Koszt rozwodu – z jakimi opłatami trzeba się liczyć?

Koszt rozwodu – Ile kosztuje rozwód w 2021 roku?

Według danych podanych przez GUS, na 1 000 zawartych małżeństw rozpada się aż 356. Jak wyglądają koszty rozwodu? Na jaki wydatek muszą przygotować się osoby planujące rozwiązanie małżeństwa?

Obsługa prawna

Osoba ubiegająca się o rozwód ma do wyboru: napisać pozew do sądu samodzielnie lub zatrudnić adwokata bądź radcę prawnego. Polacy najczęściej decydują się na powierzenie sprawy rozwodowej w ręce doświadczonego prawnika, który nie tylko napisze pozew, ale będzie także reprezentował klienta w sądzie. Koszt zatrudnienia pełnomocnika sądowego jest uzależniony od wielkości miasta, a także zawiłości konkretnej sprawy.

Przepisy nie ograniczają wysokości maksymalnego wynagrodzenia pełnomocnika. Określają jednak jego minimum na 720 zł netto. Jest to kwota minimalna, którą płaci się za rozwód bez orzekania o winie. W przypadku postępowania z ustalaniem winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, wysokość zapłaty wzrasta do 1 080 zł netto. Im bardziej sprawa jest skomplikowana, tym opłata jest wyższa i może osiągać nawet kilka tysięcy zł.

Opłata sądowa

Składając wniosek o rozwód, należy dołączyć do niego dowód wpłaty za opłatę sądową. Jest to kwota 600 zł. Można uiścić ją później, jednak nie wolno przekroczyć terminu 6 dni od momentu złożenia pozwu. W przeciwnym razie, wniosek zostanie oddalony. W przypadku niskich dochodów lub ich braku można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z kolei, gdy rozwód przeprowadzony będzie bez orzekania o winie, to połowa opłaty zostanie zwrócona. Jest to dokładnie suma 300 zł, która wraca na konto powoda. Z kolei pozostałe koszty dzielone są po połowie. Oznacza to, że każdy współmałżonek musi zwrócić po 150 zł. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, cały koszt opłaty sądowej ponosi osoba uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa.

Inne koszty

Jeżeli sprawa rozwodowa jest skomplikowana i dodatkowo konieczne są różne wnioski, np. o alimenty, podział majątku, eksmisję czy też powołanie rzeczoznawców, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Oto przykładowe z nich:

 • opłata za przyznanie alimentów w sprawie o rozwód to 5% wysokości zasądzonej kwoty,
 • w przypadku sprawy o podział majątku, gdy małżonkowie są zgodni, opłata wynosi 300 zł,
 • jeżeli majątek jest sprawą sporną, wtedy koszt wynosi już 1 000 zł,
 • orzeczenie o eksmisji małżonka to dodatkowe 200 zł.

Warto pamiętać, że każde orzeczenie płatne jest oddzielnie. Przykładowo, za zabezpieczenie widzeń, rodzic musi zapłacić 40 zł, zaś za zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu – 30 zł. Do tego dochodzi opłata w wysokości 6 zł za stronę odpisu o orzeczeniu. Ponadto:

 • każda próba ratowania związku wymagająca terapii małżeńskiej, to koszt w granicach 150 do 200 zł za seans,
 • mediacje w poradni rodzinnej wiążą się z wydatkiem rzędu 50 do 200 zł,
 • gdy między małżonkami występuje spór w kwestii władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, konieczne jest wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny. To kolejny wydatek w wysokości od 300 do 500 zł,
 • gdy pomimo mediacji i opinii RODK konieczny jest wgląd kuratora w wykonywanie kontaktów z dzieckiem, wtedy należy się liczyć z dodatkowymi kosztami, nawet do kilku tysięcy zł.

Sprawa alimentacyjna bez orzekania o rozwodzie nie pociąga za sobą jednak żadnych kosztów.

Zwolnienie od kosztów sądowych

W przypadku braku środków na założenie sprawy o rozwód można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu wraz z pozwem należy złożyć wniosek, udokumentowany zaświadczeniami i dowodzący, że sytuacja majątkowa nie pozwala na wniesienie opłaty. Jako powód można podać, chociażby zachwianie równowagi finansowej w budżecie domowym.

Wszystkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć do sądu, można odnaleźć online na stronie sądu lub pobrać w jego siedzibie. W przypadku sprawy z orzekaniem o winie, koszty ponosi osoba winna rozpadowi małżeństwa. Dodatkowo zobowiązana jest do zwrotu poniesionych wydatków. Są to nie tylko opłaty za orzeczenia, ale także za adwokata, powołanie biegłych czy też koszty dojazdu.

Zwolnienie z opłat sądowych nie zwalnia od zwrotu wydatków małżonkowi w przypadku przegrania sprawy. Jeżeli powód okaże się osobą winną rozpadowi związku, to musi zwrócić koszty stronie przeciwnej.

Jak zminimalizować koszty rozwodu?

Nie każdy może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Na szczęście, zawsze pozostaje możliwość zmniejszenia wydatków dodatkowych. Aby je zminimalizować, warto wnieść wniosek o rozwód bez orzekania o winie. To minimum 300 zł oszczędności, nie wspominając już o samym zatrudnieniu pełnomocnika. Kolejnym sposobem na ograniczenie wydatków jest ustalenie kwestii opieki nad dzieckiem, jeszcze przed złożeniem pozwu. Dzięki temu, uda się uniknąć kosztów za wnioski o zabezpieczenie widzeń, wizyt w RODK, opłat za mediatora itp.

Sprawy rozwodowe potrafią ciągnąć się latami. A jak wynika z powyższego artykułu, koszty rozwodu zaczynają się od 300 zł i w ekstremalnych przypadkach mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Część osób z powodu wysokich opłat korzysta, np. z pożyczek ratalnych, W ten sposób pokrywają wszystkie opłaty związane z rozstaniem. Dlatego, aby przejść je bezboleśnie i z niewielkim ubytkiem dla portfela, warto zadbać o to, by wszystkie najważniejsze sprawy przeprowadzić bez niepotrzebnych kłótni i wzajemnego obwiniania za zaistniałą sytuację.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3/5 - (28 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • A
  A

  Arletta Bolesta

  18.05.2019, 11:11

  Wyróżniający się komentarz

  Koszty w kościelnym procesie o nieważność małżeństwa zależą od ustalenia ich przez dany Trybunał.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie