Prolongata kredytu – jak odroczyć spłatę?

W obliczu nieprzewidzianych wydarzeń życiowych możliwość odroczenia spłaty kredytu może okazać się ostatnią deską ratunku. Jednak jak skorzystać z tej szansy? Rozwiązaniem okazuje się prolongata kredytu. W tym artykule, wyjaśniamy, jak skutecznie negocjować warunki prolongaty i jakie są jej rodzaje. Sprawdź, jakie kroki podjąć, aby uzyskać odroczenie spłaty.

Kluczowe informacje

 • Prolongata kredytu to usługa bankowa polegająca na wydłużeniu okresu spłaty kredytu, która może dotyczyć zarówno części, jak i całości zobowiązania. Jest to proces uzgadniany między kredytobiorcą a bankiem, często wiążący się z dodatkowymi kosztami.
 • Aby skorzystać z prolongaty, klient musi przejść ponowną weryfikację zdolności kredytowej, ponieważ zmiana warunków kredytu wiąże się z nową oceną ryzyka przez bank. Prolongata nie jest standardową ofertą każdego banku, więc konieczne jest sprawdzenie dostępności tej usługi w konkretnej instytucji.
 • Wniosek o prolongatę kredytu wymaga sporządzenia dodatkowego dokumentu, zazwyczaj aneksu do głównej umowy kredytowej. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje, w tym uzasadnienie potrzeby prolongaty oraz potencjalne dowody trudnej sytuacji finansowej.
 • Prolongata kredytu różni się od karencji w spłacie. Główna różnica polega na tym, że prolongata wydłuża okres spłaty całego zobowiązania lub jego części, podczas gdy karencja dotyczy zawieszenia spłaty części kapitałowej raty, przy jednoczesnym kontynuowaniu spłaty odsetek. Karencja jest zazwyczaj dostępna po upływie roku od uzyskania kredytu.

Czym jest prolongata kredytu i na czym polega?

Prolongata kredytu to dodatkowa usługa, którą konsument uzyskuje na własną prośbę, ponosząc przy tym dodatkowy koszt. Bank zazwyczaj rekompensuje sobie udzielenie prolongaty pod postacią powiększenia całkowitego kosztu kredytu. Może też np. nałożyć na wnioskującego jednorazową opłatę. Tak naprawdę kryteria, jakimi kieruje się dany kredytodawca, zależą od prowadzonej polityki.

Prolongata kredytu polega na wydłużeniu czasu spłaty produktu finansowego oferowanego przez bank, np. kredytu gotówkowego. Jest to usługa, która odbywa się za porozumieniem obu stron – konsumenta, czyli kredytobiorcy oraz banku – kredytodawcy. Co więcej, prolongata może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy to wydłużenie jedynie części spłaty kredytu, a drugi – jego całości.

Zazwyczaj prolongata kredytu wymaga stworzenia oddzielnego dokumentu do głównej umowy kredytowej. Przedstawiana jest najczęściej przez bank w postaci aneksu. Dlaczego w takiej formie? Otóż prolongata kredytu zmienia dotychczasowe warunki, a konkretniej kluczowy parametr – czas obowiązywania finansowania.

Prolongata kredytu – kto może z niej skorzystać?

Prolongata kredytu to rozwiązanie stworzone z myślą o klientach banków, którzy zaciągnęli różnego rodzaju zobowiązania finansowe i napotkali problem w ich spłacie. Ważne jest jednak, aby kredytobiorcy w czasie złożenia wniosku nie mieli jeszcze przeterminowanych płatności. Aby uzyskać prolongatę kredytu, należy przejść ponowną weryfikację zdolności kredytowej. To rozwiązanie zmienia dotychczasowe warunki kredytu, przez co bank ponownie ocenia ryzyko związane ze zmianą dotychczasowej umowy. Musisz być zatem przygotowany na kolejną weryfikację profilu w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Prolongata nie jest dostępna w ofercie każdego banku – jest spotykana tylko u niektórych kredytodawców. Dlatego najpierw skontaktuj się z biurem obsługi klienta i spytaj się konsultanta, czy wybrany przez Ciebie bank ma taką ofertę. Jeżeli nie – koniecznie zrezygnuj z chęci przedłużenia spłaty lub skorzystaj z innych ulg. Jedną z nich są, np. wakacje kredytowe.

Które banki oferują możliwość skorzystania z prolongaty?

Większość instytucji finansowych oferowała możliwość podpisania prolongaty w czasie pandemii Covid-19. W tamtym czasie opcja ta była dostępna dla wszystkich, którym pogorszyły się warunki finansowe. Aktualnie duża część kredytodawców umożliwia jedynie skorzystanie z wakacji kredytowych, które dostępne są dla osób spłacających kredyty hipoteczne.

Jak wyglądają warunki prolongaty w poszczególnych bankach?

BankWarunki prolongaty
Santander Bank PolskaBank umożliwiał odroczenie spłaty zobowiązania od 3 do 6 miesięcy, jedynie w czasie pandemii Covid-19
Santander Consumer Bank Opcja prolongaty dostępna jest od 10 marca 2022 r. dla klientów Santander Consumer Banku, którzy są obywatelami Ukrainy
Bank PocztowyUmożliwia swoim klientom restrukturyzację kredytu na indywidualnych warunkach
BNP ParibasBank umożliwia odroczenie spłaty kredytu hipotecznego w ramach tzw. wakacji kredytowych.
ING Bank Śląski Bank potrzebuje ok. 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia prolongaty

Prolongata kredytu hipotecznego — wniosek

Złożenie wniosku o prolongatę kredytu musi się odbyć stosunkowo wcześnie. Najlepiej w momencie, gdy pojawią się pierwsze kłopoty finansowe. Bank bowiem zezwoli na wydłużenie okresu kredytowania tylko pod warunkiem dotychczasowej terminowości w spłatach. Gdy dopuścimy do opóźnień w regulowaniu opłat, bank może odrzucić naszą prośbę o skorzystanie z prolongaty.

Dobrze przygotowany wniosek o prolongatę powinien zawierać wszystkie poniższe informacje:

 • data złożenia wniosku,
 • miejscowość,
 • imię i nazwisko oraz adres kredytobiorcy,
 • pełna nazwa banku oraz jego adres,
 • tytuł wniosku,
 • numer umowy kredytowej,
 • orientacyjny termin, w którym ponownie będziemy przygotowani do spłacania rat kredytu,
 • podpis kredytobiorcy,
 • informacje o załączonych dokumentach, potwierdzających trudną sytuację finansową.

Prolongata kredytu hipotecznego to pierwszy krok do wydłużenia terminu spłaty zobowiązania. Na samą decyzję przyjdzie nam trochę poczekać. Jeśli będzie ona korzystna, to bank poprosi nas o uregulowanie opłaty administracyjnej i opłaty za sporządzenie aneksu. Po podpisaniu umowy możliwe będzie regulowanie kredytu według nowego harmonogramu spłat.

Jak złożyć wniosek o prolongatę kredytu?

Konieczne jest sporządzenie dodatkowego dokumentu, który znany jest powszechnie jako aneks do umowy kredytu. Warto też sporządzić pisemne uzasadnienie prolongaty, w którym uwzględnisz poniższe, przykładowe okoliczności motywujące Cię do zmiany warunków zobowiązania.

 • Pogorszenie się sytuacji finansowej z powodu np. utraty pracy lub nawarstwiających się długów.
 • Pojawienie się nieplanowanych, bardzo kosztownych wydatków, np. wynikających z leczenia, remontu, naprawy ważnego sprzętu itd.
 • Zwyczajna potrzeba uzyskania chwilowej ulgi w bieżących, miesięcznych wydatkach.

Podając dowolną z przykładowych okoliczności, możesz dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające przedstawiony stan rzeczy np. wypowiedzenie z pracy, rachunki za leki, pismo od komornika itd. Przedstawiając tego typu „pisemne dowody”, znacznie zwiększasz szansę na uzyskanie zgody od banku na prolongatę kredytu.

Utrata pracy a kredyt – co możemy zrobić? Zobacz

Na jak długo można dokonać prolongaty?

Banki nie wyznaczają sztywnych ram, co do dokonania prolongaty kredytu. Nie jest jednak tajemnicą, że na im dłużej wydłużasz spłatę zobowiązania, tym większe koszty ponosisz. W taki sposób, bank pragnie zrekompensować sobie zmianę parametrów w dotychczasowej ofercie kredytu. Warto być tego świadomym, gdyż niekiedy zwiększa to całkowity koszt zobowiązania o nawet kilkaset złotych. Oczywiście takie informacje nie są tajemnicą. Można je sprawdzić w dokumentach ukazujących całkowity koszt kredytu bądź pytając pracownika banku jeszcze przed samym podpisaniem umowy.

Nie jesteś w stanie spłacać kredytu? To może pomóc Sprawdź

Na co uważać przy składaniu wniosku o prolongatę?

Pierwszą rzeczą, na jaką musisz zwrócić uwagę, jest czas. W przypadku ryzyka nieopłacenia raty kredytowej w terminie warto poinformować o tym obsługę banku. Wówczas potwierdzisz swoje szczere intencje co do regularnej spłaty zobowiązania. Przy okazji zwyczajnie przekonasz się, czy bank, w którym posiadasz kredyt oferuje tego typu możliwość.

Jeśli w swojej ofercie bank proponuje rozwiązanie prolongaty to w pierwszym kroku zapytaj o koszty usługi. Bank z całą pewnością sowicie rekompensuje sobie udzielenie takiej ulgi. W końcu zmiana warunków kredytu wymaga ponownego przeliczenia zysku. To właśnie z tego powodu należy dokładnie sprawdzić, ile kosztuje opłata za dokonanie prolongaty. Co więcej, uważaj, w jaki sposób naliczana jest opłata za przedłużenie terminu spłaty. Jednorazowy koszt może bowiem bardzo nadwyrężyć Twój domowy budżet.

Prolongata kredytu – podstawowe korzyści

Zmierzając ku podsumowaniu, warto przedstawić największe korzyści związane z opcją prolongaty kredytu. Choć nadal jest to rozwiązanie stosunkowo niszowe i rzadko spotykane w ofertach polskich banków, to płyną z niego pewne korzyści.

 • Prolongata pozwala na odłożenie ostatecznego terminu spłaty zobowiązania w czasie.
 • Oznacza także obniżenie wysokości miesięcznej raty. Daje to „oddech” dla miesięcznego budżetu, pozwalając przeznaczyć zaoszczędzone w krótkiej perspektywie środki na inne wydatki. Poprawia to płynność finansową.
 • Możliwość uzyskania korzystnego rozwiązania dla prywatnych finansów przy stosunkowo niewielu formalnościach.
Jak obniżyć ratę kredytu? Pomocne wskazówki Zobacz

Prolongata kredytu a karencja w spłacie – podstawowe różnice

W kontekście oferowanych przez banki rozwiązań, które pozwalają na zmianę okresu kredytowania, usłyszeć można nie tylko o prolongacie kredytu. Innym popularnym określeniem są wakacje kredytowe oraz tzw. karencja w spłacie. Pod żadnym pozorem nie można mylić tego pojęcia z prolongatą. Oto najważniejsze powody, dla których nie zaleca się stosować tych terminów zamiennie!

 • Karencja kredytu pozwala na zawieszenie spłaty części raty kredytu. Prolongata – wydłuża okres spłaty części lub całego zobowiązania w banku.
 • Korzystając z karencji kredytu, kredytodawca jest zobowiązany do dalszego opłacania części odsetkowej. Zawieszeniu ulega jedynie część kapitałowa w racie kredytu, która obliczana i doliczana jest do każdej raty oddzielnie.
 • Konsument może korzystać z karencji kredytu najwcześniej po 12 miesiącach (roku) od uzyskania zobowiązania.

Z drugiej strony, karencję kredytu oraz prolongatę łączą wspólne elementy. Oba rozwiązania realizowane są jedynie na wniosek klienta potrzebującego „ulgi” w swoich finansach. Co więcej, zarówno karencja, jak i prolongata kredytu są ściśle uzależnione od aktualnej zdolności kredytowej. W tym celu weryfikowany jest m.in. raport Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.2/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie