Koszt rozwodu – z jakimi opłatami trzeba się liczyć przy rozwodzie?

Koszt rozwodu – Ile kosztuje rozwód w 2018 roku?

Według danych podanych przez GUS, na 1000 zawartych małżeństw rozpada się aż 356. Jak wyglądają koszty rozwodu? Na jaki wydatek muszą przygotować się osoby planujące rozwiązanie małżeństwa?

koszt rozwoduObsługa prawna

Osoba ubiegająca się o rozwód ma do wyboru: napisać pozew do sądu samodzielnie lub zatrudnić adwokata, czy radcę prawnego. Rodacy decydują się najczęściej na powierzenie sprawy rozwodowej w ręce doświadczonego prawnika, który nie tylko napisze pozew, ale będzie także reprezentował klienta w sądzie. Koszt zatrudnienia pełnomocnika sądowego kształtuje się różnie, w zależności od wielkości miasta, a także zawiłości konkretnej sprawy. Przepisy nie ograniczają wysokości maksymalnego wynagrodzenia pełnomocnika, jednak określają jego minimum na 720 zł netto. Jest to kwota minimalna, którą płaci się za rozwód bez orzekania o winie. W przypadku postępowania z ustalaniem winnego rozpadu pożycia małżeńskiego wysokość zapłaty wzrasta do 1080 zł netto. Im bardziej sprawa jest skomplikowana, tym opłata jest wyższa i może osiągać nawet kilka tysięcy zł.

Opłata sądowa

Składając wniosek o rozwód, należy dołączyć do niej dowód wpłaty za opłatę sądową. Jest to kwota 600 zł. Można uiścić ją później, jednak nie wolno przekroczyć 6 dni od momentu złożenia pozwu – w przeciwnym razie zostanie on oddalony. W przypadku niskich dochodów lub ich braku można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeżeli rozwód przeprowadzony będzie bez orzekania o winie, wtedy połowa opłaty zostanie zwrócona. 300 zł wraca zatem na konto powoda, natomiast pozostałe koszty dzielone są po połowie. Oznacza to, ze współmałżonek musi zwrócić 150 zł. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie cały koszt opłaty sądowej ponosi osoba uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa.

Inne koszty

Jeżeli sprawa rozwodowa jest skomplikowana i konieczne są dodatkowe wnioski, np. o alimenty, podział majątku, eksmisję, czy powołanie rzeczoznawców, wtedy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Opłata za przyznanie alimentów w sprawie o rozwód to 5% wysokości zasądzonej kwoty. Sprawa alimentacyjna bez orzekania o rozwodzie nie pociąga jednak za sobą jednak żadnych kosztów. W przypadku sprawy o podział majątku, gdy małżonkowie są zgodni, opłata wynosi 300 zł. Jeżeli majątek jest sprawą sporną, wtedy koszt wynosi 1000 zł.

Chcąc uzyskać orzeczenie o eksmisji małżonka, płaci się 200 zł. Każde orzeczenie płatne jest dodatkowo. Za zabezpieczenie widzeń rodzic zapłaci 40 zł, zaś za zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu: 30 zł. Do tego dochodzą opłaty w postaci po 6 zł za stronę odpisu o orzeczeniu. Każda próba ratowania związku, wymagająca terapii małżeńskiej, to koszt w granicach 150 do 200 zł za seans. Mediacje w poradni rodzinnej wiążą się z wydatkiem rzędu 50 do 200 zł. Gdy między małżonkami występuje spór w kwestii władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, konieczne jest wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny. To kolejny wydatek w wysokości od 300 do 500 zł. Gdy pomimo mediacji i opinii RODK konieczny jest wgląd kuratora w wykonywanie kontaktów z dzieckiem, wtedy należy się liczyć z dodatkowymi kosztami, nawet do kilku tysięcy zł.

Zwolnienie od kosztów sądowych

W przypadku braku środków na założenie sprawy o rozwód można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy złożyć wraz z pozwem wniosek, udokumentowany zaświadczeniami i dowodzący, że sytuacja majątkowa nie pozwala na wniesienie opłaty, gdyż zachwiałoby to budżetem domowym. Druki, które należy wypełnić, można znaleźć na stronie sądu lub pobrać w jego placówce. W przypadku sprawy z orzekaniem o winie koszty ponosi osoba winna rozpadowi małżeństwa i jest ona zobowiązana do zwrotu poniesionych wydatków. Sąd nakaże zapłacenie nie tylko opłat za orzeczenia, ale także za adwokata, powołanie biegłych, koszty dojazdu. Zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia od zwrotu wydatków małżonkowi w przypadku przegrania sprawy. Jeżeli to powód okaże się osobą winną, to on będzie musiał zwrócić koszty stronie przeciwnej.

Jak zminimalizować koszty rozwodu?

Nie każdy może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Jednak zawsze pozostaje możliwość zmniejszenia wydatków dodatkowych. Aby je zminimalizować, wskazane jest wniesienie sprawy bez orzekania o winie. To minimum 300 zł zaoszczędzonych na samych kosztach sądowych, nie wspominając o pełnomocniku. Kolejnym sposobem jest ustalenie kwestii opieki nad dzieckiem przed złożeniem pozwu. Dzięki temu uniknie się wydatków na wnioski o zabezpieczenie widzeń, wizyt w RODK, kosztów mediatora itp. Sprawy rozwodowe potrafią ciągnąć się latami, a to generuje koszty. Zgodność obu stron pozwala je bardzo ograniczyć.

Jak wynika z powyższego artykułu, koszty rozwodu zaczynają się do 300 zł w przypadku samodzielnego prowadzenia sprawy, bez orzekania o winie. W ekstremalnych przypadkach mogą sięgnąć nawet kilka tysięcy złotych. Część osób z powodu wysokich opłat korzysta z pożyczek ratalnych, żeby pokryć koszty rozwodu. Aby rozstanie z partnerem było lżejsze dla portfela, warto zadbać o to, żeby osiągnąć kompromis poza siedzibą sądu, a na miejscu przeprowadzić tylko najważniejsze sprawy.
Koszt rozwodu – z jakimi opłatami trzeba się liczyć przy rozwodzie?
3.2 (64%) 15 głos[ów]
2018-08-27T15:35:16+02:0022.05.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz