Kredyt z poręczycielem – kiedy wymagane jest poręczenie?

Kredyt z poręczycielem - na czym polega?

Brak wystarczającej zdolności kredytowej to powszechnie spotykana przeszkoda, jaka pojawia się na drodze do uzyskania kredytu. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być poręczyciel, który stając się częścią transakcji stanowi zarazem jej zabezpieczenie. Jakie podstawowe zasady charakteryzują kredyt z poręczycielem?

Klasyczny kredyt bankowy, w przeciwieństwie do pożyczek i chwilówek, charakteryzuje się stosunkowo surowymi wymaganiami wobec konsumenta. Niezbędne są różnego rodzaju formalności. Należy określić cel, na jaki będą przeznaczone pożyczane pieniądze, a ponadto – istotną kwestią jest też zdolność kredytowa. Wielu potencjalnych kredytobiorców spotyka się z odmową, która jest wynikiem odnotowania przez bank np. negatywnych wpisów w rejestrze BIK.


Najczęściej wybierane kredyty gotówkowe:

Ostatnia aktualizacja: 15 Października 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
6 - 84 miesięcy
Okres spłaty
3 000 - 60 000 zł
Kwota
15,32 %
RRSO
7,20 %
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
12 - 120 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 160 000 zł
Kwota
6,23 %
RRSO
6 %
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Nowość!
3 - 120 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 200 000 zł
Kwota
9,59 %
? szczegóły kosztów i prowizji dostępne będą przed podpisaniem umowy u konkretnego pożyczkodawcy
RRSO
1,64 %
? szczegóły kosztów i prowizji dostępne będą przed podpisaniem umowy u konkretnego pożyczkodawcy
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Zła zdolność kredytowa nie musi być jednak ostatecznym parametrem przesądzającym o braku szans na uzyskanie kredytu. Deską ratunkową może okazać się kredyt z poręczycielem, czyli kredyt udzielany z udziałem zaufanej osoby trzeciej.

Kredyt z poręczycielem – podstawowe zasady i założenia

Poręczyciel, zwany często także żyrantem, to osoba, która pełni rolę zabezpieczenia dla banku. Poręcza ona za kredytobiorcę i deklaruje, że w przypadku opóźnień w spłacie lub zaniechania spłaty kredytu weźmie ona na siebie obowiązek uregulowania zobowiązania na warunkach określonych w umowie. Poręczyciel pełni rolę strony, dlatego sporządza się dla niego odrębne dokumenty do pokwitowania.

Zaciągnięcie kredytu z poręczycielem to udogodnienie dla banku, który w zamian za brak zdolności kredytowej i łączącej się z tym nikłej wiarygodności finansowej konsumenta, otrzymuje deklarację spłaty.

Poręczyciel – kto może nim zostać i o czym musi on pamiętać?

Zostanie poręczycielem podczas udzielania kredytu to rola wymagająca sporej odpowiedzialności i stabilnej sytuacji finansowej. Dobrą kondycję swoich funduszy poręczyciel wykazuje spełniając podstawowy warunek – posiadanie stałego zatrudnienia i wiążących się z tym stałych dochodów. Co więcej, w opisywaną rolę może wcielić zarówno osoba będąca na etacie, jak i samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy.

Innymi ważnymi warunkami, jakie musi spełnić każdy poręczyciel jest bycie osobą pełnoletnią oraz posiadanie dobrej zdolności kredytowej. Przez „dobrą zdolność” rozumie się:

  • brak jakichkolwiek zajęć komorniczych,
  • brak zaległości w spłatach zobowiązań
  • i brak negatywnych wpisów w kontekście dotychczas spłacanych kredytów lub pożyczek.

Co ciekawe, żyrant może mieć na koncie niespłacone jeszcze zobowiązania finansowe, jednak będą one miały istotny wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Podobnie wygląda sprawa z zaciągnięciem zobowiązania przez poręczyciela już po transakcji poręczenia – potencjalna wysokość np. pożyczki będzie niższa.

Poręczyciel może, ale nie musi być osobą bliską lub spokrewnioną z konsumentem. Dobór zależy od osobistych ustaleń między kredytobiorcą a żyrantem – w praktyce, mogą oni nawet osobiście się nie znać. W interesie poręczyciela wskazana jest jednak darzenie kredytobiorcy zaufaniem i świadomość na temat jego zdolności finansowej. W przeciwnym razie – chęć pomocy może szybko zostać nadużyta przez nieuczciwego konsumenta.

Za jaki rodzaj kredytu można poręczyć?

Poręczyciel może wystąpić w roli gwaranta przy udzielaniu dowolnego rodzaju kredytu. Musi on jednak jednocześnie pamiętać, że szczegółowe wymagania uzależnione są od rodzaju zobowiązania. W przypadku np. zwykłego kredytu gotówkowego na mniej kosztowne wydatki, bank nie zwróci się z prośbą o poświadczenie majątkowe.

Co innego jednak w przypadku kredytu hipotecznego na dom lub mieszkanie. W takiej sytuacji, żyrant musi przedstawić informacje na temat swojego majątku. Pożądane będzie tutaj posiadanie na własność nieruchomości bądź kosztownego mienia.

Sprawdź także nasz ranking kredytów gotówkowych!

Jakie są prawa, a jakie obowiązki poręczyciela?

Wspomniano już o warunkach oraz wyzwaniach, o jakich pamiętać musi każda osoba podejmująca się poręczenia za kredyt osoby trzeciej. Warto przytoczyć jeszcze kwestię praw i obowiązków, które spoczywają na każdym gwarancie kredytu.

Prawa

  • Bank ma obowiązek niezwłocznie informować o wszelkich problemach z terminową spłatą rat kredytu przez konsumenta.
  • Poręczyciel może zawsze sprawdzać bieżący status spłaty kredytu zarówno w banku, jak i u samego kredytobiorcy.
  • Powyższe czynności poręczyciel może podejmować w nieograniczonym i nielimitowanym zakresie.

Obowiązki

  • Poręczyciel jest zobowiązany wziąć na siebie spłatę kredytu w przypadku zaniechania tej czynności przez konsumenta.
  • Spłata musi odbywać się na warunkach określonych w umowie kredytu. Raty o określonej wysokości muszą być regulowane w pierwotnie przyjętych terminach.

Wycofanie się z poręczenia kredytu

Zostanie poręczycielem to decyzja wymagająca ogromnej odpowiedzialności. Jeżeli w trakcie spłaty kredytu, poręczyciel podejmie decyzję o wycofaniu poręczenia, to niestety, instytucja finansowa może ją przyjąć tylko w określonych okolicznościach. Przykładowo, bank może zwolnić poręczyciela z jego obowiązków, jeśli okaże się, że konsument nie ma problemów z terminową spłatą kredytu i możliwe jest znalezienie innej formy zabezpieczenia spłaty.

Sprawdź również artykuł: Czy można wycofać się z żyrowania kredytu?

Jeśli jednak spłata odbywa się w sposób nieregularny i problematyczny, to bank nie może zrezygnować z jedynego zabezpieczenia, które stanowi dla niego gwarancję odzyskania pożyczonych pieniędzy.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x