Kredyt z poręczycielem – na czym polega?

Kredyt z poręczycielem

Brak wystarczającej zdolności kredytowej to powszechnie spotykana przeszkoda, jaka pojawia się na drodze do uzyskania kredytu. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być poręczyciel, który stając się częścią transakcji stanowi zarazem jej zabezpieczenie. Jakie podstawowe zasady charakteryzują kredyt z poręczycielem?

Klasyczny kredyt bankowy, w przeciwieństwie do pożyczek i chwilówek, charakteryzuje się stosunkowo surowymi wymaganiami wobec konsumenta. Niezbędne są różnego rodzaju formalności, należy określić cel pożyczania pieniędzy, a ponadto – istotną kwestią jest też zdolność kredytowa. Wielu potencjalnych kredytobiorców spotyka się z odmową, która jest wynikiem odnotowania przez bank np. negatywnych wpisów w rejestrze BIK.

Zła zdolność kredytowa nie musi być jednak ostatecznym parametrem przesądzającym o braku szans na uzyskanie kredytu. Deską ratunkową może okazać się kredyt z poręczycielem, czyli kredyt udzielany z udziałem zaufanej osoby trzeciej.

Kredyt z poręczycielem – podstawowe zasady i założenia

Poręczyciel, zwany często także żyrantem, to osoba, która pełni rolę zabezpieczenia dla banku. Zgodnie ze swoim tytułem, poręcza ona za kredytobiorcę i deklaruje, że w przypadku opóźnień w spłacie lub zaniechania spłaty kredytu weźmie ona na siebie obowiązek uregulowania zobowiązania na określonych w umowie warunkach. Poręczyciel pełni rolę strony, dlatego sporządza się dla niego odrębne dokumenty do pokwitowania.

Zaciągnięcie kredytu z poręczycielem to udogodnienie w stronę banku, który w zamian za brak zdolności kredytowej i łączącej się z tym nikłej wiarygodności finansowej konsumenta, otrzymuje deklarację spłaty.

Poręczyciel – kto może nim zostać i o czym musi on pamiętać?

Zostanie poręczycielem podczas udzielania kredytu to rola wymagająca sporej odpowiedzialności i stabilnej sytuacji finansowej. Dobrą kondycję swoich funduszy poręczyciel wykazuje spełniając podstawowy warunek – posiadanie stałego zatrudnienia i wiążących się z tym stałych dochodów. Co więcej, w opisywaną rolę może wcielić zarówno osoba będąca na etacie, jak i samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy.

Innymi ważnymi warunkami, jakie każdy poręczyciel musi spełnić, jest bycie osobą pełnoletnią oraz wykazanie dobrej zdolności kredytowej. Przez “dobrą zdolność” rozumie się brak jakichkolwiek zajęć komorniczych. Ponadto, brak zaległości w spłatach zobowiązań i brak negatywnych wpisów w kontekście dotychczas spłacanych kredytów lub pożyczek. Co ciekawe, żyrant może mieć na koncie niespłacone jeszcze zobowiązania finansowe, jednak będą one miały istotny wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Podobnie wygląda sprawa z zaciągnięciem zobowiązania przez poręczyciela już po transakcji poręczenia – potencjalna wysokość np. pożyczki będzie niższa.

Poręczyciel może, ale nie musi być osobą bliską lub spokrewnioną z konsumentem. Dobór zależy od osobistych ustaleń między kredytobiorcą, a żyrantem – w praktyce, mogą oni nawet osobiście się nie znać. W interesie poręczyciela wskazana jest jednak darzenie kredytobiorcy zaufaniem i świadomość na temat jego zdolności finansowej. W przeciwnym razie – chęć pomocy może szybko zostać nadużyta przez nieuczciwego konsumenta.

Sprawdź również artykuł: Czy można wycofać się z żyrowania kredytu?

Za jaki rodzaj kredytu można poręczyć?

Poręczyciel może wystąpić w roli gwaranta przy udzielaniu dowolnego rodzaju kredytu. Musi on jednak jednocześnie pamiętać, że szczegółowe wymagania uzależnione są od rodzaju zobowiązania. W przypadku np. zwykłego kredytu gotówkowego na mniej kosztowne wydatki, bank nie zwróci się z prośbą o poświadczenie majątkowe.

Co innego jednak w przypadku kredytu hipotecznego na dom lub mieszkanie. W takiej sytuacji, żyrant musi przedstawić obszar i wartość swojego majątku. Pożądane będzie tutaj posiadanie na własność nieruchomości bądź kosztownego mienia, jak np. działki.

Jakie są prawa, a jakie obowiązki poręczyciela?

Wspomniano już o warunkach oraz wyzwaniach, o jakich pamiętać musi każda osoba podejmująca się poręczenia za kredyt osoby trzeciej. Warto przytoczyć jeszcze kwestię praw i obowiązków, które spoczywają na każdym gwarancie kredytu.

Prawa

  • Bank ma obowiązek niezwłocznie informować o wszelkich problemach z terminową spłatą rat kredytu przez konsumenta.
  • Poręczyciel może zawsze sprawdzać bieżący status spłaty kredytu zarówno w banku, jak i u samego kredytobiorcy.
  • Powyższe czynności poręczyciel może podejmować w nieograniczonym i nielimitowanym zakresie.

Obowiązki

  • Poręczyciel jest zobowiązany wziąć na siebie spłatę kredytu w przypadku zaniechania tej czynności przez konsumenta.
  • Spłata musi odbywać się na warunkach określonych w umowie kredytu. Raty o określonej wysokości muszą być regulowane w pierwotnie przyjętych terminach.

Wycofanie się z poręczenia kredytu

Zostanie poręczycielem to wymagająca ogromnej odpowiedzialności decyzja. Jeżeli w trakcie trwania kredytu podejmie się decyzję o wycofaniu, to niestety, instytucja finansowa może ją przyjąć tylko w określonych okolicznościach. Przykładowo, bank może zwolnić poręczyciela z jego obowiązków, jeśli okaże się, że konsument nie ma problemów z terminową spłatą kredytu i możliwe jest znalezienie innej formy zabezpieczenia spłaty.

Jeśli jednak spłata odbywa się w sposób nieregularny i problematyczny, to bank nie może zrezygnować z jedynego zabezpieczenia, które stanowi dla niego gwarancję odzyskania pożyczonych pieniędzy.

Kredyt z poręczycielem – na czym polega?
5 (100%) 1 głos[ów]
2019-05-08T08:53:36+02:0027.12.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz