Co to jest CVV/CVC – gdzie go znaleźć?

Karty płatnicze stają się coraz popularniejszym sposobem na dokonywanie różnego rodzaju transakcji. Za pomocą niewielkiego kawałka plastiku można zapłacić za zakupy w sklepie, kiosku czy supermarkecie. Przystając w codziennym biegu, wielu z nas ciekawi znaczenie, jakie kryje się za symbolami umieszczonymi na karcie. Na przykład – CVV/CVC. Co to jest i co oznacza?

CVV i CVC

Wraz z rosnącą popularnością elektronicznego pieniądza i transakcji bezgotówkowych, rośnie znaczenie kart płatniczych. Dobrze dopasowują się one do potrzeb wielu osób, którym zależy dzisiaj na tym, aby było szybko, wygodnie i pod ręką. Patrząc na statystyki Narodowego Banku Polskiego, dobrze widać, jak szybko rośnie ten trend wśród polskiego społeczeństwa. Posiadanie karty jest dziś prawie tak powszechne, jak to, że zdecydowana większość z nas nosi w kieszeni portfel.

W czwartym kwartale 2018 roku w Polsce zarejestrowano 42 miliony kart płatniczych1 . Jeszcze rok wcześniej było ich 39,1 miliona2 , a pod koniec 2015 roku 35,2 miliona sztuk3 . Popularność kart płatniczych jest zatem widoczna “gołym okiem”, postępuje z roku na rok i trend ten raczej szybko się nie odwróci. Sprzyjają temu nowoczesne technologie, które płatność kartą czynią jeszcze szybszą i wygodniejszą.

Płacenie kartą – jeszcze szybsze dzięki płatnościom zbliżeniowym

Dokonywanie transakcji za pomocą karty płatniczej nie byłoby pewnie tak szybkie, gdyby nie dwa popularne rozwiązania, które zdobywają dziś na znaczeniu na fali wspomnianego wcześniej fenomenu. Po pierwsze, są to płatności zbliżeniowe. Pozwalają one dziś na dokonanie płatności przykładając kartę do czytnika na kilka sekund, bez żadnych zbędnych działań. W zależności od kwoty zakupów konieczne może być jedynie podanie kodu PIN. Choć już same płatności zbliżeniowe wydają się ogromnym usprawnieniem, to wciąż nie jest to szczyt możliwości, jakie otwiera przed sobą rynek technologii finansowych.

W ciągu ostatnich dwóch lat popularność zdobywa też kolejne ułatwienie – płatności telefonem. Dzięki rosnącej liczbie smartfonów, które umożliwiają przetwarzanie danych między urządzeniem a terminalem płatniczym na podobnej zasadzie co płatności zbliżeniowe, karta płatnicza nie musi dziś być już nawet wyciągana z portfela. Wystarczy wprowadzić jej dane, a następnie przykładać telefon do terminalu za pomocą wybranego skrótu w naszym telefonie i gotowe! Usługa, znana m.in. jako Google Pay lub Apple Pay, według danych branżowych z ubiegłego roku w ciągu roku od wprowadzenia w 2017 roku zyskała 2,5 miliona użytkowników4 . To kolejny dowód na to, jak dużą popularnością cieszą się w Polsce transakcje bezgotówkowe.

Karta płatnicza – jak rozumieć oznaczenia na jej odwrocie?

Karty płatnicze z pozoru wiele różni. Wydają je różne banki opatrując swoim logo. Zdobią je odmienne wzory graficzne, a ponadto – firmują je różne organizacje płatnicze (VISA lub MasterCard). Co więcej, karta płatnicza może mieć różne przeznaczenie, co obrazuje zresztą jej nazwa. Poza najpopularniejszymi kartami debetowymi, wyróżniamy też karty kredytowe, a także karty przedpłacone (zwane też prepaid). Przyjrzyjmy się teraz tym pierwszym, by przybliżyć znajdujące się na niej oznaczenia.

Temat dzisiejszego tekstu dotyczy ważnego i wzbudzającego zainteresowanie znaczenia znajdującego się na odwrocie karty. To dlatego, wyliczymy najpierw widoczne na rewersie karty wszystkie ważne dane, jakie warto znać z punktu widzenia użytkownika np. karty debetowej.

 • Pasek magnetyczny.
  Widoczny na górze karty, zawiera zakodowane dane na temat posiadacza karty. Mowa zarówno o jego imieniu i nazwisku, jak i kraju pochodzenia. To właśnie z tego miejsca np. terminal płatniczy pobiera informacje o danych rachunku bankowego, a także kodzie dostępu PIN. Ponadto, pasek magnetyczny zbiera też dane o dacie ważności karty płatniczej.
 • Hologram.
  Jest to jednorazowo nałożone oznaczenie o metalicznym kolorze, które ma za zadanie utrudnić fałszowanie i inne nielegalne działania. Hologram symbolizuje zarazem daną organizację płatniczą, dlatego jego wygląd różni się w zależności od tego, czy jest to VISA lub MasterCard.
 • Dane banku.
  Dolna część karty gromadzi najważniejsze informacje na temat tzw. wystawcy karty, czyli banku. Najczęściej są to dane adresowe, a także numer kontaktowy z placówką bankową w razie np. problemów technicznych związanych z użytkowaniem karty.
 • Miejsce na podpis.
  Na tym silikonowym pasku właściciel karty powinien wprowadzić swój czytelny podpis. Najlepiej, aby dokonał tego niezmazywalnym długopisem lub cienkopisem. Dzięki temu, osoba próbująca zdrapać podpis właściciela jednocześnie uszkodzi całą powierzchnię, pod którą pojawi się napis “karta nieważna”. To ważne zabezpieczenie.
 • Kod CVV/CVC.
  Ostatnim, ważnym oznaczeniem na odwrocie karty jest tzw. kod CVV/CVC. Obszernie opiszemy go w pozostałej części tego wpisu.

Co to jest CVV/CVC – co to jest i gdzie go znaleźć?

Kod ten umieszczony jest bliżej prawej krawędzi karty, na jej odwrocie. Możemy go znaleźć tuż obok paska podpisu, pod postacią zapisu w formie trzycyfrowej liczby. W przeciwieństwie do innych, wymienionych wyżej cech, kod CVV/CVC ma na celu służyć za zabezpieczenie karty przy płatnościach zdalnych. Co rozumiemy przez to? Mowa o takich płatnościach, podczas których nie jest możliwe dokonanie fizycznej transakcji kartą. Najczęściej, kod CVV/CVC przydaje się podczas zakupów w internecie czy np. kupowania biletu komunikacyjnego w mobilnej aplikacji. Powinien on być ściśle chroniony przez właściciela karty i nigdy nie podawany osobom trzecim.

Co kryje się pod oznaczeniem omawianego kodu? Jest to wartość weryfikacji karty oraz kod weryfikacji karty. W zależności od weryfikacji płatniczej, mamy do czynienia z zastosowaniem któregoś z dwóch podanych sposobów na zapis kodu. To dlatego mamy do czynienia z dwoma sposobami na zapis.

 • CVV lub CVV2 widoczne jest na kartach VISA.
 • CVC lub CVC2 widoczne jest z kolei na kartach MasterCard.

CVV/CVC – jakie rodzaje wyróżniamy?

Przyjrzyjmy się bliżej rodzajom kodów CVV/CVC, jakie mogą znaleźć się na karcie.

 • CVV1/CVC1 – jeżeli na karcie widnieje taki rodzaj kodów, to nie mogą być za jej pośrednictwem dokonywane płatności w internecie. Służy ona tylko do płacenia bezpośrednio kartą, przez właściciela karty.
 • CVV– jest to oznaczenie dotyczące tylko wybranych kart, ale kart kredytowych, które mają wbudowanego specjalnego chipa.

CVV2/CVC2 – jakie rodzaje wyróżniamy?

Na początek przytoczmy w ogóle, jak rozumieć określenie “kod CVV2/CVC2”. Otóż pozwala on właścicielowi karty na dokonywanie płatności nie tylko za pomocą fizycznej karty np. w sklepach, ale i w wirtualnie – w internecie. Kod ten stosowany jest w celu weryfikacji tożsamości właściciela karty. Ma na celu zarazem zabezpieczyć go przed potencjalnymi nadużyciami, dlatego jak już wspomniano – jest silnie poufny i nie powinien być ujawniany osobom trzecim. W zależności od organizacji płatniczej, można wyróżnić różne sposoby zapisu kodu CVV2/CVC2.

 • VISA– CVV2.
 • MasterCard – CVC2.
 • American Express – CID.
 • Maestro – brak własnego oznaczenia.

Czy kod CVV/CVC faktycznie gwarantuje użytkownikowi bezpieczeństwo karty płatniczej?

Zalety, jakie płyną z dodania do danej karty płatniczej kodu CVV/CVC są ogromne. Przede wszystkim, tworzy to kolejną barierę zwiększającą bezpieczeństwo karty i utrudnia działania oszustom, którzy uzyskują kolejne unikalne oznaczenie niwelujące szanse na przejęcie jej do swoich celów. Wystarczy brak podania trzycyfrowego kodu, aby płatność mobilna nie mogła być zrealizowana. W ten sposób, kod CVV/CVC nie tylko zapewnia duże bezpieczeństwo dla właściciela karty, ale i jest czynnikiem od którego w ogóle zależy, czy płatność w internecie zostanie dokonana.

Nie możemy jednak zapominać o drugiej stronie medalu. Wadą kodu CVV/CVC jest to, że jest krótki i umieszczony w miejscu, które może zostać odczytane przez niepożądaną osobę trzecią. O ile zapamiętanie numeru karty przy szybkim rzucie okiem dla większości osób będzie problemem, tak trzycyfrowego kodu – już nie. Z tego względu, warto pamiętać o zachowaniu podstawowych środków bezpieczeństwa przy posługiwaniu się kartą. Chroniąc wszystkie dane, chroni to też poufność kodu CVV/CVC.

Karta płatnicza – jakie inne oznaczenia się na jej znajdują i jak je rozumieć?

Poza wspomnianym rewersem, czyli odwrotną stroną karty, na której znajduje się omawiany w tekście kod CVV/CVC, warto jeszcze dla pełnego obrazu omówić drugą część karty płatniczej. Jej pierwsza strona jest w końcu najczęściej widoczna na fotografiach i to z tej perspektywy najczęściej przyglądamy się temu przedmiotowi w celu znalezienia stosownych informacji. Na awersie karty płatniczej jest ich sporo, dlatego przedstawiamy ich szczegółową charakterystykę niżej.

 • Nazwa banku.
  W przypadku m.in. kart debetowych i kredytowych, ich wydaniem zawsze zajmuje się jakiś bank. Z tego względu, zawsze w górnej części wyraźnie wyeksponowane jest logo lub nazwa, z którym wiąże się zazwyczaj także wzór graficzny karty. W zależności od banku, tło karty może być wykonane z losowego układu wzorów, kształtów geometrycznych, a nawet wybranych przez klienta określonych fotografii lub grafik. Usługi personalizacji mają zachęcić konsumentów do wyrobienia karty akurat w danym banku.
 • Chip.
  Umieszczony po lewej stronie, ma kształt złotego prostokąta i jest jednym z najważniejszych zabezpieczeń karty płatniczej. Należy chronić go przed otarciami i innymi uszkodzeniami, choć całkowite zniszczenie chipu nie jest możliwe.
 • Numer karty.
  Najważniejszy element świadczący o unikalności karty. Składa się on z niepowtarzalnego ciągu 16 cyfr, który można podzielić na 4 segmenty. Pierwsza, pojedyncza cyfra to identyfikator branżowy. Kolejne pięć, numer identyfikacyjny wystawcy. Następne dziewięć, numer identyfikacyjny właściciela karty. Ostatnia, pojedyncza oznacza z kolei cyfrę kontrolną. Numer karty jest szczególnie poufny.
 • Data ważności karty.
  Każda karta wydawana jest na określony czas, który upływa po wyznaczonym roku i miesiącu podanym na karcie. Obecnie wydawane karty mają już lata 20. obecnego wieku, czyli np. 09/22, co oznacza wrzesień (9. miesiąc) i 2022 rok (22).
 • Imię i nazwisko właściciela.
  Karta płatnicza wydawana jest imiennie, na wskazane we wniosku imię i nazwisko właściciela. Konsument może zastrzec sobie nieuwzględnienie tej informacji jako opcja.
 • Logo organizacji płatniczej.
  W polskich warunkach, jest to VISA lub MasterCard. Organizacje płatnicze mają zasięg międzynarodowy i zrzeszają różnych wydawców kart.

Co warto robić, aby chronić swoją kartę płatniczą?

Jak wspomnieliśmy wyżej, już sam krótki kod CVV/CVC jest daną, wobec której niezbędna jest poufność. Ta zasada tym bardziej tyczy się zatem ogółu informacji umieszczonych na karcie, a także jej funkcji. Powodują one, że użytkownik karty nigdy nie powinien popadać w rutynę i zawsze winien dochowywać podstawowych środków bezpieczeństwa. Poznajmy na koniec najważniejsze wskazówki, które warto mieć na uwadze każdego dnia.

 • Nie wystawiaj karty na publiczny widok. Chroń ją przed spojrzeniami osób trzecich, a tym bardziej nigdy nie pozostawiaj jej na wierzchu np. na półkach w urzędach, na ladzie w sklepie itd. Oszuści mają bardzo wprawne oko i często polują na sytuacje, w których właściciel karty jest zabiegany itd.
 • Uważaj z kim dzielisz się danymi karty. Nigdy nie podawaj ich szczególnie w sytuacji, gdy dokonujesz zakupów w internecie z budząca podejrzenia drugą stroną transakcji. Jeżeli to możliwe, zrezygnuj z tego.
 • Jeżeli utracisz kartę lub podejrzewasz, że jej dane wpadły w niepożądane ręce, jak najszybciej ją zablokuj. Dzisiejsze usługi bankowe umożliwiają dokonanie tego szybkim połączeniem telefonicznym lub wiadomością SMS. W ten sposób, po blokadzie karta stanie się bezużyteczna i bezpieczna od nadużyć.
Źródła:

1. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_04_2018.pdf

2. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_04_2017.pdf

3. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_04_2015.pdf

4. https://superbiz.se.pl/technologie/1-5-mln-polakow-korzysta-z-platnosci-mobilnych-polska-liderem-technologii-zblizeniowej-aa-K28d-Nwrs-ndAd.html

Co to jest CVV/CVC – gdzie go znaleźć?
5 (100%) 1 głos[ów]

Autor wpisu: Michał Frankowski

2019-08-21T09:41:34+02:0021.08.2019|Karty kredytowe, Porady eksperckie|
Dodaj komentarz