Pożyczki w lombardzie – jak działa pożyczka pod zastaw?

Pożyczki w lombardzie - na czym polegają?

Pożyczki w lombardzie udzielane są pod zastaw papierów wartościowych, akcji lub obligacji. Formę zabezpieczenia mogą stanowić także przedmioty o charakterze użytkowym, takie jak biżuteria, dzieła sztuki czy sprzęt elektroniczny.

Pożyczki w lombardzie – podstawowe informacje

Pożyczki w lombardzie charakteryzują się krótkim terminem spłaty. Zazwyczaj są udzielane na okres od siedmiu do trzydziestu dni. Przez ten czas zastawiony przedmiot znajduje się w lombardzie, nie jest jednak jego własnością.

Co ważne, obowiązkiem lombardu jest przechowywanie zastawionej rzeczy w sposób należyty tak, by po dokonaniu spłaty pożyczki wróciła ona do właściciela w nienaruszonym stanie. Oczywistym jest fakt, że zastawiony przedmiot musi przedstawiać określoną wartość, by stał się atrakcyjnym zabezpieczeniem. Może być to biżuteria, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki czy sprzęt AGD.

Otrzymanie pożyczki w lombardzie poprzedza sporządzenie odpowiedniej umowy. We wspomnianym dokumencie muszą znaleźć się:

 • dane klienta,
 • wysokość udzielonej pożyczki,
 • forma zastawu i dokładny opis zastawianego przedmiotu,
 • termin spłaty pożyczki i jej forma,
 • opłaty związane z obsługą zadłużenia,
 • wartość zastawu,
 • podpisy obu stron umowy.

Jeśli pożyczkobiorca nie odda długu w terminie lub nie zgłosi chęci przedłużenia terminu spłaty, zastaw przechodzi na własność lombardu i trafia do sprzedaży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje o pożyczce w lombardzie nie zostaną udzielone nawet członkom najbliższej rodziny. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ta w której właściciel zastawu wyrazi na to zgodę. Warto widzieć, że kwota udzielonej pożyczki nie może przekraczać maksymalnej wartości zastawu. Termin spłaty pożyczki oraz wszystkie związane z nią koszty ustalane są pomiędzy klientem, a lombardem i znajdują się w umowie pożyczki. Wysokość prowizji uzależniona jest natomiast od kwoty pożyczki, terminu jej spłaty i wartości samego zastawu. Zwrotu długu może dokonać zarówno pożyczkobiorca, jak i inna upoważniona przez niego osoba. Spłacając zobowiązanie należy zwrócić pożyczoną kwotę wraz z prowizją do dnia oznaczonego w umowie.

Pożyczkę lombardową możemy otrzymać również w banku. Zabezpieczeniem takiej pożyczki mogą być bony i książeczki PKO lub blokada środków na koncie. Akceptowaną przez bank formą zabezpieczenia są także takie kosztowności jak złoto, biżuteria czy monety.

Pożyczka pod zastaw w lombardzie – co można zastawić?

Lombard jest instytucją oferującą pożyczki pod zastaw. Jego nazwa pochodzi od włoskich bankierów działających na terenie Europy Zachodniej u schyłku średniowiecza. Samo pożyczanie pieniędzy również ma długą historię. Ciekawostką jest fakt, że w okresie międzywojennym lombardy nazywano zakładami zastawniczymi, co doskonale obrazowało ich funkcję.

W lombardzie możemy zastawić praktycznie każdy przedmiot, który przedstawia określoną wartość. Do najczęściej zastawianych dóbr zalicza się:

 • sprzęt elektroniczny tj. komputery, laptopy, tablety i telefony,
 • sprzęt AGD,
 • biżuterię,
 • pamiątki rodzinne o znacznej wartości,
 • złoto i monety,
 • konsole i gry komputerowe,
 • antyki, obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki,
 • sprzęt sportowy,
 • inne ruchomości.

Przedmiotem zastawu mogą być także papiery wartościowe, akcje i obligacje. Zdarzają się również pożyczki udzielane pod zastaw samochodu. To jakie dokładnie formy zastawu akceptuje dana firma nie jest z góry określone i zależy jedynie od jej wewnętrznej polityki. W praktyce, zastawić możemy każdy przedmiot, który lombard zgodzi się przyjąć. Nim otrzymamy pożyczkę, określona ruchomość zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę, co pozwoli ustalić wartość zastawianego przedmiotu. Warto wiedzieć, że dokonanie wyceny do niczego nas nie zobowiązuje. Jeśli się z nią nie zgadzamy, możemy poszukać innego lombardu, który zaoferuje nam lepsze warunki.

Z pożyczek w lombardzie korzystają zazwyczaj osoby, które szybko potrzebują gotówki. Taka forma pozyskiwania dodatkowych środków wypełnia lukę w obecnym systemie finansowym i stanowi alternatywę m.in. dla pożyczek pozabankowych.

Decydując się na pożyczkę w lombardzie musimy liczyć się z tym, że za zastawiony sprzęt otrzymamy jedynie około 30% jego rzeczywistej wartości. Co oczywiste, warto wybrać taki lombard, który zaoferuje nam najwyższą wartość zastawu. Ponadto, zwracana przez nas pożyczka, będzie wyższa o doliczone do niej odsetki.

Czy pożyczki w lombardzie są bezpieczne?

Zasady na których udzielane są pożyczki w lombardzie sprawiają, że jest to bezpieczna forma pozyskania dodatkowych środków finansowych. Podstawowym warunkiem, który musimy spełnić, by otrzymać pożyczkę w lombardzie jest posiadanie dokumentu tożsamości. Aby sporządzić umowę konieczne jest okazanie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. Równie ważne jest to, by zastawiany przedmiot był naszą wyłączną własnością. Konieczne będzie przedstawienie dowodu zakupu lub aktu własności, dzięki czemu pracownicy lombardu będą mieć pewność, że dany przedmiot nie pochodzi z kradzieży.

Podobnie jak w przypadku pożyczek pozabankowych, tak i tu możemy skorzystać z przedłużenia terminu spłaty. Wiąże się to jednak z dodatkowymi opłatami. Ponadto, przedłużenie umowy pożyczki pociąga za sobą późniejszy odbiór zastawu. Nastąpi on wówczas, gdy spłacimy pożyczkę w całości.

Jeśli w danym momencie nie jesteśmy w stanie uregulować naszego zadłużenia, możemy spłacić pożyczkę częściowo. W takim przypadku zobowiązanie będzie mniejsze o wpłaconą kwotę. Będziemy mogli również odebrać część zastawu adekwatnie do dokonanej przez lombard wyceny. Jeśli natomiast zamierzamy spłacić pożyczkę przed terminem, to powinniśmy odpowiednio wcześniej poinformować o tym fakcie pożyczkodawcę.

Jak wybrać dobry lombard?

Nim zdecydujemy się na pożyczkę w lombardzie, sprawdźmy wiarygodność danego podmiotu. Warto wybrać lombard o nieposzlakowanej opinii, cieszący się zaufaniem klientów. Zapoznajmy się również z zasadami na których udziela on pożyczek. Mogą się one nieco różnić w zależności od tego z usług którego lombardu zdecydujemy się skorzystać. Ważne jest to jakimi opiniami się on cieszy. Zapytajmy także o to jak dany lombard przechowuje powierzone mu przedmioty. Zwróćmy uwagę na to w jakiej formie otrzymamy pożyczkę i zapytajmy o to jakie koszty się z nią wiążą. Tym, co powinno nas szczególnie interesować jest m.in. wysokość prowizji, możliwość przedłużenia terminu spłaty lub oddania pożyczki przed terminem. Upewnijmy się, że dany lombard dba o bezpieczeństwo danych klientów i że dotrzymuje tajemnicy sporządzonej umowy. Zapytajmy także o to czy zwrotu pożyczki będzie mogła dokonać wskazana przez nas osoba.

Pożyczki w lombardzie. Podsumowanie

Pożyczki w lombardzie, to szczególny rodzaj pożyczek oferowanych pod zastaw. Możemy wziąć je w praktycznie każdym lombardzie, gdyż podmioty te funkcjonują na terenie całego kraju. Ich zaletą jest fakt, że otrzymujemy je od ręki, na jasnych i przejrzystych zasadach. Wadą tego rodzaju finansowego wsparcia są natomiast wysokie koszty i znaczne zaniżenie wartości zastawianego przedmiotu. Kwota, którą otrzymamy zależy przede wszystkim od tego, ile wart jest przedmiot stanowiący formę zabezpieczenia. Pamiętajmy również, by pilnować terminu spłaty. Jeśli zapomnimy o zwrocie długu i nie skontaktujemy się z lombardem dana ruchomość stanie się jego własnością.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x