BIG InfoMonitor – jak sprawdzić siebie i pobrać raport? [Instrukcja]

Jesteś dłużnikiem? Jeśli tak, to musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że wie o tym nie tylko Twój wierzyciel. Dane na temat niespłaconego zadłużenia gromadzi BIG InfoMonitor, czyli biuro informacji gospodarczej.

jak sprawdzić raport BIG Infomonitor - poradnik + instrukcja

Kluczowe informacje

 • W Polsce działa kilka biur informacji gospodarczej, z czego najważniejsze to BIG Infomonitor, KRD oraz ERIF;
 • Do BIG Infomonitor trafia konsument, który nie ureguluje płatności powyżej 200 zł, w terminie powyżej 30 dni. Z kolei dla przedsiębiorców próg ten jest wyższy i wynosi 500 zł;
 • Co najmniej miesiąc przed dokonaniem wpisu wierzyciel musi dostarczyć dłużnikowi ustawowe wezwanie do zapłaty (np. listem poleconym), z informacją o planowanym wpisie do rejestru BIG;
 • Jeśli masz negatywny wpis w bazach biur informacji gospodarczej, to nadal masz szansę na kredyt, zarówno jako osoba fizyczna, jak i firma. Tak naprawdę wszystko zależy od Twojej sytuacji w BIK, zdolności kredytowej oraz historii spłat pozostałych zobowiązań.

Jak sprawdzić rejestr dłużników BIG? Pokażę Ci, jak przebrnąć przez ten proces.

Co to jest BIG InfoMonitor?

BIG Infomonitor to jedna z najważniejszych baz dłużników w Polsce. W rejestrze tym znajdują się m.in. dane o przeterminowanych, niespłaconych w wymaganym czasie długach. Są to istotne informacje z punktu widzenia instytucji finansowych (firmy pożyczkowe, banki itp.). Wpływają one na to, czy dojdzie do wydania pozytywnej decyzji kredytowej, czy też wnioskodawca nie otrzyma finansowania i zostanie uznany za nierzetelnego dłużnika.

bg infomonitor co zawiera
Z BIG Infomonitor możesz pobrać raport o swoim kontrahencie. Raz na pół roku jest to darmowe

Zadaniem polegającym na udostępnianiu informacji gospodarczej (baza BIG) zajmuje się BIG InfoMonitor (a właściwie: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.). Podmiot ten został utworzony w 2004 r. dzięki wspólnej inicjatywie Związku Banków Polskich (ZBP) oraz kilku instytucji finansowych (wśród nich m.in. PKO BP).

Jak sprawdzić BIK za darmo? Poradnik Zobacz

Czym się zajmuje Biuro Informacji Gospodarczej?

 • Pośredniczy w udostępnianiu informacji gospodarczych, w tym informacji pozytywnych (o rzetelnie spłacanych zobowiązaniach) oraz informacji negatywnych (zaległościach);
 • Przetwarza archiwalne informacje gospodarcze, np. w celach statystycznych (wśród podmiotów nie będących konsumentami);
 • Pozyskuje na zlecenie klienta informacje z rejestru PESEL;
 • Uzyskuje i przetwarza dane gospodarcze, m.in. z KRS, CEiDG, REGON i Monitora Sądowego i Gospodarczego;
 • Uzyskuje i przetwarza na zlecenie klienta dane z rejestrów: Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych;
 • Dokonuje analizy wiarygodności płatniczej podmiotów gospodarczych;
 • Prowadzi działalność szkoleniową i edukacyjną w zakresie działalności Biura;

Z BIG Infomonitor współpracują wszystkie banki w Polsce, prawie wszystkie firmy pożyczkowe oraz pozostałe instytucje finansowe. Jako jedyne biuro w kraju daje też dostęp do danych BIK i Związku Banków Polskich (ZBP).

Jak działa BIG InfoMonitor?

BIG to ogromna baza danych. W pewnym uproszczeniu, do tego rejestru zalicza się płatności właściwie z każdego sektora gospodarki. Informacje do niego przesyłają m.in.:

 • banki,
 • firmy pozabankowe,
 • podmioty zajmujące się dostarczaniem energii,
 • firmy telekomunikacyjne,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy),
 • sądy.

Od jakiej kwoty można wpisać do BIG InfoMonitor?

Wpis do rejestru dłużników jest możliwy dopiero po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest minimalna kwota niespłaconego w terminie zadłużenia – minimum 200 zł (w przypadku konsumentów) oraz 500 zł (w przypadku przedsiębiorców).

Wcześniej jednak za pośrednictwem big.pl musisz wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty (po zarejestrowaniu się w Panelu Klienta) i wypełnić tam zamieszczony druk do wezwania. Jeśli w ciągu 14 dni od wysłania takiego wezwania, Twój dłużnik nadal nie ureguluje należności, to wtedy możesz zamieścić jego dane w Rejestrze BIG Infomonitor. Będzie Ci do tego potrzebny jego PESEL.

BIG InfoMonitor — jak sprawdzić siebie? Co to jest Raport o Sobie i Raport Rejestru Zapytań?

Raport BIG O Sobie oraz Raport z Rejestru Zapytań to dwa główne rodzaje dokumentów BIG. Raport o Sobie zawiera informacje na temat tego, czy widniejesz w Rejestrze Dłużników BIG, a jeśli tak — to na jaką kwotę zalegasz i przez kogo zostałeś dopisany.

Z kolei Raport z Rejestru Zapytań zawiera informacje na temat tego, kto dokonywał weryfikacji Twoich zadłużeń.

Jak pobrać raport BIG InfoMonitor za darmo?

Konieczna jest rejestracja i założenie BIGKonta (bezpłatne konto dla konsumentów). W tym celu wypełnij formularz na big.pl/dla-konsumentow/sprawdz-siebie, a otrzymasz link aktywacyjny.

Założenie profilu jest bezpłatne. Rejestracja pozwoli Ci pobrać raport z rejestru bezpłatnie raz na pół roku. Jeśli chcesz sprawdzać BIG częściej, oznacza to wydatek rzędu 17 złotych.

W celu weryfikacji profilu musisz:

 • przejść na https://system.big.pl/pl/login#/register i zarejestrować się,
 • załączyć zdjęcie lub skan dowodu osobistego,
 • wybrać opcję Wyślij do weryfikacji.
rejestracja w big infomonitor

Całość odbywa się online, tzn. bez konieczności przesyłania papierowych dokumentów.

Pobierając raport, otrzymasz informacje na temat tego, czy:

 • Twoje zobowiązania zostały wpisane do Rejestru Dłużników,
 • ktoś weryfikował informacje o Tobie w czasie ostatniego roku.
bigkonto

Jak sprawdzić, czy ktoś mnie sprawdzał w BIG InfoMonitor?

W tym celu wybierz Raport z Rejestru Zapytań. Możesz go pobrać w taki sam sposób jak Raport o Sobie (opisałem to wyżej).

Ile kosztuje wpis do BIG?

Możliwość sprawdzenia danych poprzez pobranie raportu dla konsumenta jest bezpłatna raz na pół roku. Generalnie jednak korzystanie z rejestru zapytań BIG oznacza koszty. Jeśli chcesz wpisać dłużnika do BIG, musisz przygotować się na jednorazową opłatę w wysokości 69 zł (Przekazanie informacji gospodarczej do Rejestru BIG).

Wpisanie/Usunięcie dłużnika z Rejestru BIG jest możliwe bez limitu w przypadku usługi abonamentowej dla firm.

UsługaCena
Założenie i użytkowanie BIGKonta0 zł
Pobieranie raportu o sobie0 zł – raz na 6 miesięcy
17 zł – więcej niż raz na 6 miesięcy
Pobieranie Raportu z Rejestru Zapytań0 zł – raz na 6 miesięcy
17 zł – więcej niż raz na 6 miesięcy
Aktualizacja lub usunięcie informacji gospodarczej o dłużniku wpisanym w BIG Infomonitor0 zł
Pobieranie raportu o przedsiębiorcy z BIG30 zł
Wpis dłużnika do rejestru BIG Infomonitor69 zł
Wysłanie do dłużnika powiadomienia o wpisie do BIG Infomonitor5,66 zł – list zwykły
8,00 zł – list polecony
Pobieranie raportu o przedsiębiorcy z rejestru30 zł
Raport zbiorczy o przedsiębiorcy
(* zawiera też dane z innych biur informacji gospodarczej)
30 zł – dane z BIG Infomonitor
+ 30 zł – dane z każdego dodatkowego BIG
Wysłanie ustawowego wezwania do zapłaty za pośrednictwem BIG Infomonitor8 zł – list polecony, bez zwrotów
Kopia danych osobowych0 zł – raz na 6 miesięcy
29 zł – częściej niż raz na 6 miesięcy
Przykładowy cennik usług BIG dla konsumentów

Dla kont firmowych, pakiet podstawowy kosztuje 199 zł msc., a rozszerzony 299 zł msc. Do tego możesz dobrać usługi dodatkowe, które odnajdziesz na stronie: big.pl/dla-konsumentow/oferta. BIG często ogłasza promocje cenowe na pakiety, warto więc dopytać doradcę o tego typu szczegóły.

Jakie informacje wyczytasz z biura informacji gospodarczej BIG InfoMonitor?

W rejestrze dłużników BIG InfoMonitor ujmuje się takie rodzaje zobowiązań jak na przykład:

 • czynsz administracyjny,
 • opłaty za zużycie wody, gazu oraz energii elektrycznej,
 • rachunki za abonament telefoniczny, a także internet oraz telewizję,
 • składki z tytułu polisy ubezpieczeniowej,
 • mandaty, opłaty sądowe,
 • alimenty.

W raporcie znajduje się m.in. wysokość przeterminowanych zobowiązań z tego tytułu.

Jak sprawdzić siebie w BIG - infografika

Czy BIG InfoMonitor jest bezpieczny?

Tak, BIG InfoMonitor jest bezpiecznym systemem. Właściwie, nie mogłoby być inaczej, ponieważ jego istotą jest przechowywanie danych gospodarczych milionów podmiotów prywatnych i biznesowych. Na stronie internetowej BIGu możemy znaleźć zapis, zgodnie z którym stosuje on:

niezbędne techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę […] nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszyscy pracownicy BIG InfoMonitor regularnie przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Wysokie standardy w zakresie ochrony informacji potwierdza certyfikat normy PN-ISO/IEC 27001

big.pl/o-nas/bezpieczenstwo-danych

Po jakim czasie wpis do BIGu?

Wpisu do BIGu nie dokonuje się natychmiast po przeterminowaniu płatności. Minimalny czas, który pozwala na jego dokonanie, wynosi 30 dni. Dodatkowe 30 dni to tzw. okres karencji, który liczony jest od momentu powiadomienia dłużnika o zamiarze umieszczenia jego danych do BIGu.

Jak długo BIG przechowuje informacje? Po jakim czasie znika się z BIG?

Dane o niespłaconych długach mogą być przetwarzane przez 6 (dla konsumentów) lub nawet 10 lat (dla przedsiębiorców). Jeśli z kolei zobowiązanie zostanie spłacone, wierzyciel ma 14 dni na to, by usunąć wpis.

BIG InfoMonitor — logowanie

Logowanie do BIG jest możliwe z komputera stacjonarnego oraz urządzeń mobilnych. Dostęp otrzymasz za pośrednictwem: https://system.big.pl/. W przypadku problemów możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.

W momencie logowania wpisujesz swój login oraz hasło, których użyłeś w trakcie rejestracji konta.

logowanie do BIG

Pozytywna informacja w rejestrze BIG InfoMonitor — jak ją uzyskać?

Pozytywna informacja BIG to deklaracja, która mówi o tym że konsument/przedsiębiorca wywiązał się w terminie ze swoich zobowiązań wobec danego wierzyciela. Dokument ten zawiera informacje na temat samego zobowiązania (jego kwoty, waluty itp.), a także stron, czyli wierzyciela i dłużnika.

Posiadanie pozytywnej informacji gospodarczej poprawia zdolność kredytową, a tym samym zwiększa szanse na uzyskanie korzystnej decyzji kredytowej z banku.

Aby uzyskać wpis o wywiązaniu się ze zobowiązania (pozytywnej informacji gospodarczej) złóż wniosek do wierzyciela z prośbą o wpis w postaci pozytywnej informacji gospodarczej. Wtedy wierzyciel ma 14 dni na jego dokonanie. Z kolei w sytuacji, gdy wierzyciel sam chce takiego wpisu dokonać, potrzebna jest zgoda ex-dłużnika. I w tym przypadku deadline wynosi 14 dni od spłaty długu.

Jak zwiększyć zdolność kredytową? 9 Porad Zobacz

Jak usunąć zapytanie w BIG InfoMonitor?

Czyszczenie BIG nie jest możliwe. Dłużnik nie może samodzielnie usunąć informacji o sobie. Może tego dokonać wyłączne wierzyciel lub BIG Infomonitor.

Ale jeśli dłużnik spłaci, chociaż niewielką część zaległości, to wierzyciel musi zaktualizować taką informację w bazie.

Oczywiście, jeśli osoba zadłużona nic sobie z tego nie zrobi i nadal nie spłaci należności, to taka informacja negatywna może wisieć w BIGu jeszcze przez 6 lat. A to już może być powodem do odmowy decyzji kredytowej, gdy starasz się, np. o kredyt gotówkowy, firmowy czy hipoteczny.

Zawsze warto skontrolować bazę BIG przed wnioskowaniem o kredyty. Tym bardziej że raz na pół roku możesz tego dokonać za darmo. Poza tym takie regularne sprawdzanie potraktuj jako dbałość o swoje bezpieczeństwo w sieci. Coraz częściej słyszy się o wyłudzeniach kredytów na nieswoje dane.

Jak chronić dane osobowe? Zobacz

Czy jest możliwe wykreślenie przedawnionego długu z BIG?

Wykreślenie nie, ale zaktualizowanie danych — tak. Dzięki temu z BIG zniknie informacja o przedawnionych roszczeniach. Oczywiście, trzeba pamiętać, że różne rodzaje zobowiązań mają inny czas przedawnienia.

Przedawnienie długu – kiedy następuje i jak je sprawdzić? Zobacz

Jak sprawdzić długi osoby zmarłej w BIG?

Niestety, uzyskanie informacji o osobie zmarłej z BIG jest utrudnione. Nie da się wygenerować raportu, a sama baza nie udzieli nam żadnej informacji, nawet jeśli przedstawimy akt zgonu. Cel ten możemy osiągnąć poprzez procedurę sądową (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie).

Sąd jest podmiotem uprawnionym do tego, aby w ramach postępowania wystąpić do BIGu i pobrać raport o spadkodawcy. I choć jest to wyłącznie jeden z elementów ustalenia ewentualnego zadłużenia osoby zmarłej, to stanowi jeden z kluczowych źródeł wiedzy na ich temat.

Jak nie wpaść w pułapkę dziedziczenia długów? Poradnik Zobacz

Czy osoba fizyczna może wpisać dłużnika do rejestru BIG?

Tak, jak najbardziej. Osoby fizyczne mogą dodawać dłużników do BIG od 14.06.2010 r., zmiana ta weszła w życie w ramach nowej ustawy. Na dodanie do dłużników zezwala wyrok sądowy (musi być on opatrzony klauzulą wykonalności).

Jak usunąć konto z BIG InfoMonitor?

Jeśli chcesz usunąć konto z systemu BIG InfoMonitor, musisz skontaktować się z biurem obsługi klienta, które niezwłocznie zajmie się Twoją prośbą. Potwierdzenie tego, że konto zostało usunięte, otrzymasz drogą mailową.

Czym różni się BIK od BIG?

Pojęcia BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz BIG niektórzy mogą mylić, w rzeczywistości jednak dotyczą innych systemów. Różnica jest bardzo prosta:

 • BIK zawiera dane o zaległościach wobec instytucji finansowych (banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe itp.),
 • obszerniejsze dane gromadzi BIG InfoMonitor — oprócz bankowych są tam także dane o długach za media, czynsz itp.
 • Zapytania w BIG nie mają znaczenia dla Twojej oceny w BIK. Np. możesz mieć kilkanaście czy nawet 100 zapytań w BIGach o swoje dane, a i tak nie obniżą Ci scoringu w BIKu.

Rejestr dłużników BIG InfoMonitor — opinie

Trudno znaleźć w sieci krytyczne opinie na temat rejestru BIG. Traktuje się go jako system wczesnego ostrzegania przed nierzetelnymi dłużnikami, co ma dobre konsekwencje dla gospodarki.

Zapewne krytyczni wobec BIGu są dłużnicy, którzy z tego powodu mają utrudniony dostęp do kredytów czy pożyczek itp., ale jest to ta ciemniejsza strona medalu.

Gdzie jest dostępna chwilówka bez BIG InfoMonitor?

Co do zasady bazy danych gospodarczych BIG są wykorzystywane przez banki oraz niektóre firmy pożyczkowe. Powód jest oczywisty: pozwalają one ocenić zdolność kredytową potencjalnego klienta.

Czy da się uzyskać pożyczkę bez BIG? Tak, jest to możliwe w przypadku niektórych chwilówek, ale trzeba przygotować się na wyższe odsetki i prowizje. Firmy pożyczkowe muszą wkalkulować w swoją działalność podwyższone ryzyko związane z udzielaniem pożyczki bez BIG.

Zobacz, gdzie pożyczyć bez weryfikacji BIK, BIG czy KRD:

BIG InfoMonitor — podsumowanie

 • BIG InfoMonitor to rejestr zawierający informacje o tym, czy konsument/firma terminowo spłaca swoje długi, a jeśli nie — ile wynoszą niespłacone zobowiązania,
 • raz na 6 miesięcy możesz sprawdzić bezpłatnie raport na swój temat, ale większość usług jest płatna,
 • raport BIG jest wykorzystywany podczas oceny zdolności kredytowej,
 • zarówno osoby fizyczne, jak i firmy mogą dodawać dłużników do BIG,
 • można uzyskać finansowanie bez BIG, ale dotyczy to głównie ofert pozabankowych.

Kontakt do BIG InfoMonitor

Jeśli chcesz skontaktować się z BIG S.A., możesz to zrobić mailowo lub telefonicznie. W sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy technicznej, wystarczy wysłać wiadomość na info@big.pl (pytania związane ze sposobem obsługi konta itp.). Z kolei jeśli chodzi o kontakt w sprawach handlowych, trzeba wybrać jeden z poniższych numerów/adresów e-mail:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa (22 486 56 91, msp@big.pl),
 • firmy strategiczne (22 647 85 85, duzefirmy@big.pl),
 • instytucje i samorządy (22 486 56 72, jst@big.pl)
 • firmy windykacyjne (22 486 56 39, firmywindykacyjne@big.pl).

FAQ: najczęściej zadawane pytania?

Czy BIG InfoMonitor jest płatny?

Tak. Wprawdzie niektóre usługi są darmowe (w tym np. pobranie raportu raz na 6 miesięcy), ale korzystanie z InfoMonitora wiąże się z opłatami. Niektóre operacje, w tym zgłoszenie dłużnika, są dostępne również w ramach abonamentu dla firm.

Czy KRD i BIG to, to samo?

Działalność zarówno BIG, jak i KRD polega na udostępnianiu informacji gospodarczych. Trzeba jednak pamiętać o pewnej różnicy. Biuro Informacji Gospodarczych zbiera wszystkie dane, w tym także informacje pozytywne, podczas gdy Krajowy Rejestr Długów odnosi się wyłącznie do niespłaconych należności.

Jak sprawdzić, kto mnie wpisał do BIG?

Aby to sprawdzić, należy pobrać Raport z Rejestru Zapytań.

Ile kosztuje wpisanie dłużnika do BIG?

Taki wpis kosztuje 69 złotych (opłata jednorazowa). Oprócz tego wpis jest możliwy, bez żadnych dodatkowych opłat, w przypadku abonamentu dla przedsiębiorców.

Co widzi bank w raporcie BIG?

Banki widzą w raportach BIG informacje na temat zobowiązań swojego (przyszłego) klienta oraz tego, czy jego długi są przeterminowane.

Po jakim czasie znika się z BIG InfoMonitor?

W przypadku konsumentów po 6 latach, a przedsiębiorców — po 10.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.5/5 - (8 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie