Kredyt lombardowy — co to jest i gdzie można go wziąć?

kredyt lombardowy - co to jest

Wielu Polaków nie wie o istnieniu kredytu lombardowego. Ta forma oferowana przez banki komercyjne i nie tylko, nie zdobyła w naszym kraju znacznej popularności. Natomiast możemy ją uznać za interesującą propozycję dla klientów dysponujących wartościowymi ruchomościami. Przyjrzyjmy się warunkom kredytów lombardowych i sprawdźmy, komu mogą się opłacić.

Raport BIK wskazuje, że w pierwszym półroczu 2022 roku doszło do wzrostu wartości udzielonych kredytów ratalnych (o 3,3%), pożyczek pozabankowych (o 47,5%) oraz kredytów gotówkowych (1,2%) 1. Część osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że jedną z alternatyw dla tych zobowiązań jest kredyt lombardowy.

Kto jednak w praktyce ma szansę na zaciągnięcie tego typu zobowiązania i jak wygląda kwestia kosztów?

Czym jest kredyt lombardowy? Definicja

W art. 42 Ustawy o Narodowym Banku Polskim kredyt lombardowy określony jest jako kredyt refinansowany pod zastaw papierów wartościowych.

Kredyt refinansowy może być udzielony […] pod zastaw papierów wartościowych – do wysokości równej określonej części nominalnej wartości tych papierów (kredyt lombardowy) 2.

Kredyt gotówkowy to „test” naszych zarobków, sytuacji życiowej i finansowej. Natomiast kredyt lombardowy — podobnie jak w tradycyjnym lombardzie — oczekuje zaoferowania przez nas czegoś wartościowego w zastaw.

Kolejną cechą wyróżniającą tę formę na tle innych zobowiązań jest oprocentowanie kredytu lombardowego. Nie jest ono ustalane przez każdą instytucję indywidualnie, lecz określono je odgórnie dla całego kraju. Warto zwrócić uwagę też na czas kredytowania. Zwykle jest to bardzo krótki okres spłaty, wynoszący kilka-kilkanaście miesięcy.

kredyt lombardowy - jak działa?

Zabezpieczenie kredytu lombardowego

Jak wspominaliśmy, kredyty lombardowe udzielane są m.in. na podstawie otrzymanego zabezpieczenia świadczeniodawcy, czyli tzw. zastawu. W depozycie bankowym teoretycznie wylądować mogą:

W praktyce kredyt lombardowy otrzymamy zwykle w zastaw za papiery wartościowe. Wynika to z faktu, że banki komercyjne czy bank centralny nie są zainteresowane przechowywaniem drogocennych przedmiotów, takich jak np. biżuteria czy dzieła sztuki.

NBP przedstawia „Listę dłużnych papierów wartościowych” dopuszczonych do zabezpieczenia kredytu lombardowego, technicznego i operacji repo. Znajdziemy na niej m.in.:

 • obligacje skarbowe nominowane w PLN,
 • bony skarbowe,
 • bony pieniężne NBP,
 • obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa.

Dodatkowo znalazła się tam długa lista obligacji komunalnych, korporacyjnych, EBI, skarbowe nominowane w EUR oraz listy zastawne 3.


Polecamy: W co inwestować w 2022?


Jak otrzymać kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy przyznaje Narodowy Bank Polski lub banki komercyjne. Zasady wnioskowania o niego opiszemy w kilku prostych punktach.

 1. Złóż wniosek o kredyt lombardowy.
 2. Wskaż ruchomość będącą zastawem zobowiązania.
 3. Dokonaj przez rzeczoznawcę ekspertyzy w kwestii wyceny zastawu (na Twój koszt).
 4. Negocjuj z bankiem i ustal szczegóły umowy.
 5. Podpisz umowę kredytową.

Wysokość zobowiązania zależy od wartości zastawu. Jeśli papiery wartościowe i inne ruchomości otrzymają zbyt niską wycenę, bank może nie zgodzić się na udzielenie kredytu lub znacznie obniżyć jego wysokość. Jeśli zależy nam na otrzymaniu kredytu lombardowego, powinniśmy przedłożyć jak najdroższy przedmiot.

Kto może dostać kredyt lombardowy?

Kredyty lombardowe przeznaczone są przede wszystkim dla przedsiębiorców i banków komercyjnych i działają na dwóch poziomach, a udzielać ich może:

 • bank centralny — bankom komercyjnym,
 • bank komercyjny — osobom fizycznym lub prawnym.

Najczęściej kredyt lombardowy funkcjonuje w ramach ostatniej z opisanych sytuacji. To głównie przedsiębiorcy zaciągają zobowiązanie, zastawiając wartościowe części majątku firmy. Zaznaczamy, że banki zwykle udzielają takich zobowiązań przedsiębiorstwom obracającym się w innych sektorach gospodarki. Samo zobowiązanie traktowane jest natomiast jako szansa na pokrycie chwilowego niedoboru gotówki.

Zdarza się, że takie kredyty otrzymują osoby fizyczne. Najczęściej jednak jest to proces dość czasochłonny (wymaga, m.in. przedstawienia wartościowego zastawu). Zwykle dla klienta prywatnego łatwiejsze jest wnioskowanie o kredyt gotówkowy lub pożyczkę pozabankową.

Warunki kredytu lombardowego

Kredyt pod zastaw ruchomości obarczony jest wieloma warunkami, co też wpływa na jego znikomą świadomość. Po pierwsze – jest krótkoterminowy. Bank centralny określa jego spłatę na maksymalnie 3 miesiące. Nieco dłuższy czas otrzymamy w banku komercyjnym, gdzie mowa jest o kilku miesiącach/maksymalnie roku.

Po drugie, kredyt lombardowy otrzymujemy w zastaw. Kwota finansowania zależy więc od wartości przedmiotu, który zabezpiecza zawieraną umowę. Bank bierze pod uwagę również to, że możemy nie wywiązać się z zaakceptowanych warunków – w efekcie czego, na wartości może stracić sama ruchomość. To sprawia, że zwykle mamy szansę otrzymać od 30% do maksymalnie 80% wartości wnoszonego zastawu.

Kolejną kwestią związaną z kredytem lombardowym jest fakt, że bank staje się właścicielem ruchomości, jeśli nie spłacimy zobowiązania. W przypadku przekroczenia terminu spłaty, kredytodawca ma prawo sprzedać nasze przedmioty.

Odsetki lombardowe — ile wynoszą?

Jeśli zamierzamy wziąć kredyt lombardowy, musimy zdawać sobie sprawę z możliwości naliczenia dość wysokich odsetek. Zależą one od poziomu stopy lombardowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Im jest ona wyższa, tym więcej będziemy musieli zapłacić.

Warto zwrócić też uwagę na kwestię odsetek, np. karnych, ustalanych w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania. Kwoty te sprawiają, że całkowity koszt zobowiązania może znacznie urosnąć ponad sumę, którą otrzymamy od banku.

Ile kosztuje kredyt lombardowy?

Decydując się na kredyt lombardowy, otrzymujemy kwotę stanowiącą jedynie część wartości zastawianej ruchomości. Kluczowe są dla nas takie elementy, jak:

 • jego oprocentowanie — uzależnione od głównej stopy procentowej,
 • koszty dodatkowe — np. marża banku,
 • ewentualne kary — np. za nieregularne płatności.

Wszystkie te elementy generują łączny koszt kredytu lombardowego. Rozważając jego zaciągnięcie, przemyślmy dodatkowo inne opcje dostępne na rynku. Jest on dość drogi, bo banki muszą zabezpieczyć się na wypadek inflacji, spadku wartości przedmiotu itp. Czasem więc bardziej opłacalne są np. zwykłe pożyczki dla firm i kredyty gotówkowe.

Stopa kredytu lombardowego

Stopa lombardowa od 8 września 2022 roku wynosi 7,25% 4, a ustalona została przez Radę Polityki Pieniężnej. Kredyt lombardowy NBP służy do określania maksymalnego oprocentowania zobowiązań i to właśnie od stopy zależy oprocentowanie zaciąganego przez nas zobowiązania. Do jej zmian dochodzi zwykle kilka razy w roku, w zależności od sytuacji rynkowej i gospodarczej kraju.

Kredyt redyskontowy a lombardowy — różnice

Kredyt redyskontowy udzielany jest zawsze przez bank centralny bankom komercyjnym. Szczególną formą kredytu lombardowego jest świadczenie odbywające się na tym poziomie. Natomiast skierowany jest głównie do podmiotów gospodarczych.

Formy te różnią się również zasadami działania. Przy kredycie redyskontowym NBP wykupuje te weksle, w przypadku których jeszcze nie nadszedł termin wykupu. Dodatkowo — za ten wcześniejszy wykup — potrąca jeszcze procent od sumy nominalnej weksla.

Pożyczka lombardowa a kredyt lombardowy

Pojęcie pożyczki lombardowej często mylimy z kredytem lombardowym. Pierwsza usługa związana jest ściśle z działalnością lombardów i tam jest też udzielana. O kredyt z kolei ubiegać się możemy wyłącznie w banku.

Pożyczki lombardowe przyznawane są na poczet niemalże każdego typu produktów. Ich zastawem mogą być:

 • metale szlachetne,
 • biżuteria,
 • telefony,
 • sprzęty RTV/AGD czy nawet meble.

W tym przypadku maksymalna wartość wypłacanych nam pieniędzy rzadko przekracza połowę ceny zabezpieczenia. Różnica widoczna jest także w procesie ustalania warunków umowy. Pożyczkę lombardową zawiera się niemalże od ręki. Nie jest do tego potrzebny rzeczoznawca, jak w przypadku kredytu lombardowego.

Kredyt hipoteczny a lombardowy

Kredyt hipoteczny i lombardowy mają dwie główne cechy wspólne — udzielane są przez banki i potrzebują zabezpieczenia. W pierwszej opcji mowa jest jednak o nieruchomości, a w drugim o ruchomości. Oznacza to, że kredytu lombardowego nie otrzymamy pod zastaw domu. W jego przypadku nie następuje też nakładanie hipoteki obowiązującej aż do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Kredyt refinansowy a lombardowy

Zgodnie z przepisami, o których wspominaliśmy na samym początku, kredyt lombardowy mieści się w definicji kredytu refinansowego. Dzieje się tak z jednego głównego powodu – zapewnia on bankom płynność operacji finansowych, dzięki wsparciu banku centralnego. Udzielany jest pod zastaw papierów wartościowych.

Zalety i wady kredytu lombardowego

Zalety kredytu lombardowego:

 • możliwy przypływ gotówki na rozwój firmy czy działalności,
 • szansa na uporanie się z krótkoterminowym brakiem gotówki,
 • możliwość odzyskania zastawionych ruchomości,
 • wysokość kredytu zależna od wartości zastawianych ruchomości.

Wady kredytu lombardowego:

 • wysokie oprocentowanie,
 • konieczność poniesienia kosztów wyceny zastawianych ruchomości,
 • nie zawsze banki udzielają kredytów lombardowych osobom fizycznym.
 • przyznawana przez bank kwota jest znacznie niższa od wartości zastawianych ruchomości,
 • ryzyko utraty ruchomości i ich sprzedaży przez bank w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 • krótki termin spłaty,
 • duża ilość formalności,
 • takie samo oprocentowanie we wszystkich bankach w Polsce,
 • ograniczona pula ruchomości, które banki przyjmują w ramach zabezpieczenia umowy.

Kiedy warto sięgnąć po kredyty lombardowe?

Kredyty lombardowe nie są szczególnie lubiane w Polsce. Trzeba je szybko spłacić, a bywają obarczone wysokimi kosztami. Ich oprocentowanie ustalane jest odgórnie, przez co cechują się małą różnorodnością — niezależnie od banku, który wybierzemy. Dlatego, gdy doskwiera nam brak gotówki, zdecydowanie częściej decydujemy się na pożyczki pozabankowe czy kredyty gotówkowe. Nie oznacza to jednak, że taka forma zobowiązania nigdy się nie sprawdzi.

Może być przydatna dla firm i przedsiębiorców, którzy potrzebują pieniędzy natychmiast. Pozwala uregulować płatności i uporać się z zaciągniętymi zobowiązaniami. Daje też szansę na rozwój i wykorzystanie okazji, gdy tylko taka znajdzie się w naszym zasięgu. Oczywiście zawsze trzeba przeliczyć koszt zobowiązania i porównać go z innymi ofertami na rynku.

Kredyt lombardowy może być atrakcyjny, gdy obowiązujące wysokości stóp lombardowych znajdą się na szczególnie korzystnym dla nas poziomie.

Źródło:

1. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/757906/bik-podsumowal-pierwsze-polrocze-2022-r

2. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/narodowy-bank-polski-16799068/art-42

3. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/zabezpieczenia.htm

4. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły