Leasing czy kredyt – co będzie lepsze?

Myśląc o zmianie samochodu, na pewno chociaż raz zastanowiłeś się, czy lepiej kupić go na kredyt, czy skorzystać z opcji leasingu. To pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób. Rzadko się bowiem zdarza, że mamy odpowiednio dużo oszczędności, aby kupić wymarzony samochód za gotówkę. Jeśli obecnie stoisz przed takim pytaniem, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Postaram się pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania!

leasing czy kredyt - co wybrać?

Bardzo często odbieram telefony od moich Klientów, którzy oczekują ode mnie szybkiej podpowiedzi, którą z opcji powinni wybrać – leasing czy kredyt. Tymczasem, jak to zwykle w finansach bywa, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko tutaj zależy od potrzeb, możliwości, elastyczności i oczekiwań. Obydwie opcje wiążą się z szeregiem korzyści i koniecznych do zaakceptowania wad.

Przeczytaj mój tekst i dowiedz się: czym charakteryzują się leasing oraz kredyt, co łączy, a co dzieli te dwa produkty, dla kogo są dedykowane i jak wyglądają w praktyce. Dopiero kiedy posiądziesz tę wiedzę, podejmij świadomą decyzję. Pamiętaj, że im więcej wiesz, tym więcej zyskujesz! A więc zaczynajmy!


Za moment przeczytasz o tym, że:

 • W przypadku leasingu operacyjnego pod koniec umowy decydujesz, czy chcesz wykupić użytkowany przedmiot.
 • W przypadku leasingu finansowego pod koniec umowy stajesz się właścicielem używanego przedmiotu.
 • Leasing konsumencki to produkt bardzo zbliżony do leasingu operacyjnego, ale dedykowany osobom fizycznym.
 • W przypadku kredytu gotówkowego, właścicielem stajesz się w momencie podpisania umowy przeniesienia własności.
 • Leasing jest dobrym rozwiązaniem w przypadku nowych środków trwałych.
 • Kredyt będzie lepszym rozwiązaniem od leasingu, jeśli chcesz dokonać transakcji z osobą prywatną lub zakupić używany pojazd.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Mianem kredytu gotówkowego określa się konkretną ilość gotówki, jaką pożyczasz od banku lub innej instytucji kredytowej na określony z góry czas oraz na konkretnych warunkach. Zobowiązanie może zostać zaciągnięte na dowolny lub konkretny cel.

Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu w comiesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem rat. Nabywany przedmiot od momentu zakupu stanowi 100% własność kredytobiorcy.

Kredyt samochodowy to kredyt gotówkowy, którego celem jest nabycie konkretnego pojazdu. Będzie on stanowił zabezpieczenie dla kredytu. Kredyt na cel dowolny nie będzie posiadał zabezpieczenia.

Leasing – co to takiego?

Ogólna zasada leasingu polega na tym, iż korzystający (leasingobiorca) otrzymuje dany sprzęt do użytkowania na określony czas, a w zamian za to zobowiązuje się do opłacania rat leasingowych. Zanim weźmie się sprzęt, należy zapłacić wkład własny w postaci opłaty początkowej.

Błędne jest przekonanie, że produkt dedykowany jest jedynie przedsiębiorcom. Z leasingu mogą skorzystać zarówno spółki prawa handlowego, jak również jednoosobowe działalności gospodarcze czy osoby fizyczne.

W kontekście leasingu należy wspomnieć, że rozróżnia się produkty operacyjne oraz finansowe. Czasami spotkać się można także z określeniem leasingu konsumenckiego.

Opinie:
5,0/5
Okres spłaty
24 - 60 miesięcy
Rodzaj
Leasing
Wkład własny
0 %
? Możliwa opcja bez wkładu własnego

226 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
2.
Leasing Vehis
Okres spłaty
36 - 60 miesięcy
Rodzaj
leasing
Wkład własny
od 10%

113 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
1 - 144 miesięcy
? do 144 miesięcy (w przypadku konsumentów) lub 120 miesięcy (w przypadku JDG)
Rodzaj
kredyt
Wkład własny
0%

152 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
6 - 96 miesięcy
Rodzaj
kredyt
Wkład własny
0%

173 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
5.
Broker Leasingowy MyLease.pl
Okres spłaty
1 - 36 miesięcy
Rodzaj
leasing
Wkład własny
0%

101 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Czym jest leasing operacyjny?

W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca korzysta z danego sprzętu, a w zamian za to opłaca raty leasingowe. W czasie trwania leasingu sprzęt należy do leasingodawcy, ale po zakończeniu umowy leasingowej korzystający może wykupić przedmiot leasingu, najczęściej samochód.

Cena wykupu jest uzależniona od wartości przedmiotu oraz wysokości opłaty początkowej. Zawsze jest ona jednak znacznie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu leasingu. To produkt dla przedsiębiorców.

Prawo do amortyzacji w leasingu operacyjnym przysługuje leasingodawcy. Przypomnę, że mianem amortyzacji nazywa się możliwość „wrzucenia” w koszty wartości odzwierciedlającej stopień zużycia przedmiotu w czasie.

Kilka słów o leasingu finansowym

W kontekście leasingu finansowego możesz spotkać się też z nazwą „leasing kapitałowy” lub „inwestycyjny”. Ten rodzaj produktu nieco przypomina swoją strukturą kredyt celowy.

W leasingu finansowym leasingobiorca ma obowiązek opłacić cały należny podatek VAT wraz z pierwszą ratą. Ta posiada konstrukcję kapitałowo-odsetkową. Korzystający ma możliwość amortyzowania sprzętu, a po zakończeniu umowy staje się jego właścicielem. Przedmiot leasingu jest tutaj swojego rodzaju zabezpieczeniem. To produkt dedykowany przedsiębiorcom.

Czym charakteryzuje się leasing konsumencki?

Leasing konsumencki to produkt bardzo zbliżony konstrukcją do leasingu operacyjnego. W tym przypadku odbiorcą jest jednak osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą.

Leasing a kredyt – podobieństwa i różnice

W następnych akapitach postaram się przedstawić podobieństwa i różnice pomiędzy leasingiem a kredytem. Największą popularnością cieszą się leasingi samochodowe, dlatego tym przykładem posłużę się w dalszej części artykułu. Musisz jednak wiedzieć, że leasingować można też wiele innych środków trwałych, pracowników, a nawet oprogramowanie.

Leasing i kredyt – podobieństwa

Zacznijmy od cech, które są wspólne dla obydwu produktów:

 • są one dedykowane zarówno osobom fizycznym, jak również przedsiębiorcom, w tym też osobom prawnym;
 • i w przypadku kredytu, i leasingu jesteś zobowiązany do opłacania comiesięcznych rat;
 • każdy z tych produktów wymaga od klienta posiadania zdolności kredytowej i pozytywnej opinii w BIK.

Różnice pomiędzy leasingiem a kredytem

A co odróżnia leasing samochodowy od kredytu gotówkowego czy samochodowego?

 • Prawo własności.
 • Cel finansowania.
 • Zabezpieczenie zobowiązania.
 • Wysokość finansowania.
 • Możliwy okres spłaty.
 • Odpisy amortyzacyjne.
 • Formalności.
 • Rodzaj i wysokość kosztów.

Opiszmy teraz szerzej każdą z tych różnic.

Prawo własności w przypadku leasingu i kredytu

W przypadku kredytu gotówkowego stajesz się właścicielem pojazdu w chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Przy każdej formie leasingu podmiot finansujący pozostaje właścicielem przedmiotu do końca okresu umowy. W leasingu finansowym po spłacie wszystkich rat stajesz się właścicielem. Przy wyborze leasingu operacyjnego lub konsumenckiego sam decydujesz, czy po zakończeniu umowy chcesz wykupić pojazd, czy też nie.


Przeczytaj także: Umowa kupna-sprzedaży samochodu [Wzór + Porady]


Jaki cel mogą mieć te dwa produkty finansowe?

W przypadku kredytu możesz wybrać produkt celowy (kredyt samochodowy), który zobowiąże Cię do zrealizowania konkretnej inwestycji lub kredyt na cel dowolny. Wówczas nikt nie będzie Cię rozliczał z tego, na co wydałeś środki.

Przy leasingu zawsze najpierw wybierasz samochód, a następnie starasz się o jego finansowanie.

Zabezpieczenie kredytu i leasingu

Kredyt celowy jest produktem zabezpieczonym. Zabezpieczenie kredytu samochodowego może przyjąć postać:

 • zastawu rejestrowego;
 • przewłaszczenia na zabezpieczenie (forma najbliższa leasingowi);
 • cesji praw z policy AC (najczęściej wymagana forma);
 • depozytu karty pojazdu.

W przypadku kredytu na cel dowolny nabywany samochód nie jest zabezpieczeniem dla zobowiązania. Oznacza to, że właściciel może rozporządzać swoją własnością w dowolny sposób i w dowolnym czasie, nawet, jeśli jeszcze nie spłacił wszystkich rat.

Standardowym zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. Zdarza się jednak, że instytucje wymagają zabezpieczeń dodatkowych, na przykład:

 • poręczenia;
 • kaucji;
 • gwarancji BGK lub funduszu poręczeniowego;
 • gwarancji odkupu;
 • zastawu na innym przedmiocie lub nieruchomości należących do leasingobiorcy.

Oczywistym jest też, że leasingodawca zabezpiecza się na przedmiocie leasingu.

Możliwa wysokość kredytu gotówkowego i leasingu

W przypadku kredytu gotówkowego na cel dowolny, maksymalna kwota kredytu wynosi 255 500 tysięcy złotych. Często jest to kwota brutto, a więc do dyspozycji kredytobiorcy będą oddane środki pomniejszone o koszty.

Kredyt samochodowy udzielany jest w maksymalnej kwocie 500 tysięcy złotych.

Analitycy firmy Carsmile podają, że najdroższym samochodem dostępnym w leasingu na początku 2023 roku był Mercedes AMG GT 63 S 4-Matic+ warty ponad 823 tysiące złotych. Dla zainteresowanych skalą miesięcznych wydatków w tym przypadku wspomnę, że rata 5-letniego leasingu operacyjnego w tym wypadku wynosi prawie 20 tysięcy złotych plus VAT. 1

Oczywiście ostateczna maksymalna wysokość zobowiązania, jaką będziesz mógł zaciągnąć w danej instytucji, będzie uzależniona od Twojej zdolności kredytowej.

Na jaki okres możemy wziąć leasing i kredyt?

Maksymalny okres kredytowania w przypadku kredytu samochodowego oraz na cel dowolny wynosi 120 miesięcy, a więc 10 lat.

Musisz jednak mieć świadomość, że kredytując samochód używany, możesz się spotkać z ograniczeniem okresu kredytowania wynikającym z warunku maksymalnego wieku pojazdu. Część instytucji nie chce kredytować samochodów starszych niż 10-12 lat oraz zastrzega sobie, że auto w dniu spłaty ostatniej raty nie może być starsze niż na przykład 16 lat.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, minimalny okres trwania umowy leasingowej dla samochodu wynosi 24 miesiące. Firmy leasingowe udzielają finansowania rozłożonego nawet na 84 raty leasingowe, więc 7 lat. Zazwyczaj jest to jednak 5 lat, co wiąże się z możliwościami tworzenia odpisów amortyzacyjnych.

Kredyt a leasing – a co z odpisami amortyzacyjnymi?

Jeśli kupujesz samochód osobowy na kredyt, będziesz mógł go amortyzować tylko jeśli jego wartość początkowa przekroczy 10 tysięcy złotych. Podstawową formą w tym przypadku jest amortyzacja liniowa na stawce 20%, co oznacza, że okres amortyzacji trwa 5 lat. Nie ma możliwości amortyzowania samochodów osobowych jednorazowo.

Przy leasingu finansowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasingobiorca), ale (uwaga!) przy leasingu operacyjnym prawo do dokonywania odpisów ma leasingodawca.

Różnice w formalnościach przy kredycie i leasingu

Kredyt gotówkowy wymaga przejścia pełnej ścieżki kredytowej wymaganej przez konkretny bank i ofertę. Może być to szybki produkt na „klik”, ale też musisz się liczyć z możliwością wystąpienia konieczności udokumentowania dochodów i wartości pojazdu.

Podpisanie umowy leasingowej w procedurze uproszczonej przebiega bardzo szybko, ale jeśli będziesz musiał przejść procedurę standardową, to spotkasz się z obowiązkami identycznymi, jak w przypadku kredytów.

Te dwa produkty różnią się także kosztami

Standardowe koszty przy kredytach gotówkowych to:

 • prowizja za udzielenie kredytu;
 • odsetki wliczone w ratę;
 • opłaty związane z ustanowieniem ewentualnego zabezpieczenia.

W przypadku leasingu możesz się spotkać z koniecznością opłaty:

 • całego podatku VAT wraz z pierwszą ratą (leasing finansowy);
 • czynszu inicjalnego;
 • comiesięcznej raty leasingowej;
 • kwoty za ewentualny wykup pojazdu (leasing operacyjny i konsumencki).
leasing i kredyt porównanie

Co łatwiej dostać – kredyt czy leasing?

Zastanawiasz się, co łatwiej dostać – kredyt czy leasing? Jak to w finansach bywa, odpowiedź znowu nie może być jednoznaczna.

Jeśli wziąć pod uwagę konieczne do spełnienia formalności, to praktyka pokazuje, że zdecydowanie łatwiej uzyskać leasing niż kredyt. Firmy leasingowe chętnie procesują wniosek w sposób skrócony, szczególnie jeśli przedmiotem umowy jest auto o stosunkowo niedużej wartości.

Firmy leasingowe chętnie finansują łatwo zbywalne maszyny i urządzenia, takie jak: samochody osobowe i ciężarowe czy maszyny budowlane. Znacznie trudniej będzie z przedmiotami, które ciężej sprzedać, na przykład halami czy taśmami produkcyjnymi. W przypadku tych środków trwałych łatwiej będzie o kredyt zabezpieczony na innych składnikach majtku, najlepiej hipotece.

Biorąc pod uwagę zdolność kredytową, jest ona liczona w bardzo podobny sposób dla obydwu produktów. Umowy kredytowe mogą trwać dłużej niż leasingowe, dlatego też są łatwiej dostępne dla osób o niskim dochodzie rozporządzalnym.

Z mojego doświadczenia, jako eksperta kredytowego, mogę polecić, abyś:

 • Jeśli zależy Ci na jak najszybszym otrzymaniu finansowania, poproś o wsparcie swój bank, w którym posiadasz rachunek, na który wpływa Twoje wynagrodzenie. W tym przypadku najczęściej nie będzie potrzebna pełna dokumentacja dochodowa. Większość z banków obecnych na polskim rynku posiada w swojej ofercie nie tylko kredyty, ale również leasingi.
 • Jeśli natomiast zależy Ci na jak najtańszej ofercie, poszukaj nowego banku. Instytucje chcąc „przyciągnąć” do siebie nowych klientów, oferują im preferencyjne warunki finansowania.

Koszty kredytu i leasingu. Co jest droższe?

Pisząc ten artykuł, zauważyłam, że wiele publikacji, nawet tych fachowych, uznaje leasing za produkt droższy od kredytu. W tych tekstach znajdziemy argumentację, że taka sytuacja jest podyktowana faktem, iż firmy leasingowe najczęściej nie dysponują własnym kapitałem, dlatego w rzeczywistości pełnią funkcję pośrednika, który najpierw pożycza środki od banku, aby później móc za nie nabyć rzecz ruchomą, którą następnie odpłatnie wypożyczy leasingodawcy.

Kolejna spotkana przeze mnie argumentacja skupia się na tym, że leasing jest produktem droższym, ponieważ zaciąganym na krótszy okres niż kredyt samochodowy.

Faktycznie, leasing bywa produktem o wyższych ratach niż kredyt. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że w zdecydowanej większości przypadków jest dokładnie odwrotnie – to kredyt jest droższy. Pamiętajmy, że z firmami leasingowymi można negocjować, podczas gdy możliwość negocjacji z bankiem jest najczęściej przywilejem czysto hipotetycznym (szczególnie w przypadku niskich wolumenów transakcji).

Co można wziąć w leasing, a co można kupić za kredyt?

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz ruchoma oraz nieruchoma, Może ona służyć do celów zarobkowych, do użytkowania lub realizacji celów inwestycyjnych. Przykładowo, w leasing można wziąć:

 • samochody: osobowe, dostawcze, ciężarowe;
 • pojazdy budowlane i magazynowe;
 • maszyny;
 • linie produkcyjne;
 • sprzet komputerowy;
 • sprzęt biurowy;
 • meble;
 • hale;
 • lokale.

Co ciekawe, leasingować można również wartości niematerialne, takie jak licencja oprogramowania. W tym przypadku w umowie określa się zasady korzystania z praw autorskich, nie z samych programów.

A czy wiedziałeś, że leasingować można też ludzi? Brzmi abstrakcyjnie, prawda? Tymczasem obecnie prężnie funkcjonuje instytucja leasingu personalnego, czyli leasingu pracowniczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Taka forma leasingu dotyczy wynajmu pracowników tymczasowych, którzy mają wykonać określone czynności w konkretnym czasie.

A co można kupić za kredyt? Jeśli jest to kredyt gotówkowy na dowolny cel, to odpowiedź jest prosta – wszystko. Jeśli jest to kredyt samochodowy, to pojazd, który będzie spełniał warunki konkretnego banku.

Leasing konsumencki a kredyt – co ma wybrać osoba prywatna?

Jeśli jesteś osobą prywatną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wybierz leasing konsumencki, jeśli:

 • chcesz kupić nowe auto;
 • podoba Ci się drogi samochód, ale Cię nie stać na jego zakup;
 • chcesz kupić samochód u autoryzowanego dealera lub firmie, która zajmuje się handlem pojazdami na stałe;
 • sprzedawca jest w stanie wystawić fakturę VAT.

Jeśli natomiast chciałbyś kupić niedrogie auto używane od prywatnego sprzedawcy, to nie będzie szans na otrzymanie leasingu.

Leasing czy kredyt na auto?

Kwestię wyboru pomiędzy leasingiem a kredytem na auto poruszałam w poprzednich akapitach. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który z produktów jest ostatecznie lepszym wyborem. Niepodważalnie powinieneś wybrać produkt, który lepiej odpowiada na Twoje oczekiwania, plany na przyszłość i zdolność kredytową.

Mogę Ci jednak podsunąć kilka praktycznych wskazówek:

 • Jeśli lubisz nowe i ekskluzywne samochody, powinieneś rozważyć leasing. Jeśli wybierzesz operacyjny, to raty będą stosunkowo niskie, a za kilka lat będziesz mógł wymienić auto na kolejne, również leasingowane.
 • Jeśli przywiązujesz się do samochodów, lubisz je tuningować lub silnie eksploatować, to wybierz kredyt. W leasingu auto jest własnością leasingodawcy i nie możesz wprowadzać w nim dużych zmian.
 • Jeśli nie masz gotówki ani wystarczającej zdolności kredytowej na zakup samochodu na własność, wybierz leasing. Istnieje szansa, że w tej opcji wymarzone auto stanie się osiągalne.
 • Jeśli potrzebujesz wielu samochodów firmowych dla pracowników, zdecydowanie powinieneś rozważyć leasing.

Leasing – kiedy będzie lepszy?

Zastanawiasz się, kiedy leasing będzie opcją korzystniejszą od kredytu?

 1. Optymalizacja podatkowa – leasing wiąże się z dużymi korzyściami podatkowymi, zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych.
 2. Pakiet produktów dodatkowych – jeśli nie chcesz martwić się konsekwencjami wynikającymi z eksploatacji środków trwałych, leasing daje Ci możliwość skorzystania z usług dodatkowych, takich jak: tańsze ubezpieczenie AC, serwis, naprawy, opony, etc.
 3. Leasing zdecydowanie mniej obciąża zdolność kredytową niż kredyt, szczególnie w przypadku przedsiębiorców.
 4. Leasing jest łatwiej dostępny dla młodych firm niż kredyt. Przedsiębiorcy, którzy działają krócej niż rok, zasadniczo zupełnie nie mogą liczyć na uzyskanie kredytu bankowego.
 5. Wybierz leasing operacyjny, jeśli zamierzasz korzystać ze środka trwałego przez minimum 40% okresu jego amortyzacji (2 lata w przypadku samochodu). Wcześniejsze wycofanie się z umowy może być utrudnione i kosztowne.

W jakich sytuacjach zdecydować się na kredyt?

Zastanawiasz się, w jakich przypadkach kredyt samochodowy będzie opcją lepszą od leasingu?

 1. Kiedy planujesz zakupić używany samochód – większość form leasingowych nie chce finansować pojazdów starszych niż 6-letnie. Przy kredytach zasady są bardziej liberalne.
 2. Przedmioty o niskiej wartości – z moich szacunków wynika, że leasing zaczyna być bardziej opłacalny od kredytu, kiedy wartość środka trwałego przekracza 20 tysięcy złotych. Przy kwotach niższych koszty dodatkowe występujące przy leasingu okazują się niewspółmiernie wysokie.
 3. Zakup pojazdu lub innego środka trwałego od osoby prywatnej – przy kredycie nie ma problemu, aby sfinalizować taką transakcję. W przypadku leasingu będzie to albo niemożliwe, albo bardzo kosztowne.
 4. Zakup bez faktury VAT – leasing jest słabo dostępny dla środków kupowanych na umowę kupna-sprzedaży lub fakturę od sprzedawców nierozliczających podatku VAT (zwolnionych z VAT).
 5. Osoby indywidualne – chociaż w Polsce funkcjonuje pojęcie leasingu konsumenckiego, to w praktyce ma go w ofercie bardzo niewiele podmiotów. Dodatkowo ten typ leasingu jest zarezerwowany właściwie wyłącznie dla nowych pojazdów.
 6. Spłata produktu przed czasem – jeśli spłacisz kredyt przed czasem, otrzymasz zwrot kosztów. Tymczasem wcześniejsza spłata leasingu może być kosztowana.
 7. Brak wkładu własnego – biorąc kredyt, otrzymasz nawet do 100% finansowania. Przy leasingu musisz dysponować minimum 10% wkładem własnym.
 8. Niższe koszty początkowe – w przypadku kredytu nie zapłacisz: wkładu własnego i opłaty manipulacyjnej za rejestrację.

Na koniec musisz mieć świadomość, że w przypadku leasingu nie jesteś wpisany w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel. W praktyce oznacza to, że wszelkie ewentualne wezwania z policji będą przychodziły na adres leasingodawcy, a Ty będziesz musiał ponieść opłatę manipulacyjną za ich przekierowanie pod Twój adres.

Co wybrać – leasing czy kredyt?

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć, który z produktów jest lepszy. Gdyby tak było, drugi mógłby całkowicie przestać istnieć.

Prawdopodobnie leasing będzie lepszy, jeśli nie możesz zdecydować się pomiędzy dzierżawą a najmem, a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą i dążysz do optymalizacji podatkowej.

Moimi zdaniem kredyt to opcja korzystniejsza w przypadku osób fizycznych, które chcą posiadać daną rzecz na własność, mają dobrą zdolność kredytową i nigdy nie miały problemów w obsłudze zobowiązań.

Podsumowując, kredyt gotówkowy i leasing to produkty umożliwiające realizację celu w postaci korzystania z konkretnych przedmiotów. Obydwa spłacane są w systemie ratalnym. Różnią się jednak znacznie pod względem konstrukcji i dostępności. Nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi, który z tych produktów jest lepszy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy leasing to kredyt?

Nie. Leasing i kredyt to dwa różne produkty finansowe. Można jednak powiedzieć, że leasing łączy w sobie cechy kredytu i dzierżawy.

Leasing a kredyt który produkt wymaga niższej zdolności kredytowej?

W praktyce łatwiej dostępny jest leasing, ponieważ firmy leasingowe stosują procedury uproszczone. System liczenia zdolności kredytowej firmy czy osoby fizycznej jest jednak zbliżony w obydwu przypadkach.

Leasing czy kredyt co jest tańsze?

W praktyce zazwyczaj tańszy jest leasing, ale nie stanowi to reguły. Warto porównać ceny tych produktów przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Czy cała rata leasingowa jest kosztem?

Jeśli wartość samochodu nie przekracza 150 tysięcy złotych, to część finansową raty leasingowej w całości można zaliczyć do kosztów. Jeśli w racie występuje część eksploatacyjna, to 75% wysokości tej części jest kosztem.

Co po zakończonym leasingu?

Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i konsumenckiego, leasingobiorca może zdecydować, czy chciałby wykupić środek trwały, czy też nie. W przypadku leasingu finansowego, po zakończeniu umowy środek trwały przechodzi na własność korzystającego.

Przy jakich dochodach opłaca się leasing?

Nie istnieje z góry określony pułap dochodów, kiedy leasing zaczyna być opłacalny. Należy wziąć pod uwagę całokształt budżetu przedsiębiorstwa lub domowego, a w szczególności kryteria szacowania ryzyka i wewnętrzną politykę.

Źródła:

1. https://moto.rp.pl/finansowanie/art38066911-rata-leasingu-najdrozszego-mercedesa-warta-5-pensji-na-volvo-wystarcza-2-i-pol

Przeczytaj także: Kredyt samochodowy czy gotówkowy – który lepiej wybrać?

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()