Kosiniakowe 2021 – jak otrzymać? Wniosek

Kosiniakowe 2020 – jak otrzymać? Wniosek

Powszechnie wiadomo, że pracujące Polki, tuż po urodzeniu dziecka mogą skorzystać z płatnego urlopu macierzyńskiego. Od 2016 roku, dzięki wprowadzonym w życie zmianom prawnym, o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się także niezatrudnione młode mamy. Tzw. kosiniakowe to potoczna nazwa specjalnego świadczenie rodzicielskiego, które przeznaczone jest dla świeżo upieczonych rodziców. Co to jest kosiniakowe? Ile wynosi? Kto je otrzyma i jak złożyć wniosek?

Kosiniakowe – czyli alternatywa dla zasiłku macierzyńskiego

Kosiniakowe to kolokwialna nazwa świadczenia rodzicielskiego, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw1. Sam pomysł na nazwę świadczenia powstał od nazwiska byłego ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest inicjatorem tego projektu.

Mówiąc więc najprościej, tzw. kosiniakowe wypłacane jest młodym rodzicom tuż po narodzinach dziecka. Z tą różnicą, że dotyczy wyłącznie osób, które nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, czyli np. bezrobotnych matek. Oznacza to, że kosiniakowe przyznawane jest wszystkim kobietom, niemającym prawa do ubiegania się o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka. Dzięki temu, każda potrzebująca młoda mama – niezależnie od tego czy jest aktywna zawodowo i odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe, otrzyma możliwość zapewnienia podstawowych potrzeb dziecka.


Najlepsze promocje bankowe!


Kto otrzyma i dla kogo jest to wsparcie?

Jak już wspomnieliśmy uprawione do “kosiniakowego” są bezrobotne matki. Jednak tego typu wsparcie przysługuje również:

 • studentom,
 • rolnikom – pod warunkiem, że nie pobierają zasiłku macierzyńskiego,
 • innym osobom bezrobotnym – niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie,
 • osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne.

O pieniądze, zgodnie z art. 17c Ustawy o świadczeniach rodzinnych2, mogą ubiegać się:

 • matka lub ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka, w wieku do ukończenia 7. roku życia. Z kolei w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
 • osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia. Natomiast w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Ojcu dziecka świadczenie przysługuje w momencie:

 • skrócenia, na wniosek matki dziecka, okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres, co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę3.

Ile wynosi “Kosiniakowe”?

Wielu świadczeniobiorców z pewnością nie spodoba się fakt, że wysokość świadczenia na 2021 rok nie uległa podwyższeniu. Co oznacza, że podobnie, jak w 2020 roku i poprzednich latach “kosiniakowe” wypłacane jest w wysokości 1000 złotych netto. Wynika to głównie z tego, że świadczenie podlega weryfikacji co 3 lata (ostatnia miała miejsce w 2018 roku – możliwe więc, że wysokość świadczenia jeszcze wzrośnie w następnych latach).

Aktem prawnym, który dokładnie określa wysokość świadczenia, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie wysokości dochodu rodziny bądź dochodu osoby uczącej się.

Kosiniakowe nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński. Dlatego, jeśli jedno z rodziców pobiera świadczenie, to drugi rodzic nie otrzyma świadczenia rodzicielskiego.

Jak oceniasz aktualną kwotę wypłacaną w ramach Kosiniakowego?

Zobacz wyniki

1000 zł na dziecko – na jaki okres jest przyznawane?

Jeszcze do 2016 roku na zasiłek macierzyński mogły liczyć wyłącznie te matki (ale i ojcowie), którzy prowadząc aktywność zawodową, odprowadzali składki na ubezpieczenie chorobowe. To skutkowało tym, że przepisy wykluczały pozostałych rodziców, których nie było stać na zagwarantowanie potrzeb swojemu nowo narodzonemu dziecku.

Dlatego “kosiniakowe” przyznawane jest wszystkim tym, którzy nie mogą liczyć na standardową formę urlopu macierzyńskiego. Co ważne, nieuprawnieni do zasiłku macierzyńskiego rodzice mogą korzystać z niego tylko przez określony czas. Długość świadczenia zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

 • 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie4.

Świadczenie przysługuje od dnia porodu lub przysposobienia/objęcia opieki nad dzieckiem.

Sprawdź pożyczki na 500 plus

Czy “kosiniakowe” wlicza się do dochodu?

Nie. Świadczenie rodzicielskie, czyli “kosiniakowe” nie jest zależne od kryterium dochodowego – czyli aby się o nie starać, nie należy przedkładać oświadczeń o zarobkach. Niemniej jednak, w przypadku ubiegania się o prawo do:

 • świadczenia rodzicielskiego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

“kosiniakowe” jest brane pod uwagę i w takiej sytuacji wnioskujący musi wybrać jedno z powyższych świadczeń.

Czy “kosiniakowe” jest opodatkowane i oskładkowane?

Nie. Świadczenie nie podlega oskładkowaniu – a więc do uprawnionego rodzica trafia pełna kwota 1 tys. zł netto. Nie podlega także opodatkowaniu, dzięki czemu nie odprowadza się od niego żadnych dodatkowych opłat.

Jak otrzymać “kosiniakowe”?

Aby móc starać się o wsparcie finansowe – w pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek o tzw. ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Każdy chętny musi złożyć formularz w lokalnej instytucji, która realizuje świadczenia rodzinne, czyli np. w MOPS-ie.

Obsługą tego typu spraw zajmują się także urzędy gminy lub miasta oraz lokalne ośrodki pomocy społecznej. Jednak wniosek o “kosiniakowe” równie dobrze można złożyć przez internet. W tym celu należy skorzystać z profilu zaufanego i tzw. elektronicznego podpisu.

Wniosek o “kosiniakowe” dostępny jest w każdej placówce. Można go pobrać także ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub portalu Emp@tia.

Jakie dokumenty potrzebne są, by właściwie złożyć wniosek?

 • Dowód osobisty,
 • Akt urodzenia dziecka,
 • Inne dokumenty, które niezbędne są do ustalenia prawa do opieki nad dzieckiem – wymóg konieczny w przypadku rodzin zastępczych oraz opiekunów faktycznych.

Wniosek o “kosiniakowe” – jak złożyć?

Wniosek o przyznanie “kosiniakowego” posiada swoją oficjalną, urzędową nazwę: Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego”. Poniżej odnajdziesz wzór wypełnionego wniosku o “kosiniakowe”.

Warto wiedzieć, że wnioskujący nie ma obowiązku składania formularza stacjonarnie. Równie dobrze może złożyć go online.

Kiedy ubiegać się o “kosiniakowe”?

Co równie istotne – o przyznanie świadczenia na poczet “kosiniakowego” warto zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka. W przeciwnym razie wnioskujący nie otrzyma środków na dziecko z wyrównaniem za poprzednie miesiące, w ramach przebywania na tzw. “kosiniakowym urlopie macierzyńskim”. Uzyska tylko tę kwotę za okres, od dnia złożenia wniosku.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Są sytuacje, w których wnioskujący nie ma szans na uzyskanie świadczenia.

 • Gdy otrzymuje zasiłek macierzyński,
 • Gdy jeden z rodziców uzyskuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia,
 • W momencie, gdy osoba pobiera świadczenie o podobnym charakterze za granicą.

Kosiniakowe a becikowe – różnice

Poniżej w tabelce prezentujemy krótkie porównanie świadczeń – bo, pomimo że becikowe i “kosiniakowe” na pierwszy rzut oka wiele łączy, to znacznie się od siebie różnią.

KRYTERIUMBECIKOWEKOSINIAKOWE
KWOTA NETTO DO WYPŁATY1 000 zł1 000 zł
OKRES OTRZYMYWANIAJednorazowa zapomogaZależy od liczby urodzonych dzieci
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW12 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka3 miesiące od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka
KRYTERIUM DOCHODOWE 1 922 zł nettoBRAK
CZY JEST OSKŁADKOWANE I OPODATKOWANE?NIENIE
CZY ŚWIADCZENIE UWZGLĘDNIANE JEST W ZEZNANIU ROCZNYM?NIENIE
CZY DZIAŁA JAKO WYRÓWNANIE?NIETAK

Kosiniakowe a 500+ – czy można starać się w tym samym czasie?

Jak wiemy, z finansowej pomocy rządu na poczet świadczenia Rodzina “500+”, od lipca 2019 roku może korzystać każdy polski rodzic, bez względu na uzyskiwane dochody. Dlatego “kosiniakowe” przysługuje rodzicom niezależnie od osiąganego dochodu. Oznacza to, że otrzymają oni zarówno “500+”, jak i “kosiniakowe” w pełnej kwocie.

Czytaj także: 500 plus a zdolność kredytowa. O czym warto wiedzieć i co warto znać?

Kosiniakowe przez cały rok – podsumowanie

Krótko podsumowując – “kosiniakowe” to specjalne świadczenie rodzicielskie, które jest alternatywą dla zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje więc wszystkim tym, którzy nie uzyskali prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego. Ponadto:

 • Przyznawane jest w stałej kwocie 1000 zł netto miesięcznie. Za pierwszy miesiąc wypłacana jest suma wprost proporcjonalna do liczby dni, licząc od narodzin dziecka do końca miesiąca kalendarzowego,
 • “Kosiniakowe” nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu. Pełna kwota 1000 zł netto miesięcznie wypłacana jest każdemu świeżo upieczonemu rodzicowi,
 • Jednocześnie nie można pobierać “kosiniakowego” i zasiłku macierzyńskiego,
 • Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek stacjonarnie w lokalnym urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej, ewentualnie online – poprzez profil zaufany,
 • Z otrzymanego “kosiniakowego” nie trzeba rozliczać się w zeznaniu rocznym. Natomiast, wlicza się ono do dochodu, w przypadku wnioskowania o inne świadczenia, np. świadczenie pielęgnacyjne, stypendium socjalne,
 • Okres wypłacania świadczenia zależy od liczby urodzenia dzieci podczas jednego porodu, np. w sytuacji ciąży pojedynczej udzielane jest na 52 tygodnie, a ciąży mnogiej na 65 tygodni.

Źródła:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001217

2. https://www.arslege.pl/swiadczenie-rodzicielskie/k169/a86813/

3. Tamże

4. Tamże

Komentarze (50)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • I
  I
  Iza
  06.10.2020, 22:44

  Dzień dobry.31 października urodzę 2 córeczkę.Obecnie od wrzesnia 2019 roku sprawuję osobistą opiekę nad 1 córką po ustaniu zatrudnienia (prowadziłam do 31.sierpnia 2019 działalność gospodarczą i ja zamknęłam żeby zająć się 1 córką ).ZUS odprowadza z budżetu państwa moje składki emerytalne,oprócz chorobowej składki.Z ZUS dostałam informację że nie należy mi się zasiłek macierzyński,ponieważ nie jest odprowadzana składka chorobowa.Mąż pracuje w Niemczech.Czy będzie mi się należało kosiniakowe?

  • D
   D
   D
   12.02.2021, 15:45

   Witam, otrzymuje zasilek opiekunczy na dziecko niepelnosprawne, czy po urodzeniu kolejnego dziecka otrzymam kosinakowe czy bede musiala wybrac jedno ze swiadczen?

 • I
  I
  Iza
  02.01.2021, 23:20

  Witam, czy jeśli mąż pracuje w służbach mundurowych, ja nie pracuje, jestem ubezpieczona przy mężu, nie pobieram żadnych świadczeń to czy należy mi się kosiniakowe?

 • A
  A
  Anna
  27.07.2020, 18:41

  Jestem z Ukrainy, pracowałam na umowę zlecenia przez rok, opłacone było przez ten okres dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe, umowa wygasła, teraz na L4 powiedziano w ZUS , że otrzymam zasiłki chorobowe. Mąż też z Ukrainy i pracuje na umowę zlecenia. Podłączył mnie pod swoje zdrowotne ubezpieczenie.
  Interesuje czy mogę starać się o kosiniakowe po porodzie dziecka?
  Lub przy jakich warunkach mogę starać się o jakikolwiek zasiłek?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   27.07.2020, 19:51

   Przysługuje Pani kosiniakowe, jesli posiada Pani zezwolenie na pobyt stały lub czasowy bądź kartę pobytu dla osób przebywających w Polsce. Kolejnym warunkiem jest konieczność przebywania na terenie Polski przez cały okres zasiłkowy, czyli przez cały okres pobierania kosiniakowego. Świadczenie wypłacane jest przez 52 tygodnie na jedno dziecko.

 • A
  A
  Ania
  01.06.2021, 00:50

  Otrzymując świadczenie z tytułu niepelnosprawnosci starszej córki takiej rodzinie nie należy się kosiniakowe . To jest dyskryminacja niepełnosprawnych. Krzyczą pomagamy rodzinom ,ale tą rodzina która ponosi większe koszta ze względu na niepełnosprawność innego dziecka dyskryminują .a właśnie takiej przydałyby się dodatkowe pieniądze . Więc pytam dlaczego w tym kraju są dyskryminowane rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi.wielka niesprawiedliwość .

 • j
  j
  ja
  07.05.2021, 13:58

  Właśnie w urzędzie nie potrafią odpowiedzieć na te pytanie

 • N
  N
  Nikola
  05.05.2021, 09:46

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie kontynuowania zatrudnienia, chodzi o podpunkt „i” w oświadczeniu składanym przy wniosku, gdzie jest zapis, ze nie będę kontynuować pracy, która uniemożliwia mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Czy praca na zlecenie (w soboty, zdalnie) się zalicza? Moim zdaniem nie będzie mi utrudniać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

  • P
   P
   Paulina Krupa
   05.05.2021, 14:34

   Przepisy nie zabraniają podjęcia zatrudnienia w formie wymienionej przez Panią. Dla 100% pewności może się Pani skontaktować z urzędem, który wypłaca świadczenie z prośbą, aby zajął stanowisko w tej sprawie.

 • E
  E
  Ewa
  04.03.2021, 20:03

  Nie pracowałam w polsce, maz pracuje w firme w niemczech, czy dostanę kosiniakowe?

 • U
  U
  Un
  11.02.2021, 22:24

  Jestem zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin (umowa o pracę na czas nieokreślony). Moja wypłata na macierzyńskim wynosi około 700zł. Na stronie gov.pl jest taki zapis: „Istotne dla osób otrzymujących zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie może być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.” Czy mogę w takik razie starać się o wyrównanie do 1000zł?

 • M
  M
  Monika
  10.01.2021, 10:05

  Witam, czytałam że urlop macierzyński liczy się do lat pracy. Jak to wygląda w przypadku kosiniakowego, czy liczy się ten okres do lat pracy (jestem po ustaniu zatrudnienia)?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   11.01.2021, 09:13

   Nie, okres ten nie wlicza się do pracowniczego stażu pracy. Kosiniakowe po ustaniu zatrudnienia mogłoby być zaliczone tylko w momencie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i miałoby to miejsce w okresie ciąży lub okresie pobierania kosiniakowego.

  • E
   E
   Ewa
   04.03.2021, 20:00

   Maz prowadzi firme jednoosobowa w niemczech ja mieszkam na stałe z corka w pl od roku jestem w ciazy czy przysługuje mi kosiniakowe? Nie pracowałam w pl

 • M
  M
  Marcin
  07.01.2021, 19:54

  Jak wygląda sytuacja z kosiniakowym jak po porodzie matka dziecka zmieni miejsce zamieszkania ,całkiem inny powiat ?

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x