Odwrócona hipoteka – jak działa i dlaczego warto o niej wiedzieć?

Odwrócona hipoteka - jak działa i dlaczego warto o niej wiedzieć?

Odwrócona hipoteka to usługa finansowa, która może być interesującym rozwiązaniem dla wielu emerytów. Dzięki niej mogą poprawić swoją sytuację finansową. Niestety, wciąż nie spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony banków. Poznajmy specyfikę odwróconej hipoteki, jej definicję oraz sprawdźmy, czy warto skorzystać z tej usługi.

Sytuacja w sferze polskich emerytur od lat jest przedmiotem żywych dyskusji. Najczęściej pojawiające się zarzuty w tej sprawie to rzecz jasna wysokość świadczeń, sposób ich pobierania jego efektywność. Wielu przyszłych lub już obecnych emerytów zastanawia się nieraz jaki sposób będzie dobry, aby poprawić sytuację finansową w przypadku niskiej emerytury. Mimo iż pożyczki dla emerytów cieszą się wysoką przyznawalnością, to wielu osób nie interesuje życie na kredycie aż do ostatnich dni. Ludzie starają się zrobić co w ich mocy, bowiem prognozy na przyszłość nie napawają optymizmem. Spośród sposobów będących przykładem kreatywności i sprytu istnieją także rozwiązania przemyślane z założenia jako pomoc emerytom uzyskującym skromne świadczenia.

Jest to tzw. odwrócona hipoteka, która staje się coraz popularniejszym pojęciem. Jej warunki są wyjątkowo zobowiązujące i wymagają od nas przemyślanej decyzji. Skorzystanie z tej oferty może polepszyć finanse na czas emerytury. Na czym polega odwrócona hipoteka, jakie wiąże się z nią ryzyko, jakie warunki musimy spełnić, co musimy poświęcić i jak ją możemy uzyskać? Poznajmy odpowiedzi na te pytania.

Odwrócona hipoteka  czym jest i jak szybką ją można uzyskać?

Odwróconą hipotekę można zdefiniować jako formę dożywotniej pożyczki, która udzielana jest pod zastaw nieruchomości. Innymi słowy, odwrócona hipoteka polega na przekazaniu naszej nieruchomości na rzecz instytucji jej udzielającej. Przekazuje ona określoną indywidualnie kwotę pieniędzy. Może ona być wypłacana ratalnie bądź jednorazowo.

Proces przyznawania odwróconej hipoteki w teorii jest dość prosty. Przedstawia się następująco:

 1. Bank określa wartość naszej nieruchomości.
 2. Uzgadniane są warunki świadczenia z potencjalnym klientem.
 3. Jeśli obie strony przystaną na ustalenia negocjacji, wówczas podpisywana jest umowa.
 4. Po tym etapie bank staje się wierzycielem hipoteki ustanowionej w księdze wieczystej nieruchomości.
 5. Klient otrzymuje z góry określoną i podaną zawczasu do wiadomości kwotę, jak wyżej wspomniano wypłaconą jednorazowo bądź w formie ratalnej (co miesiąc).

Warto pamiętać, że świadczeniobiorca pozostaje właścicielem swojej nieruchomości do momentu swojej śmierci. Ponadto, posiada przywilej użytkowania lokalu w nieograniczonym wymiarze, również aż do swojej śmierci.

Co po śmierci świadczeniobiorcy?

Po śmierci świadczeniobiorcy jego prawowici spadkobiercy (najczęściej bliscy lub krewni) mają pełne prawo do spłaty hipoteki i przejęcia prawa własności. Jeśli spadkobierca nie będzie zainteresowany spłaceniem hipoteki wówczas bank jest zobowiązany wypłacić mu kwotę środków, jakie pozostały do wypłacenia zmarłemu. Spadkobierca może następnie spłacić określoną należność bądź zgodzić się na przekazanie bankowi nieruchomości w zamian za pozostałą część świadczenia. Odwrócona hipoteka to zatem swoista alternatywa dla umowy kredytu hipotecznego.

Odwrócona hipoteka to nie dożywotnie świadczenie pieniężne

Warto pamiętać, że pojęcie odwróconej hipoteki i dożywotnych świadczeń pieniężnych to nie to samo. Dożywotnich świadczeń pieniężnych może udzielać podmiot, który prowadzi działalność ubezpieczeniową. Zabezpieczenie interesów świadczeniobiorcy zachodzi wyłącznie w wymiarze cywilnoprawnym. Fundusz hipoteczny może zaprzestać wypłacania świadczenia jeśli przeprowadza on np. postępowanie upadłościowe. Co więcej, fundusze hipoteczne nie są objęte restrykcyjnymi regulacjami prawnymi, które stanowią zazwyczaj gwarancję wypłacalności. Inaczej jest w przypadku banków.

Największa różnica między wspomnianymi pojęciami to jednak przede wszystkim sformułowanie zapisów umowy w kwestii dożywotniego świadczenia pieniężnego. Fundusz wprawdzie zobowiązuje się do dożywotniego wypłacania świadczenia finansowego, ale świadczeniobiorca:

 • Przenosi prawo własnościowe na rzecz nieruchomości, czyli w momencie podpisania umowy traci do niej wszelkie prawa.
 • Osoba może jednak dożywotnio użytkować lokal, ale nie jest to już jego własność.
 • Potencjalni spadkobiercy nie mogą wykupić hipoteki ani posiadać żadnych dodatkowych roszczeń do nieruchomości.

Dożywotnie świadczenia pieniężne są zatem bardziej ryzykowne od odwróconej hipoteki, a ich opłacalność zdaniem ekspertów jest wątpliwa. Nie bez powodu jest to raczej mało popularna usługa.

Inne różnice:

 • W przypadku dożywotniego świadczenia, z chwilą śmierci świadczeniobiorcy ustają wszelkie wypłaty i prawa do danego lokalu.
 • Spadkobierca nie ma dalszych praw do świadczenia.

Zasady udzielania odwróconych kredytów hipotecznych

Najważniejsze zasady, jakie regulują kwestię udzielani odwróconych kredytów hipotecznych znajdują się w zapisach konkretnej ustawy. Wymieńmy je.

 • Z pożyczki może skorzystać każda osoba fizyczna.
 • Nie ma znaczenia wiek.
 • Warunek to posiadanie nieruchomości.
 • Świadczeniobiorca musi być właścicielem lub współwłaścicielem lokalu.
 • Nie jest przeprowadzana weryfikacja w BIK.
 • Odwrócona hipoteka może być udzielona tylko przez banki i instytucje kredytowe, które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Przed podpisaniem umowy bank musi pisemnie udzielić wszystkich niezbędnych informacji.
 • Bank może przekazywać środki comiesięczne lub jednorazowo, w pełnej kwocie.

Ile pieniędzy możemy otrzymać za odwróconą hipotekę?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Banki, niestety, niechętnie podchodzą do pomysłu odwróconej hipoteki i z tego powodu aktualnie brak ofert w tej kwestii. Odwrotnie jest w krajach zachodnich, gdzie odwrócone kredyty hipoteczne prężnie się rozwijają i zyskują coraz większą popularność. Wartość środków, które są wypłacane przez bank najczęściej oscylują w granicy ok. 50% wartości nieruchomości.

Oznacza to, że 60-letni Polak posiadający mieszkanie np. o wartości ok. 300 000 złotych, może spodziewać się 150 tys. złotych kredytu w jednorazowej racie lub 500-600 złotych w formie rat miesięcznych. Odwrócona hipoteka dla kobiet, niestety, będzie mniejsza, ze względu na statystyczny dłuższy wiek kobiet. 60-latka otrzyma miesięcznie zatem nie więcej niż 500 złotych raty kredytu miesięcznie.

Warto mieć na uwadze, że umowy zawierane z bankiem są tymczasowe. Jeżeli zatem świadczeniobiorca będzie dalej żył po upływie daty zawartej w umowie świadczenia nie będą już dalej wypłacane.

Czy odwrócona hipoteka jest opłacalna?

Odwrócona hipoteka to dobry sposób na upłynnienie finansów gospodarstwa domowego u seniorów i osób na emeryturze. Co za tym idzie, z tej usługi najczęściej korzystają osoby bezdzietne lub niepowiązane finansowo ze swoimi dorosłymi, samodzielnymi dziećmi. Ich priorytetem powinno być przede wszystkim zwiększenie wpływów do domowego budżetu w obliczu skromnej emerytury.

Patrząc na świadczenie z opisanej perspektywy, hipoteka wydaje się opłacalna. Może to uchronić przed zawieraniem dużo bardziej zobowiązującego kredytu lub chwilówki. Choć, jak wspomniano wyżej, odwrócona hipoteka staje się coraz bardziej popularna w krajach Europy Zachodniej, to nie brakuje głosów sceptycznych wobec jej fenomenu. Podkreśla się, że korzystanie z odwróconej hipoteki wcale nie jest tak korzystne, jak może się wydawać.

Zdecydowanie bardziej opłacalna jest sprzedaż nieruchomości, a za pozyskane środku wynajem mieszkania i korzystanie z w ten sposób pozyskanego kapitału.

Mimo to, wydaje się, że odwrócona hipoteka będzie coraz popularniejszym rozwiązaniem w Polsce. Zanim jednak potencjalny świadczeniobiorca zdecyduje się na skorzystanie z tej usługi powinien rozważyć wszystkie za i przeciw. Ponieważ w przypadku odwróconej hipoteki otrzyma on około 50% wartości nieruchomości rozłożone na miesięczne raty, a w przypadku sprzedaży hipoteki może uzyskać 90-100%.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły