Odpowiedź na wezwanie do zapłaty – jak napisać? Wzór do pobrania

Otrzymanie wezwania do zapłaty jest sytuacją szczególnie stresującą. Zamiast jednak panikować, polecam Ci od razu przejść do działania. W poniższym tekście odnajdziesz wzór odpowiedzi na wezwanie oraz najważniejsze informacje, co musi zawierać takie pismo i na jakie kwestie warto zwrócić szczególną uwagę.

odpowiedź na wezwanie do zapłaty - wzór

Kluczowe informacje

 • Typowa odpowiedź na wezwanie do zapłaty musi zawierać tytuł np. Odpowiedź na wezwanie do zapłaty, datę i miejsce sporządzenia pisma, informację dla wierzyciela o sposobie rozwiązania problemu, dane kontaktowe oraz ewentualną prośbę np. o rozłożeniu długu na raty. Ważne jest też czytelne dołączenie podpisu;
 • Jeśli wezwanie do zapłaty jest bezzasadne, np. w przypadku spłaty lub przedawnienia długu, warto na nie odpowiedzieć, wyjaśniając zaistniałą sytuację. Przydadzą się w tym celu dodatkowe dowody, takie jak kopie umów lub potwierdzeń płatności​;
 • Polecamy dokładnie weryfikować, czy przesłane na nasz adres wezwanie jest autentyczne. Warto sprawdzić, czy dane są prawidłowe i czy faktycznie taka zaległość istnieje. Oszuści mogą wysyłać fałszywe wezwania w celu wyłudzenia pieniędzy.

Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty możesz napisać samodzielnie. Nie ma odgórnych wytycznych, określających strukturę takiego dokumentu. W internecie nie brakuje gotowych wzorów, które zwykle dostępne są w dwóch formach:

 • edytowalnego pliku – uzupełnij informacje na komputerze, a następnie wydrukuj dokument i go podpisz;
 • pliku gotowego do wydruku – wydrukuj dokument, a następnie ręcznie uzupełnij puste pola.

Pliki do pobrania

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania bezpłatnie, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF):


 

Pamiętaj, aby nie wysyłać odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zbyt pochopnie. Znalezienie się w takiej sytuacji sprzyja zdenerwowaniu i podejmowaniu nieprzemyślanych decyzji. Polecam jeszcze przed jego nadaniem, skonsultować treść ze specjalistą, np. prawnikiem do spraw oddłużeniowych.

To bardzo ważny podpunkt, ponieważ osoby nieposiadające doświadczenia prawniczego mogą sprowadzić na siebie niepotrzebne kłopoty. Wezwanie do zapłaty jest wyłącznie subiektywnym przekonaniem danej osoby lub instytucji, że konkretne zobowiązanie istnieje w określonej wysokości. Jeśli więc nie masz co do niego pewności, skorzystaj z darmowej porady profesjonalisty w tym fachu Może się np. okazać, że uznasz dług:

 • po upływie terminu przedawnienia;
 • nieistniejący;
 • zawyżony.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by napisać odpowiedź na otrzymane wezwanie własnoręcznie od samego początku. Możesz w tym przypadku kierować się powyższymi wskazówkami, zawierając w piśmie wszystkie niezbędne informacje.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty – wzór

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty (* zwykle wysyłane listem poleconym lub oficjalną wiadomością e-mail) i zamierzasz na nie odpowiedzieć? Takie pismo powinno zawierać następujące elementy:

 1. datę i miejscowość: wskaż dokładny czas i miejsce napisania odpowiedzi;
 2. dane osobowe i adresowe: w tym dane dotyczące samego dłużnika, jak i dane wierzyciela;
 3. tytuł dokumentu: zwykle jest to po prostu Odpowiedź na wezwanie do zapłaty lub podobny;
 4. uzasadnienie opóźnienia w spłacie: jeśli pismo wzywające do zapłaty zostało wystosowane słusznie, wskaż przyczynę opóźnienia, np. trudną sytuację finansową, problemy zdrowotne;
 5. odniesienie do daty spłaty długu przez wierzyciela: określ, czy w terminie wskazanym w wezwaniu możliwe jest uregulowanie należności;
 6. zaproponowanie własnego sposobu spłaty: jeśli nie możesz dokonać spłaty w wyznaczonym terminie, zaproponuj np. rozłożenie zadłużenia na raty;
 7. zaproponowanie spotkania lub rozmowy z wierzycielem: często rozmowa na żywo lub przez telefon jest efektywniejsza niż komunikacja za pośrednictwem oficjalnych pism. Dlatego możesz załączyć, np. swój numer telefonu;
 8. czytelny podpis.

Odpowiedź na każde wezwanie warto wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jeśli wierzyciel zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu, będzie to dla Ciebie mocny dowód potwierdzający szybką reakcję na zaistniałą sytuację

Wniosek o rozłożenie długu na raty. Wzór z uzasadnieniem Zobacz

Odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty

Istnieje kilka rodzajów wezwań do zapłaty. Jednym z nich jest przedsądowe wezwanie do zapłaty, co do którego odpowiedź możesz sporządzić, wykorzystując powyższe wskazówki.

Więcej o tego typu wezwaniu wraz z gotowym wzorem, odnajdziesz w poniższym artykule.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty: wzór do pobrania Zobacz

Co to jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to dokument, którym mogą posłużyć się różnego rodzaju wierzyciele, wobec swoich dłużników. Mowa tu m.in. o:

 • bankach, w których dłużnik ma niespłacone kredyty;
 • pozabankowych firmach pożyczkowych, w których dłużnik ma niespłacone pożyczki na raty czy chwilówki;
 • przedsiębiorstwach dostarczających gaz, wodę czy energię elektryczną, w których dłużnik ma nieuregulowane opłaty;
 • lub spółdzielniach mieszkaniowych, w których dłużnik ma niezapłacony czynsz.

Odpowiednie instytucje wysłają taki dokument w momencie, gdy minie termin spłaty zaciągniętego zobowiązania. Jego autorem może być sam wierzyciel lub wynajęta przez niego firma windykacyjna.

Wezwanie stanowi pierwszy i standardowy element polubownego postępowania windykacyjnego. Jego użycie wynika z art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym wierzyciel jest zobowiązany do jego wysłania przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Mowa tu o tzw. polubownej próbie rozwiązania konfliktu, której wezwanie do zapłaty jest dowodem. Właśnie dlatego zwykle dokument ten wysyłany jest listem poleconym. W razie trafienia sprawy do sądu kopia z dowodem nadania listu stanowi załącznik do pozwu.

Rodzaje wezwań do zapłaty

Wierzyciele mogą posługiwać się kilkoma rodzajami wezwań do zapłaty, funkcjonującymi w ramach procesu odzyskiwania należności. Mowa tu o:

 • pierwszym (i kolejnych) wezwaniu do zapłaty – stosowane w polubownym postępowaniu windykacyjnym. Zazwyczaj to pisma wskazujące na konkretne sankcje wobec dłużnika niespłacającego zobowiązań. Często wysyłane jest 2-3-krotnie i za każdym razem ma zbliżoną do siebie formę informacyjną;
 • ostatecznym przedsądowym wezwaniu do zapłaty – to ostateczne pismo, którego zignorowanie traktuje się jako brak dobrej woli ze strony dłużnika. Brak spłaty po jego otrzymaniu skutkować może skierowaniem sprawy na drogę sądową;
 • sądowym wezwaniu do zapłaty – jest to nakaz uregulowania zaległego zobowiązania. Zignorowanie go przez dłużnika prowadzi do uruchomienia egzekucji komorniczej.

Przed pierwszym wezwaniem do zapłaty zwykle wysyłane są jeszcze odpowiednie powiadomienia. Zawierają one przypomnienia o przekroczeniu terminu płatności. Mają formę monitów, rzadko zawierających informacje dotyczące konsekwencji braku płatności.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Najważniejsze, by po otrzymaniu wezwania do zapłaty nie panikować. Warto chwilę odczekać, uspokoić się i ponownie przeczytać otrzymane pismo. Jeśli jest to pierwszy tego typu dokument, to nie masz się jeszcze czym martwić. Z kolei w przypadku już kolejnego wezwania z rzędu, nie warto odkładać problemu na później. Od razu podejmij działania, zmierzające do rozwiązania sprawy.

Zacznij od podstaw, czyli skontaktowania się z wierzycielem i ustalenia z nim warunków spłaty zaległego zobowiązania. Wykaż chęci uregulowania zadłużenia, co na pewno będzie działać na Twoją korzyść. W przypadku sądowego wezwania polecam jak najszybciej odnieść się do sprawy i przystąpić do spłaty nawet w systemie ratalnym. W przeciwnym razie wierzyciel może wnieść sprawę do sądu, by w niedługim czasie uruchomić proces egzekucji komorniczej.

Co, jeśli nie zapłacę wezwania do zapłaty?

Wezwania do zapłaty teoretycznie można ignorować aż do momentu otrzymania sądowego wezwania do zapłaty. W praktyce natomiast działa to na naszą niekorzyść. Zazwyczaj o wiele skuteczniejsze jest skontaktowanie się z wierzycielem i ustalenie akceptowalnego przez obie strony planu spłaty zaległości.

Co się stanie, jeśli jednak nie odpowiesz na kilka kolejnych wezwań do zapłaty, a następnie na przedsądowe wezwanie do zapłaty? W takim przypadku prawdopodobnie wierzyciel skieruje sprawę o odzyskanie należności na drogę sądową.

Po zignorowaniu sądowego wezwania do zapłaty rozpoczyna się egzekucja komornicza. Zadaniem komornika będzie uregulowanie ciążących na Tobie zaległości, zajmując posiadany przez Ciebie majątek, środki pieniężne, kolejne wpłaty itd.

Koszty egzekucji komorniczej. Ile bierze komornik? Zobacz

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Zdarzają się sytuacje, gdy wysłane dłużnikowi wezwanie jest nieważne. Dzieje się tak przede wszystkim w sytuacji, gdy wystosowane roszczenie jest bezzasadne. Wynikać to może z bardzo różnych względów, gdy np.:

 • dłużnik uregulował ciążące na nim zadłużenie po wysłaniu pisma przez wierzyciela, ale jeszcze przed jego dostarczeniem;
 • nastąpiło przedawnienie należności;
 • brakuje w piśmie istotnych informacji, m.in. o bieżącej kwocie długu, terminie spłaty czy danych kontaktowych wierzyciela (* podane są one w sposób niepełny i lakoniczny);
 • lub zobowiązanie nie istniało, a rzekomy wierzyciel w piśmie zawarł nieprawdę.

W drugim przypadku – zgodnie z obowiązującymi przepisami – dłużnik ma prawo uchylić się od zaspokojenia roszczenia, jeśli doszło do jego przedawnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli zrzeknie się on korzystania z zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia wynosi:

 • 6 lat dla roszczeń majątkowych;
 • 3 lata dla roszczeń o świadczenie okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności.

Ostatni przypadek dotyczy sytuacji, gdy dług wymieniany przez wierzyciela nie istnieje. Zazwyczaj mowa tu o działaniach oszustów, podszywających się m.in. pod instytucje zaufania publicznego. Osoby takie mają nadzieję, że oficjalnie wyglądające pismo przestraszy odbiorcę i sprawi, że bez zastanowienia ureguluje on opłatę (zwykle stosunkowo niską), nie kontaktując się z rzekomym wierzycielem. Z uwagi na to zawsze warto sprawdzić dane firmy wystawiającej wezwanie do zapłaty. Dobrą praktyką jest też skontaktowanie się z nią bezpośrednio i omówienie szczegółów zaistniałej sytuacji.

Jeżeli wezwanie do zapłaty sporządzono w sposób niewłaściwy, nie oznacza to jeszcze, że należy pozostawiać je bez odpowiedzi. Powinieneś pisemnie odpowiedzieć na nie wierzycielowi, punktując nieprawdziwe lub niewłaściwie wprowadzone, Twoim zdaniem, dane. W zależności od zawartych błędów, konieczne będzie też np. załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających Twoje racje (* np. skan umowy pożyczki, skan faktury, skan klauzuli o naliczaniu odsetek itd.).
Przedawnienie długu: kiedy następuje i jak je sprawdzić? Zobacz

Co po ostatecznym wezwaniu do zapłaty należności?

Jak już wspominałem, gdy dostaniesz ostateczne wezwanie, po którym nadal nic nie zrobisz, to wierzyciel kieruje sprawę o odzyskanie należności na drogę sądową. W pierwszej kolejności musi tam przedstawić dokumentację, która potwierdzi, że zaistniałe, przeterminowane zadłużenie, rzeczywiście jest prawdziwe.

Następnym krokiem jest okazanie w sądzie dowodów na próbę polubownego rozwiązania sprawy. Najczęściej są to wspominane już potwierdzenie wysyłki pierwszego i kolejnych wezwań do zapłaty, ponagleń czy przypomnień.

Jeśli sąd nie ma wątpliwości co do długu, to wystosowuje sądowe wezwanie do zapłaty. Trafia ono do dłużnika i stanowi nakaz zapłaty, który powinien zostać jak najszybciej wykonany. W przeciwnym wypadku w sprawę angażowany jest komornik.

co zawiera odpowiedź na wezwanie do zapłaty

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Jak odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty?

Odpowiedź do zapłaty może zostać wysłana pocztą, najlepiej listem poleconym. Alternatywnie może mieć również formę maila, a nawet wiadomości SMS.

Ile czasu na odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Określa się, że odpowiedź na wezwanie do zapłaty powinna zostać wysłana niezwłocznie po otrzymaniu pisma. Wierzyciel w dokumencie może natomiast określić szczegółowo czas, jaki dłużnik ma na uregulowanie należności.

Czy wezwanie do zapłaty emailem jest skuteczne?

Tak, wezwanie do zapłaty może zostać wysłanie nie tylko listownie, ale również e-mailem. Często w pierwotnej umowie zawieranej między stronami uwzględniany jest zapis o możliwości dostarczenia takiego pisma drogą elektroniczną.

Ile wezwań do zapłaty przed pozwem?

Polskie przepisy w żaden sposób nie określają konkretnej liczby wezwań do zapłaty, które wierzyciel musi wysłać, przed wstąpieniem na drogę sądową.

Czy SMS może być wezwaniem do zapłaty?

Może zdarzyć się, że wezwanie do zapłaty przyjmie formę wiadomości SMS. Dotyczy to przede wszystkim zczególnie w przypadku braku innej możliwości nawiązania kontaktu z dłużnikiem.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.4/5 - (10 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie