Intrum Justitia – jak negocjować z tą firmą? Przeczytaj!

Intrum Justitia – co to za firma?

Intrum Justitia to przedsiębiorstwo, które powstało z połączenia szwedzkiej grupy Intrum Justitia z norweskim podmiotem Lindorff . Firma działa w 24 krajach, na terenie całej Europy. Na gruncie polskim grupa kapitałowa Intrum Justitia funkcjonuje w oparciu o dwie spółki Intrum Sp. z o.o. oraz Intrum S.A.

Wspomniana firma gwarantuje osobom, które korzystają z jej usług, że otrzymają płatności na czas, zaś dłużnikom pomaga spłacić należności, z którymi dotąd zalegali i odzyskać finansową wolność.

Dane firmy:

Adres: Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
KRS:0000228722
NIP: 1080001076
Nazwa spółki:INTRUM JUSTITIA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S A

Dane kontaktowe:

Adres mailowy:kontakt@intrum.pl
Strona www: www.intrum.pl
Telefon: 22 57 66 503 (Białystok)
71 711 66 66 (Wrocław)
Kontakt dla dłużnika: https://www.intrum.pl/osoba-zadluzona/kontakt/

Otrzymałem wezwanie do zapłaty z Intrum Justitia. Co dalej?

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty z Intrum Justitia, to najprawdopodobniej masz jakieś nieuregulowane zobowiązania. Firma lub podmiot, wobec którego zalegasz z płatnością, zwrócił się do nich z prośbą o pomoc w odzyskaniu należności.

Jak możesz spłacić swoje zobowiązanie? Wszystkie związane z nim informacje powinieneś znaleźć w otrzymanym wezwaniu do zapłaty. Jeśli jednak masz jakieś wątpliwości lub chcesz rozłożyć płatność na raty, skontaktuj się z Intrum Justitia i porozmawiaj o tym, jakie masz możliwości, by uregulować swoje zadłużenie. W większości przypadków ustalenie planu spłaty składającego się z miesięcznych rat jest jak najbardziej wykonalne. O rozłożenie płatności na raty możesz również wnioskować na stronie internetowej, wypełniając odpowiedni formularz. Wspomniany dokument należy pobrać ze strony, starannie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić go i odesłać do firmy windykacyjnej.

Ustal harmonogram spłaty z Intrum Justitia

W praktyce wygląda to tak, że ustalając plan spłaty, deklarujemy uiszczenie miesięcznie określonej kwoty na poczet uregulowania naszego zadłużenia. Wysokość miesięcznej raty ustalana jest wraz z doradcami klienta adekwatnie do sytuacji finansowej dłużnika i ilości aktualnie obsługiwanych przez niego zobowiązań (np. spłacanych kredytów i pożyczek).

Harmonogram spłaty i liczbę rat możemy również zaproponować sami. Jeśli wiemy, że w danym miesiącu spóźnimy się z ratą, poinformujmy o tym firmę, która obsługuje nasze zadłużenie, ponieważ jakiekolwiek opóźnienie w płatności spowoduje anulowanie ustalonego wcześniej planu spłaty należności.

Nie uznawaj długu, jeśli wezwanie jest błędne

Kontakt zalecany jest również wtedy, gdy uważasz, że wezwanie do zapłaty otrzymałeś przez pomyłkę, gdy nie zgadza się kwota do spłaty lub gdy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat swojego zadłużenia. Jeśli uważasz, że zawarta w wezwaniu do zapłaty informacja jest błędna, poinformuj o tym firmę windykacyjną. Pamiętaj, by uzasadnić swoje stanowisko, samo stwierdzenie, że nie masz długów i że nikomu niczego płacić nie zamierzasz, to zdecydowanie za mało! W kolejnym kroku firma przekaże Twoje wątpliwości pierwotnemu wierzycielowi, wyjaśni z nim zaistniałą sytuację i wróci do Ciebie z odpowiedzią zwrotną.

A co, gdy już dokonałem wpłaty na rzecz Intrum Justitia?

Gdy dokonałeś już wcześniej (jeszcze przed otrzymaniem wezwania) spłaty zobowiązania, niezwłocznie poinformuj o tym nadawcę pisma. Przedstaw dowody poświadczające to, że nie jesteś już dłużnikiem. Gdy tylko to zrobisz, firma windykacyjna przekaże taką informację pierwotnemu wierzycielowi i zamknie Twoją sprawę.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły