Kredyt z poręczycielem – kiedy wymagane jest poręczenie?

Brak wystarczającej zdolności kredytowej to powszechnie spotykana przeszkoda, jaka pojawia się na drodze do uzyskania kredytu lub pożyczki. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być poręczyciel kredytu, który stając się częścią transakcji stanowi automatycznie jej zabezpieczenie. Jakie podstawowe zasady charakteryzują kredyt z poręczycielem? Czy warto skorzystać z poręczenia kredytu? Sprawdźmy.

Kluczowe informacje

 • Poręczenie kredytu służy jako dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań kredytowych. Poręczyciel, czyli osoba poręczająca kredyt, zobowiązuje się do spłaty długu w przypadku problemów ze spłatą przez głównego kredytobiorcę.
 • Poręczenie kredytu obniża zdolność kredytową poręczyciela, ponieważ jest on traktowany jak współkredytobiorca. Informacja o poręczeniu jest rejestrowana w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), a w przypadku braku spłaty przez głównego kredytobiorcę, wpływa negatywnie na historię kredytową poręczyciela.
 • Gwarant musi mieć stabilną sytuację finansową, dobrą zdolność kredytową, stałe zatrudnienie i dochody. Może to być osoba zarówno zatrudniona na etacie, jak i samozatrudniona lub przedsiębiorca.
 • Poręczyciel może występować w roli żyranta niemal przy każdym rodzaju kredytu, w tym kredytów gotówkowych, hipotecznych, studenckich czy udzielanych przez Urząd Pracy.

Kredyt z poręczycielem – podstawowe zasady i założenia

Poręczenie kredytu to forma zabezpieczenia zobowiązania kredytowego, w której osoba trzecia, zwana poręczycielem (lub żyrantem, gwarantem), zobowiązuje się do spłaty długu głównego kredytobiorcy w przypadku, gdyby ten nie był w stanie samodzielnie go uregulować. Poręczyciel, poprzez podpisanie umowy poręczenia staje się stroną kredytu.

Uzyskanie kredytu z poręczycielem to duże udogodnienie dla banku. W zamian za nie najlepszą zdolność kredytową, jaką posiada główny kredytobiorca, instytucja otrzymuje pewną deklarację spłaty.

Sprawdź najczęściej wybierane kredyty gotówkowe:

Poręczenie kredytu jest stosowane głównie w sytuacjach, gdy zdolność kredytowa głównego kredytobiorcy jest niewystarczająca lub w celu zwiększenia wiarygodności kredytobiorcy w oczach banku. Poręczycielem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, jednak musi ona mieć odpowiednią zdolność kredytową oraz stabilną sytuację finansową, aby zostać zaakceptowanym przez bank.

Poręczenie a zdolność kredytowa

Poręczenie jest ważnym zobowiązaniem, ponieważ poręczyciel odpowiada za dług swoim majątkiem, a poręczenie wpływa także na jego zdolność kredytową. Dlatego decyzja o poręczeniu powinna być dobrze przemyślana i oparta na pełnym zaufaniu do głównego kredytobiorcy. Jeśli zobowiązanie nie będzie spłacane i ta konieczność spadnie na nasze barki, to wtedy i nasza historia kredytowa zostanie mocno nadszarpnięta.

Poręczyciel – kto może nim zostać?

Obowiązki poręczyciela kredytu są tak duże, jak głównego kredytobiorcy, dlatego nie każda osoba może zostać gwarantem. W takim razie, kto może zostać poręczycielem kredytu?

 • Musi to być osoba obowiązkowa o stabilnej sytuacji finansowej.
 • Mająca dobrą zdolność kredytową i stałe zatrudnienie – a co za tym idzie, stałe dochody.
 • W opisywaną rolę może wcielić zarówno osoba będąca na etacie, jak i samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy.

O podżyrowanie kredytu może starać się osoba spokrewniona z nami, ale i bliski znajomy. W pierwszej kolejności musimy ją darzyć pełnym zaufaniem, nie może to być więc ktoś z przypadku.

Co możemy rozumieć przez dobrą zdolność kredytową? Jest to brak:

 • jakichkolwiek zajęć komorniczych,
 • zaległości w spłatach zobowiązań,
 • negatywnych wpisów w biurach informacji gospodarczej, m.in. w BIK, KRD czy ERIF.

Żyrant kredytu może mieć na koncie niespłacone jeszcze zobowiązania finansowe pod warunkiem, że każdą kolejną ratę reguluje o czasie, zgodnie z harmonogramem.

Jaki rodzaj kredytu można poręczyć?

Możemy wystąpić w roli gwaranta niemal przy dowolnym rodzaju kredytu na większą kwotę. Może to być kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt studencki czy ten udzielany w Urzędzie Pracy. W zależności od rodzaju finansowania zostaniemy poproszeni o przedłożenie różnych dokumentów. Biorąc zwykły kredyt gotówkowy, bank sprawdzi zdolność kredytową żyranta, ale nie będzie wymagał poświadczenia majątkowego. Za to w przypadku kredytu hipotecznego – już tak. Gwarant będzie musiał przedstawić informacje na temat swojego majątku. Bank może także wymagać posiadania na własność nieruchomości bądź innego, kosztownego mienia.

Czy warto wziąć pożyczkę z gwarantem? Sprawdź

Poręczenie a kredyt hipoteczny

Poręczenie kredytu hipotecznego najczęściej proponowane jest osobom młodym, które nie mają jeszcze wyrobionej historii kredytowej i ustabilizowanej sytuacji zawodowej. Wówczas poręczycielami stają się, np. rodzice.

W innych przypadkach tego typu poręczenie jest rzadko stosowane, bo głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości oraz wnoszony wkład własny. Zazwyczaj jest to na tyle duże zabezpieczenie, że gwarant nie będzie już nam dodatkowo potrzebny.

Jakie są prawa, a jakie obowiązki poręczyciela?

Wspomnieliśmy już o podstawowych warunkach, jakie musi spełnić osoba pełniąca się w roli poręczyciela. Spójrzmy jeszcze na kwestię praw i pozostałe obowiązki, które spoczywają na jego barkach.

Prawa poręczyciela

 • Bank ma obowiązek niezwłocznie informować poręczyciela o tym, gdy spłata kredytu przez głównego kredytobiorcę nie przebiega zgodnie z ustalonym w umowie kredytowej terminem rat.
 • Poręczyciel może zawsze sprawdzić bieżący status spłaty kredytu zarówno w banku, jak i u samego kredytobiorcy.
 • Powyższe czynności poręczyciel może podejmować w nieograniczonym i nielimitowanym zakresie.

Obowiązki poręczyciela

 • Podstawowym obowiązkiem poręczyciela jest wziąć na siebie spłatę kredytu w przypadku zaniechania tej czynności przez głównego kredytobiorcę.
 • Spłatę zobowiązania poręczyciel musi dokonywać na warunkach określonych w umowie kredytu. Raty o określonej wysokości powinny być regulowane w pierwotnie przyjętych terminach 1.

Brak spłaty poręczonego kredytu – konsekwencje

Zaufanie to jedno, ale nigdy nie możemy wykluczyć, że ktoś bliski utraci wiarygodność kredytową lub po prostu nas oszuka. Dlatego, gdy nie będzie on spłacać kredytu – żyrant staje się współdłużnikiem solidarnym, od którego bank ma prawo dochodzić swoich roszczeń.

I może do tego wykorzystać wszystkie możliwości prawne, w tym skierować sprawę do sądu i później egzekwować swoją należność z pomocą komornika.

Inne konsekwencje to:

 • wpis na listę dłużników w biurze informacji gospodarczej – a co za tym idzie budowanie złej, zamiast dobrej historii kredytowej,
 • problemy ze wzięciem własnego kredytu, zakupami z ratami 0%, wyleasingowaniem auta czy nawet podpisaniem umowy o telefon.

Jak może się zabezpieczyć poręczyciel przed spłatą długu?

Kredyt z poręczycielem to dość ryzykowne posunięcie dla gwaranta. Dlatego, nawet jeśli darzymy drugą stronę bezgranicznym zaufaniem, zadbajmy dodatkowo o bezpieczne zapisy w umowie żyrowanego kredytu.

 1. Postaraj się o to, by nie być jedynym żyrantem kredytu. To daje Ci większe szanse na spłatę mniejszej kwoty zobowiązania.
 2. Wynegocjuj z bankiem maksymalną kwotę poręczenia. Ogranicz się przy tym do spłaty tylko części długu oraz braku konieczności uregulowania dodatkowych opłat (np. odsetek karnych). Możesz też zdecydować się na poręczenie czasowe, np. na 2 lata.
 3. Zawrzyj w umowie zapis nakładający na bank konieczność zaspokojenia należności w pierwszej kolejności z majątku kredytobiorcy.

Nie zaszkodzi także, jeśli oprócz oficjalnej umowy z bankiem, podpiszesz oddzielny dokument z samym kredytobiorcą. W ramach takiego porozumienia główny kredytobiorca może zobowiązać się, np. do oddania kilku cennych rzeczy pod zastaw aż do czasu spłaty kredytu.

Wycofanie się z poręczenia kredytu

Niestety wycofanie się z poręczenia kredytu najczęściej nie jest możliwe. Bank nie wyrazi zgody na taki ruch z jednego, prostego powodu – w ten sposób straci swoją gwarancję. Jeśli jednak raty zobowiązania są spłacane terminowo przez głównego kredytobiorcę, a my chcemy wyplątać się z tego zobowiązania – warto złożyć wniosek do banku z prośbą o zgodę na taki krok. Być może kredytodawca wyda pozytywną decyzję lub też zażąda innej formy zabezpieczenia np. poprzez poręczenie wekslowe albo wpis na hipotece.

Czy można wycofać się z żyrowania kredytu? Sprawdź

Zmiana żyranta kredytu

Zdecydowanie chętniej bank przystanie na zastąpienie żyranta – innym niż na jego całkowite wycofanie. Wtedy nowa osoba może pełnić albo rolę poręczyciela, albo współkredytobiorcy. Ten drugi ma nieco inne prawa i obowiązki, bo wraz z głównym kredytobiorcą dzieli się spłatą rat, podczas gdy gwarant dokonuje spłaty zadłużenia tylko w momencie kłopotów finansowych pierwszego kredytobiorcy.

Poręczenie kredytu – zalety i wady

Nie da się ukryć, że poręczenie kredytu niesie same zalety, ale jedynie dla kredytobiorcy. Dla żyranta jest to przede wszystkim duży znak zapytania i dodatkowe obciążenie, które może pokrzyżować plany wzięcia kredytu dla samego siebie. Oto najważniejsze zalety i wady kredytu z poręczeniem.

ZaletyWady
Dobre rozwiązanie jedynie w przypadku najbliższej rodziny, np. gdy rodzice poręczają kredyt dorosłemu dziecku.Duże ryzyko dla poręczyciela związane z odpowiedzialnością finansową za nie swój dług.
Odpowiednie zapisy w umowie (np. obecność drugiego żyranta czy określenie maksymalnej kwoty poręczenia) mogą zabezpieczyć interesy żyranta.Poręczenie wpływa na pogorszenie zdolności kredytowej.
Możliwość zmiany żyranta w trakcie trwania kredytu.Ryzyko wpisu na listę dłużników.
Dla głównego kredytobiorcy poręczenie jest czasem jedynym wyjściem na uzyskanie dodatkowej gotówki.

Żyrowanie najbliższej rodzinie jest jak najbardziej wskazane. Za to zastanówmy się kilka razy, gdy będziemy chcieli podżyrować cudzy kredyt, zwłaszcza gdy jedyną korzyścią dla nas będzie dozgonna wdzięczność drugiej strony. A nie będą za tym szły żadne zapewnienia na piśmie.

FAQ: Najczęściej pojawiające się pytania

Gdzie po kredyt z poręczycielem?

W zależności od tego, o jaki rodzaj kredytu się staramy, kwotę zobowiązania i okres spłaty, zawsze warto zajrzeć do internetowych rankingów kredytów, które w przejrzysty sposób prezentują różne propozycje. Zdecydowanie szybciej uda nam się jednak znaleźć ofertę pożyczki z poręczycielem niż ofertę kredytu.

Czy poręczyciel odpowiada za odsetki?

Tak. Poręczyciel odpowiada za dług główny, ale także za związane z nim inne należności jak np. odsetki.

Czy poręczyciel jest sprawdzany w BIK?

Tak. Gwarant podobnie jak główny kredytobiorca są sprawdzani w rejestrach dłużniczych.

Ile kosztuje poręczenie kredytu?

Najczęściej jest bezpłatne. Zdarza się, że gwarant żąda od kredytobiorcy dodatkowego wynagrodzenia za ponoszone ryzyko. W tym wypadku wymagana jest jednak oddzielna umowa podpisana pomiędzy stronami.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródło:

1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-karnego-16798685/art-273

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.3/5 - (15 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie