Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku

Przyjęło się uważać, że komornicy działają bezkompromisowo i zupełnie bez skrupułów. Jednakże warto przy tym pamiętać, że zakres ich kompetencji jest ściśle regulowany przez prawo. To oznacza, że komornik nie może dowolnie wybierać, co zostanie zajęte na poczet spłaty długu. Między innymi, właśnie w tym celu została określona kwota wolna od zajęcia komorniczego. Pozostaje zatem zadać pytanie, ile wynosi w 2024 roku?

Kluczowe informacje

 • Kwota wolna od zajęcia komorniczego to minimalna suma środków pieniężnych, która musi pozostać na koncie dłużnika, aby zapewnić mu środki do życia. Wysokość tej kwoty jest regulowana prawnie i każdego roku ulega zmianie, ponieważ zależy od minimalnego wynagrodzenia.
 • W 2024 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi maksymalnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmieni się to dwukrotnie w ciągu roku: od 1 stycznia do 30 czerwca będzie to 3181,50 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia – 3225 zł.
 • Dla osób zatrudnionych na część etatu kwota wolna od zajęcia jest dostosowywana proporcjonalnie do wielkości umowy o pracę.
 • Kwota wolna od zajęcia dotyczy również dochodów z emerytur i rent. 75% najniższej emerytury nie podlega zajęciu.

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to minimalna suma środków pieniężnych, która musi pozostać na koncie dłużnika. Komornik nie może bowiem „wyczyścić” komuś rachunku do zera, nawet jeśli zadłużenie jest naprawdę duże. Wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego jest regulowana przez przepisy i każdym roku jest inna, ponieważ zależy od minimalnego wynagrodzenia.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi maksymalnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W 2024 roku kwota wolna od zajęcia zmieni się aż dwukrotnie. Od 1 stycznia do 30 czerwca będzie wynosić 3181,50 zł brutto (75% z 4242 zł), a od 1 lipca do 31 grudnia – 3225 zł (75% z 4300 zł).

Co ciekawe świadczenie emerytalne także zostało objęte ochroną. W tym wypadku kwota, która nie może zostać zajęta przez komornika, wynosi 75% najniższej emerytury.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego a praca w niepełnym wymiarze godzin

W takich przypadkach finanse podlegają egzekucji w stopniu proporcjonalnym do wysokości etatu. Najprościej ujmując – zatrudnieni na część etatu obarczani są przelicznikiem procentowym proporcjonalnym do wynagrodzenia minimalnego.

 • przy pracy na 1/2 etatu kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 50% pensji minimalnej, czyli 1590,75 zł w pierwszym półroczu i 1612,50 zł w drugim,
 • przy zatrudnieniu na 1/4 etatu – 795,36 zł w pierwszym półroczu i 806,25 zł w drugim, 
 • wykonując pracę na 1/8 etatu – odpowiednio 397,68 403,13 zł.

Ile komornik może zająć z umowy zlecenie w 2024?

Niestety wszystko. Na całe szczęście, w przypadku tzw.: „śmieciówek”, można stosować takie same przepisy co w przypadku umowy o pracę. Nie dzieje się to jednak samo z siebie. Aby uchronić swoje finanse przed zajęciem, dłużnicy zatrudnieni na umowie zlecenie powinni uświadomić urzędnikowi, że są one jedynym źródłem ich utrzymania. Taka osoba sama musi uprzednio sprawdzić, czy na pewno spełnia wszystkie konieczne warunki do zastosowania takiej ulgi, czyli:

 • ma status osoby fizycznej;
 • jej zarobki z tytułu umowy zlecenie mają charakter stały (nie jest to praca dorywcza i trwa od co najmniej kilku miesięcy);
 • wypłata z UZ to jedyne źródło dochodu dłużnika lub jedynym źródłem utrzymania;
 • zarobki mają charakter powtarzalny (wypłata musi wpływać cyklicznie).

Przed rozmową z komornikiem warto zebrać ze sobą kopię umowy zlecenia oraz potwierdzenie regularnych wypłat trafiających do konta bankowego.

Ile zajmie komornik z umowy o dzieło w 2024?

Niestety w powyższym przypadku nie ma szans na to, by uchronić się przed egzekucją komorniczą. Wynika to z faktu, że umowa o dzieło charakteryzuje się brakiem powtarzalności, a więc nie spełnia kluczowych przesłanek, by traktować to świadczenie, jak umowę o pracę. W powyższym wypadku komornik ma prawo zająć 100% z wynagrodzenia z umowy o dzieło. 

Zajęcia komornicze, a emerytura i renta

W przypadku emerytury kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnej emerytury. To oznacza, że w 2024 roku dla emerytów kwota wolna od potrąceń będzie wynosić:

 • od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku – 1191,33 zł brutto
 • od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 – 1327,14 zł brutto

Jeżeli mowa z kolei o rencie, to istnieją dwa warunki co do kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Zależy to od rodzaju renty, jaką dłużnik otrzymuje. Kwota wolna od zajęcia dla renty socjalnej, renty rodzinnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i zasiłku chorobowego, różni się jednak od tej dla osób, które uzyskują rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Kim jest komornik sądowy, czyli funkcjonariusz publiczny?

Kiedy wierzycielowi lub firmie windykacyjnej nie udaje się wyegzekwować zapłaty od dłużnika, pojawia się potrzeba oddania sprawy w ręce wyższej instancji. I właśnie tutaj do gry wkracza komornik sądowy. Zgodnie z definicją, zajmuje się on wykonywaniem rozstrzygnięć w roszczeniach cywilnych. Innymi słowy, zadaniem komornika sądowego jest próba ściągnięcia należności finansowej z dłużnika na wezwanie wierzyciela, jeśli zawiodły inne instrumenty. Jest to swoisty gwarant wykonalności wyroku sądowego.

Zasady działania komorników regulowane są przez przepisy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego. Ponadto komornicy działają też na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nadzór administracyjny nad komornikiem pełni prezes Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik.

Po pomoc komornika sądowego może sięgnąć każdy wierzyciel. Niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy też podmiotem gospodarczym (np. przedsiębiorstwem). Nadzór administracyjny nad komornikiem pełni prezes w sądzie rejonowym, a zasady ich działania są ściśle regulowane przez kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o komornikach sądowych i egzekucji.

Kiedy komornik może rozpocząć egzekucję i jak to przebiega?

Wszystko zaczyna się z inicjatywy wierzyciela. Najpierw należy wystąpić do sądu rejonowego o rozpoczęcie postępowania. Następnie wydaje się decyzję, która wstępnie otwiera furtkę do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Jednakże, zanim do tego dojdzie, przy wszczęciu egzekucji potrzebna będzie również tzw. klauzula wykonalności. Dopiero wtedy będzie można mówić o rozpoczętym postępowaniu egzekucyjnym. W takim przypadku wierzyciel może spokojnie przejść do sporządzenia wniosku o przeprowadzenie egzekucji komorniczej.

Komornik musi w tym dokumencie zawrzeć najważniejsze informacje i dane osobowe dłużnika, tj. jego imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto potrzebne będzie wskazanie kwoty długu i terminu, w jakim zobowiązanie miało być pierwotnie spłacone. Wierzyciel musi podać także sposób, w jaki komornik powinien przeprowadzić egzekucję długu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik ma obowiązek pisemnie poinformować dłużnika o zarządzeniu egzekucji, podając datę i dokładną godzinę, kiedy zostanie ona przeprowadzona. Egzekucja komornicza ma miejsce w aktualnym miejscu zamieszkania i objąć może np. wynagrodzenie, ruchomości, nieruchomości i tym podobne. Niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie lub nieruchomość własnościowa, czy też wynajmowana lub wynajmowana na wespół z inną osobą.

Ważne! Zgodnie z prawem, egzekucja może mieć miejsce od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 21:00.

Czego komornik nie może poddawać egzekucji?

Jak mówi znowelizowany kodeks postępowania cywilnego z 20 sierpnia 2016 roku, komornik sądowy podczas prowadzenia egzekucji komorniczej na koncie bankowym konsumenta, nie może zająć na nim także świadczeń wychowawczych w żadnej kwocie. Do takiego grona zaliczają się:

 • Środki uzyskiwane w ramach programu 500+;
 • Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • Zasiłek socjalny z MOPS;
 • Alimenty;
 • Zasiłek pielęgnacyjny;
 • Zasiłek macierzyński i zasiłek ojcowski;
 • Renty rodzinne dla sierot;
 • Świadczenia integracyjne i wychowawcze;
 • Zasiłek na rzecz rodzin ubogich oraz inne zasiłki wypłacane dla potomstwa;
 • Przedmioty użytku domowego — takie jak pościel, czy ubrania;
 • Żywność, zapas opału oraz pasza dla zwierząt
 • Narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej dłużnika na okres jednego miesiąca, z wyłączeniem pojazdów;
 • Przedmioty niezbędne do nauki oraz znaczeniu religijnym — służące do praktyk religijnych;
 • Produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 • Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika i członków jego rodziny.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.2/5 - (17 votes)
Komentarze (19)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • Y
  Y

  Yacek

  06.10.2022, 14:23

  Wyróżniający się komentarz

  Dlaczego kwota wolna od zajecia emerytury od 1 marca 2022 wynosi 980,15 zł a dla pozostałych osób pracujacych kwota wolna od zajecia wynosi 2363 zł ?

  Czy emeryci mają mniejsze żołądki? Mniejsze potrzeby? Mniejsze dostają rachunki? Może ew. ustawodawca spróbuje żyć kilka miesięcy za tą kwotę , płacić bieżące rachunki ,kupić leki i głodawać na kilka dni przed kolejną emeryturą.

  Jest to klasyczny a zarazem odrażajacy przykład dyskryminacji i to w tzw. Państwie demokratycznym.

  Jest to złamanie podstawowych zasad konstytucji art.32

  To nawet nie jest nawet połowa z kwoty dla osób pracujących.

  Obecnie w dobie szalejącej inflacji ,rosnących cen , grupa tych ludzi została skazana na głód,chłód i nedzę.

  Zwracałem się z pismem do Prezydenta,Premiera,Rzecznika spraw obywatelskich i kilkakrotnie do Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

  Otrzymałem odpowiedzi w stylu : my się tym nie zajmujemy,od tego jest MRiPS.

  Ponieważ pani minister nie ma czasu zajmowania się ludzmi gorszej kategorii w jej imieniu odpisał i wyjaśniał niejaki pan Zbigniew Wasiak naczelnik wydziału a wyjaśnił to tak:

  > Regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego, wynikające ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz co do których na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się regulacje ustaw szczególnych, zawiera część trzecia ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 833 § 1 i § 4 k.p.c. wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy, natomiast świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Ustawodawca zróżnicował zatem sposób dokonywania potrąceń i egzekucji w zależności od tego, czy dłużnik jest pracownikiem, czy też emerytem lub rencistą.<

  Ministerstwo opiera się na ustawach,które podpisał tow. Władysława Gomułki a w oparciu o dekret tow. Józefa Stalina jakoby osoby na emeryturze , bezproduktywni są traktowani jako gorszy element społeczny i co za tym idzie trzeba im zabierać więcej bo i tak dostają za darmo.

  Gratuluje takich sukcesów w wyjaśnianiu spraw dotyczących kolejnego stulecia i to w tzw. dobie demokracji.Pan Wasiak powinie przytoczyć kilka dekretów z rosji carskiej.

  W dalszym wyjaśnieniu pan Wasiak napisał ,że osoby pracujące mają na utrzymaniu rodziny a więc większe wymagania itd.

  Zapewne część ma rodziny ale w rodzinie są osoby które też pracują a jak się mają do tego osoby bez rodziny? Są dzisiaj duże możliwości aby sobie dorobić dla ludzi w pełni sił i inwencji a 70 cio letni emeryt gdzie dorobi ,za stróża w fabryce? Te etaty dawno obsadzone przez osoby z byłych służb.

  Czym sobie zasłużyli ci ,którzy musieli sobie radzić w czasach komunizmu , a następnie gdy pojawiła się demokracja a co za tym szło ,bezrobocie,głodowe pensje inflacja itp.

  Część udawała się za granicę aby na czarno dorobić na lepszy byt dla swojej rodziny. Konsekwencją tego mają teraz głodowe emerytury z uwagi na mniejszy kapitał emerytalny.

  Aby poprawić sobie byt i rodzinie część brała kredyty, zdłużali się w różny sposób ,często w ostatecznej desperacji a dziś zostali z długami i gnebieni przez komoników bo takich starych i bezradnych najłatwiej oskubać.

  Jest jeszcze grupa oszukanych ,którym tzw sądy lub e-sądy zaocznie na fikcyjne adresy zasądzały bez możliwości obrony różne kwoty z tzw. fikcyjnych długów. Dopiero jako już emeryt dowiaduje się że ma długi do spłacenia. Jak się bronić? Cofnąć sprawę z przed lat? A koszty sądowe,adwokackie i inne ? Trzeba być bogaty aby wygrać taką sprawę.

  Nasuwa się odpowiedz, kto dba aby taka dyskryminacja się odbywała. Kasta komornicza,oni mają się dobrze mając poparcia w sądownictwie ,rządzie i we wszelkich władzach. Z tych małych kwot sciąganych emerytą urastają olbrzymie prowizje do kieszeni komorników. Ewentualny wierzyciel nawet nie zauważa zę na jego knto wpływają 200-300 złotowe raty. Gdyby wyrównano kwoty wolne strtacili by duży dochód. Jest o co powalczyć.

  Zwracam się z prośbą aby nie zapomniano o tej grupie emerytów , którzy przez taką dyskryminację żyją w nędzy i skrajnym ubóstwie.

  Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję ,że mój gest rozpaczy nie pozostanie bez echa.

  Jacek Nowicki emeryt 73 l.

  • K
   K

   KZ

   14.10.2022, 12:29

   Wyróżniający się komentarz

   „Dlaczego kwota wolna od zajecia emerytury od 1 marca 2022 wynosi 980,15 zł a dla pozostałych osób pracujacych kwota wolna od zajecia wynosi 2363 zł ?”

   Chociażby dlatego, że mało który emeryt dostaje emeryturę powyżej pensji minimalnej i w przypadku takiego progu dług emeryta byłby dla komornika niemożliwy do wyegzekwowania aż do śmierci.

 • D
  D

  Damian

  13.10.2022, 12:33

  Wyróżniający się komentarz

  Witam,
  a mam takie pytanie, czy ta kwota jest rozliczana w skali miesiąca?
  gdzie szukać na to akt prawnych
  mam taką sytauację że komornik zabrał mi 900 zł z konta pomimo że wpływy w danym miesiącu nie
  przekroczyły kwoty wolnej ! Po prostu zostało mi na koncie 900 zł z wcześniejszego miesiąca i bank polczylił to że mam wpływ 3200 i przekazał komornikowi 900 zł

  • B
   B

   BB

   06.11.2022, 12:02

   Wyróżniający się komentarz

   Jeżeli na koncie dłużnika są pieniądze to dla komornika są to środki finansowe nie ważne z jakiego tytułu wpłynęły. Ma on prawo zagarnąć wszystko co jest na stanie konta powyżej kwoty (ok 2350) na koncie miesięcznie. Jeżeli kwoty przechodzą na następny miesiąc co zwiększa kwotę chronioną, komornik ma prawo do tej nadwyżki w każdym miesiącu gdy ona powstanie. Najlepiej jest wyzerować konto każdego ostatniego dnia rozliczeniowego z bankiem.

 • A
  A

  Artur W

  26.11.2022, 20:28

  Wyróżniający się komentarz

  Prosze nie pisac bzdur. Kwota wolna od zajecia komornika w zakladzie pracy to 2364zl. To kwota netto z najnizszej krajowej. Jesli ta kwota trafi na konto bankowe ktore jest zajete przez komornika to 100zl z groszem bank przekaze komornikow poniewaz kwota wolna od zajecia konta bankowego to 2257,50zl. Czyli komornik zabiera z najnizszej krajowej pomimo iz mu nie wolno (nie mam namysli dlugu alimentacyjnego). Wiem ze tak jest bo sam tak mam. A konto bankowe dzis jest obowiazkowe jak sie pracuje bo pracodawca tak wymaga choc K.P. mowi co innego. Wiec po co jest Kodeks Pracy?

  • t
   t

   tomasz

   08.12.2022, 22:34

   Wyróżniający się komentarz

   to jest po to zeby nas okradac bo wszyscy komornicy i urzednicy unas w kraju to zlodzieje tylko jak czlowiek cos im wisi to go ganiaja a sami kradna miliardy i sa bez karni.a nas wala rowno w balona

  • p
   p

   paweł

   14.01.2023, 13:03

   Wyróżniający się komentarz

   Miałem taką sytuację.Trzeba zmienić bank albo wypłata niech wpływa na kogoś z rodziny.

 • S
  S

  Sebastian

  20.01.2024, 22:26

  Wyróżniający się komentarz

  To jest chore że z takiej małej renty komornik zabierze obojętnie czy to jest 100 czy 200 zł nikt takiej małej sumy nie zarabia ja nie wyobrażam jak te osoby żyjo chyba mieszkają w skłocie tym bardziej że zasiłki dla pijaków są bez ściągania i 500+ jaka tu sprawiedliwość

 • M
  M

  Mariusz

  18.01.2024, 13:28

  Wyróżniający się komentarz

  A co z umową o pracę tymczasową?
  Jak to wygląda? Ile może zabrać komornik?

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   19.01.2024, 09:52

   Wyróżniający się komentarz

   Panie Mariuszu, komornik zgodnie z polskim kodeksem postępowania cywilnego, może egzekwować maksymalnie połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w danym roku kalendarzowym. Na ten moment jest to kwota 2121 zł brutto (połowa 4242 zł brutto).

 • A
  A

  Andrzej

  21.04.2023, 09:24

  Wyróżniający się komentarz

  Artykuł jest w porządku, ale niepełny brak tematu DAROWIZNY, czy zabierze całość czy jest jakiś limit powyżej którego może zabrać. (Mam mamę którą się opiekuję, nie pracuję nie mam żadnych przychodów, ani zasiłku pielęgnacyjnego, mama chciała by przelewać jakąś kwotę na moje wydatki w formie darowizny, żeby było ok np. w Urzędzie Skarbowym. Mogła by Mi mama przekazywać pieniążki do ręki, ale chciałbym mieć konto w Banku (posługiwać się kartą płatniczą) tym bardziej że Urząd Skarbowy nie opodatkuje przelew w formie darowizny do jakiejś kwoty (taką mam informację – wysokości kwoty nie znam). Nigdzie nie znalazłem swojego tematu. Dziękuję i pozdrawiam Andrzej

 • M
  M

  Marek

  10.01.2023, 18:27

  Wyróżniający się komentarz

  Czy komornik moze wejść na konto osoby trzeciej, na ktore dłużnik ma upoważnienie ale nie wspołwłasność?

  • P
   P

   PPPP

   16.01.2023, 08:45

   Wyróżniający się komentarz

   Nie może.

  • R
   R

   Redakcja

   16.01.2023, 16:49

   Wyróżniający się komentarz

   W żadnym wypadku. Komornik nie ma prawa zająć rachunku osoby trzeciej, do którego dłużnik jest jedynie upoważniony.

 • D
  D

  Darek

  10.11.2022, 12:05

  Wyróżniający się komentarz

  Na jednej stronie piszą,że komornik musi pozostawić 2360 a na innej,że 2250 to w końcu ile?Bo mi zakład pracy przelewa 2360 a komornik zabiera 100zeta

 • G
  G

  Gabriela

  10.10.2022, 03:33

  Wyróżniający się komentarz

  Mam dwóch komorników zadłużenie w banku i zablokowane konto nie mam środków na opłaty czy komornik zostawi mi jakąś część środków na koncie i ile co robić

  • B
   B

   Bernarda jacek

   19.10.2022, 18:03

   Wyróżniający się komentarz

   Witam mojej niepelnosprawnej córce która ma orzeczenie o stopniu znacznym i ma orzeczenie całkowicie niezdolność do pracy i zabiera jej z renty głosowej 235zl takie polskie mamy prawo gdzie szukać sprawiedliwości pozdrawiam

  • M
   M

   Marian

   01.02.2023, 11:05

   Wyróżniający się komentarz

   Mam pytanie ile może mi zajac komornik z najniższej krajowej pomoże mi pani?

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   01.02.2023, 17:15

   Wyróżniający się komentarz

   Do końca czerwca 2023 r. najniższa krajowa wynosi 3490 zł brutto, a więc 2709,48 zł netto (od 1 lipca będzie to kwota 3600 zł brutto, czyli 2783,86 zł netto). Reasumując, komornik nie może zająć Pana środków, jeśli jedynym źródłem utrzymania jest pensja na poziomie najniższej krajowej. Tyle, ile Pan dostaje na rękę, czyli 2709,48 zł, tyle musi pozostać na Pana rachunku. Ewentualna nadwyżka z innych źródeł ponad pensję minimalną może być za to wyegzekwowana.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie