Odwołanie od mandatu – jak napisać wniosek? [Wzór]

Przyznanie mandatu drogowego wcale nie oznacza, że na pewno popełniliśmy czyn zabroniony. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których grzywna nakładana jest niesłusznie. Na szczęście mamy prawo złożyć odwołanie od mandatu, które – w razie wydania pozytywnego wyroku sądu – zdejmuje z nas konieczność opłacenia kary. Jak napisać wniosek o odwołanie mandatu karnego? W artykule znajdziesz gotowy wzór! 

Odwołanie od mandatu

Kluczowe informacje

 • Mandat można anulować w kilku okolicznościach np. gdy czyn nie stanowił wykroczenia, wykroczenie zostało popełnione z konieczności, lub zostało ono popełnione przez osobę z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnoletnią, poniżej 17. roku życia. 
 • Każda osoba ukarana ma prawo do odwołania się od mandatu. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek o anulowanie składa prawny opiekun. 
 • Wniosek o umorzenie mandatu powinien zawierać dane osobowe, numer i serię mandatu, a także opis sytuacji i odpowiednią argumentację.
 • Na złożenie wniosku o anulowanie mandatu przysługuje 7 dni od daty jego otrzymania.

Wniosek o anulowanie mandatu – wzór

Pobierz darmowy wzór odwołania od mandatu, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF).


Wzór wniosku w wersji DOC


Wzór wniosku w wersji PDF

Jak napisać wniosek o anulowanie mandatu?

Jeżeli wręczony mandat uznajesz za bezzasadny, to nie pozostaje Ci nic innego, jak przejść do sporządzenia wniosku o jego uchylenie. Zanim jednak to zrobisz, mam dla Ciebie kilka ważnych informacji.

 • Czas gra na Twoją niekorzyść. Masz 7 dni od momentu otrzymania mandatu na złożenie wniosku.
 • Wniosek o uchylenie mandatu musisz sporządzić osobiście, jeśli to Ty zostałeś ukarany. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek składa opiekun prawny.
 • Możesz nie opłacić mandatu, jeśli planujesz składać wniosek o odwołanie. Jest to jednak bardzo ryzykowne posunięcie. Nie masz bowiem żadnej gwarancji, że sąd pozytywnie rozpatrzy Twoją decyzję. Jeśli spotkasz się z odmową, mandat i tak będzie trzeba uregulować.

Co powinien zawierać wniosek o umorzenie mandatu drogowego?

Nie istnieje jeden, formalny wzór, którym należy się posługiwać. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, abyś samodzielnie stworzył takie pismo. Pamiętaj jednak o tym, że we wniosku o odwołanie mandatu, powinny znaleźć się m.in.:

 • Twoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania);
 • Dzień i miejsce sporządzenia wniosku (podaj dokładną datę: dzień, miesiąc i rok).
 • Dane i adres sądu rejonowego. Rozpatrywaniem wniosków o uchylenie mandatu karnego zajmują się sądy rejonowe stosowne do miejsca zdarzenia.
 • Dane mandatu oraz jego charakterystyka. Podaj numer mandatu, dzień jego udzielenia oraz treść wykroczenia.
 • Informacja o załączeniu kopii mandatu. Wartościowym wzbogaceniem wniosku będzie skan oryginału mandatu.
 • Uzasadnienie wniosku. Najważniejszy krok, dzięki któremu wyjaśnisz, dlaczego chcesz odwołać się od nałożonej kary. W tym punkcie masz duże pole do popisu. Zaprezentuj obszerną linię obrony i własną wersję wydarzeń. Warto też dodać ewentualną podstawę prawną i argumenty przemawiające za tym, aby anulować karę.
 • Podpis wnioskodawcy

cytat-Daria Rek, ekspertka portalu Czerwona Skarbonka

Ubiegając się o uchylenie mandatu, możesz skorzystać również z załączonego do artykułu wzoru dokumentu. Dzięki temu unikniesz potencjalnych komplikacji, które najczęściej wynikają z braku zawarcia, choćby jednej istotnej informacji.

Daria Rek, ekspertka portalu Czerwona Skarbonka

Gdzie złożyć odwołanie od mandatu? 

Wniosek o odwołanie od mandatu powinieneś złożyć w sądzie rejonowym odpowiednim dla miejsca, gdzie otrzymałeś mandat. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. Osobiście dostarczyć wniosek do biura podawczego.
 2. Wysłać wniosek pocztą, listem poleconym, na adres sądu.

Po złożeniu wniosku oczekuj na pismo, które będzie zawierać informacje o dacie posiedzenia. Wtedy możesz udać się na rozprawę sądową lub czekać na wyrok, jeśli Twoja obecność na posiedzeniu nie będzie wymagana.

W jakich sytuacjach można odwołać się od mandatu? 

Zasadniczo uważa się, że akceptując mandat, ukarany automatycznie przyjmuje na siebie karę i zobowiązanie do zapłaty grzywny. Po podpisaniu mandatu teoretycznie nie ma więc możliwości zmiany decyzji. Jednak każdy z nas pod wpływem stresu, może zrobić coś, czego później żałuje. Przykładem jest właśnie pochopne przyjęcie mandatu.

Co zrobić w takiej sytuacji? Na szczęście masz prawo do odwołania się od mandatu karnego. Wystarczy, że udowodnisz, że w chwili jego otrzymania, nie istniały prawne podstawy do jego wystawienia. Co to oznacza? 

 • Twój czyn nie był wykroczeniem w momencie wystawienia mandatu, na przykład z powodu zmiany przepisów.
 • Działanie było wynikiem obrony koniecznej lub obrony prawnie chronionego dobra, na przykład podczas ratowania życia.
 • Popełniłeś wykroczenie pod wpływem choroby psychicznej lub zaburzeń intelektualnych.
 • Mandat został nałożony na osobę niepełnoletnią, poniżej 17. roku życia.
 • Wysokość nałożonej kary przekracza maksymalne stawki ustalone przez prawo (w takim przypadku anulowanie dotyczy tylko części przekraczającej dozwoloną kwotę).

Każda osoba, która uważa, że otrzymała karę bezpodstawnie, może złożyć wniosek o jej odwołanie.

Co się stanie, jeśli nie przyjmę mandatu?

Kierowca nie jest zobowiązany do akceptacji mandatu drogowego, o czym powinien zostać poinformowany przez funkcjonariusza. W przypadku, gdy odmówisz przyjęcia mandatu, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Jakie są rodzaje mandatów drogowych? 

Istnieją trzy typy mandatów stosowanych w przypadku wykroczeń drogowych.

 1. Mandat gotówkowy. Ten rodzaj mandatu jest stosowany, gdy sprawca wykroczenia akceptuje go i od razu opłaca na miejscu u funkcjonariusza. Jest stosowany najczęściej wobec cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce tymczasowo i nie mają stałego adresu zamieszkania lub pobytu w kraju.
 2. Mandat kredytowany. Wystawiany po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy i zaakceptowaniu przez sprawcę wykroczenia drogowego. Kara za taki mandat powinna zostać opłacona w ciągu 7 dni od daty otrzymania mandatu, ale płatność nie jest dokonywana bezpośrednio u policjanta. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca wpłaty znajdują się na dokumencie.
 3. Mandat zaoczny. Nakładany, gdy wykroczenie drogowe zostanie zidentyfikowane bez obecności sprawcy, ale z dowodem na złamanie przepisów, np. za pomocą zdjęcia z fotoradaru. W takim przypadku mandat jest wystawiany zaocznie.
Jak sprawdzić autentyczność mandatu przesłanego pocztą

Jakie są konsekwencje nieopłacenia mandatu drogowego?

Jeśli nie opłacisz mandatu w ustalonym terminie, urząd skarbowy ma prawo potrącić Ci należną kwotę ze zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. W sytuacji, gdy zwrot podatkowy nie wystarcza lub go nie ma, komornik może nawet zająć Twoje wynagrodzenie.

Co zrobić, żeby komornik nie zajął samochodu? Sprawdź

W skrajnych przypadkach, jeśli nie będziesz odbierał poleconych przesyłek z wezwaniem do zapłaty, możesz zostać zatrzymany przez policję i umieszczony w areszcie. Jeśli sprawa trafi do sądu, będziesz musiał pokryć nie tylko kwotę mandatu, ale również ponieść koszty sądowe.

Od 17 czerwca 2022 roku firmy ubezpieczeniowe uzyskały dostęp do danych o mandatach i punktach karnych. To oznacza, że ubezpieczyciele mogą teraz uwzględniać te informacje przy ustalaniu stawek ubezpieczenia OC. W efekcie, kierowcy, którzy regularnie naruszają przepisy ruchu drogowego, mogą spodziewać się zwiększenia kosztów swojego ubezpieczenia pojazdu.

Jak zapłacić mandat przez Internet? Poradnik

Ile mam czasu na opłacenie mandatu?

W Polsce dominują tzw. mandaty kredytowane, które wymagają zapłaty w ciągu 7 dni od momentu otrzymania formularza wraz z potwierdzeniem. Zgodnie z art. 45 Kodeksu wykroczeń, kara za wykroczenie ulega przedawnieniu po 3 latach od jej nałożenia.

W przypadku, gdy kierowca odmówi przyjęcia mandatu drogowego, organy ścigania mają rok na przekazanie sprawy do sądu. Sąd z kolei ma dwa lata na wydanie wyroku w tej sprawie. Jeśli sąd nie podejmie decyzji w tym okresie, kara za wykroczenie się przedawnia.

Mandat na raty. Jak napisać wniosek? Wzór

Mandat karny a wezwanie do zapłaty za brak biletu to nie ten sam rodzaj kary

Choć w języku potocznym stosuje się jedno, ogólnikowe określenie dla kar finansowych udzielanych za złamanie określonych reguł, to nie można zapominać o ważnej zasadzie. Nie każda z nich jest mandatem, a stosowanie powszechnie uproszczonego określenia jest błędne i prowadzi do nieporozumień. Dlaczego? Otóż kara nałożona przez policjanta i kontrolera biletów to nie to samo. Na koniec rozdzielmy więc to na dwa odrębne terminy.

 1. Mandat karny  pod tym terminem kryje się sankcja finansowa, jaką może wyegzekwować określony funkcjonariusz służby mundurowej. Do tego grona należą m.in. policjanci, strażnicy miejscy, strażnicy graniczni, strażnicy leśni czy inspektorzy ITD. Mandat karny można nałożyć na każdą osobę (poza np. osobami objętymi immunitetem), która złamie zapisy kodeksu wykroczeń. Wysokość mandatu określa tzw. taryfikator.
 2. Wezwanie do zapłaty – ten rodzaj kar wynika z zupełnie innych zapisów prawnych i najczęściej dotyczy środków transportu publicznego. Kary za np. podróż bez ważnego biletu lub biletu z odpowiednią taryfą mogą nakładać konduktorzy w pociągach, a także uprawnieni kontrolerzy, a nawet – teoretycznie – kierowcy autobusów. Są to tzw. wezwania do zapłaty, którymi obarcza się osoby łamiące regulaminy obowiązujące w danych środkach transportu. Reguluje to art 33. prawa przewozowego. 

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Czy za nieopłacony mandat drogowy naliczane są odsetki?

Nie. Niezależnie od długości przekroczonego terminu, odsetki nie zostaną naliczone. 

Jakie są koszty sądowe za nieopłacenie mandatu drogowego?

W razie przegranej sprawy wnioskujący musi uregulować koszty sądowe, grzywnę, opłacić dojazd do sądu oraz zapłacić za ewentualną pomoc prawną, z której zdecydował się skorzystać. 

Co, jeśli nie zapłacę mandatu w ciągu 7 dni?

W takim przypadku sprawa zostaje skierowana do sądu. Główną bezpośrednią konsekwencją niewpłacenia mandatu są zazwyczaj wyższe koszty. Sąd może nałożyć grzywnę sięgającą do 5000 zł za przewinienia, za które policja może wystawić mandat do 500 zł. Do tej kwoty dodane zostają również koszty postępowania sądowego, co ogólnie zwiększa całkowitą kwotę do zapłaty.

Czy przyjęcie mandatu oznacza przyznanie się do winy?

Zasadniczo tak, ale po przyjęciu mandatu masz prawo do zmiany decyzji i odwołania. 

Ile mam dni na zapłacenie mandatu drogowego?

Mandat gotówkowy należy opłacić od razu, natomiast kredytowy w ciągu 7 dni. Na uregulowanie kredytu zaocznego mamy aż 14 dni. 
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/gov/odwolaj-sie-od-mandatu-drogowego

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie