezpieczającego spłatę swoim poręczeniem. O wszystkim koniecznie należy poinformować bank, który może wyrazić swoje wątpliwości lub przystać na propozycję kredytobiorcy i dotychczasowego żyranta. Nowa osoba zostanie oczywiście sprawdzona pod kątem zdolności kredytowej i kondycji finansowej.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (23 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie