Koszt rozwodu – z jakimi opłatami trzeba się liczyć przy rozwodzie?

Koszt rozwodu – Ile kosztuje rozwód w 2019 roku?

Według danych podanych przez GUS, na 1 000 zawartych małżeństw rozpada się aż 356. Jak wyglądają koszty rozwodu? Na jaki wydatek muszą przygotować się osoby planujące rozwiązanie małżeństwa?

koszt rozwodu

Obsługa prawna

Osoba ubiegająca się o rozwód ma do wyboru: napisać pozew do sądu samodzielnie lub zatrudnić adwokata, czy radcę prawnego. Rodacy decydują się najczęściej na powierzenie sprawy rozwodowej w ręce doświadczonego prawnika, który nie tylko napisze pozew, ale będzie także reprezentował klienta w sądzie. Koszt zatrudnienia pełnomocnika sądowego jest uzależniony od wielkości miasta, a także zawiłości konkretnej sprawy. Przepisy nie ograniczają wysokości maksymalnego wynagrodzenia pełnomocnika. Określają jednak jego minimum na 720 zł netto. Jest to kwota minimalna, którą płaci się za rozwód bez orzekania o winie. W przypadku postępowania z ustalaniem winnego rozpadu pożycia małżeńskiego wysokość zapłaty wzrasta do 1 080 zł netto. Im bardziej sprawa jest skomplikowana, tym opłata jest wyższa i może osiągać nawet kilka tysięcy zł.

Opłata sądowa

Składając wniosek o rozwód, należy dołączyć do niego dowód wpłaty za opłatę sądową. Jest to kwota 600 zł. Można uiścić ją później, jednak nie wolno przekroczyć 6 dni od momentu złożenia pozwu – w przeciwnym razie zostanie on oddalony. W przypadku niskich dochodów lub ich braku można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeżeli rozwód przeprowadzony będzie bez orzekania o winie, wtedy połowa opłaty zostanie zwrócona. 300 zł wraca zatem na konto powoda, natomiast pozostałe koszty dzielone są po połowie. Oznacza to, ze współmałżonek musi zwrócić 150 zł. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie cały koszt opłaty sądowej ponosi osoba uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa.

Inne koszty

Jeżeli sprawa rozwodowa jest skomplikowana i konieczne są dodatkowe wnioski, np. o alimenty, podział majątku, eksmisję, czy powołanie rzeczoznawców, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Opłata za przyznanie alimentów w sprawie o rozwód to 5% wysokości zasądzonej kwoty. Sprawa alimentacyjna bez orzekania o rozwodzie nie pociąga jednak za sobą jednak żadnych kosztów. W przypadku sprawy o podział majątku, gdy małżonkowie są zgodni, opłata wynosi 300 zł. Jeżeli majątek jest sprawą sporną, wtedy koszt wynosi 1 000 zł.

Chcąc uzyskać orzeczenie o eksmisji małżonka, płaci się 200 zł. Każde orzeczenie płatne jest dodatkowo. Za zabezpieczenie widzeń rodzic zapłaci 40 zł, zaś za zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu: 30 zł. Do tego dochodzi opłata w wysokości 6 zł za stronę odpisu o orzeczeniu. Każda próba ratowania związku, wymagająca terapii małżeńskiej, to koszt w granicach 150 do 200 zł za seans. Mediacje w poradni rodzinnej wiążą się z wydatkiem rzędu 50 do 200 zł. Gdy między małżonkami występuje spór w kwestii władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, konieczne jest wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny. To kolejny wydatek w wysokości od 300 do 500 zł. Gdy pomimo mediacji i opinii RODK konieczny jest wgląd kuratora w wykonywanie kontaktów z dzieckiem, wtedy należy się liczyć z dodatkowymi kosztami, nawet do kilku tysięcy zł.

Zwolnienie od kosztów sądowych

W przypadku braku środków na założenie sprawy o rozwód można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy złożyć wraz z pozwem wniosek, udokumentowany zaświadczeniami i dowodzący, że sytuacja majątkowa nie pozwala na wniesienie opłaty, gdyż zachwiałoby to budżetem domowym. Druki, które należy wypełnić, można znaleźć na stronie sądu lub pobrać w jego siedzibie. W przypadku sprawy z orzekaniem o winie, koszty ponosi osoba winna rozpadowi małżeństwa i jest ona zobowiązana do zwrotu poniesionych wydatków. Sąd nakaże zapłacenie nie tylko opłat za orzeczenia, ale także za adwokata, powołanie biegłych, koszty dojazdu. Zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia od zwrotu wydatków małżonkowi w przypadku przegrania sprawy. Jeżeli to powód okaże się osobą winną, to on będzie musiał zwrócić koszty stronie przeciwnej.

Jak zminimalizować koszty rozwodu?

Nie każdy może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Jednak zawsze pozostaje możliwość zmniejszenia wydatków dodatkowych. Aby je zminimalizować, wskazane jest wniesienie sprawy bez orzekania o winie. To minimum 300 zł zaoszczędzonych na samych kosztach sądowych, nie wspominając o pełnomocniku. Kolejnym sposobem jest ustalenie kwestii opieki nad dzieckiem przed złożeniem pozwu. Dzięki temu uniknie się wydatków na wnioski o zabezpieczenie widzeń, wizyt w RODK, kosztów mediatora itp. Sprawy rozwodowe potrafią ciągnąć się latami, a to generuje koszty. Zgodność obu stron pozwala je bardzo ograniczyć. Jak wynika z powyższego artykułu, koszty rozwodu zaczynają się do 300 zł w przypadku samodzielnego prowadzenia sprawy, bez orzekania o winie. W ekstremalnych przypadkach mogą sięgnąć nawet kilka tysięcy złotych. Część osób z powodu wysokich opłat korzysta z pożyczek ratalnych, żeby pokryć koszty rozwodu. Aby rozstanie z partnerem było lżejsze dla portfela, warto zadbać o to, żeby osiągnąć kompromis poza siedzibą sądu, a na miejscu przeprowadzić tylko najważniejsze sprawy.

Autor wpisu: Stanisław

22.05.2018|Porady eksperckie|
Dodaj komentarz

Jeden komentarz

Sortuj: od najstarszych | od najnowszych

  1. Arletta Bolesta 18 maja 2019 at 11:11 - Odpowiedz

    Koszty w kościelnym procesie o nieważność małżeństwa zależą od ustalenia ich przez dany Trybunał.