Польські банки дружні до українців. В якому банку краще відкрити рахунок?

З початком військових дій багато українських біженців змушені були рятуватися та покидати терени власної країни. Більшість співгромадян вирішили переїхати у Польщу. Влада цієї країни запровадила досить дружні умови для українців, що дозволило біженцям розраховувати не тільки на допомогу з гуманітарними товарами та житлом, але й на працевлаштування.
Przelew online
0 грн
? za przelewy krajowe i 3 pierwsze przelewy Express Elixir
Bankomaty
0 грн
? za wypłaty z bankomatów Citi i 4 wypłaty z innych bankomatów
Konto
0 грн
? za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową
Karta
0 грн
? za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową

244 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
? 0 za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową, Konto Internetowe Citi Priority
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
? 0 PLN pierwsze 4 w miesiącu wypłaty gotówki; 8 PLN każda kolejna wypłata gotówki (płatność dotyczy bankomatów innych banków)
Darmowe bankomaty - Polska
Так
? za wypłaty z bankomatów Citi i 4 wypłaty z innych bankomatów
Безплатна карта
Так
Czas Promocji
18.06.2024
Przelew online
0 грн
Bankomaty
0/7 грн
? 0 zł - osoby do ukończenia 26 r.ż./ wypłaty z bankomatów własnych banku/ dwie pierwsze wypłaty w bankomatach obcych w każdym miesiącu (jeśli wykonasz 1 transakcję bezgotówk. i wpływ w wys.500 zł/ mies.)
W pozostałych przypadkach koszt wypłaty to 2,3% min. 5 zł.
Konto
0 грн
Karta
0/7 грн
? Nic nie zapłacisz, jeżeli:
- masz mniej niż 26 lat,
- wykonasz min. 3 transakcje bezgotówkowe, min. 1 raz zalogujesz się do bankowości GOonline lub aplikacji GOmobile oraz wyrazisz zgody na komunikację marketingową.
W przeciwnym razie opłata za kartę wynosi 7 zł.

332 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
? Brak opłat za granicą dotyczy wypłat w Euro, na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów Bank pobiera 3% wartości transakcji, min. 10 zł.
Darmowe bankomaty - Polska
Так
? 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie Oddziałów Banku i Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty
Безплатна карта
Так
? Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:
a) Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku życia lub
b) Użytkownik Karty:
• w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wykonał co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą oraz; • zalogował się (co najmniej 1 raz) do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz
• wyraził zgody na komunikację z nami w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej.
Nagrody w promocji
490 zł przelewem
Czas Promocji
30.09.2024
? Rejestracji w promocji „Wymieniaj bez granic” można dokonać od dnia 24.04.2024 r. do osiągnięcia 5000 Rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2024 r.
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Fitbit Pay/ Xiomi Pay/ Swatch Pay!
Przelew online
0 грн
Bankomaty
0/5 грн
? - 0 zł za wypłaty w bankomatach własnych, w bankomatach za granicą oraz powyżej 100 zł w bankomatach sieci Euronet,
- 5 zł za wypłaty w bankomatach obcych oraz poniżej 100 zł w bankomatach sieci Euronet
Konto
0 грн
Karta
0/6 грн
? Unikniesz opłaty za kartę, jeśli dokonasz płatności bezgotówkowych na kwotę 300 zł/ mies.
W przeciwnym razie koszt karty wyniesie 6 zł.

332 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
Darmowe bankomaty - Polska
Так
? bankomaty własne bez ograniczeń, bankomaty Euronet powyżej 100 zł
Безплатна карта
Так
? minimum 300 zł zakupów w miesiącu
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Fitbit Pay/ Swatch Pay!/ Xiomi Pay
Opinie:
5,0/5
Przelew online
0 грн
Bankomaty
0/5 грн
? 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash oraz pozostałe bankomaty (jeśli wykonasz min. 5 transakcji kartą/ BLIK-iem)
5 zł - pozostałe bankomaty bez spełnienia warunku aktywności
Konto
0 грн
Karta
0/7 грн
? Karta będzie darmowa, jeśli wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIK-iem miesięcznie lub masz mniej niż 26 lat. W przeciwnym razie opłata za kartę wyniesie 7 zł.

378 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
Darmowe bankomaty - Polska
Так
Безплатна карта
Так
Nagrody w promocji
6,5% + 600 zł
? za spełnienie warunków
Czas Promocji
31.05.2024
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Switch Pay!
Przelew online
0 грн
? 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty 0 zł za przelewy natychmiastowe i zwykłe w internecie
Bankomaty
0 грн
? 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów BLIKIEM 0 zł za wypłaty i wpłaty z bankomatów Santander Bank Polska
Konto
0/6 грн
? 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta (jeśli co miesiąc zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM, w przeciwnym wypadku 6 zł za konto i 9 zł za kartę)
Karta
0/9 грн
? 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta (jeśli co miesiąc zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM, w przeciwnym wypadku 6 zł za konto i 9 zł za kartę)

246 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
? 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta Jeśli zapłacisz minimum 300 zł w miesiącu kartą lub BLIKIEM
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
Darmowe bankomaty - Polska
Так
Безплатна карта
Так
? 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta Jeśli zapłacisz minimum 300 zł w miesiącu kartą lub BLIKIEM
Nagrody w promocji
400 zł + 6%
? 300 zł z Kontem Santander, 100 zł w Programem Poleceń, 6% na koncie oszczędnościowym
Czas Promocji
do 09.06.2024
? - 300 zł z Kontem Santander - promocja do 30.04.2024 r. - 100 zł z Programem Poleceń - promocja do 31.05.2024 r. - 6% na koncie oszczędnościowym - promocja do 09.06.2024 r.
Opinie:
4,9/5
Przelew online
0 грн
Bankomaty
0/10 грн
? Wypłaty z bankomatów własnych są darmowe. Z pozostałych bankomatów: 10 zł.
Konto
0 грн
Karta
0/10 грн
? Opłaty 10 zł unikniesz, jeżeli w ciągu miesiąca wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych

135 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
? Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty
Darmowe bankomaty - Polska
Так
? wypłaty w PLN BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
Безплатна карта
Так
? gdy zostanie dokonanych 5 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) kartą lub BLIK-iem w okresie rozliczeniowym karty - W przeciwnym razie opłata wyniesie 10 zł miesięcznie.
Czas Promocji
do 30.06.2024 r.
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ HCE/ Garmin Pay/ Xiomi Pay/ Swatch Pay!
Opinie:
3,4/5
Przelew online
0 грн
Bankomaty
0/2,50 грн
? - 0 zł - wypłaty w kwocie min. 100 zł
- 2,50 zł - wypłaty poniżej 100 zł
Konto
0 грн
Karta
0/7 грн
? - 0 zł - jeżeli wykonasz transakcje bezgotówkowe na min. 350 zł/mies.
- 7 zł - w przypadku niespełnienia powyższego warunku aktywności

120 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Ні
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
Darmowe bankomaty - Polska
Так
Безплатна карта
Так
W jakim czasie otrzymasz bonus
przez okres 4 miesięcy
Czas Promocji
30.06.2024
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Visa Mobile/ Garmin Pay/ Xiomi Pay/ Swatch Pay!/ Fitbit Pay
Przelew online
0 грн
Bankomaty
0/ 2,3% min. 5 грн
? - 0 zł - bankomaty własne banku,
- 0 zł - 2 pierwsze wypłaty w mies. z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności)
- 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach.
Od klientów do 26 roku życia opłata nie jest pobierana.
Konto
0 грн
Karta
0/4 грн
? - 0 zł - jeśli zapewnisz jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł/ mies. oraz wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową kartą/ Google Pay/ Apple Pay/ PeoPay
- 4 zł - w przypadku niespełnienia powyższych warunków.
Od klientów do 26 roku życia opłata nie jest pobierana.

230 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
Darmowe bankomaty - Polska
Так
Безплатна карта
Так
Nagrody w promocji
7% + do 200 zł
? nagrodę 50 zł otrzymasz za otwarcie konta Zrób min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Po trzech miesiącach otrzymasz nawet 150 zł w prezencie
Czas Promocji
13.06.2024
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Fitbit Pay
Przelew online
0 грн
Bankomaty
0/6 грн
? - 0 zł - bankomaty Euronet
- 6 zł - pozostałe bankomaty
Konto
0 грн
Karta
0 грн

134 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
Безкоштовні банкомати закордоном
Ні
Darmowe bankomaty - Polska
Так
? Wpłaty i wypłaty z bankomatów Euronet w Polsce
Безплатна карта
Так
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Visa Mobile/ Fitbit Pay/ Swatch Pay!/ Xiomi Pay
Przelew online
0 грн
Bankomaty
0/10 грн
? - 0 zł - bankomaty własne i Planet Cash
- 10 zł - pozostałe bankomaty
Konto
0 грн
Karta
0/10 грн
? - 0 zł - jeśli wykonasz transakcje kartą/ Google Pay / Apple Pay na łączną kwotę min. 300 zł (200 zł dla osób między 18 a 26 r.ż)
- 10 zł - w przypadku niespełnienia powyższych warunków

90 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Безкоштовний рахунок
Так
Безкоштовні банкомати закордоном
Так
? PlanetCash i ING
Darmowe bankomaty - Polska
Так
? PlanetCash i ING
Безплатна карта
Так
? przy min. 300 zł transakcji bezgotówkowych w mięsiącu
Czas Promocji
15.10.2024
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ HCE/ Visa Mobile/ Garmin Pay

Саме тому українцям дуже важливо підібрати особистий банківський рахунок з оптимальними умовами. Це допоможе зберігати зароблені гроші в надійному місці й у разі потреби висилати їх в Україну. Також банківський рахунок дозволить отримувати допомогу з соціальних програм, таких як 500+ та ін.

BNP Paribas

відкрити рахунок в BNP Paribas

BNP Paribas також діє на території України. Тому він є логічним рішенням для українських клієнтів у разі необхідності скористатися послугами польської філії. За рахунком Konto Otwarte na Ciebie українець може отримати відразу декілька карток з різноманітними перевагами та бонусами:

 • Переведення валюти без конвертації, безкоштовне страхування та зняття грошей в банкоматах банку та мережі Planet Cash.
 • Страхування інтернет-платежів, зняття готівки без комісії в банкоматах BNP Paribas в Польщі та Global Alliance поза її межами.
 • Безкоштовне використання дебетової картки та зняття грошей з банкоматів.
 • Мультивалютна картка для операцій в злотих, доларах, євро, франках та фунтах.

Українці можуть отримати більше відповідей за телефоном +48503228228. Картку можна отримати як онлайн, так і у відділенні.

PKO BP

PKO BP ‒ це найбільший польський банк, тому не дивно, що багато українців вирішують відкрити власний рахунок саме в цій фінансовій організації. Оптимальним для біженців стане рахунок під назвою Konto bez Granic. З ним ви можете розраховувати на такі умови:

 • Оплата за ведення рахунку складає 17,90 злотих.
 • Відсутня комісія за зняття готівки з будь-якого банкомата Польщі та світу (при знятті коштів в іншій валюті, наприклад, в гривнях, користувачу доведеться заплатити комісію за конвертацію грошей).
 • Відсутні оплати за обслуговування дебетової картки.
 • Безкоштовне зняття готівки у комерційних точках Visa.

Українські клієнти PKO BP можуть розраховувати на гарячу лінію українською мовою (+380322976470, +380322400600), що максимально спростить отримання рахунку.

Доступні швидкі перекази в Кредобанк. Перекази в інші українські банки відбуваються стандартним чином.

Bank Millennium

За допомогою рахунку Konto 360o Bank Millennium пропонує для своїх клієнтів такі умови:

 • Не вимагають грошей за ведення платіжного рахунку.
 • Користування дебетовою карткою безоплатне, якщо щомісяця на неї потрапляє не менше 1000 злотих (також потрібен хоча б один платіж карткою).
 • Безкоштовні зручні перекази Blikiem на номер телефону.
 • Безкоштовні перекази в злотих в онлайн банкінгу та в мобільному банкінгу.

Bank Millennium також пропонує обслуговування українською мовою у разі виникнення додаткових питань. Отримати допомогу можна за телефоном +48225984045. Оформлення рахунку доступно як онлайн, так і офлайн способом.

Bank Pekao SA

відкрити рахунок в Bank Pekao SA

Чудовим варіантом для українців стане рахунок Konto Przekorzystne. Його умови для клієнтів виглядають таким чином:

 • Не потрібно витрачати гроші на обслуговування (зокрема і для дебетової картки до 2 років з моменту відкриття рахунку).
 • Знімання коштів у вигляді готівки безоплатне як на території Польщі, так і за кордоном (також до 2 років з відкриття рахунку).
 • Відсутність плати за конвертацію.
 • Безоплатні банківські перекази як з України, так і в українські банки.
 • Можливість відкрити мультивалютну банківську картку.

Українці можуть дізнатися більше через гарячу лінію з україномовним оператором (+48225912220). Оформити картку можна онлайн, у такому випадку вона прийде поштою.

Getin Bank

відкрити рахунок в Getin Bank

Getin Bank пропонує для українських клієнтів рахунок під назвою Proste Zasady (Прості Засади). З ним біженець може розраховувати на безкоштовне обслуговування рахунку, а також на безоплатний переказ на рахунок будь-якого українського банку.

До інших умов потрібно віднести такі:

 • Відсутність комісії за внесення та знімання грошей в банкоматах на території республіки Польща.
 • Безкоштовне зняття та внесення іноземної валюти.
 • Безкоштовні SWIFT-перекази.
 • Миттєве оформлення безіменної картки у відділенні банку.
 • Доступність гарячої лінії українською мовою (+48326043018).

Також банк максимально спростив отримання картки для українських біженців

ING Bank Śląski

відкрити рахунок в ING Bank Śląski

В «Сілезькому» банку оптимальний рахунок для українців називається Konto Direct. Наразі діє акція, у разі виконання умов якої новий клієнт банку може отримати 200 злотих на банківську картку. Дізнатися більше можна за вищевказаним посиланням.

Умови рахунку виглядають таким чином:

 • Обслуговування рахунку безкоштовне.
 • Безкоштовні внутрішні перекази у злотих.
 • Безкоштовне обслуговування безконтактної картки Visa, за умови, що клієнт протягом місяця здійснює операцій не менше, ніж на 300 злотих.
 • Безкоштовне зняття коштів у банкоматах Planet Cash.

Гаряча лінія доступна тільки російською мовою за телефоном +48323570069. Варто зазначити, що банки групи ING працюють і в Україні, що спрощує оформлення міжнародних валютних переказів.

Bank Pocztowy

відкрити рахунок в Bank Pocztowy

Bank Pocztowy спеціально для українців, яким довелось покинути власні домівки через війну, розробив пропозицію Konto w Porządku (рахунок у порядку). Умови послуги виглядають таким чином:

 • Обслуговування рахунку абсолютно безкоштовне.
 • Безоплатне користування дебетовою карткою у разі здійснення безготівкових операцій на суму 300 злотих у місяць.
 • Перекази через інтернет-банкінг без комісій.

Відкрити картку можна через інтернет та у відділенні банку. Допомога від україномовного оператора доступна за номером телефону +48523280797.

Santander Bank Polska

відкрити рахунок в Santander Bank Polska

Оптимальний рахунок для українців в Santander Bank Polska називається Konto Jakie Chcę. З ним ви можете розраховувати на:

 • 0 злотих на інтернет-перекази.
 • Безкоштовне поповнення та зняття коштів з мережі банкоматів банку або BLIK.
 • Обслуговування дебетової картки без комісій при поповненні рахунку на 500 злотих і проведенні однієї безготівкової транзакції в місяць.
 • Ведення депозиту також безкоштовне.

Дізнатися більше можна за номером +48618119999. Оператори знають українську мову. Рахунок оформляється у відділенні банку або через інтернет. В останньому випадку карта прийде поштою на вказану адресу.

Alior Bank

відкрити рахунок в Alior Bank

Konto Internetowe ‒ це рекомендований рахунок для українців від Alior Bank. З його допомогою клієнти цієї фінансової організації отримують такі переваги:

 • Безкоштовне відкриття рахунку.
 • 0 злотих за обслуговування дебетової картки при щомісячних операціях на 300 злотих.
 • Безоплатне зняття щонайменше 100 злотих у банкоматах Euronet.
 • Безкоштовне зняття готівки за кордоном.
 • Внутрішні перекази у злотих без комісій.

Рахунок можна оформити онлайн чи у відділенні банку. Українська гаряча лінія доступна за телефоном: +48123707000.

Credit Agricole

Як і більшість польських банків Credit Agricole запровадив українську гарячу лінію. Але на цьому він не зупинився, та ввів сурдоперекладача, що спростить спілкування для глухих людей. Credit Agricole також працює в Україні, що дуже спрощує міжнародні перекази. У випадку цього банку вони безкоштовні. Також при оформленні рахунку Konto dla Ciebie фінансова організація не вимагає коштів за:

 • обслуговування рахунку;
 • зняття коштів з банкоматів;
 • обслуговування дебетової картки.

Дізнатися більше можна за телефоном +48717997114.

Чи можна відкрити рахунок в банку Польщі онлайн?

Якщо вас цікавить оформлення рахунку в польському банку через інтернет, то в більшості випадків така можливість доступна на сайтах фінансових організацій. Важливо зазначити, що у випадку відкриття рахунку через інтернет кредитна чи дебетова банківська картка буде надіслана на вказану поштову адресу. При оформленні через відділення отримати безіменну картку можна вже через кілька хвилин.

Які документи потрібні, щоб відкрити рахунок?

Українським громадянам зараз не потрібно надавати PESEL (аналог ідентифікаційного коду) для відкриття рахунку. Однак отримати цей документ важливо, оскільки це дозволить оформити соціальну допомогу.

Для оформлення рахунку вам потрібно мати з собою:

 • паспорт громадянина України;
 • індивідуальний податковий номер (для BNP Paribas);
 • карту побиту чи тимчасове посвідчення іноземця;
 • номер телефона з польської сім-карти;
 • декларацію про перетин кордону республіки після 23 лютого 2022 року.

Варто зазначити, що в багатьох банках зараз діє схема спрощеного відкриття банківського рахунку. Саме тому в деяких випадках вистачить українського паспорта.

Відкриття рахунку в польському банку ‒ словник термінів

Основні терміни:

 • konto ‒ рахунок;
 • ofertą ‒ пропозиція;
 • wniosek ‒ заява;
 • umowa ‒ договір;
 • bankowość elektroniczna ‒ інтернет-банкінг;
 • login i hasło ‒ логін і пароль;
 • przelew ‒ переказ;
 • bankomat ‒ банкомат;
 • wpłata ‒ поповнення, оплата;
 • wypłata ‒ зняття коштів.
4.9/5 - (15 votes)
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (15 votes)
Porównywarka ofert
Porównaj ()