Pożyczki na kształcenie i rozwój w 2024 roku

Dla kogo są przeznaczone pożyczki na kształcenie i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? To rozwiązanie ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego, o którego istnieniu część osób może nawet nie wiedzieć. Może pomóc w ukończeniu studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i innych form rozwoju i edukacji.

pożyczki na kształcenie poradnik

Kluczowe informacje

 • Pożyczki na kształcenie są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nauką i edukacją, takimi jak opłaty za czesne, materiały dydaktyczne, zakwaterowanie czy podróże związane ze studiami;
 • Wiele instytucji finansowych oferuje elastyczne warunki spłaty i umożliwia studentom zwrot przyznanego finansowania po ukończeniu nauki lub udzielenie okresu karencji po zakończeniu edukacji;
 • W niektórych przypadkach, jeśli absolwent podejmie pracę w określonym sektorze, ma możliwość umorzenia części lub całości zobowiązania;
 • Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki na kształcenie warto dokładnie przemyśleć koszty i korzyści z tym związane. Być może lepszym wyjściem okażą się alternatywne źródła finansowania, np. stypendia, wsparcie rodziny czy też dodatkowa praca w okresie studiów.

Czym są pożyczki na kształcenie?

Pożyczki na kształcenie są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Stanowią pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju. Ich operatorami są: Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Pozwalają na sfinansowanie wybranej formy kształcenia, trwającej nie dłużej niż 24 miesiące.

Oznacza to, że z przyznanych środków opłacone mogą zostać m.in.:

 • studia podyplomowe;
 • szkolenia;
 • kursy.

Dotyczy to zarówno edukacji w Polsce, jak i poza granicami kraju, za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia. Po przyznaniu pożyczki środki przekazywane są bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej. W praktyce nie dostajesz pieniędzy do ręki, ale możesz je wydać na dowolne cele, jak chociażby:

 • przejazdy do miejsca, w którym odbywają się kursy;
 • noclegi;
 • zakwaterowanie;
 • wyżywienie;
 • dodatkowe materiały dydaktyczne;
 • inne potrzeby związane z kształceniem.

Zaletą tego rozwiązania są atrakcyjne warunki spłaty. Są to nieoprocentowane darmowe pożyczki. Równej wysokości raty regulować możesz nawet przez 3 lata. Dostępne jest również umorzenie pożyczki do 35 proc. otrzymanej kwoty.

Kto może skorzystać z pożyczek na rozwój umiejętności?

Wniosek o tego typu finansowanie mogą składać osoby:

 • pełnoletnie;
 • mające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • mieszkające w Polsce;
 • pracujące w ramach każdej formy zatrudnienia (*zarówno osoby samozatrudnione, jak i pracujące na etacie czy na podstawie umów cywilnoprawnych);
 • niepracujące (*na urlopach wychowawczych, bezrobotne pobierające kuroniówkę itd.);
 • dysponujące zdolnością do spłaty pożyczki (*posiadające odpowiedni średni miesięczny dochód brutto czy zabezpieczenie pożyczki).

Do uzyskania wsparcia nie jest konieczne spełnienie warunków dodatkowych. Nieistotny jest także szczegółowy adres zamieszkania, wiek czy płeć. Akceptowane są różne rodzaje zabezpieczeń pożyczki. Wszystko to sprawia, że potrzebne środki można uzyskać bez większego problemu.

Gdzie szukać pomocy w finansowaniu rozwoju kompetencji?

Obecnie głównym wyborem mogą być europejskie pożyczki na kształcenie FERS finansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Projekt o nazwie: Postaw na rozwój europejskie pożyczki na kształcenie współtworzony jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Taką pożyczkę na kształcenie możesz przeznaczyć na rozwój w dowolnym obszarze wiedzy i umiejętności. Mało istotna jest kwestia obywatelstwa. Natomiast kluczowe jest zamieszkanie na terytorium Polski.

Główne parametry dofinansowania:

 • wsparcie do 50 tys. zł (* możliwośc realizacji jednego lub kilku szkoleń z obszaru wiedzy/umiejętności);
 • okres spłaty do 3 lat;
 • oprocentowanie 0 proc.;
 • karencja w spłacie do 6 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki.

UWAGA:

Pożyczki z FERS nie możesz przeznaczyć na studia I, II i III stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Program realizowany jest na lata 2021-2027.

Ile kosztuje pożyczka na kształcenie?

Pożyczka na kształcenie jest nieoprocentowana. Oznacza to, że nie ponosisz za nią żadnych kosztów dodatkowych. Nie płacisz więc ani prowizji i opłat wstępnych, ani kosztów opracowania.

Spłacasz ją w cyklach miesięcznych, w równych ratach. Jej wysokość wynosić może maksymalnie 50 tys. zł i pokrywać 100 proc. kosztu studiów podyplomowych lub szkolenia. Minimalna długość spłaty to natomiast 1 rok, a maksymalna – 36 miesięcy. Po spełnieniu warunków możliwe jest umorzenie spłaty części pożyczonych środków: od 10 proc. do 35 proc. Szczegółowo opisałem tę kwestię w dalszej części artykułu.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę na kształcenie?

Wniosek o pożyczkę na kształcenie, złożysz w konkretnych województwach: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie. Wystarczy tylko, że skontaktujesz się z wybranym partnerem finansującym:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Więcej informacji odnajdziesz na stronie: bgk.pl/produkty/pozyczka-na-ksztalcenie/.

Umorzenie pożyczki na kształcenie

Możesz również starać się o częściowe umorzenie spłaty zobowiązania, w wysokości nie wyższej niż 35 proc. przyznanej kwoty. Zgoda na skorzystanie z tego przywileju wymaga jednak spełnienia określonych warunków.

 • 10 proc.: pod warunkiem, że ukończysz kształcenie/szkolenie, na które zaciągnąłeś pożyczkę z wynikiem pozytywnym. Potwierdzisz to, składając w banku dyplom, świadectwo, zaświadczenie certyfikat, protokół z przeprowadzonego egzaminu, uprawnienie lub inny dokument tożsamy;
 • 10 proc.: w momencie, gdy ukończysz kształcenie/szkolenie w obszarach z : zielonej gospodarki, cyfrowej gospodarki, srebrnej gospodarki albo dostępności i uniwersalnego projektowania;
 • 15 proc.: gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, co potwierdzisz swoimi przychodami za poprzedni rok podatkowy (* na podstawie zeznania rocznego PIT). Muszą być one niższe od 12-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Ale możesz również zawnioskować o 100 proc. umorzenia kapitału pożyczki. W tym jednak przypadku dokładniejsze informacje udzieli Ci partner finansujący projekt.

Jakie są warunki umorzenia?

Warunki umorzenia nie wygórowane. Nie oznacza to jednak tego, że taką zgodę otrzymać może każda osoba.

Na takie udogodnienie nie mogą liczyć pożyczkobiorcy, którzy:

 • nie spełnią podstawowych warunków umorzenia;
 • nie ukończą formy kształcenia, zawartej w umowie z partnerem;
 • wypowiedzą umowę pożyczki na kształcenie.

Na umorzenie nie mają również szans osoby, które zdecydują się na wcześniejszą spłatę otrzymanej pożyczki. Czyli, jeśli uregulujesz ją przed zakończeniem formy kształcenia, zwieńczoną otrzymaniem odpowiedniego dokumentu, nie dostaniesz zgody na umorzenie.

Co zrobić, żeby zwiększyć szanse na pożyczkę?

Pomoc w kształceniu przyznawana jest przede wszystkim tym, którzy mogą pochwalić się zdolnością do jej spłaty. Czyli jest to w pełni zależne od zatrudnienia, wysokości dochodów czy sytuacji rodzinnej. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na pożyczkę, musisz pokazać, że nie będziesz miał najmniejszego problemu z oddaniem pieniędzy zgodnie z warunkami umowy.

Najpewniejszym sposobem jest oczywiście odpowiedni dochód. Jeśli zarabiasz na poziomie pozwalającym na spłatę zaciąganego zobowiązania, to jest duża szansa na to, że otrzymasz je bez większego problemu.

Co jednak w przypadku, gdy Twoja pensja nie jest zbyt wysoka lub niepracujesz? Pomóc Ci w tym może:

 • poręczenie cywilne: przez osobę, która nie jest Twoim współmałżonkiem. Mogą być to rodzice, rodzeństwo czy ludzie niespokrewnieni;
 • weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym: deklaracja wekslowa, poręczona dodatkowo przez osobę trzecią;
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji: jako pożyczkobiorca podpisujesz akt notarialny, w którym oświadczasz, że w przypadku kłopotów ze spłatą poddasz się egzekucji na rzecz operatora. Dokument podpisywany u notariusza na podstawie umowy pożyczki;
 • blokada środków na rachunku bankowym: operator otrzymuje od Ciebie pełnomocnictwo do blokowania pieniędzy przychodzących na rachunek bankowy. To zabezpieczenie w żaden sposób nie angażuje osób trzecich;
 • hipoteka: ustanawiana na maksymalną wartość do 150% wartości pożyczki. W umowie zawierany jest zapis dotyczący dobrowolnego poddania się przez Ciebie egzekucji. Nie dotyczy nieruchomości rolnych.

Skąd wziąć pieniądze na szkolenia, kursy i rozwój?

Bez wątpienia ciągłe rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności niesie ze sobą ogromną wartość. Dowiadujemy się nowych rzeczy, rośnie nasza wartość dla pracodawcy i rozwijamy swoje kompetencje. Z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie kolejnego kursu możemy starać się o podwyżkę lub lepiej płatną pracę.

Niestety, najpopularniejsze szkolenia czy kursy są płatne. Co gorsza, często mowa tu o naprawdę wysokich kwotach, których zorganizowanie może być sporym problemem. Na szczęście pieniądze na tego typu cele otrzymamy na wiele sposobów.

Najpopularniejsze z nich opisałem poniżej.

Pożyczka pozabankowa lub kredyt gotówkowy

Starając się o pozabankową pożyczkę, czy chociażby kredyt gotówkowy nie musisz określać, na co chcesz przeznaczyć pożyczane środki. Wykorzystać je możesz właśnie na sfinansowanie kształcenia.

Przed podpisaniem umowy polecam tylko sprawdzić wszystkie oferty dostępne na rynku, korzystając np. z kalkulatorów czy porównywarek online. Dopiero później zdecyduj się na ofertę o najniższym oprocentowaniu, kosztach dodatkowych itp.

Zwykle jest to opcja mniej korzystna niż opisywane wyżej pożyczki na kształcenie.

Pomoc finansowa od bliskich

Pożyczka od rodziny bywa nieoceniona. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że najczęściej nie wiąże się ono z żadnymi kosztami dodatkowymi. Nie musisz nikomu udowadniać, że jesteś wypłacalny, bo pieniądze zapożyczasz od znanych Ci osób.

Minusem jest z kolei to, że tego typu zobowiązania bywają „obciążające psychicznie”. Większy jest niepokój o ewentualne problemy z ich spłatą, a wielu pożyczkobiorcom przeszkadza poczucie konieczności dodatkowego odwdzięczenia się za przysługę.

Rozłożenie finansowania na raty

Wiele instytucji edukacyjnych stara się zrozumieć ludzi chcących rozwijać swoje umiejętności. Właśnie dlatego opłaty za kursy, szkolenia czy kolejne semestry studiów podyplomowych często można rozłożyć na raty. Zależnie od konkretnego przypadku, odbywa się to na różnych zasadach.

Niejednokrotnie takie rozwiązanie nie wiąże się nawet z żadnymi dodatkowymi kosztami. A jeśli już jakieś się pojawiają, bywają niższe niż w przypadku standardowych pożyczek czy kredytów. Niestety najczęściej nie można liczyć tutaj na ewentualne umorzenie, choćby części kwoty do zapłaty.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródło:

1. https://www.bgk.pl/produkty/pozyczka-na-ksztalcenie/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (5 votes)
Komentarze (3)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Marta

  17.04.2024, 10:49

  Wyróżniający się komentarz

  Dołączam się do pytania Emilii, inwestuj w rozwój to projekt zamknięty, czy jest jakiś inny na podobnych zasadach?

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   17.04.2024, 11:08

   Wyróżniający się komentarz

   Pani Marto, do wyboru są jeszcze europejskie pożyczki na kształcenie FERS finansowane przez BGK. Przeznaczone są na szkolenia z dowolnego obszaru wiedzy lub umiejętności. Wysokość takiego wsparcia wynosi do 50 tys. zł z możliwością 6-miesięcznej karencji w spłacie.

 • E
  E

  Emila

  29.03.2024, 06:11

  Wyróżniający się komentarz

  czy są teraz jakieś szanse na uzyskanie pożyczki na rozwój?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie