Zgubiony portfel – co robić? 5 zasad na bezpieczne wyjście z sytuacji!

Zgubiony portfel - co robić? 5 zasad na bezpieczne wyjście z sytuacji!

Oszustwa polegające na wyłudzeniu pożyczki lub kredytu na osobę trzecią to popularny od lat sposób na łatwe i szybkie pieniądze. W ich zdobyciu przestępcy w dużej mierze posługują się skradzionymi dokumentami. A niestety – nietrudno o zgubienie portfela w transporcie miejskim. Mało prawdopodobne jest również to, że przez nieuwagę zostawiłeś go w biurze. Równie dobrze mógł “zaopiekować” się nim… nowy właściciel. Dlatego, by ochronić swoje interesy, a przede wszystkim bezpieczeństwo – musisz podjąć kilka prostych kroków. Oto one! Zgubiony portfel z dokumentami może Cię słono kosztować!

Dowód tożsamości to nie tylko kawałek plastiku. To przede wszystkim dokument tożsamości, dzięki któremu weryfikujesz swoje dane. Warto byś miał to na uwadze, bo złodzieje czyhają dosłownie na każdą okazję! Każdego dnia dochodzi bowiem do kilkudziesięciu prób posłużenia się cudzym bądź podrobionym dokumentem. Wykorzystuje się go, m.in. do wyłudzeń kredytów i pożyczek, omijania opłat, kradzieży wynajętych samochodów lub wynajmu mieszkań oraz pokoi hotelowych na cudze nazwisko. Często słyszy się także o zakładaniu fikcyjnych przedsiębiorstw, które stają się miejscem przekrętów kredytowych i podatkowych.

Jak wynika z raportu InfoDOK – Polacy coraz częściej zgłaszają w bankach zgubione bądź skradzione dokumenty tożsamości. Ma to swoje przełożenie w liczbach. W III kwartale 2018 roku podjęto jedynie 1504 prób wyłudzeń, na łączną kwotę 120 mln zł. To niewiele zważywszy, że w 2003 roku – System Dokumenty Zastrzeżone1 zablokował ponad 75 tysięcy prób wyłudzeń, o łącznej sumie 4,2 mld zł! Na szczęście, od kilku lat wśród Polaków stale rośnie świadomość ochrony własnej tożsamości. Co również ma swoje odzwierciedlenie w spadku przestępczości. Statystycznie do bazy trafiało aż 470 dokumentów dziennie – na które odnotowano 16 prób kradzieży każdego dnia (łącznie z weekendami).

W Centralnej Bazie Danych Systemu “DZ” znajduje się już ponad 1 mln 688 tys. zastrzeżonych dokumentów, które po zablokowaniu nie mogą zostać wykorzystane do bezprawnych wyłudzeń. Co więcej – dzięki akcji Systemu “DZ”, która trwa od lipca 2008 roku udaremniono ponad 78 tys. ataków na ogólną kwotę 4,4 mld zł2. Jakie zatem podjąć kroki, w przypadku utraty portfela?

Po pierwsze – nie panikuj!

Kradzież lub zgubienie portfela z dokumentami to ogromny stres, który nieodłącznie wiąże się z koniecznością wyrobienia nowych dokumentów i kart – a więc i także dodatkowym kosztem. Nie jest to jednak rzecz najgorsza – bo scenariusz sytuacji może być jeszcze bardziej pechowy. Najgorszą z najgorszych możliwych opcji jest wyłudzenie i kradzież tożsamości. Dlatego – niezależnie od przyczyny – nie wystarczy jedynie proste ogłoszenie o zaginięciu portfela, które roześlesz w mediach społecznościowych. Potrzebne są bardziej radykalne działania!

 • Poinformuj swój bank o utracie dokumentów i zastrzeż je – najlepiej dokonać tego osobiście lub ewentualnie pod numerem telefonu: 828 828 828. Jest to uniwersalny, międzybankowy numer Systemu Zastrzegania Kart, który działa przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Istnieje także opcja przesłania formularza w formie elektronicznej. Osoby, które nie posiadają własnego konta bankowego mogą udać się do jednej z placówek przyjmującej zastrzeżenia od każdego. Ich lista znajduje się na stronie dokumentyzastrzezone.pl3Wówczas zgłoszone dane, automatycznie przekazywane są do Centralnej Bazy Danych. A stamtąd rozsyłane są do wszystkich banków, operatorów komórkowych oraz tysięcy innych firm, które korzystają z Systemu “DZ”.

Po drugie – skorzystaj z alertów BIK!

Warto również skorzystać z pomocy Biura Informacji Kredytowej4, w którym po założeniu konta masz prawo sprawdzić własną historię kredytową. Na wypadek utraty ważnych dokumentów, możesz włączyć także płatną usługę: Alert Strażnik Kredytu. Jego roczna pojedyncza wersja kosztuje niewiele, bo 24 zł. Natomiast, usługa z dodatkowymi alertami i raportami BIK wynosi 99 zł. W ramach poszerzonej oferty – klient, co miesiąc otrzymuje informacje o sytuacji kredytowej. Takie powiadomienia działają 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. System wysyła do odbiorcy SMS-a bądź e-maila, gdy tylko do BIK wpłynie zapytanie o dane z banku, gdzie zostanie złożony wniosek kredytowy. Skorzystanie z tej opcji jest faktycznie opłacalne, bo w czasach tak rozwiniętej cyfryzacji i technologii – informacje o każdym z nas mogą z łatwością dostać się w niepowołane ręce. A późniejsze udowodnienie swojej niewinności jest niejednokrotnie trudne i bardzo czasochłonne.

Czytaj także:

Po trzecie – liczy się profilaktyka

Specjaliści Związku Firm Pośrednictwa Finansowego5 zaznaczają, że zgubienie bądź kradzież portfela wraz z całą zawartością niesie ze sobą wiele konsekwencji. Wystarczy, że przestępca będzie dysponował dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem lub innym dokumentem, na podstawie którego można zidentyfikować właściciela. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, by z łatwością mógł zawrzeć umowę z operatorem telekomunikacyjnym, kupić sprzęt na raty czy do woli korzystać z z usług hotelowych. Złodzieje bardzo często wykorzystują do tego także dane osobowe z kserokopii czy skanu dokumentu tożsamości. Dlatego, aby zapobiec temu procederowi:

 1. Zgłoś się do najbliższej jednostki Policji – jeśli podejrzewasz, że Twój portfel mógł zostać skradziony. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego auta – konieczna będzie również wizyta w Wydziale Komunikacji. Złożysz w nim oświadczenie o zgubieniu dokumentu, a także możesz ubiegać się o tzw. wtórnika prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
 2.  Zawiadom gminę bądź placówkę konsularną – w celu wyrobienia nowego dokumentu.
 3. Skorzystaj ze strony bezpiecznypesel.pl6, którą utworzyła firma CRIF Services – jeden z wiodących dostawców informacji kredytowej w Europie kontynentalnej, przy współpracy z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych. Każda osoba może bezpłatnie zastrzec w niej informacje o sobie w Systemie “Bezpieczny PESEL” i ma do wyboru dwa pakiety:
 • Usługę zgłoszenia utraty – zapewnia ona zastrzeżenie numeru PESEL, w momencie utraty dokumentu tożsamości. Dzięki temu – firmy pożyczkowe otrzymują sygnał, że zastrzegający zgubił dokument i istnieje prawdopodobieństwo, że jego dane zostaną wykorzystane do zaciągnięcia zobowiązania,
 • Usługę zastrzeżenia – umożliwia zastrzeżenie numeru PESEL, by zapobiec ewentualnemu wymuszeniu wzięcia kredytu na czyjeś nazwisko.

Wpisanie swojego numeru PESEL na bezpiecznypesel.pl skutkuje tym, że usługodawcy systemu CreditCheck7 otrzymują informację o tym, że jej użytkownik w najbliższym czasie nie planuje wziąć żadnego kredytu ani pożyczki! Weryfikację numerów identyfikacyjnych w bazie przeprowadza obecnie ponad 60 firm pożyczkowych! Czytaj także: Zgubiony dowód osobisty – co robić?

Po czwarte – złodziej nie jest bezkarny!

To, że utrata portfela wiąże się z niezwłocznym zastrzeżeniem wszystkich utraconych dokumentów, już wiesz. Jednak czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wszelkie wyłudzenia na Twoje nazwisko noszą miano oszustwa kredytowego? Otóż, złodziej równie dobrze może wylegitymować się autentycznym i niezmienionym dowodem osobistym – ale także poddanym obróbce innym dokumentem. Dzięki temu, niczym wygrana w totolotka – zyskuje dodatkowe pieniądze, a odpowiedzialnością za ich spłatę obarcza nieświadomą niczego osobę. Na szczęście, w swoim działaniu nie jest bezkarny!

Artykuł 297 Kodeksu karnego mówi o tym, że:

 • 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 58.

W praktyce sądowej – ten, kto rozporządza cudzym mieniem i zaciąga różne zobowiązania z zamiarem ich niespłacania oraz doprowadza do wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, – zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat9.

Po piąte – zabezpiecz zanim zgubisz!

Jednak zgubiony portfel to nie zawsze sprawka sprytnego złodziejaszka. Dlatego, czasem nie musisz podejmować tak radykalnych środków zabezpieczenia się przed oszustwami. Utrata portfela z całą zawartością może być  efektem zwyczajnej ludzkiej nieuwagi i zapominalstwa. Zdarza się, że osamotniona zguba będzie leżała na stoliku w kawiarni bądź na ladzie w sklepie osiedlowym. W takich sytuacjach najczęściej reaguje obsługa lokalu, która przechowuje rzecz do momentu, aż faktyczny właściciel zauważy jej brak.

Gdy się nie odnajdzie nie przejmuj się pieniędzmi – bo utrata dokumentów rodzi zdecydowanie więcej problemów! Wypadki chodzą po ludziach – lepiej więc temu zapobiegać. W jaki sposób?

 • Dbaj o bezpieczeństwo danych osobowych – mamy tu na myśli cykliczne sprawdzanie rejestrów biura informacji gospodarczej: BIKBIG “InfoMonitor” oraz KRDDostęp do raportów, raz na pół roku jest darmowy. Odnajdziesz tam informacje na temat aktywności finansowej. Dzięki czemu z łatwością rozpoznasz, która operacja finansowa znajdująca się w podsumowaniu została zrealizowana przez Ciebie, a którą mógł dokonać ktoś trzeci,
 • Niszcz ważne dokumenty, które trafiają do kosza – jeśli otrzymasz list z urzędu lub banku – pamiętaj, by zniszczyć taki dokument zanim wyląduje w koszu!
 • Nie wysyłaj skanu dowodu w celu weryfikacji informacji – wysyłanie zarówno listownie czy internetowo skanów bądź zdjęć dokumentów, które potwierdzają Twoją tożsamość jest kolejnym niezwykle niebezpiecznym posunięciem! Ma to miejsce często, gdy podpisujesz umowy na odległość. Jednak, jeśli zależy Ci na pełnej ochronie – zrezygnuj z opcji przesyłania istotnych danych i poszukaj innego sposobu potwierdzenia swojej osoby. Może to być, np. symboliczny przelew weryfikacyjny na drobną kwotę.

Liczy się czas!

Dobrą wiadomością w tym wszystkim jest fakt, że Polacy coraz częściej zgłaszają tego typu przewinienia w bankach i na policji. Dlatego – od 2015 roku liczba wyłudzeń na cudze nazwisko regularnie spada. Na ten proceder wpływa z pewnością większa świadomość oraz szybka decyzja o zgłoszeniu i zastrzeżeniu dokumentów osobistych.

Utrata portfela z całą dokumentacją nie jest niczym przyjemnym i zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz niepotrzebnym stresem. Dlatego zachowanie zimnej krwi i zastosowanie powyższych kroków pomoże Ci wyjść, z tej nadzwyczaj niekomfortowej sytuacji obronną ręką!

Źródło:

1. http://dokumentyzastrzezone.pl/

2. http://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2018/10/infodok.2018.07-09.wydanie.35.sklad_.181023.gk_.eo_.www_.pdf

3. Tamże

4. https://www.bik.pl/

5. http://zwiazek-posrednikow.pl/

6. https://www.bezpiecznypesel.pl/

7. https://www.czerwona-skarbonka.pl/credit-check/

8. https://www.arslege.pl/wyludzenie-kredytu/k1/a339/

9. https://www.lexlege.pl/kk/art-286/

Komentarze (3)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • j
  j
  jgjhjgj
  23.06.2020, 13:01

  bik bik bik, a gdzie inne sposoby, fajna reklama na prawde.. :)

  • P
   P
   Paulina Krupa
   23.06.2020, 14:54

   Polecam przeczytać cały artykuł ze zrozumieniem. W tekście są podane różne sposoby, które warto zastosować w momencie zguby portfela. Dostępny jest, m.in. System Zastrzegania Kart czy strona bezpiecznypesel.pl. Celem artykułu nie była reklama BIK, a zwrócenie uwagi na większą dbałość o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Same alerty BIK są na tyle pomocne, że pozwalają być na bieżąco ze swoją sytuacją finansową, gdy staramy się, np. o kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy na wysoką kwotę.

  • a
   a
   asdasd
   28.12.2020, 11:18

   :)

Podobne artykuły