Karta Dużej Rodziny – jakie zniżki daje? Jak wyrobić?

Masz co najmniej troje dzieci? Możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny! Dzięki niej członkowie wielodzietnych rodzin korzystają ze zniżek na różne produkty i usługi. Za jej okazaniem zrobisz tańsze zakupy w Biedronce czy Lidlu lub za symboliczną kwotę odwiedzisz muzeum, a nawet zatankujesz na stacji Orlen. Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny, jak złożyć wniosek o nią i na jakie zniżki mogą liczyć jej posiadacze? Podpowiadamy!

karta dużej rodziny

Kluczowe informacje

 • Karta Dużej Rodziny to państwowy system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Od 2019 roku mogą z niej korzystać wszystkie rodziny z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od osiąganego dochodu.
 • Posiadacze karty mają dostęp do zniżek w wielu sektorach, w tym: kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, transportowym, zdrowotnym, czy usługowym. Miejsca, w których akceptowana jest karta są oznaczone specjalnym znakiem z informacją: “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 • Karta dostępna jest w formie fizycznej i mobilnej i przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym, dzieciom do 18. roku życia, lub do 25. roku życia jeśli uczą się oraz dzieciom z niepełnosprawnościami bez ograniczeń wiekowych.
 • Wniosek o wydanie karty można złożyć stacjonarnie w urzędzie lub online przez platformę Emp@tia.

Karta Dużej Rodziny – zniżki dla rodziców i dzieci!

Karta Dużej Rodziny (KDR) to państwowy system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2019 roku, z karty mogą skorzystać – niezależnie od dochodu – wszystkie rodziny przynajmniej z trójką dzieci. Posiadacze Karty na terenie całego kraju mają dostęp do pełnej gamy katalogu: oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, transportowej, zdrowotnej, usługowej, spożywczej, przemysłowej, bankowej czy mieszkalnej, jak i wielu innych branż.

Co więcej, zniżkami objęte są nie tylko instytucje publiczne, ale i przedsiębiorstwa prywatne. Każde takie miejsce jest oznaczone specjalnym znakiem z informacją: “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Od 1 stycznia 2019 roku, KDR dostępna jest w dwóch wersjach:

 • tradycyjnej – czyli plastikowej
 • elektronicznej – na urządzeniach mobilnych

Funkcjonowanie systemu zniżek dla tzw. rodzin 3+ jest regulowane przez ustawę o Karcie Dużej Rodziny.

Zgodnie z jej art. 1: Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

       Karta Dużej Rodziny, źródło: gov.pl1

Jak wygląda tradycyjna Karta Dużej Rodziny?

KDR ma jeden uniwersalny wzór. Jej wersja tradycyjna wyglądem przypomina typową kartę płatniczą, o wymiarach 54 x 85,6 mm. Umieszczone są na niej następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzający tożsamość
 • data ważności dokumentu
 • numer karty
 • skrótowiec KDR napisany alfabetem Braille’a
 • zabezpieczenie przez podrobieniem

Tradycyjna Karta Dużej Rodziny, źródło: gov.pl

Numer Karty składa się z 17 cyfr – z czego pierwsze 7 stanowi identyfikator danej gminy określony w załączniku do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Kolejne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny. Następne 2 cyfry to numer przypisany do członka rodziny wielodzietnej, a ostatnie 3 cyfry to numer kolejny karty wydany danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Mobilna Karta Dużej Rodziny – jak wygląda i jak ją uzyskać?

Oprócz plastikowego dokumentu od 2018 roku, rodzice mogą korzystać z KDR w formie elektronicznej. Mobilna wersja dostępna jest natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Dzięki czemu odchodzi czas oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Jakie funkcjonalności posiada w aplikacja KDR?

 • W jednym miejscu grupuje karty wszystkich członków rodziny,
 • Szybko i wygodnie umożliwia wyszukanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji oraz frazy,
 • Pozwala na swobodne dodawanie partnerów KDR do listy “ulubionych”,
 • Dzięki funkcji geolokalizacji pozwala na wyszukanie partnerów KDR w najbliższej okolicy,
 • Umożliwia dostęp do najnowszych zniżek czy pojawienia się nowych partnerów,
 • Przypomina o konieczności złożenia wniosku o nową kartę przed upływem terminu ważności obecnej karty,
 • Gwarantuje proste logowanie do apki przy pomocy kodu PIN.

         Mobilna Karta Dużej Rodziny, źródło: gov.pl

Osoby posiadające kartę plastikową mogą ubiegać się również o jej mobilną wersję. W tym celu należy złożyć wniosek osobiście w urzędzie miasta/gminy lub online, przez konto na portalu Emp@tia2. Na e-karcie widoczne będą praktycznie te same dane, co na plastiku. Jedynym wyjątkiem jest znacznik upływającego czasu, który ma stanowić gwarant wiarygodności i autentyczności dokumentu.

Komu przysługuje KDR?

Z przystępnych ofert cenowych może korzystać każdy członek rodziny, czyli:

 • rodzice – ojciec i matka. Od 1 stycznia 2019 roku mogą to być także rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci (nawet, jeżeli obecnie są już pełnoletnie i samodzielne),
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci – w wieku do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole bądź studiuje na uczelni wyższej),
 • dzieci bez ograniczeń wiekowych – wśród osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • rodzice zastępczy,
 • rodzinne domy dziecka.

Wymienione powyżej osoby mają przywilej korzystania z KDR tylko wtedy, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest przynajmniej trójka dzieci, która spełnia powyższe warunki oraz rodzice ponieśli trud w ich wychowanie.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni w niej poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Prawo do KDR nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, gdy sąd orzekł o odebraniu im małoletnich z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpiły spore zmiany w korzystaniu z Karty Dużej Rodziny. Dotychczas przywilej ten posiadały wyłącznie rodziny z trójką dzieci. Od tego roku, także rodzice, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci, dysponują Kartą. Ich wiek w momencie składania wniosku nie ma najmniejszego znaczenia. Modyfikacja przepisów jest w pewnym sensie rekompensatą w trud, jaki rodzice ponieśli w zapewnieniu potomstwu, jak najlepszych warunków do życia.

Ponadto, prawo do posiadania Karty przysługuje wszystkim członkom rodziny wielodzietnej, którzy:

 • są obywatelami Polski i zamieszkują na terenie kraju,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie RP i są obywatelami państwa członkowskiego UE lub EFTA i posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu do przebywania w Polsce,
 • są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, na podstawie zezwolenia na stały lub czasowy pobyt, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub dysponujący statusem uchodźcy lub ochrony uzupełniającej3.

Na jak długo przyznawana jest Karta?

KDR przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25 lat, gdy uczą się w:

 • szkole – do 30 września następującego po roku szkolnym,
 • szkole wyższej – do końca roku akademickiego.

Rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio, a dzieci niepełnosprawne – do czasu obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak złożyć wniosek przez Emp@tię?

Oto korzystanie z platformy w kilku prostych krokach!

 1. Zaloguj się na portalu za pomocą Profilu Zaufanego (możesz założyć go na platformie ePUAP lub przez wybrane banki) bądź skorzystaj z podpisu elektronicznego. W tym miejscu możesz także założyć profil zaufany za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 2.  Jeśli jesteś na Emp@tii po raz pierwszy to wpisz swoje dane oraz najbliższych członków. Korzystając z portalu wcześniej, informacje te zostały już automatycznie zapisane na koncie uprzywilejowanego,
 3.  Na panelu ogólnym wybierz zakładkę “Wniosek o Kartę Dużej Rodziny”. Po rozwinięciu pojawią się informacje o dokumentach, które należy złożyć, by móc korzystać z przywilejów,
 4.  Znajdź miejscowość będącą miejscem Twojego zamieszkania i następnie zaznacz gminę, w której składasz wniosek,
 5. Zobaczysz dwie możliwości do wyboru: uproszczony tryb składania wniosku oraz pełny tryb składania wniosku. Pierwszy sposób – skierowany jest dla rodzin, które posiadają kartę KDR i chcą jedynie zamówić jej elektroniczną wersję,
 6. Wybierz, czy akceptujesz automatyczne przypisanie kart. W takiej sytuacji rodzic/małżonek rodzica będzie miał dostęp do kart wszystkich członków rodziny. W momencie, gdy zaznaczysz samodzielne przypisanie kart to indywidualnie oznaczysz osoby uprawnione do wyświetlania Kart pozostałych osób,
 7.  Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach – otrzymasz je SMS-em.

Składając wniosek online, członkowie rodziny na podane w dokumencie e-maile otrzymają także:

 • numery Kart będące jednocześnie loginami do aplikacji mobilnej mKDR,
 • linki do sklepów Google Play4 i App Store5, z których można pobrać aplikację.

Jak złożyć wniosek w urzędzie o Kartę Dużej Rodziny?

Wypełniając tradycyjny wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, musisz okazać oryginał i odpisy dokumentów, które potwierdzają prawo do korzystania z ulg. W przypadku:

 • rodzica jest to dokument potwierdzający tożsamość, a także oświadczenie, że wychowujący nie jest pozbawiony praw rodzicielskich ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • małżonka rodzica jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • dzieci powyżej 18. roku życia – dokumenty potwierdzające tożsamość, a także oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.

Ponadto musisz przygotować:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • akt urodzenia, dowody osobiste lub paszporty dzieci,
 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (w przypadku dzieci z rodzin zastępczych),
 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (w przypadku osób, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka),
 • zezwolenie na pobyt w kraju oraz dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce (w przypadku cudzoziemców).

Jeśli składasz wniosek o Kartę mobilną, a urząd przyznał Ci już plastikową Kartę, to nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy: numer telefonu oraz adres e-mail członka rodziny, który stara się o mobilną Kartę.

Gdzie złożyć wniosek?

Są dwie możliwości:

 • w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym miejscu zamieszkania uprawnionego – jeśli ktoś z rodziny zamieszkuje w innej miejscowości, to dodatkowo złóż wniosek w jego gminie,
 • przez internet – za pośrednictwem portalu MRPiPS Emp@tia6.

Przy okazji sprawdź, czy gmina oferuje lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki.

Karta Dużej Rodziny – lista zniżek

Rodzice z dziećmi uprawnionymi do korzystania z KDR mają różnego rodzaju przywileje. Dokładną interaktywną mapę miejsc z partnerami KDR oraz ofertą zniżek, odnajdziesz w aplikacji mKDR bądź na stronie Emp@tia.

Zniżki na produkty i usługi odnajdziesz na stronie Emp@tia oraz aplikacji mKDR. Wystarczy wejść na stronę: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

Czego mogą dotyczyć zniżki z Kartą Dużej Rodziny?

 • przejazdów kolejowych – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne,
 • 10% zniżki w sklepach Lidl i Carrefour,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha, ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • darmowy wstęp do parków narodowych,
 • “Koleje Wielkopolskie” oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny możliwość otrzymania Karty Wielkopolskiej, ze zniżką 20 zł od ceny wyjściowej,
 • tańsze podróżowanie LOT-em – 10% od ceny podróży we wszystkich klasach, 50% od usługi dodatkowej, np. Mój Dodatkowy Bagaż, Mój Dodatkowy Sprzęt,
 • rabat na paliwo na stacjach Orlen – 8 gr dla paliw standardowych, 10 gr dla paliw VERVA, 20% zniżki na produkty z oferty “Stop Cafe” oraz usługi myjni na stacjach Orlen,
 • rabat na prąd w sieci Energa – np. 12 miesięcy bez podwyżek cen w sprzedaży prądu, jedna faktura za sprzedaż i dystrybucję,
 • zniżka do kin w sieci Helios – 20% zniżki na bilety do kina, 20% na napoje, popcorn, nachosy oraz kawę,
 • 3 tys. zł na zakup kotła gazowego,
 • rabat na zakupy w księgarni Bonito – 5% przy zakupie jakichkolwiek produktów w księgarni,
 • tańszy sprzęt w sklepach RTV AGD – zniżka 5% na zakupy,
 • zniżka 10% w sklepach Carrefour – maksymalny zwrot wynosi 30%,
 • 15% taniej na leczenie w placówkach LUX MED – na wszystkie usługi medyczne,
 • lepsze warunki ofert w Banku Pekao – zwroty za opłaty rachunków domowych do 600 zł, darmowe konto dla dzieci i młodzieży, korzystne warunki ofert kredytów i pożyczek.

Faktycznie, ofert zniżkowych dla rodzin wielodzietnych jest zdecydowanie więcej. Co ważne, jeśli ktoś ma stwierdzoną niepełnosprawność, warto sprawdzić, czy nie otrzyma większego rabatu.

Karta Dużej Rodziny a zniżki w bankach w 2023 roku

Wiele instytucji finansowych honoruje Kartę Dużej Rodziny. Na liście znajdziemy między innymi takie banki jak: Pekao SA, Santander, PKO BP, Credit Agricole czy BOŚ Bank. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą dzięki niej liczyć na preferencyjne warunki i specjalne oferty.

Jakie? Na przykład posiadacze Karty Dużej Rodziny w banku Credit Agricole, korzystając z oferty „Konta dla Ciebie”, otrzymują: brak opłat za prowadzenie konta, zero kosztów za korzystanie z karty przypisanej do konta, darmowe wypłaty z każdego bankomatu w Polsce i poza jej granicami.

Posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą oczekiwać mniejszej prowizji za pożyczkę (a nawet zwolnienia z tej opłaty) lub niższego oprocentowania dla zobowiązania.

Czy Karta Dużej Rodziny jest bezpłatna?

Tak. Karta wydawana jest bezpłatnie każdej osobie, która jest uprawniona do zniżek. W przypadku kradzieży lub zgubienia Karty, za jej duplikat trzeba zapłacić 13 zł, a 10 zł kosztuje domówienie tradycyjnej formy karty. Opłatę należy wnieść do gminy właściwej ze względu zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Czym różni się ogólnopolska Karta od lokalnej?

Ogólnopolska Karta przyznawana jest każdej osobie do tego uprawnionej i zamieszkującej w Polsce, bez względu na gminę. Jedynie wniosek składa się w gminie będącej miejscem zamieszkania wnioskującego, aby ułatwić uprzywilejowanemu jak najszybsze załatwienie sprawy. Ponadto, ogólnopolska KDR pozwala na korzystanie ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty?

Co do zasady, gmina powinna każdy wniosek rozpatrzyć niezwłocznie – nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Jednak w sprawach szczególnie skomplikowanych, ma czas do dwóch miesięcy.

Czy rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymują Kartę dożywotnio?

Tak. Zarówno rodzice zastępczy, jak i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymują Kartę dożywotnio. Natomiast dzieci – na czas umieszczenia w placówce lub rodzinnym domu dziecka.

Czy Karta przysługuje pracującemu studentowi?

Tak. Osoba ucząca się lub studiująca ma prawo do korzystania z przywilejów Karty, bez względu na rodzaj studiów (licencjackie, magisterskie, dzienne, wieczorowe, zaoczne, jednolite), jeśli nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Wystarczy okazać ją w miejscu, gdzie jest honorowana. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, kody lub podpisy. Miejsca, które zezwalają na korzystanie z przywilejów oznaczone są znakiem “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Czy rodzice, którzy nie są związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługuje prawo korzystania z Karty?

Tak. Rodzice mogą korzystać ze zniżek oferowanych za okazaniem Karty – niezależnie od tego czy są małżeństwem lub nie. Rodzic również nie musi mieszkać z dziećmi, aby otrzymać prawo do zniżek.

W przypadku gdy rozwodnik ma, np. z pierwszą żoną dwoje dzieci i z drugą jedno dziecko (i jest po rozwodzie) i wszystkie te dzieci mieszkają z matkami, to ojcu i jego dzieciom także przysługuje prawo do Karty. Natomiast, gdy ma z pierwszą żoną tylko dwoje dzieci i Karta przysługiwała mu wyłącznie z tytułu bycia małżonkiem rodzica (żona jest matką dwójki dzieci) to ojciec traci swoje uprawnienia.

Czym jest Karta Dużej Rodziny - infografika
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

prawo.sejm.gov.pl

2. Strona oficjalna Emp@tia

https://www.wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

3. Artykuł „Komu przysługuje KDR?”

https://www.gov.pl/web/rodzina/komu-przysluguje-kdr

4. Aplikacja mKDR na Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pwpw.mkdr&hl=en_US

5. Aplikacja mKDR na iOS

https://apps.apple.com/pl/app/mkdr/id1325053630

6. Strona oficjalna Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.5/5 - (8 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • E
  E

  E.Ska

  13.06.2022, 13:03

  Wyróżniający się komentarz

  Witam.Wlasnie odebrałam KDR i mam w związku z tym pytanie.Mam 60 lat,wychowałam 4 synów .Jeden z synów choruje na epilepsję od dziecka,ma obecnie 39 lat i umiarkowany stopień niepełnosprawności.Pytalam w GOPS czy synowi też przysluguje taka karta ze względu na niepełnosprawność wychowując się w wielodzietnej rodzinie?Osoba która przyjmuje wnioski wytłumaczyła mi że nie spełnia warunków do wyrobienia takiej karty,Poinformowano mnie że pozostałe moje dzieci są zdrowe,więc i jemu jako choremu nie przysługuje,Pani poinformowała mnie że dostał by tylko wtedy gdyby jego rodzeństwo również było niepełnosprawne,czyli wszyscy 4-ech musieli by być niepełnosprawni..Ja rozumiem to inaczej ponieważ podstawowym punktem jest że wychował się w rodzinie wielodzietnej,no i drugi punkt że jest niepełnosprawny od dziecka i nadal..Proszę o pomoc i udzielenie mi informacji w wyżej wymienionej kwestii.Pozdrawiam.Elzbieta S.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie