Co to jest faktoring i jak działa? Top 12 ofert

Faktoring jest rodzajem działalności finansowej, która dotyczy wykupu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy przez faktora – czyli wyspecjalizowane instytucje (np. spółki z udziałem banku bądź samego banku). Wykup odbywa się na drodze cesji globalnej, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za wykonanie usługi przed terminem płatności faktury, co zwiększa to płynność finansową firmy.

Ranking faktoringu 2022

Sprawdziliśmy, które firmy faktoringowe cieszą się wśród przedsiębiorców największą popularnością i wyszczególniliśmy najważniejsze informacje o ofertach. Skorzystaj z porównania i wybierz najlepszą ofertę dla swojej firmy.

Ostatnia aktualizacja: 5 Stycznia 2022
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
0 zł za finansowanie pierwszej faktury dla klientów wszystkich banków
1 godzina
Czas wypłaty
Tak
? Pierwsza faktura za 0 zł
Promocje
0,07%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
200 tys zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
5 minut
Czas wypłaty
Tak
? Oferta promocyjna dla klientów zmieniających faktora oraz 0% za pierwsze 5 dni finansowania faktury po terminie
Promocje
od 0,09%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
1 000 000 zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
15 minut
Czas wypłaty
Tak
? przy zmianie faktora limit min.100 tys zł, karta paliwowa od partnera bez opłat za wydanie i użytkowanie
Promocje
od 0,086%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
? 100% wartości brutto!
Wartość faktury
300 tys zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
5 minut
Czas wypłaty
Tak
? 0 zł za przyznanie limitu faktoringowego i nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Promocje
od 0,053%
? za każdy 1 dzień finansowania, nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Opłaty i prowizje
100 %
? 100% faktury netto lub częściowe finansowanie
Wartość faktury
250 tys zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
24 godziny
Czas wypłaty
Nie
Promocje
od 0,043%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
90 %
Wartość faktury
5 mln zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 godzina
Czas wypłaty
Tak
? ubezpieczenie gratis *w przypadku pozytywnej oceny firmy ubezpieczeniowej
Promocje
0,02%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
50 tys - 4 mln zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 godzina
Czas wypłaty
Tak
? ubezpieczenie gratis *w przypadku pozytywnej oceny firmy ubezpieczeniowej
Promocje
0,029%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
? do 100%, zależnie od wybranego produktu
Wartość faktury
250 tys zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
24h
Czas wypłaty
Nie
Promocje
ustalane indywidualnie
? koszt usługi faktoringu dla każdej firmy jest ustalany indywidualnie
Opłaty i prowizje
90 %
? do 90% wartości brutto
Wartość faktury
do 50 mln
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
15 minut
Czas wypłaty
Nie
? Pierwsza faktura 21% taniej do końca stycznia
Promocje
od 0,066%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
100 tys zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Najniższe prowizje na rynku od 1% za 30 dni finansowania
24 godziny
Czas wypłaty
Tak
? Brak opłaty administracyjnej przez pierwsze pełne trzy miesiące korzystania z faktoringu
Promocje
0,04%
? za każdy 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
indywidualnie
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Fellow Finance - faktoring
24 godziny
Czas wypłaty
Nie
Promocje
1 - 5%
? od 1 - 5% na 30 dni
Opłaty i prowizje
100 %
? do 100% wartości brutto
Wartość faktury
indywidualnie
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
24 godziny
Czas wypłaty
Nie
Promocje
od 0,12%
? za każdy dzień finansowania faktury, liczone od kwoty 100% jej wartości (dłuższe i krótsze terminy proporcjonalnie; przy czym minimalna kwota prowizji to 75zł
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
30 tys zł
? Limit na start - 15 tys zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 godzina
Czas wypłaty
Tak
Promocje
0,04%
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
do 1 mln zł
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Transcash - faktoring dla transportu
od 30 minut
? max do 48 godzin
Czas wypłaty
Tak
? monitoring płatności i windykację w cenie usługi
Promocje
od 1,99%
? 1,99% (od 1 do 30 dni finansowania), min 74,99 zł 3,99% (od 31 do 60 dni finansowania), min 74,99 zł 4,99% (61 dni finansowania i więcej), min 74,99 zł W przypadku faktur z zakazem cesji w zleceniu lub faktur zagranicznych 4,99% niezależnie od okresu finansowania, min 99,99 zł
Opłaty i prowizje
100 %
? wartości faktury brutto
Wartość faktury
50 tys. zł
? z możliwością podwyższenia
Limit finansowania
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Strony i przedmiot faktoringu

Na barkach faktora spoczywa ściąganie należności od kontrahentów przedsiębiorcy. Warto przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca otrzymuje od faktora kwotę pomniejszoną o wynagrodzenie dla firmy faktoringowej. Podpisanie umowy faktoringu ma więc na celu zabezpieczenie firmy przez utratą płynności finansowej, bo w szybki i sprawny sposób zapewnia dostęp do wymaganych należności za dokonane wcześniej transakcje.

W tej operacji handlowej uczestniczą trzy kluczowe podmioty:

 • Faktorant– przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringu,
 • Faktor– wyspecjalizowana firma faktoringowa wykupująca wierzytelności, które przysługują przedsiębiorcy na mocy tytułu sprzedaży, np. towaru, usługi, produktu. – np. Smeo czy Monevia
 • Dłużnik – odbiorca, który jest zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktury bądź umowy współpracy za zrealizowaną usługę lub kupiony towar.

Jak działa faktoring wierzytelności w praktyce?

Faktoring skierowany jest głównie do firm, których działalność opiera się na sprzedaży towarów lub usług, oferując jednocześnie odroczone terminy płatności. Dlatego w momencie, gdy kontrahent opóźnia się z uregulowaniem długu, przedsiębiorca traci szansę na rozwój działalności. Wtedy to z pomocą przychodzi firma faktoringowa, która wypłaca faktorantowi część środków przysługujących mu na mocy faktur.

Jednocześnie faktor podejmuje wobec dłużnika działania zmierzające do odzyskania należności. Gdy otrzyma zaległe środki, wypłaca je w całości przedsiębiorcy. W taki oto sposób, właściciel bez przeszkód może dalej rozwijać swój biznes! Bo po pierwsze –faktoring stabilizuje płynność finansową oraz po drugie – przyspiesza proces ściągania należności od dłużników.

Rodzaje faktoringu i podział

Własna firma to niezależność, ale również większy zysk oraz biznes na własny rachunek. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej to także ryzyko utraty płynności finansowej – szczególnie widoczne wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego w bogatej ofercie produktów faktoringowych obecne są rozwiązania dopasowane do aktualnych celów i potrzeb firmy.

Ze względu na wypłacalność dłużnika wyróżniamy następujące rodzaje faktoringu:

 • Faktoring Pełny (właściwy, prawidłowy) – instytucja zewnętrzna wykupuje od przedsiębiorcy daną wierzytelność, a także całkowicie przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Tak więc, wierzytelność nie powróci do faktoranta nawet wtedy, gdy dłużnik okaże się niewypłacalny. Ten rodzaj faktoringu jest zdecydowanie najdroższy!
 • Faktoring Niepełny (faktoring z regresem) – polega na tym, że faktor odkupuje od faktoranta jedynie wierzytelność handlową, bez ryzyka niewypłacalności dłużnika. Oznacza to, że gdy dłużnik nie ureguluje płatności – dług wraca do przedsiębiorcy.
 • Faktoring Mieszany – faktor wykupuje wierzytelność łącznie z ryzykiem niewypłacalności dłużnika – ale tylko do określonej wysokości. Zatem, jeśli dłużnik nie spłaci należności to podmiot zewnętrzny spłaca dług do wyznaczonej w umowie kwoty.

Faktoring można podzielić także ze względu na termin zawiadomienia o podpisaniu umowy faktoringowej:

 • Otwarty (faktoring jawny) – jedna ze stron umowy zobowiązana jest do powiadomienia dłużnika o zawartej umowie – po to, by uświadomić go o konieczności uiszczenia zapłaty za wykonaną usługę na konto faktora, a nie faktoranta!
 • Półotwarty – dłużnik zostaje powiadomiony o zaistniałej umowie w momencie otrzymania wezwania do zapłaty,
 • Cichy faktoring (tzw. tajny, bez cesji) – to nic innego, jak klasyczny rodzaj faktoringu, w którym dłużnik nie zostaje poinformowany o podpisaniu umowy faktoringowej. Jeśli dłużnik dokona wpłaty na konto faktoranta, ten przekazuje wierzytelność faktorowi.

Można podzielić faktoring według momentu zapłaty za wierzytelność. Wyróżniamy:

 • Dyskontowy – faktor otrzymuje wierzytelność w trakcie zawarcia umowy faktoringowej. Nie ma tutaj znaczenia termin zapłaty należności przez dłużnika,
 • Zaliczkowy – faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę na poczet wierzytelności. Natomiast pozostałą część kwoty otrzymuje, gdy dłużnik faktycznie dokona spłaty długu,
 • Wymagalnościowy– faktorant otrzymuje zapłatę w momencie rzeczywistego regulowania zobowiązania przez dłużnika.

Faktoring odwrotny – co to takiego?

Faktoring odwrotny, czyli odwrócony polega na tym, że jest skierowany do podmiotów dokonujących zakupów – nie zaś do samych sprzedawców!

Dlatego doskonale się sprawdza w przypadku przedsiębiorstw współpracujących ze stałymi dostawcami, wymagającymi płatności gotówkowych lub stosujących krótkie terminy spłaty. Faktoring odwrotny ma także wiele cech wspólnych z pożyczką lub odroczonym terminem płatności.

Faktor płaci za towary bądź usługi dostawcom swojego klienta. Z kolei klient spłaca faktorowi należność powiększoną o prowizję. Przykładowo, instytucja zewnętrzna opłaca dostawcę w wyznaczonym czasie, np. 10 dni, a dłużnikowi może wydłużyć ten okres, np. do 30 dni. Koszty tego typu faktoringu są porównywalne do kosztów klasycznego faktoringu. Odciągana jest ok. 10 proc. prowizja. Jednak należy doliczyć do tego jeszcze:

 • Jednorazową prowizję przygotowawczą, której wysokość zależy od przyznanego limitu, czyli kwoty granicznej, która określa do jakiej wysokości odpowiada faktor. Im wyższe ryzyko, tym wyższa prowizja,
 • Niekiedy doliczane są opłaty z tytułu zmiany warunków umowy czy też niewykorzystania przyznanego limitu.

Umowa faktoringowa

Faktoring przeznaczony jest szczególnie dla przedsiębiorstw, które opierają się na sprzedaży towarów lub usług:

 • Z odroczonym terminem spłaty,
 • Szukają nowych sposobów na finansowanie swojej działalności,
 • Chcących zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami,
 • Pragnących znaleźć kompleksowe usługi finansowe

Oto pewien przykład. W trakcie zawartej umowy z odroczonym terminem spłaty – czasem może okazać się, że sprzedawca będzie potrzebował środków pieniężnych, na które będzie musiał poczekać. W takim przypadku może zwrócić się do instytucji faktoringowej i skorzystać z jej oferty. Po zawarciu porozumienia – faktorant przekazuje kłopotliwą fakturę faktorowi, po czym otrzymuje za nią wcześniejszą zapłatę, pomniejszoną o prowizję. Pozostała część kwoty trafia do przedsiębiorcy, tuż po spłacie całej kwoty.

Jest to z pewnością bardzo przydatne i wspomagające przedsiębiorców rozwiązanie. Nie oznacza jednak, że usługa nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków. Przed skorzystaniem z firmy faktoringowej warto sprawdzić koszty. Często prowizja pośrednika, a więc faktora może stanowić dość dużą sumę obniżającą zysk firmy. W efekcie czego może okazać się, że firmy, które nakładają niższe marże będą musiały podnieść cenę swoich towarów i usług – a to negatywnie wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Polski Związek Faktorów

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów nie zwalniają tempa. Potencjał rynku faktoringowego w kraju rośnie zdecydowanie szybciej niż ma to miejsce chociażby na rynku światowym czy europejskim! W samym 2018 roku obroty osiągnęły wartość ponad 170 mld zł – o prawie 28% więcej niż jeszcze rok temu. Obecnie PZF zrzesza 29 członków. Wśród nich są zarówno banki komercyjne, jak i specjalistyczne firmy faktoringowe, a także partnerzy wspierający.

Faktoring sposobem na utrzymanie płynności finansowej

Własny biznes to z pewnością większa niezależność – ale też spore prawdopodobieństwo tego, że nieregularne zlecenia kontrahentów mogą przyćmić dobrą sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dlatego faktoring jest skuteczną usługą, która rozwiązuje kluczowy problem nieprzestrzegania przez płatników terminów płatności. Ponadto:

 • Umożliwia szybki dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności,
 • Motywuje partnerów biznesowych do terminowego regulowania zobowiązań,
 • Zwiększa elastyczność, co do terminów płatności – dzięki faktoringowi czas na zapłatę faktury może zostać wydłużony w czasie,
 • Zapewnia płynność finansową firmy,
 • Umożliwia natychmiastowy dostęp do gotówki – przedsiębiorca nie musi czekać na opłacenie faktury przez kontrahenta. Może otrzymać środki już w dniu wystawienia faktury.

A co najważniejsze – faktoring to rozwiązanie dla każdego mniejszego lub większego biznesu funkcjonującego na rynku. Nie jest to forma windykacji!Faktoring polega przejmowaniu nieprzeterminowanych zobowiązań, z kolei windykacja zajmuje się wykupem płatności już po upływie terminu zapłaty. Warto więc zastanowić się nad takim rodzajem finansowana oraz dostosować go do własnych potrzeb i możliwości.

Ograniczenia prawne faktoringu

Polski rynek faktoringu na tle pozostałych państw europejskich nadal jest dość słabo rozwinięty. Głównym powodem są bariery prawne. Umowa faktoringowa nadal widnieje w typie umów nienazwanych. Ponadto Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych3 z 1.01.2004 roku daje możliwość żądania odsetek ustawowych za opóźnienia. Jednak w przypadku faktoringu sytuacja nie jest tak jednoznaczna – zwłaszcza w zakresie prawa gospodarczego, bankowego oraz podatkowego. Wejście w życie Ustawy o VAT4również niesie ze sobą pewne bariery. Na mocy jej przepisów – podatek VAT powinien być naliczany od wszystkich transakcji prowizji i opłat stosowanych przez faktorów, za wyjątkiem przychodów odsetkowych. A to oznacza niemałe koszty. Na szczęście, Konferencja Instytucji Faktoringowych dąży do dużych zmian – także w kontekście Ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych5. Obecnie – faktorzy nie mogą wliczać w koszty uzyskania przychodów strat wynikających z braku zapłaty za towar. Niedługo ma to się zmienić.

Podsumowanie

Choć faktoring nie jest jeszcze „mainstreamową” usługą w naszym kraju to zdecydowanie zyskuje na popularności. Utrzymanie płynności finansowej firmy jest niezwykle ważne, zwłaszcza w dobie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Do wyboru jest wiele opcji firm faktoringowych oraz samych rodzajów faktoringu, jak np. faktoring cichy czy odwrotny. Spodziewamy się, że kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost popularności usług faktoringowych a także wzrost konkurencji na rynku firm oferujących te usługi. Taki rozwój sytuacji na pewno przyniesie korzyści dla klientów, którzy będą otrzymywać coraz lepsze oferty. Ze swojej strony na bieżąco aktualizować będziemy ranking faktoringu, aby mogli Państwo porównać najświeższe i najlepsze oferty.

FaktorantLimit faktoringowyWartość fakury
ING Faktoring100 tys. zł100 %
Smeo500 tys zł100 %
Finea100 tys zł100 %
Pragma GO1 mln zł100 %
Monevia300 tys zł100 %
eFaktor5 mln zł90 %
Credstep3 mln zł100 %
Fandla30 tys zł100 %
Brutto70 tys zł95 %
IdeaMoneyindywidualnie100 %
Na koniec porównajmy jeszcze raz limity faktoringowe i maksymalną pokrywaną przez faktorów wartość faktur.

Źródła:

1. Komunikat prasowy Krajowego Rejestru Długów: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/Przedsiebiorcy-dluzej-czekaja-na-zaplate–ale%E2%80%A6-z-optymizmem

2. Art. 353. Kodeksu Cywilnego: https://www.lexlege.pl/kc/art-353/

3. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000403

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535

5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920210086

Komentarze (2)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • A
  A
  Adam
  10.02.2021, 14:43

  Witam, czy jeśli prowadzę jednoosobową działalność i mój klient co miesiąc, nagminnie zalega mi ponad 2000zl w wypłacie, wiem ze zapłaci ale czy opłaca mi sie skorzystać z firmy faktorngowej . Ile to kosztuje?

  • A
   A
   Arkadiusz Molenda
   11.02.2021, 10:46

   Dzień dobry, jeśli płynność finansowa w firmie jest dla Pana bardzo ważna to warto zastanowić się nad faktoringiem. Koszt zazwyczaj opiewa w wysokości kilku procent, zazwyczaj jest to mniej niż 5%. Proszę zapoznać się z naszym rankingiem i wybrać odpowiednią dla Pana firmy ofertę.

NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x