Co zrobić, żeby komornik nie zajął samochodu?

Samochód dłużnika jest ruchomością, która może zostać poddana egzekucji komorniczej. Oddanie auta komornikowi w wielu przypadkach jest bolesnym ciosem dla dłużnika. Co zatem możemy zrobić, aby uniknąć takiego scenariusza?

zajęcie auta przez komornika - co robić?

Kluczowe informacje

 • Samochód należy do przedmiotów ruchomych, które komornik ma prawo zająć za długi;
 • W niektórych przypadkach możliwe jest uniknięcie zajęcia auta przez komornika: gdy stanowi środek niezbędny do pracy zarobkowej, ma współwłaścicieli, jego wartość znacznie przekracza kwotę zadłużenia lub dłużnik uregulował swoje długi;
 • Jeśli dojdzie do skutecznej egzekucji pojazdu, a dłużnik nie ma żadnych argumentów, które pozwoliłyby na jego zwolnienie spod egzekucji, to komornik może przystąpić do sprzedaży samochodu na drodze licytacji;
 • Pieniądze uzyskane na drodze licytacji samochodu komornik przekazuje do wierzyciela. Z części z nich potrąca dodatkowo koszty egzekucyjne.

Komornik zwykle zajmuje samochód dłużnika, gdy nie ma innych sposobów na zaspokojenie wierzycieli. Nie jest to działanie wykonywane w pierwszej kolejności, ale trzeba się z nim liczyć. Istnieją pewne sposoby na to, aby uniknąć zajęcia samochodu. Podkreślę tylko, że muszą być to rozwiązania każdorazowo prowadzone zgodnie z prawem.

Zobaczmy, co zrobić gdy komornik zajmuje samochód dłużnika.

Skąd komornik wie, że mam samochód?

Ustalenie tego, czy jesteś właścicielem samochodu, nie jest trudne i nie zajmuje komornikowi wiele czasu. Wystarczy tylko, że złoży zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Organ ten na podstawie Twojego numeru PESEL przekaże komornikowi wszystkie niezbędne informacje na temat aut, które są Twoją własnością. W identyczny sposób działa to w przypadku innych pojazdów, takich jak np. motocykle.

Na czym polega zajęcie auta przez komornika?

Rolą komornika sądowego jest odzyskanie ciążących na dłużniku zobowiązań. Najpierw więc reguluje długi z pieniędzy z rachunków bankowych oraz bieżących wynagrodzeń. Jeśli tych środków jest zbyt mało, konieczne jest zajęcie mienia i wystawienie go na licytacji komorniczej. Uzyskanymi w ten sposób środkami spłacane są długi. Dokładnie tak wygląda też sprawa z samochodem. Im wyższa wartość pojazdu i kwota jego zlicytowania, tym większą część nieuregulowanych zobowiązań uda się pokryć.

Jak sprawdzić, czy auto ma zajęcie komornicze?

Dłużnik nie musi być obecny przy zajmowaniu ruchomości. Dochodzi do niej w chwili, gdy protokół zajęcia samochodu zostaje podpisany przez komornika. Dlatego o zajęciu swojego pojazdu dowiesz się listownie. Dowodem na zmianę statusu pojazdu będzie ponadto wpis w Centralnej Informacji o Zestawach Rejestrowych.

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?

Na samym wstępie otrzymasz list z informacją, że Twój samochód zostanie zajęty. Wskazane w nim zostanie dokładne miejsce, w którym powinien znajdować się pojazd do czasu egzekucji komorniczej. Najczęstsze scenariusze to:

 • umieszczenie auta na parkingu strzeżonym,
 • przekazanie komornikowi,
 • pozostawienie pojazdu pod nadzorem osoby zadłużonej.

Komornik sporządza tzw. protokół zajęcia ruchomości, wskazując w nim wartość pojazdu. Jeśli przekroczy ona 25 tys. zł, to w wycenę angażowany jest rzeczoznawca. Poniżej tej kwoty komornik sam określa cenę, np. na podstawie ogłoszeń na portalach motoryzacyjnych. Na koniec, w określonym terminie, dochodzi do licytacji komorniczej i sprzedaży.

Kiedy komornik nie może zająć samochodu dłużnika?

Jest kilka sytuacji, w których komornik nie ma prawa zająć Twojego samochodu, nawet jeśli masz długi. Poniżej opisuję najbardziej prawdopodobne sytuacje:

 1. wartość pojazdu jest niewspółmierna do długu – auto jest o wiele więcej warte niż same zobowiązania,
 2. samochód ma status dobra nietykalnego – służy dłużnikowi do pracy zarobkowej lub to jedyny środek transportu, niezbędny do utrzymania dłużnika i jego rodziny,
 3. samochód jest współwłasnością – gdy należy do dwóch lub więcej osób, ale tylko jedna jest dłużnikiem, to komornik może zająć tylko część udziału,
 4. zadłużenie zostało uregulowane lub zawarto ugodę z wierzycielem.

Zajęcie samochodu przez komornika – co dalej?

Po zajęciu ruchomości następuje zabezpieczenie pojazdu, a następnie sporządzenie protokołu. Komornik ustala też datę i organizuje licytację. Jako dłużnik oczywiście masz pełne prawo wziąć w niej udział i spróbować odkupić pojazd. Ale musisz pamiętać, by zaproponować cenę wyższą niż inni uczestnicy. Szansą na odzyskanie auta jest całkowita spłata zadłużenia lub zawarcie ugody z wierzycielem.

Jak uniknąć zajęcia samochodu?

Podstawową zasadą jest działanie zgodnie z prawem. Odradzam ukrywanie samochodu czy uciekanie nim za granicę, jak najdalej spod polskiej kurateli. Niektórzy usiłują przepisać auto na współmałżonka i przeprowadzić rozdzielność majątkową już po wystawieniu tytułu egzekucji.

Podobnie jest w przypadku prób sprzedaży samochodu po dacie tytułu egzekucyjnego. Takie działanie postrzegane jest jako przestępstwo i dotyczy uszczuplania swojego majątku w czasie egzekucji komorniczej, które dokładnie opisuje Kodeks karny. Legalnie pojazdu możesz się „pozbyć” jedynie przed datą egzekucji.

Jak jeszcze zgodnie z prawem zachować pojazd przy sobie pomimo toczącego się postępowania?

Auto jako narzędzie pracy zarobkowej

To, że auto służy Ci do pracy, oczywiście nie jestem niepodważalnym argumentem w oczach komornika i nie powstrzyma go automatycznie od egzekucji, aczkolwiek możesz się o to postarać. Udowodnij komornikowi, że to Twój jedyny środek transportu i jest on niezbędny do tego, byś mógł utrzymać siebie i rodzinę. Czasem w takiej sytuacji komornik decyduje się zająć auto, a następnie zwalnia je, po złożeniu wniosku do sądu.

Jak uniknąć zajęcia auta przez komornika?

Leasing i kredyt

Zarówno samochody w leasingu, jak i kredycie bankowym, nie mogą zostać przejęte przez komornika. Dzieje się tak, bo nie należą do dłużnika, a stanowią jedynie formę zastawu. Gdy więc komornik poinformuje Cię o zajęciu takiego pojazdu, wystarczy, że przedstawisz mu odpowiednie dokumenty od kredytodawcy.

Co istotne, przed egzekucją nie chroni też rejestracja samochodu za granicą. Najważniejsze jest miejsce jego przebywania i akt własności.

Współwłaściciel

W przypadku współwłasności majątkowej komornik może zająć samochód. Zwalnia z tego jedynie sytuacja, gdy pojazd stanowi odrębny majątek niezadłużonego małżonka, podparty np. rozdzielnością majątkową. Ta musi jednak nastąpić jeszcze przed wystawieniem tytułu egzekucyjnego.

Jeśli samochód ma kilku właścicieli, komornik może zająć jedynie część należącą do dłużnika. Najczęściej w takiej sytuacji dochodzi do umorzenia egzekucji komorniczej, bo częściowy udział w posiadaniu samochodu trudno by było spieniężyć.

Jak wygląda licytacja komornicza samochodu?

Proces licytacji komorniczej opiszę w pięciu krokach.

 1. Ogłoszenie – komornik ogłasza datę licytacji w środkach masowego przekazu;
 2. Przygotowanie – osoby zainteresowane wzięciem udziału w licytacji oglądają samochód w miejscu wskazanym przez komornika;
 3. Licytacja pojazdu – prowadzona przez komornika, który ustala cenę wywoławczą i przyjmuje oferty;
 4. Finalizacja zakupu – osoba, która wygra licytację, zobowiązana jest uiścić należność. Po dopełnieniu formalności uczestnik zostaje nowym właścicielem pojazdu;
 5. Przekazanie środków – komornik przekazuje pieniądze zarobione na licytacji wierzycielowi na poczet spłaty długów.

Zajęcie komornicze samochodu. Podsumowanie

Jest kilka sposobów na to, by uchronić samochód przed komornikiem. Musisz natomiast pamiętać, by zawsze w takich sytuacjach działać zgodnie z prawem. Warto próbować udowodnić, że pojazd ma status dobra nietykalnego, jego wartość jest niewspółmierna do długu, posiada współwłaściciela czy zwyczajnie nie należy do Ciebie, bo funkcjonuje w ramach kredytu bankowego. Nigdy z kolei nie powinieneś próbować go chować, uciekać z kraju czy w inny sposób „ukrywać” przed komornikiem, bo może to sprowadzić na Ciebie jeszcze większe kłopoty.

W skrócie oto co można zrobić, żeby komornik nie zajął samochodu:

 • samochód służy dłużnikowi do utrzymania rodziny / wykonywania pracy zarobkowej;
 • auto jest współwłasnością osoby niepodlegającej egzekucji komorniczej;
 • pojazd został zakupiony na kredyt lub jest w leasingu;
 • samochód jest wart więcej niż kwota zadłużenia.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy komornik może zająć samochód, który ma współwłaściciela?

Z prawnego punktu widzenia jest to możliwe. Zajęciu podlega jednak wyłącznie udział dłużnika w pojeździe, a nie całe auto.

Czy mogę sprzedać samochód zajęty przez komornika?

Nie, samochód zajęty przez komornika nie może zostać sprzedany przez dłużnika.

Czy komornik może zająć samochód kupiony na kredyt?

Auto kupione na kredyt samochodowy jest zastawem i nie należy do dłużnika, więc komornik nie może go zająć.

Czy komornik może zająć 20-letni samochód?

Komornik może zająć każdy samochód należący do dłużnika, niezależnie od tego, ile wynosi jego czas użytkowania.

Czy komornik może zająć pożyczony samochód?

Komornik może zająć wyłącznie pojazdy będące własnością dłużnika. Nie ma więc możliwości, aby zajęciu podlegało pożyczone auto.

Polecamy artykuły:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie