Цифри польською мовою: транскрипція, генератор чисел словами

Знання польської мови є безумовною перевагою для іноземця, що проживає або перебуває в Польщі з тою чи іншою метою. Сьогодні поговоримо про польські цифри, адже саме грамотне використання числівників (тобто вміння не просто записати числом, а й знати їх у словесній формі) значно полегшить нам життя в багатьох сферах, починаючи від побуту й закінчуючи бізнесом.

Особливо якщо Ви ведете підприємницьку діяльність на території Польщі, то тут точно не обійтися без знання числівників: документи, звіти, бухгалтерія, податкові декларації, договори, рахунки, банківські перекази… І це ще не весь перелік того, де вам знадобиться знання числівників польською мовою.

Звичайно, що в деяких ситуаціях можна обійтися числовим записом, однак не завжди. Часто необхідно називати число «словами», і саме тут доходить до складнощів: як орфографічних, так і при вимові цифри.

Цифри по-польськи

Аби грамотно використовувати числівники польською, пропонуємо Вашій увазі польські цифри з транскрипцією. У таблиці наведені числа від 0 до 10, від 11 до 19, від 20 до 100 та від 100 до 1000, а також представлена їх українська транскрипція, щоб було зручно читати.

Важливо, що звуки, позначені символом «’» читаються з пом’якшенням!

 [н’]-[нь]; [ш’]-[шь]; [ж’]-[жь]; [ч’]-[чь]; [дж’]-[джь]

Числа від 0 до 9 польською з транскрипцією

ЧислоСловесна формаУкраїнська транскрипція
0zero[зе́ро]
1jeden[йе́ден]
2dwa[два]
3trzy[тши]
4cztery[чте́ри]
5pięć[п’йен’ч’]
6sześć[шеш’ч’]
7siedem[ш’е́дем]
8osiem[о́ш’ем]
9dziewięć[дж’е́в’йен’ч’]

Числа від 10 до 19 польською з транскрипцією

ЧислоСловесна формаУкраїнська транскрипція
10dziesięć[дж’е́ш’ен’ч’]
11jedenaście[йедена́ш’ч’е]
12dwanaście[двана́ш’ч’е]
13trzynaście[тшина́ш’ч’е]
14czternaście[чтерна́ш’ч’е]
15piętnaście[п’йентна́ш’ч’е]
16szesnaście[шесна́ш’ч’е]
17siedemnaście[ш’едемна́ш’ч’е]
18osiemnaście[ош’емна́ш’ч’е]
19dziewiętnaście[дж’ев’йентна́ш’ч’е]

Назви десятків польською з транскрипцією

ЧислоСловесна формаУкраїнська транскрипція
20dwadzieścia[двадж’е́ш’ч’а]
30trzydzieści[тшидж’е́ш’чі]
40czterdzieści[чтердж’е́ш’чі]
50pięćdziesiąt[п’йен’дж’е́ш’онт]
60sześćdziesiąt[шеш’дж’е́ш’онт]
70siedemdziesiąt[ш’едемдж’е́ш’онт]
80osiemdziesiąt[ош’емдж’е́ш’онт]
90dziewięćdziesiąt[дж’ев’йен’дж’е́ш’онт]

Назви сотень польською з транскрипцією

ЧислоСловесна формаУкраїнська транскрипція
100sto[сто]
200dwieście[дв’е́ш’ч’е]
300trzysta[тши́ста]
400czterysta[чте́риста]
500pięćset[п’йе́н’сет]
600sześćset[ше́йсет]
700siedemset[ш’е́демсет]
800osiemset[о́ш’емсет]
900dziewięćset[дж’е́в’йен’сет]

Числівник «тисяча» польською мовою має певні особливості. А саме:

1000 – tysiąc [ти́ш’онц]

2000/ 3000/ 4000 – dwa/ trzy/ cztery tysiące [тиш’о́нце]

5000 і більше – pięć (dziesięć, dwanaście, sto) tysięcy [тиш’е́нци] 

Відмінювання чисел польською

Щоб правильно навчитися відміняти числівники польською, варто добре запам’ятати їх закінчення, які характерні для кожного відмінка. Загалом відмінювання польських числівників є схожим до відмінювання українських, однак має свої нюанси. Пропонуємо розглянути декілька польських числівників, демонструючи їх відмінювання на прикладах.

Відмінювання числівника один по-польськи

jeden (один): Został tylko jeden dokument do złożenia. (Залишилося подати лише один документ.) або: Chcę przeczytać jeden artykuł. (Я хочу прочитати одну статтю.)

jednego (одного): Brakuje tutaj jednego podpisu. (Тут не вистачає одного підпису.)

jednemu (одному): Ufam wyłącznie jednemu człowiekowi. (Я довіряю виключно одній людині.)

jednym (одним): Dzisiaj mam spotkanie tylko z jednym klientem. (Сьогодні в мене зустріч тільки з одним клієнтом.)

o/ na/ w jednym (на/ в одному): Przechowuję wszystkie środki na jednym koncie. (Я зберігаю всі кошти на одному рахунку.)

Відмінювання числівника п’ятнадцять по-польськи

piętnaście (п’ятнадцять): To kosztuje piętnaście złotych. (Це коштує п’ятнадцять злотих.) або: Chcę kupić piętnaście (нечоловічо-особовий рід) nowych książek. (Я хочу купити п’ятнадцять нових книжок.) Nasza firma zatrudnia piętnastu (! чоловічо-особовий рід) nowych pracowników. (Наша фірма влаштовує на роботу п’ятнадцять нових працівників.)

piętnastu (п’ятнадцяти): Oto są wnioski piętnastu ludzi. (Ось заяви п’ятнадцяти людей.) Ten film wolno oglądać osobom w wieku od piętnastu lat. (Цей фільм можна переглядати особам віком від п’ятнадцяти років.)

piętnastu (п’ятнадцятьом): Dzięki tym piętnastu minutam skończyłam raport miesięczny. (Завдяки цим п’ятнадцятьом хвилинам я закінчила місячний звіт.)

piętnastu/ piętnastoma (п’ятнадцятьма): Chodziliśmy na spotkanie z piętnastu/ piętnastoma osobami. (Ми ходили на зустріч із п’ятнадцятьма особами.)

o/ na/ w piętnastu (на/ у п’ятнадцяти): Byłem w piętnastu różnych krajach. (Я був у п’ятнадцяти різних країнах.)

Порядкові числівники

Якщо головні числівники відповідають на запитання «скільки?», то порядкові – на запитання «котрий? / котра? / котре?»

Порядкові числівники польською:

Порядковий числівникСловесна формаУкраїнська транскрипція
1pierwszy[п’йе́рвши]
2drugi[дру́ґі]
3trzeci[тше́чі]
4czwarty[шфа́рти]
5piąty[п’йо́нти]
6szósty[шу́сти]
7siódmy[ш’у́дми]
8ósmy[у́сми]
9dziewiąty[дж’ев’йо́нти]
10dziesiąty[дж’еш’о́нти]
11jedenasty[йедена́сти]
12dwunasty[двуна́сти]
13trzynasty[тшина́сти]
14czternasty[чтерна́сти]
15piętnasty[п’йентна́сти]
16szesnasty[шесна́сти]
17siedemnasty[ш’едемна́сти]
18osiemnasty[ош’емна́сти]
19dziewiętnasty[дж’ев’йентна́сти]
20dwudziesty[двудж’е́сти]
30trzydziesty[тшидж’е́сти]
40czterdziesty[чтердж’е́сти]
50pięćdziesiąty[п’йен’дж’еш’о́нти]
60sześćdziesiąty[шеш’дж’еш’о́нти]
70siedemdziesiąty[ш’едемдж’еш’о́нти]
80osiemdziesiąty[ош’емдж’еш’о́нти]
90dziewięćdziesiąty[дж’ев’йен’дж’еш’о́нти]
100setny[се́тни]
1000tysięczny[тиш’е́нчни]
2000dwutysięczny[двутиш’е́нчни]

Варто зауважити, що для порядкових числівників у польській мові характерне закінчення:         

  • – y для чоловічого роду; виняток – „drugi”, „trzeci (закінчення – і ): pierwszy, dziesiąty (klient)
  • – a для жіночого роду: pierwsza, dziesiąta (godzina)
  • – е для середнього роду: pierwsze, dziesiąte (piętro)

Прикладами запитань та відповідей з уживанням порядкових числівників можуть бути наступні:

–  Котра година? / Która jest godzina?

–  Jest ósma godzina.

–  На якому поверсі офіс? / Na którym piętrze znajduje się biuro?

–  Biuro znajduje się na trzecim piętrze.

–  О котрій годині зустріч? / O której godzinie jest spotkanie?

–  Spotkanie jest o czternastej godzinie.

–  Котре з цих завдань треба виконати? / Które z tych zadań trzeba wykonać?

–  Trzeba wykonać drugie zadanie.

–  З котрого перону від’їжджає потяг? / Z którego peronu odjeżdża pociąg?

–  Pociąg odjeżdża z czwartego peronu.

–  В котрому році ти народився? / W którym roku się urodziłeś?

–  Urodziłem się w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym siódmym roku.

–  Котрий це був рік? / Który to był rok?

–  To był dwa tysiące dwudziesty pierwszy rok.

Приклади вживання слова „ile?” в польській мові

Скільки їй років? / Ile ona ma lat?

Ona ma tzrydzieści lat/ czterdzieści dwa lata/ jeden rok.

Скільки ти заробляєш на місяць? / Ile zarabiasz miesięcznie? (Ile wynosi twoje wynagrodzenie miesięczne?)

Moje wynagrodzenie (moja pensja) wynosi pięć tysięcy złotych.

Скільки Ви тут вже працюєте? / Ile (або: jak długo) Pan/ Pani już tu pracuje?

Pracuję tutaj już trzy lata/ jeden rok/ sześć lat.

Скільки годин на день я повинна працювати? / Ile godzin dziennie powinnam pracować?

Pani powinna pracować osiem godzin dziennie.

Через скільки хвилин буде таксі? / Za ile minut będzie taksówka?

Taksówka będzie za dwanaście minut.

Скільки це коштує? / Ile to kosztuje?

To kosztuje jeden złoty/ dwa (trzy, cztery) złote/ pięć (dziesięć, sześćdziesiąt, tysiąc, dwa tysiące, pięć tysięcy) złotych.

Скільки часу займе нам виконання цього завдання? / Ile czasu zajmie nam zrobienie tego zadania?

To zadanie zajmie nam jedną godzinę/ dwie godziny/ półtorej godziny/ pół godziny/ siedem godzin.

Скільки часу триває співбесіда? / Ile czasu trwa rozmowa o pracę?

Rozmowa o pracę trwa dwadzieścia pięć minut.

Скільки вже часу пройшло? / Ile czasu już minęło?

Minęło już czterdzieści pięć minut.

Скільки грошей ти витратив у магазині? / Ile pieniędzy wydałeś w slepie?

Wydałem sto dziewięćdziesiąt złotych.

Скільки країн ти відвідав? / Ile krajów zwiedziłeś?

Zwiedziłem jedenaście krajów/ zero krajów/ dwa (trzy, cztery) kraje/ jeden kraj.

Скільки осіб прийде на зустріч? / Ile osób przyjdzie na spotkanie?

Na spotkanie przyjdzie dziewięć osób.

Скільки на тебе ще чекати? / Ile (або: jak długo) na ciebie jeszcze czekać?

Proszę poczekać na mnie jeszcze pięć minut/ dwie minuty/ jedną minutę.

Генератор чисел словами – швидка допомога в написанні чисел!

Що таке «генератор чисел словами»? В найпростішому розумінні генератор чисел є простим і функціональним інструментом, який перетворює числове представлення суми в її словесний відповідник. Наприклад:

  • 235,89 –> dwieście trzydzieści pięć złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy
  • 653,45 –> sześćset pięćdziesiąt trzy złote, czterdzieści pięć groszy

Як саме це працює? Запис суми словами в калькуляторі здійснюється шляхом введення відповідного числа в поле генератора. Після натискання на опцію «перевірити» (“sprawdź”) з’являється правильний варіант словесного представлення числа. Сформований таким чином текст можна скопіювати або переписати при заповненні будь-якого документа. Виглядає дуже просто, чи не так? Окрім того, є ще варіант копіювання значення слова в буфер обміну кнопкою: «скопіювати в буфер обміну» („skopiuj do schowka”). Тому таке рішення адресоване всім людям, які потребують знати правильну відповідь негайно, але хочуть уникнути можливих помилок.

Генератор чисел словами – це безпечно й зручно!

Алгоритм генератора створено таким чином, щоб обробляти числа польською мовою до 22 цифр. Тож немає побоювань, що введена сума не відобразить свій словесний відповідник. До того ж, словесна форма числа виражається в злотих і в грошах, що читаються як дріб.

Важливим є те, що генератор є повністю безпечним інструментом, який базується на зашифрованому протоколі «https». Завдяки цьому немає ризиків, що хтось перехопить, відслідкує або внесе будь-які зміни в дані, надіслані таким з’єднанням. Також його особливістю є адаптивність, що дозволяє зручно використовувати генератор на лаптопі, планшеті або смартфоні.

4.3/5 - (21 votes)
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.3/5 - (21 votes)