Przedawnienie długu – kiedy następuje i jak je sprawdzić?

Przedawnienie długu to dla dłużnika często jedyny sposób na uniknięcie spłaty zobowiązania. Co ciekawe, przedawnienie może dotyczyć nie tylko kredytów czy pożyczek, ale również innych roszczeń majątkowych np. nieopłaconych faktur za media. Nierzadko odnosi się również do spraw, dla których sądownie wydano nakaz zapłaty. W takim wypadku mówimy o przedawnieniu długu u komornika.

Niespłacone długi Polaków cały czas rosną. Według Krajowego Rejestru Długów największe zaległości mamy wobec wtórnych wierzycieli, czyli firm windykacyjnych i funduszy, które wykupiły długi np. od banków czy operatorów telekomunikacyjnych. Problem z regularną spłatą zobowiązania już niedługo stanie się jeszcze większy. Wszystko za sprawą wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych. Jednym z rozwiązań tego problemu może okazać się czekanie na termin, od którego możemy liczyć przedawnienie kredytu bankowego.

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długi to nic innego jak ustanie prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez wierzyciela związanych z danym zadłużeniem. Przedawniony dług jednak nie sprawia, że zadłużenie przestaje istnieć. Od tego momentu zmienia jednak swoją formę, stając się zobowiązaniem niezupełnym. Takie zobowiązanie nadal będzie widnieć w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej lub Biuro Informacji Kredytowej, wpływając na Twoją zdolność kredytową.

-> Polecamy poradnik: Jak wyjść z pętli zadłużenia

Jak obliczyć termin przedawnienia?

Odpowiedź na pytanie, kiedy następuje przedawnienie długu, interesuje niemal każdego dłużnika, który nie może poradzić sobie z terminową spłatą należności. W lipcu 2018 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o przedawnienie długu, dzięki czemu okres przeterminowanych zaległości zobowiązań uległ wyraźnemu skróceniu. Aktualnie podstawowy termin przedawnienia wynosi:

 • 6 lat od dnia zawarcia umowy i dotyczy również roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu 1,
 • 3 lata dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych. Warto jednak pamiętać, że istnieją też kategorie długów, dla których wyznaczono inne okresy przedawnienia.

Od kiedy liczy się przedawnienie długu? Przykłady zobowiązań

Pożyczka od osoby prywatnej6 lat
abonament RTV5 lat
umowa kredytowa lub pożyczkowa3 lata
długi telekomunikacyjne3 lata
zadłużenie na karcie kredytowej3 lata
rachunek za usługi telekomunikacyjne3 lata
zadłużenie czynszowe3 lata
debet na koncie2 lata
roszczenia z umowy sprzedaży2 lata
mandaty za jazdę bez biletu komunikacją miejską lub pociągiem1 rok
roszczenia z umowy najmu1 rok

Przedawnienie długu bankowego należy liczyć osobno dla każdej raty, biorąc pod uwagę terminy ujęte w harmonogramie spłat. Jeżeli termin przedawnienia wynosi minimum 2 lata, to koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, czyli na 31 grudnia.

Czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

Przerwanie biegu przedawnienia to czynność lub wydarzenie, które sprawia, że okres naliczania terminu przedawnienia został przerwany i należy zacząć go liczyć na nowo. Najczęściej są to działania wierzyciela, który dąży do odzyskania swojej należności i np. kieruje sprawę do sądu. Co ciekawe, wpływ na termin przedawnienia długu może mieć również sam dłużnik. Wystarczy, że uzna roszczenie i zacznie spłacać kredyt. Ta czynność sprawi, że bieg przedawnienia będzie liczony od nowa.

przerwanie biegu przedawnienia długu

Przedawnienie długu u komornika sądowego

Co ciekawe przedawnieniu mogą ulec również długi, które zostały potwierdzone wyrokiem sądowym lub zostały objęte tytułem wykonawczym. Jak to wygląda w praktyce? Przede wszystkim termin przedawnienia tego rodzaju długów wynosi aż 6 lat, a to oznacza, że wierzyciel ma tyle czasu na skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. W przypadku spóźnienia dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia, unikając postępowania. Ta zasada dotyczy każdego rodzaju długu.

->zobacz: Wzór odpowiedzi na wezwanie do zapłaty.

Jak sprawdzić przedawnienie długu?

Możesz samodzielnie sprawdzić, czy przedawnienie długów dotyczy również Ciebie. Wystarczy, że ustalisz datę, od kiedy dany dług stał się wymagalny i dodasz do niego okres, po którym stanie się przeterminowany. Termin wymagalności to najczęściej data, w której powinno nastąpić uregulowanie zobowiązania. Termin ten znajdziesz na rachunku, fakturze czy harmonogramie spłaty. Warto pamiętać, że jeżeli termin przedawnienia wynosi co najmniej 2 lata, to automatycznie przypada on na koniec roku kalendarzowego.

Udowodnienie przedawnienia długu

Roszczenie przedawnia się samodzielnie po upływie określonego terminu. To oznacza, że jako dłużnik nie musisz kontaktować się z wierzycielem, ani też składać w tej sprawie żadnych wniosków. Wyjątek stanowi jednak sytuacja, w której otrzymasz pozew o zapłatę długu, który jest przedawniony. W tym wypadku, aby uniknąć konieczności regulowania długu, masz prawo podnieść zarzut przedawnienia oraz przedstawić swoje uzasadnienie.

Skutki przedawnienia długu

Wiesz już, że zadłużenie majątkowe (nawet to, które podlega egzekucji komorniczej), może zostać zakwalifikowane jako dług przedawniony, dzięki czemu nie będziesz musiał go spłacać. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki, które najczęściej wynikają z niewiedzy dłużników. Jeśli np. przez pomyłkę zaczniesz spłacać przedawnione zobowiązanie, to niestety zgodnie z prawem nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot pieniędzy. Dokonując wpłaty, ryzykujesz skierowaniem sprawy do sądu. Pamiętaj również o tym, aby nie podpisywać żadnych ugód z wierzycielem bez konsultacji ze swoim prawnikiem. Niektóre firmy prowadzą nieuczciwe praktyki, zamieszczając np. w umowie zapisy o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia.

Źródła:

1. Art. 118 Kodeks cywilny

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (7 votes)
Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Malwina

  25.04.2023, 17:46

  Wyróżniający się komentarz

  Mam pytanie czy jeśli mam dług od 2013r a komornik sądowy jest od 2016r na moim koncie bankowym, to czy mam możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia zobowiązania,

  • P
   P

   Pomocny

   27.03.2024, 15:55

   Wyróżniający się komentarz

   Tak, masz możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia zobowiązania, nawet jeśli komornik sądowy prowadzi egzekucję na Twoim koncie bankowym od 2016 roku.

   Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, roszczenie ulega przedawnieniu po upływie 6 lat. Oznacza to, że po tym czasie wierzyciel nie może już dochodzić roszczenia przed sądem ani w drodze egzekucji komorniczej.

   Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Bieg przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany. W przypadku egzekucji komorniczej bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania egzekucyjnego.

   W Twoim przypadku, bieg przedawnienia roszczenia uległ zawieszeniu w 2016 roku, kiedy to komornik sądowy wszczął egzekucję. Oznacza to, że przedawnienie nie nastąpiło w 2019 roku, jak by to miało miejsce, gdyby egzekucji nie było.

   Jednakże, bieg przedawnienia może zostać wznowiony. Dzieje się to m.in. wówczas, gdy dłużnik uzna roszczenie. W Twoim przypadku, jeśli po 2016 roku dokonałeś jakichkolwiek wpłat na poczet długu, bieg przedawnienia mógł zostać wznowiony.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie