Kosiniakowe 2023 – jak otrzymać? Wniosek

kosiniakowe - jak otrzymać?

Nie pracujesz i nie masz prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego? Obawiasz się, że zostaniesz bez środków do życia? Otóż nie. Od 2016 roku, dzięki wprowadzonym w życie zmianom prawnym, wszystkie niezatrudnione mamy (w niektórych przypadkach i ojcowie) mogą ubiegać się o tzw. kosiniakowe. Czym w ogóle jest to całe kosiniakowe? Ile wynosi w 2023? Kto je otrzyma i jak złożyć wniosek?

Kosiniakowe – czyli alternatywa dla zasiłku macierzyńskiego

Kosiniakowe to kolokwialna nazwa świadczenia rodzicielskiego, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw1. Sam pomysł na jego nazwę powstał od nazwiska byłego ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, inicjatora tego projektu.

co to jest kosiniakowe

Mówiąc jeszcze prościej, kosiniakowe wypłacane jest rodzicom tuż po narodzinach dziecka. Z tą różnicą, że dotyczy wyłącznie osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego ani żadnego uposażenia macierzyńskiego. Czyli np. właśnie taka grupa jak bezrobotne matki. Jednak, jak dalej przeczytasz, ubiegać się o nie mogą także ojcowie.


Najlepsze promocje bankowe!


Kto otrzyma i dla kogo jest to wsparcie?

Omawiane dzisiaj świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • studentom;
 • rolnikom (pod warunkiem że nie pobierają zasiłku macierzyńskiego);
 • innym osobom bezrobotnym (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy i pobierają zasiłek dla bezrobotnych, czy też nie);
 • osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne.

Komu przysługuje kosiniakowe?

Zgodnie z art. 17c Ustawy o świadczeniach rodzinnych2, wniosek o kosiniakowe mogą złożyć:

 • matka lub ojciec;
 • opiekun faktyczny dziecka (jeśli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • w przypadku objęcia opieką jednego dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia;
  • z kolei w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
 • rodzina zastępcza (nie mówimy tutaj o rodzinie zastępczej zawodowej);
 • osoba, która przysposobiła dziecko;
  • w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia;
  • natomiast w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Kiedy kosiniakowe przysługuje ojcu?

Jak wspomniałam na początku artykułu, z tego kręgu nie są wykluczeni ojcowie, którzy również mogą starać się o kosiniakowe. Jednak muszą ku temu wystąpić poniższe okoliczności:

 • skrócenie na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres, co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierć matki dziecka;
 • porzucenie dziecka przez matkę3.

Ile wynosi kosiniakowe?

Wysokość świadczenia na 2023 rok nie uległa podwyższeniu. Podobnie, jak w 2022 r. i latach poprzednich kosiniakowe wypłacane jest w wysokości 1000 złotych netto. Kwota ta nie jest uzależniona od kryterium dochodowego, nie jest też opodatkowana ani nie podlega innym obciążeniom.

I jeszcze jedno. Kosiniakowe nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński!

Przykład.

Kasia niedawno urodziła i otrzymuje na dziecko zasiłek macierzyński. Jej mąż właśnie stracił pracę i chce złożyć wniosek o kosiniakowe. Czy należy mu się w takiej sytuacji? Nie. W przypadku zbiegu uprawnień, gdy jedno z rodziców pobiera już zasiłek macierzyński, drugi rodzic automatycznie traci przywilej do uzyskania kosiniakowego. Zgodnie z przepisami – w związku z wychowaniem tego samego dziecka, zawsze przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie!

Aktem prawnym, który dokładnie określa wysokość stawki świadczenia rodzicielskiego, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie wysokości dochodu rodziny bądź dochodu osoby uczącej się.

1000 zł na dziecko – na jaki okres jest przyznawane?

 • 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie4.

Świadczenie przysługuje od dnia porodu lub przysposobienia/objęcia opieki nad dzieckiem.

Od 12. miesiąca życia dziecka rodzice mogą pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy!

Polecamy: Program Maluch Plus – jak złożyć wniosek?

Sprawdź pożyczki na 500 plus

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Nie. Omawiane dziś świadczenie nie jest zależne od kryterium dochodowego – czyli nie musisz okazywać zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Inaczej jest, gdy będziesz chciał ubiegać się dodatkowo o inne świadczenia rodzinne jak np.:

 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek dla opiekuna;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego (z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego).

W tych przypadkach kosiniakowe wlicza się do dochodu i musisz zdecydować się tylko na jedno z nich.

Czy kosiniakowe jest opodatkowane i oskładkowane?

Nie, nie podlega ono oskładkowaniu, a więc na konto bankowe rodzica trafia pełna kwota 1 tys. zł na rękę. Kosiniakowe nie podlega także opodatkowaniu, dzięki czemu nie odprowadza się od niego żadnych dodatkowych opłat.

Jak otrzymać kosiniakowe?

Do otrzymania świadczenia niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku o tzw. ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Sam wniosek możesz złożyć:

 • w urzędzie gminy;
 • w punkcie pomocy społecznej MOPS lub GOPS lub
 • albo w Centrum Pomocy Rodzinie (MOPR).

Wniosek o kosiniakowe wypełnisz także online, korzystając z Profilu Zaufanego lub tzw. podpisu kwalifikowanego.

Przykładowy wzór o kosiniakowe dostępny jest w każdej wyżej wymienionej placówce. Można go też pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub z portalu Emp@tia.

Kosiniakowe – jakie dokumenty?

 • Dowód osobisty;
 • Akt urodzenia dziecka;
 • Inne dokumenty, które niezbędne są do ustalenia prawa do opieki nad dzieckiem (wymóg ten konieczny jest tylko w przypadku rodzin zastępczych oraz opiekunów faktycznych).

To tyle, jeśli chodzi o formalności. Nie musisz dostarczać żadnych innych oświadczeń, bo w przypadku ubiegania się o kosiniakowe nie liczy się Twój dochód.

Wniosek o kosiniakowe – jak złożyć?

Wniosek o przyznanie kosiniakowego posiada swoją oficjalną, urzędową nazwę: Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Składasz go w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka (lub jego przysposobienia).

Inaczej jest w sytuacji, gdy jesteś opiekunem faktycznym dziecka lub rodziną zastępczą (za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) – wtedy to wniosek o kosiniakowe składasz, od dnia objęcia opieką małoletniego.

Przykładowy wzór pisma o świadczenie rodzicielskie dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRiPS.5

Jeszcze dodam adnotację skierowaną do świeżo upieczonych ojców. W przypadku, gdy kosiniakowe przypadnie ojcu dzecka, to termin 3 miesięcy liczony jest od dnia skrócenia okresu pobierania tego świadczenia, śmierci matki dziecka albo porzucenia dziecka przez matkę.

A co, jeśli złożysz wniosek po terminie?

Jeśli wyślesz wniosek po terminie, ale nie dłuższym niż 52 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka) i proporcjonalnie w przypadku urodzenia/przysposobienia więcej dzieci, to świadczenie będzie liczone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do ZUS.

Jak wypełnić wniosek o kosiniakowe?

Przede wszystkim musisz uzupełnić go o swoje dane osobowe oraz informację nt. narodzonego dziecka/dzieci.

Do wniosku dołącz potrzebne dokumenty oraz podaj numer rachunku bankowego, na który ma wpływać świadczenie.

Kiedy wypłacane jest kosiniakowe?

Pewnie zastanawiasz się, ile czeka się na decyzję? To wszystko zależy od konkretnego organu. Zazwyczaj nie trwa to dłużej niż miesiąc, a najczęściej odpowiedź dostaniesz w ciągu kilku dni.

Sam harmonogram wypłat kosiniakowego zależy już od terminarza Twojego lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Warto więc bezpośrednio kierować do niego zapytania.

Kiedy ubiegać się o kosiniakowe?

O przyznanie świadczenia warto zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Nie licz na to, że otrzymasz wyrównanie za poprzednie miesiące, gdy spóźnisz się z terminem w ramach przebywania na tzw. kosiniakowym urlopie macierzyńskim. Od ZUS dostaniesz tylko tę kwotę, zaczynając od miesiąca, w którym złożyłaś(eś) wniosek.

Kto nie otrzyma świadczenia?

 • Gdy otrzymujesz jednocześnie zasiłek macierzyński;
 • Gdy jeden z rodziców uzyskuje już zasiłek macierzyński (drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać z kosiniakowego w tym samym czasie);
 • Albo, gdy pobierasz świadczenie o podobnym charakterze za granicą.

Kosiniakowe a becikowe – różnice

Pokażę jeszcze krótkie porównanie – na pierwszy rzut oka, bardzo podobnych do siebie świadczeń. Bo, o ile becikowe i kosiniakowe wiele łączy, to różnią się od siebie całkiem wyraźnie.

KRYTERIUMBECIKOWEKOSINIAKOWE
KWOTA NETTO DO WYPŁATY1 000 zł1 000 zł
OKRES OTRZYMYWANIAJednorazowa zapomogaZależy od liczby urodzonych dzieci
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW12 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka3 miesiące od dnia urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka
KRYTERIUM DOCHODOWE 1 922 zł nettoBRAK
CZY JEST OSKŁADKOWANE I OPODATKOWANE?NIENIE
CZY ŚWIADCZENIE UWZGLĘDNIANE JEST W ZEZNANIU ROCZNYM?NIENIE
CZY DZIAŁA JAKO WYRÓWNANIE?NIETAK

Kosiniakowe a 500+ – czy można starać się w tym samym czasie?

Tak. Z finansowej pomocy rządu, w tym ze świadczenia Rodzina 500+ od lipca 2019 roku może korzystać każdy polski rodzic i to bez względu na uzyskiwane dochody. A jak już wiesz, samo kosiniakowe także przysługuje rodzicom niezależnie od osiąganego dochodu. Tak więc możemy otrzymywać zarówno 500 plus, jak i kosiniakowe w pełnej kwocie.


Polecamy: 500 plus a zdolność kredytowa. O czym warto wiedzieć i co warto znać?

Kosiniakowe przez cały rok – podsumowanie

Kosiniakowe to specjalne świadczenie, które jest alternatywą dla zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje każdemu, kto nie ma prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego.

 • Przyznawane jest w stałej kwocie 1000 zł netto miesięcznie. Za pierwszy miesiąc wypłacana jest suma wprost proporcjonalna do liczby dni, licząc od narodzin dziecka do końca miesiąca kalendarzowego;
 • Nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu. Pełna kwota 1000 zł netto miesięcznie wypłacana jest każdemu świeżo upieczonemu rodzicowi;
 • Nie można pobierać jednocześnie kosiniakowego i zasiłku macierzyńskiego!;
 • Aby otrzymać świadczenie, złóż wniosek stacjonarnie w lokalnym urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej. Ewentualnie online, poprzez Profil Zaufany;
 • Z kosiniakowego nie musisz rozliczać się w zeznaniu rocznym! Natomiast, wlicza się ono do dochodu, gdy zechcesz wnioskować o inne świadczenia, np. świadczenie pielęgnacyjne, stypendium socjalne;
 • Okres jego wypłaty zależy od liczby urodzenia dzieci podczas jednego porodu, np. w sytuacji ciąży pojedynczej udzielane jest na 52 tygodnie, a ciąży mnogiej na 65 tygodni.

Przydatny FAQ

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Twój dochód nie ma znaczenia, jeśli składasz wniosek o kosiniakowe. Natomiast dochód z kosiniakowego wlicza się, gdy będziesz starał się o inne świadczenia rodzinne, np. specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne albo świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Ile czeka się na decyzję o kosiniakowe?

Na decyzję czeka się zazwyczaj 1 miesiąc. Choć odpowiedź ws. przyznania kosiniakowego, możesz już otrzymać w ciągu kilku dni od złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie składasz osobiście w lokalnym urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej, GOPSie albo w MOPR. Inną ścieżką jest wysłanie wniosku online za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Kto wypłaca kosiniakowe?

Pieniądze na poczet kosiniakowego wypłaca ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródła:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001217

2., 3., 4. https://www.arslege.pl/swiadczenie-rodzicielskie/k169/a86813/

5. https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

Komentarze (66)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • I
  I
  Iza
  02.01.2021, 23:20

  Witam, czy jeśli mąż pracuje w służbach mundurowych, ja nie pracuje, jestem ubezpieczona przy mężu, nie pobieram żadnych świadczeń to czy należy mi się kosiniakowe?

 • I
  I
  Iza
  06.10.2020, 22:44

  Dzień dobry.31 października urodzę 2 córeczkę.Obecnie od wrzesnia 2019 roku sprawuję osobistą opiekę nad 1 córką po ustaniu zatrudnienia (prowadziłam do 31.sierpnia 2019 działalność gospodarczą i ja zamknęłam żeby zająć się 1 córką ).ZUS odprowadza z budżetu państwa moje składki emerytalne,oprócz chorobowej składki.Z ZUS dostałam informację że nie należy mi się zasiłek macierzyński,ponieważ nie jest odprowadzana składka chorobowa.Mąż pracuje w Niemczech.Czy będzie mi się należało kosiniakowe?

  • D
   D
   D
   12.02.2021, 15:45

   Witam, otrzymuje zasilek opiekunczy na dziecko niepelnosprawne, czy po urodzeniu kolejnego dziecka otrzymam kosinakowe czy bede musiala wybrac jedno ze swiadczen?

  • G
   G
   Gosia MW
   02.02.2022, 14:59

   Witam, urodziłam dziecko w Niemczech w czerwcu 2021. Pod koniec lipca 2021 wróciliśmy do Polski. Wniosek o Elterngeld złożyłam w Niemczech, z racji tego, że jestem tam dalej zatrudniona (na 3lata mam Elternzeit). Meldunku już tam nie mamy, tylko w Polsce. Mąż do końca stycznia 2022 pobierał zasiłek dla bezrobotnych z transferem do Polski. Elterngeld przyznali mi tylko do końca stycznia. Czy otrzymam w Polsce kosiniakowe?

 • A
  A
  Anna
  27.07.2020, 18:41

  Jestem z Ukrainy, pracowałam na umowę zlecenia przez rok, opłacone było przez ten okres dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe, umowa wygasła, teraz na L4 powiedziano w ZUS , że otrzymam zasiłki chorobowe. Mąż też z Ukrainy i pracuje na umowę zlecenia. Podłączył mnie pod swoje zdrowotne ubezpieczenie.
  Interesuje czy mogę starać się o kosiniakowe po porodzie dziecka?
  Lub przy jakich warunkach mogę starać się o jakikolwiek zasiłek?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   27.07.2020, 19:51

   Przysługuje Pani kosiniakowe, jesli posiada Pani zezwolenie na pobyt stały lub czasowy bądź kartę pobytu dla osób przebywających w Polsce. Kolejnym warunkiem jest konieczność przebywania na terenie Polski przez cały okres zasiłkowy, czyli przez cały okres pobierania kosiniakowego. Świadczenie wypłacane jest przez 52 tygodnie na jedno dziecko.

 • M
  M
  Martyna
  10.06.2022, 15:32

  Witam
  Dwa lata temu w maju urodziłam syna. Złożyłam wniosek o kosiniakowe. Mops przesłał dokumenty do urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie koordynacji ponieważ mąż pracuje w Niemczech jednak nie pobieramy z tamtad świadczeń. Po dwóch latach wczoraj zadzwoniłam do tego Wrocławia samo połączenie trwało 3i pol godziny po czym pani powiedziała że nie ma nadal decyzji. Śmiech na sali. Czy to kosiniakowe mi się należy czy nie ? Bo juz sama nie wiem czy warto to rozgrzebywać..

 • P
  P
  Pat
  06.05.2022, 23:39

  Witam,
  Jestem obywatelka Ukrainy posiadamy już jednego syna ojciec jest obywatelem polski, w kraju jestem od 4 lat na pieczątce aktualnie złożyłam kolejny wniosek w lutym o kartę pobytu czasowa bez dostępu do rynku pracy, czekam na decyzje. Czy przysługuje mi kosiniakowe. ?? Poproszę o pomoc??

 • P
  P
  Pat
  06.05.2022, 18:35

  Witam,
  Jestem obywatelka Ukrainy złożyłam wniosek o kartę pobytu, oczekuje na zwrot w odpowiedz czy otrzymam zgodę. Aktualnie jestem tu na pieczątce.Ojcem dziecka jest obywatel polski, mamy również syna z wcześniejszego związku teraz spodziewamy się kolejnego dziecka jeżeli nie posiadam żadnego dochodu przysługuje mi kosiniakowe czy muszę otrzymać decyzje pozytywna na kartę pobytu i dopiero wtedy składać wniosek czy należy mi się bez tego w Polsce jestem od 4 lat. Poproszę o pomoc w odpowiedz ?

 • G
  G
  Grzedzki
  11.04.2022, 10:10

  Witam pobieram na chorą mamę specjalny zasiłek opiekuńczy czy po urodzeniu dziecka należy mi się kosiniakowe?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   11.04.2022, 12:10

   Tak, w przypadku zbiegu dwóch różnych zasiłków na inne osoby, można złożyć wniosek o kosiniakowe.

  • A
   A
   Andzela
   09.11.2022, 12:36

   Witam a gdy ja pobieram na siostre świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 czy mogę starać się o kosiniakowe mj powiedzieli w urzędzie że niemoge a mam koleżankę co ma takie świadczenie jak ja i pobiera kosiniakowe

 • E
  E
  Emi
  10.03.2022, 15:02

  Witam urodziłam córkę 16 kwietnia, mam macierzyńskie ale nurtuje mnie pytanie kiedy mogę zacząć pracę 1 kwietnia tego roku czy 16 jak córka skończy rok? Pomału szukam pracy, a nie chce dostać kary, że dostałam bezprawnie pieniądze

  • P
   P
   Paulina Krupa
   10.03.2022, 16:02

   Na pewno przepisy nie zabraniają podjęcia zatrudnienia na tzw. umowy cywilnoprawne, ale pod warunkiem, że nie będą one ograniczać w sposób znaczny sprawowania opieki osobistej nad dzieckiem.
   Wszystko więc zależy od rodzaju pracy, jaki chce Pani podjąć oraz godzin, w jakich będzie się ona odbywać. Polecam skontaktować się z urzędem, który wypłaca świadczenie, aby zajął swoje stanowisko w Pani sprawie.

 • M
  M
  Monika
  04.02.2022, 16:51

  Dzień dobry mam pytanie urodziłam w październiku 20 córeczkę ale dopiero dowiedziałam się że jestem w ciąży w 16 tygodniu ciąży czy te kosiniakowe będzie się należało..

  • P
   P
   Paulina Krupa
   07.02.2022, 10:20

   Tak, o kosiniakowe może się Pani starać w pierwszych 3 miesiącach od daty urodzenia dziecka. Jeśli złoży Pani wniosek później, tzn. po terminie, nie będzie Pani przysługiwać wyrównanie za wcześniejsze miesiące.

 • G
  G
  Gosia MW
  02.02.2022, 21:37

  Witam, urodziłam dziecko w Niemczech w czerwcu 2021. Pod koniec lipca 2021 wróciliśmy do Polski. Wniosek o Elterngeld złożyłam w Niemczech, z racji tego, że jestem tam dalej zatrudniona (na 3lata mam Elternzeit). Meldunku już tam nie mamy, tylko w Polsce. Mąż do końca stycznia 2022 pobierał zasiłek dla bezrobotnych z transferem do Polski. Elterngeld przyznali mi tylko do końca stycznia. Czy otrzymam w Polsce kosiniakowe?

Podobne artykuły