Wniosek o wykreślenie z BIK — wzór z omówieniem

Wniosek o wykreślenie danych z BIK pozwolić może na poprawienie zdolności i historii kredytowej. Skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru lub zrób to sam, korzystając z zawartych w artykule porad.

wzór wniosku o wykreślenie z bik

Kluczowe informacje

 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to baza, która zbiera, przetwarza i udostępnia informacje kredytowe klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców;
 • Dane, które gromadzi, mogą usunąć jedynie podmioty, które dokonały w niej wpisu, czyli banki, SKOKi czy firmy pożyczkowe. Nie może ich usunąć BIK czy nawet sam klient;
 • Z BIK możesz wykreślić tylko te informacje, które są nieprawdziwe, nieaktualne, przeterminowane lub dotyczą zobowiązań, które zostały spłacone w terminie;
 • W takich przypadkach usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej nic nie kosztuje. Instytucja na dokonanie takiej zmiany w bazie ma 7 dni (+ dodatkowe 30 dni na rozpatrzenie wniosku o wykreślenie z BIK).

Potrzebujesz środków na określony cel? Chcesz zaciągnąć kredyt gotówkowy lub pożyczkę? Przed złożeniem wniosku kredytowego, każdorazowo warto najpierw sprawdzić, co mówi o Tobie BIK, czyli baza Biura Informacji Kredytowej. To na podstawie informacji z tego miejsca naszą zdolność kredytową badają banki oraz SKOK-i, a także wszystkie legalnie działające firmy pożyczkowe.

O tym, czy można „wyczyścić” BIK i jak to zrobić, opisuję dokładnie w tym wpisie. Znajdziesz tutaj też wzór wniosku o wykreślenie danych z BIK.

Wniosek o usunięcie danych z BIK — wzór

W załączeniu do niniejszego artykułu znajdziesz przygotowany wzór wniosku o wykreślenie danych z bazy Biura Informacji Kredytowej S. A.

Wzór zawiera:

 1. Szablon dokumentu w formacie pliku do edycji (dokument „doc.”);
 2. Szablon dokumentu w formacie nieedytowalnym, gotowym do druku (dokument „pdf.”).

Pliki do pobrania

Pobierz bezpłatny wniosek o rozłożenie długu na raty w wersji doc lub pdf!


Wzór w wersji DOC


Wzór w wersji PDF


Co powinien zawierać wniosek o usunięcie danych z BIK?

Każdy wniosek o usunięcie danych z rejestru BIK musi posiadać wyszczególnione żądanie wraz z właściwym jego uzasadnieniem.

Załączony wzór, uzupełnij też o poniższe dane, takie jak:

 • dane banku (lub SKOK-u, lub innej instytucji finansowej), do którego wniosek będziemy składać;
 • dane osobiste wnioskodawcy, a więc własne (w tym także adres);
 • dokładny opis informacji, o których wykreślenie z BIK wnioskujesz;
 • numer wniosku kredytowego lub umowy kredytowej, której dotyczą te dane;
 • podpis.

W razie zaistnienia dodatkowych okoliczności uzasadniających ten wniosek warto dopisać je do części Uzasadnienie. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których do bazy trafiły informacje nieaktualne bądź nieprawdziwe na Twój temat.

co zawiera wniosek o usuniecie z bik

Jak napisać wniosek o wykreślenie z BIK?

Wniosek o wykreślenie z BIK możesz napisać także od zera, całkowicie samodzielnie.

Pamiętaj jednak, aby znalazły się w nim wszystkie wskazane powyżej składowe. Oprócz danych swoich oraz podmiotu koniecznie pamiętaj o wyraźnie wskazanym żądaniu wraz z uzasadnieniem. W tym także o oświadczeniu o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich udostępnianie lub ewentualnie, o ich wygaśnięciu oraz usunięciu z BIK konkretnych, dokładnie wyszczególnionych informacji.

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK)?

Biuro Informacji Kredytowej S. A. (w skrócie BIK) to przedsiębiorstwo, które założone zostało przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie artykułu 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Celem działalności BIK jest zbieranie i udostępnianie danych kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Są to historie kredytowe użytkowników banków, SKOK-ów oraz niektórych firm pożyczkowych.

Gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej S. A. są zarówno:

 • pozytywne dane (a więc odnoszące się do kredytów i pożyczek spłacanych terminowo i tworzących dobrą historię kredytową, która w przyszłości ułatwić może zaciągnięcie kolejnych zobowiązań) oraz
 • negatywne dane (czyli informacje o kredytach i pożyczkach niespłacanych lub spłacanych nieterminowo).

Jak samemu „wyczyścić” BIK?

Nie ma możliwości wyczyszczenia BIK samodzielnie. Również działalność prywatnych firm, które oferują tego typu rozwiązania, mija się z celem. Nie ma żadnego magicznego sposobu na usunięcie niechcianych przez nas wpisów. Nie daj się więc oszukać różnym ofertom, które oferują tego typu działania, bo to nic innego, jak oszustwo.

Co ciekawe, nawet samo Biuro Informacji Kredytowej nie może samo zdecydować o usunięciu danych. BIK jest tylko ich administratorem – nie zaś ich formalnym posiadaczem.

Jedynym podmiotem, który dane w BIK może wyczyścić, jest bank, SKOK lub firma pożyczkowa, w której zaciągnąłeś pożyczkę lub kredyt albo o niego zawnioskowałeś. To właśnie w instytucji kredytującej powinieneś złożyć stosowny, pisemny wniosek o „wyczyszczenie” swojego BIKu.

Jak naprawić historię kredytową w BIK?

Historię kredytową w BIK możesz naprawić poprzez zawnioskowanie do konkretnych instytucji finansowych o usunięcie informacji niepożądanych.

Warto przy tym zachować zdrowy rozsądek i pozostawić w BIK informacje, które działają pozytywnie na Twój wizerunek w oczach banków, np. wzmianki o spłaconej na czas karcie kredytowej czy szybkiej chwilówce. Za to postaraj się wyczyścić z BIK dane niepożądane i nieprawdziwe.

No dobrze, ale jak to zrobić?

Jak usunąć wpis z BIK? Usunięcie wpisu możliwe jest tylko przez podmiot, który sam taką informację do bazy BIK dodał. Może to być bank, SKOK lub firma pożyczkowa, która udzieliła Ci kredytu lub w której o takowy wnioskowałeś.

Kiedy można usunąć dane z Biura Informacji Kredytowej (BIK)?

Dane z bazy Biura Informacji Kredytowej można usunąć tylko w ściśle określonych sytuacjach.

 1. Wpisy nieprawdziwe i nieaktualne

W przypadku wpisów nieprawdziwych i nieaktualnych masz prawo dochodzić swoich praw i wnioskować o ich usunięcie. Przy tego typu wnioskach kluczowe jest odpowiednie uargumentowanie i udowodnienie nieprawdziwości lub nieaktualności konkretnego wpisu.

 1. Kredyt spłacony w terminie

Sytuacja, w której zasadniczo najłatwiej usunąć wpis w BIK-u. Wystarczy do tego cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i ich udostępnianie. Jeżeli jednak kredyt był spłacony w terminie, pojawia się pytanie o zasadność usunięcia takiego wpisu z BIK. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale działa on na Twoją korzyść i pozytywnie wpływa na budowanie zdolności kredytowej.

 1. Kredyt niespłacony w terminie (minimum 60 dni opóźnienia oraz 30 dni od momentu, w którym bank (lub inna instytucja finansowa) poinformował o takiej zaległości) – gdy minęło 5 lat od dnia jego spłaty

Kluczowy jest tu wspomniany okres pięcioletni. Negatywnych wpisów o niespłaconych w terminie kredytach przed końcem tego czasu, co do zasady, nie będziesz w stanie wymazać.

Czy można usunąć zapytania z BIK?

Każdorazowe złożenie wniosku kredytowego odnotowywane jest w Bazie Informacji o Zapytaniach. Baza ta ściśle współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, które dane te wykorzystuje przy ocenianiu wiarygodności kredytowej klientów.

Duża ilość zapytań kredytowych może więc obniżać Twoją wiarygodność, a co za tym idzie zmniejszać szansę na uzyskanie wymarzonego kredytu.

Informacje o złożonych wnioskach kredytowych możesz usunąć z rejestru BIK. Tak jak w przypadku innych informacji, musisz w takim przypadku złożyć stosowny wniosek do banku, u którego starałeś się o finansowanie, cofając mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Po jakim czasie znikają zapytania z BIK?

Co do zasady, dane z BIK znikają po upływie 5 lat. Informacje o zapytaniach, które ostatecznie nie zakończyły się udzieleniem kredytu, powinny jednak zostać usunięte z rejestru Biura Informacji Kredytowej przez bank już w ciągu 30 dni.

Ile kosztuje wykreślenie z BIK?

Samo wykreślenie z BIK nic nie kosztuje. W praktyce mogą się jednak pojawić pewne koszty związane ze skonstruowaniem wniosku (jeżeli zdecydujesz się na oddelegowanie tego zadania do specjalistów) oraz wysyłką wniosku do banku (przy przesyłce pocztowej).

Ile czasu ma bank na wykreślenie z BIK?

Przepisy (a dokładniej art. 105 ust. 4i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) regulują, że banki i inne instytucje (w tym SKOK-i) muszą przekazać do BIK informacje o: spłacie przez swoich klientów zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekty jego wysokości oraz nowo powstałych zobowiązaniach, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności. Dotyczyć to będzie także wykreślenia tego typu danych w rejestrze BIK.

Do 7 dni, które bank ma na przekazanie informacji do BIK (w tym również tych, dotyczących wykreślenia poszczególnych danych), doliczyć należy dodatkowo czas na rozpatrzenie wniosku. Wynosi on maksymalnie 30 dni.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIK za darmo?

Przed wprowadzeniem w Polsce przepisów dotyczących RODO, każdy miał prawo zupełnie za darmo, raz na 6 miesięcy, pobrać darmowy raport BIK, z którego mogliśmy się dowiedzieć wszystkiego o naszej historii kredytowej. Obecnie taki raport kosztuje 49 zł. Wciąż jednak istnieje darmowa możliwość uzyskania, raz na pół roku, bardzo przydatnej kopii naszych danych.

Taką kopię danych uzyskasz, składając o to stosowny wniosek do Biura Informacji Kredytowej. Zrobić to możesz również osobiście, elektronicznie lub przy użyciu poczty.

Jak usunąć spłacone kredyty z BIK?

Usuwanie spłaconych w terminie kredytów z BIK, co do zasady, mija się z celem. Są to informacje, które działają na Twoją korzyść i pozytywnie wpływają na zdolność kredytową.

Jeżeli jednak zdecydujesz się na taki ruch, możesz tego dokonać w banku, w którym zaciągnięty był kredyt. Złóż stosowny wniosek, w którym cofasz instytucji udzielone wcześniej zgody na przetwarzanie danych i ich udostępnianie oraz poproś o usunięcie wpisów w rejestrze BIK.

Sprawdź swoją zdolność kredytową i oblicz szacunkową ratę kredytu, na jaką Cię stać:

Wniosek o usunięcie danych z BIK — podsumowanie

Podsumujmy najważniejsze informacje, które pojawiły się w artykule:

 1. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to przedsiębiorstwo, które zbiera i udostępnia dane kredytowe klientów indywidualnych i przedsiębiorców;
 2. Dane w BIK wpływają na Twoją zdolność kredytową i ogólne postrzeganie przez banki, SKOK-i i inne instytucje finansowe;
 3. Informacje o klientach, które zbiera BIK, usunąć mogą tylko instytucje, które je tam wpisały (nie może ich usunąć ani Biuro Informacji Kredytowej, ani my samodzielnie);
 4. Aby usunąć dane z BIK, musisz złożyć do konkretnej instytucji stosowny wniosek;
 5. We wniosku powinieneś dokładnie zdefiniować swoje żądanie i odpowiednio je uzasadnić, a także wskazać, m.in. swoje dane, banku lub innej instytucji, do której wniosek składałeś, a także dokładny opis danych, których wykreślenia oczekujesz, w tym inne istotne okoliczności związane z wnioskiem;
 6. Wniosek możesz napisać samodzielnie, zlecić jego wykonanie specjalistom lub skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru;
 7. Z BIK możliwe jest usunięcie tylko wpisów: nieaktualnych, nieprawdziwych, o kredytach spłaconych w terminie lub o kredytach niespłaconych w terminie (gdy minęło 5 lat od dnia jego spłaty);
 8. Możliwe jest także usunięcie z BIK zapytań kredytowych;
 9. Zapytania kredytowe, co do zasady, znikają z BIK po upływie 30 dni. Inne informacje dopiero po upływie 5 lat;
 10. Wykreślenie z BIK nic nie kosztuje;
 11. Bank ma 7 dni na wykreślenie danych z BIK (tak samo, jak na ich wpisanie). Do tych 7 dni doliczyć należy jednak czas, w którym bank rozpatrzy Twój wniosek. Jest to maksymalnie 30 dni;
 12. Raport BIK kosztuje 49 zł. Możliwe jest jednak uzyskanie za darmo kopii naszych danych;
 13. Warto „czyścić” swoją historię w BIK. Nie warto jednak usuwać z BIK pozytywnych wpisów o spłaconych przez terminowo kredytach.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Jak skontaktować się z BIK?

Z Biurem Informacji Kredytowej skontaktować się możesz, np. wysyłając wiadomość poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej BIK, dzwoniąc pod numer telefonu: 22 348 44 44 lub listownie. Dokładny adres BIK do korespondencji to ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa.

Który bank nie patrzy na zapytania w BIK?

Żaden. Każda instytucja bankowa sprawdza swoich klientów, weryfikując ich zdolność kredytową, a także ich historię zapytań i zaciągniętych zobowiązań. Nie ma banków, które zupełnie ignorują takie informacje. Jeżeli więc potrzebujesz kredytu lub pożyczki, a masz bardzo zły BIK, którego nie sposób naprawić, możesz być zmuszony do sięgnięcia po np. tanie pożyczki pozabankowe.

Jak usunąć z BIK informacje o upadłości konsumenckiej?

Informacja o upadłości konsumenckiej widnieje w rejestrze BIK przez okres 10 lat od daty jej ogłoszenia. Przed tym terminem, co do zasady, nie ma możliwości jej wcześniejszego usunięcia.

Ile lat widnieje się w BIKu?

Informacje o kredytach i pożyczkach, o ile zadba o to instytucja, w której je zaciągałeś, przetwarzane są w BIK przez cały okres ich spłaty. Później natomiast, jeżeli wyraziłeś na to zgodę lub spóźniałeś się ze spłatą kredytu o ponad 60 dni (oraz minęło 30 dni od momentu, w którym instytucja finansowa poinformowała o takich zaległościach), dane te widoczne są w BIK przez okres pięciu lat.

Czy można pobrać raport BIK za darmo?

Tak, istnieje darmowa możliwość udostępnienia przez BIK kopii Twoich danych, które możesz wykorzystać do celu oceny zdolności kredytowej. Wnioskować możesz o to, raz na pół roku.

Czy chwilówki są widoczne w BIK?

Tak, o ile firma pożyczkowa, z której usług skorzystałeś, współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. Aby to sprawdzić, przed złożeniem wniosku, zajrzyj na jej stronę internetową lub zapytaj o tę informację na infolinii firmy.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (6 votes)
Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • E
  E

  Elżbieta

  13.11.2023, 17:36

  Wyróżniający się komentarz

  Niestety, nie można pobrać bezpłatnego wzoru wniosku o usunięcie danych z BIK. Zamiast tego wniosku jest wniosek o rozłożenie na raty… Szkoda.

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   14.11.2023, 09:22

   Wyróżniający się komentarz

   Pani Elżbieto, wniosek o wykreślenie z BIK, składa Pani w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK. Na podstawie takiego wniosku rejestr może wykreślić dane, które są już nieaktualne lub nieprawdziwe.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie