300 plus w 2024 roku – jak i kiedy złożyć wniosek?

Nowy rok szkolny zawsze wiąże się z długą listą dodatkowych wydatków. Podręczniki, zeszyty, ubrania, czy akcesoria szkolne. Wielu rodzicom rosnące koszty szkolnej wyprawki spędzają sen z powiek. Opiekun nie musi jednak pokrywać wszystkiego z własnej kieszeni. Świadczenie „Dobry Start” oferuje bowiem rozpoczynającym naukę jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów wyprawki.

Kluczowe informacje

 • Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, wypłacane na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.
 • Świadczenie przysługuje wszystkim uczącym się w szkole dzieciom, niezależnie od daty rozpoczęcia nauki, oraz dzieciom niepełnosprawnym do 24 roku życia.
 • Wnioski o świadczenie „300 plus” można składać od początku wakacji, najlepiej przed końcem sierpnia, z ostatecznym terminem do 30 listopada.
 • Wnioski są przyjmowane tylko w formie elektronicznej, za pomocą zaufanego profilu, podpisu elektronicznego lub bankowości internetowej.

Czym dokładnie jest program „Dobry Start”?

Dobry Start to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki któremu rodzice lub opiekunowie prawni uczniów rozpoczynających rok szkolny, mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów szkolnej wyprawki. Celem projektu jest finansowe wsparcie rodzin w związku z kosztami przygotowań ucznia do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pierwszy raz powyższe świadczenie wypłacane było w roku szkolnym 2018/2019, a jak podaje MRiPS, rok rocznie z programu korzystają miliony zainteresowanych.

Wniosek o przyznanie świadczenia dobry start, co do zasady musi być złożony przez osobę sprawującą pieczę. Mowa tutaj zatem o przynajmniej jednym z rodziców, opiekunie prawnym lub opiekunie faktycznym dziecka. W przypadku opieki naprzemiennej lub separacji bądź rozłączenia, to każdy z opiekunów może wnioskować o połowę kwoty, czyli 150 zł.

Kto może ubiegać się o fundusze na wyprawkę szkolną?

Świadczenie dobry start przysługuje każdemu uczącemu się w szkole dziecku, niezależnie od daty rozpoczęcia nauki. W ramach programu „300 plus” fundusze są wypłacane raz na rok, do momentu ukończenia przez pociechę 18 bądź 20 roku życia (tylko w przypadku kontynuowania edukacji). Co równie istotne, dofinansowanie przysługuje również dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności (aż do ukończenia 24 lat.)

Na dofinansowanie mogą więc liczyć:

 • osoby uczące się: pełnoletni uczniowie, którzy nie są na utrzymaniu rodziców (np. w sytuacji gdy rodzice nie żyją, albo mają prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową),
 • rodzice,
 • opiekunowie prawni i faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad małoletnim i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie),
 • rodzice zastępczy,
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorzy regionalni placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

„Pobieram zasiłek z pomocy społecznej” – czy po otrzymaniu wyprawki stracę do niego prawo? Nie. Świadczenie z tytułu wyprawki szkolnej nie wlicza się do dochodu, przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. Z powyższego jasno wynika więc, że „300 plus” nie spowoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Do kiedy można składać dokumenty?

Wnioski o świadczenie „300 plus” można składać wraz z początkiem wakacji, a więc od 1 lipca. Warto jednak podkreślić, że działa tutaj zasada „kto pierwszy ten lepszy”, więc wszelkich formalności najlepiej dopełnić przed końcem sierpnia. Wtedy też rodzice mogą liczyć na szybki zastrzyk gotówki.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wczesne złożenie wniosku gwarantuje pieniądze na koncie jeszcze przed końcem września. Dokumenty wysłane w późniejszych terminach, będą rozpatrywane i realizowane wysyłane w ciągu dwóch miesięcy od chwili wpłynięcia wniosku. Ostateczny termin na przesłanie dokumentów to 30 listopada danego roku.

Jak ubiegać się o dofinansowanie „300 plus”?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej już od dłuższego czasu akceptuje złożenie wniosku do programu „Dobry Start” jedynie w formie elektronicznej. Jest to dość istotna zmiana względem minionych lat.

Aby tego dokonać wystarczy wykorzystać swój profil zaufany lub podpis elektroniczny. Co ciekawe, część banków oferuje automatyczne założenie takiego profilu w razie potrzeby. Wniosek 300 plus można też złożyć za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Warto tutaj podkreślić, że wniosek może złożyć tylko jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem opiekunów, to wyprawkę otrzyma ten rodzic, który sprawuje pieczę nad uczniem. W sytuacji opieki naprzemiennej – każdy z opiekunów ma prawo złożyć wniosek oraz uzyskać połowę przewidzianej kwoty (po 150 zł).

We wniosku, poza innymi danymi muszą znaleźć się:

 • numer rachunku bankowego, na który chcesz dostać wypłatę świadczenia,
 • adres mailowy i numer telefonu, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli nie posiadasz rachunku bankowego, koniecznie musisz go założyć. Można tutaj skorzystać z ogólnodostępnych opcji założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego w większości instytucji.

Jeśli nie masz adresu mailowego, to również musisz założyć konto mailowe. Możesz to zrobić za darmo w wybranym przez Ciebie portalu lub serwisie internetowym. Bez powyższych elementów, wniosek „Dobry start” nie zostanie zrealizowany.

300 plus w czterech punktach - infografika

Gdzie i jak złożyć wniosek w 2024 roku?

Świadczenie „300 plus” podobnie, jak program „Rodzina 500+” przyjmowane jest i realizowane przez te same instytucje. Mowa tutaj konkretnie o portalu Emp@tia MRiPS, platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS i bankowości elektronicznej.

Rozpatrywaniem wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku ZUS przejął obsługę rządowego programu „Dobry start” w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą mogą złożyć odpowiedni wniosek o świadczenie wyłącznie poprzez portal PUE ZUS. Podobnie jest w przypadku osób usamodzielnianych, czyli tych osób, które po osiągnięciu pełnoletności, opuszczają rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. W celu ułatwienia składania wniosków Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował instrukcje, tłumaczące jak odpowiednio ubiegać się o „300 plus”. W załączeniu znajdują się :

 1. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka czy pełnoletnich wychowanków objętych programem usamodzielnienia),
 2. Instrukcja dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej,
 3. Wzór wniosku o zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Kiedy wypłata środków z 300 plus?

Najpierw należy złożyć wniosek. Jeśli wniosek zostanie przesłany w lipcu bądź sierpniu to fundusze na wyprawkę trafią na konto rodziców, nie później niż do 30 września. W przypadku dokumentów złożonych w późniejszym terminie, gminy mają dwa miesiące, od dnia złożenia wniosku, na rozpatrzenie sprawy i wypłatę pieniędzy. Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. Za wszystkie procesy odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Moje dziecko idzie w tym roku do “zerówki” prowadzonej w szkole. Czy otrzymam wsparcie?”

Nie. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz w tzw. “zerówce” prowadzonej przez szkoły, znajdują się poza uprawnioną grupą.

W jaki sposób otrzymam decyzję o przyznaniu świadczenia „300 plus”?

W programie “Dobry Start” funkcjonuje uproszczona procedura. To znaczy, że wnioskujący otrzymają decyzję na adres e-mail podany w dokumencie. Mowa tutaj konkretnie o urzędowym poświadczeniu przedłożenia. UPP to dokument elektroniczny wydawany przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego. W przypadku gdy adresu email zabraknie, decyzję o przyznaniu, będzie można odebrać osobiście. Co ważne – nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty na poczet wyprawki szkolnej. Wszelkie decyzje administracyjne wydawane są wyłącznie w momencie odmowy przyznania świadczenia.

Program “Dobry Start”, a komornik

Wiele osób z długami martwi się, że świadczenie “Dobry Start” może zostać przekazane na poczet egzekucji komorniczej. Uspokajamy – nie może. Komornik nie ma prawa zająć żadnych pieniędzy, które faktycznie należą się dziecku.

Czy „Dobry Start” obejmuje uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych?

Tak. Zarówno uczący się w szkołach policealnych jak i placówkach dla dorosłych mogą ubiegać się o przyznanie im dodatkowych funduszy z rządowego programu na wyprawkę szkolną. Warto jednak pamiętać, że w powyższym przypadku ograniczenia wiekowe pozostają takie same. Wypłata przyznanego świadczenia obowiązuje do chwili zakończenia edukacji.

Czy w ramach programu Dobry Start studenci też mogą liczyć na pomoc?

Niestety nie. Program 300+ dotyczy wyłącznie dzieci uczących się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Program nie obejmuje zatem studentów. Nie zmienia to jednak faktu, że 300 plus nie jest jedynym świadczeniem o którym może pomyśleć dziś student.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

https://www.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.6/5 - (9 votes)
Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • Z
  Z

  Zawiedziona PISem

  02.08.2023, 10:55

  Wyróżniający się komentarz

  Przez inflacje to te 300 złotych jest teraz warte może ze 150. I co się za to kupi? Dwa podręczniki czy plecak i kredki? Wszystko tak poszło do góry, że nie wiem jak biedne rodziny mają sobie dać radę

  • K
   K

   Konfederacja

   08.08.2023, 16:14

   Wyróżniający się komentarz

   Panie Boże, daj mi siłę żeby wytrzymać w jednej kraju z tymi wszystkimi madkami którym się wszystko należy. Weź jedna z drugą odpowiedzialność za swoje zawszone życie!!!!

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie