Biała lista podatników VAT – co trzeba o niej wiedzieć?

Biała lista podatników VAT to narzędzie, które pozwoli Ci m.in. sprawdzić, czy kontrahent, z którym współpracujesz jest czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo dowiesz się, na jakie numery rachunków rozliczeniowych możesz kierować przelew za wykonane usługi czy zakupiony produkt. Ta informacja wbrew pozorom jest niezwykle istotna, ponieważ pomoże Ci uniknąć dotkliwych konsekwencji.

Biała lista podatników VAT działa od 1 września 2019 roku 1, jednak nowe sankcje podatkowe zostały ustalone na początku 2020 roku. To sprawiło, że coraz więcej osób zaczęło interesować się jak poprawnie korzystać z wykazu. Rejestr zastąpił wcześniej funkcjonującą listę podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT. Ewidencja prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i umożliwia przedsiębiorcom szybką weryfikację kontrahentów.

Ministerstwo Finansów udostępniło wyszukiwarkę do łatwego sprawdzania kontrahentów, która jest dostępna pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Biała lista podatników VAT - wyszukiwarka Ministerstwa Finansów
Źródło: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Korzystanie z listy podatników VAT pozwoli Ci ustalić aktualny status podatkowy Twojego partnera biznesowego. A także sprawdzić dokładne dane kontrahenta, w tym numer rachunku rozliczeniowego, na który musisz wykonać przelew. Jest to bardzo istotne, ponieważ chcąc zachować prawo do odliczenia podatku, musisz dokładnie sprawdzić rachunek bankowy kontrahenta i zweryfikować go z białą listą w dniu wykonania transakcji.

Lista podatników VAT – jakie dane można znaleźć w wykazie?

Biała lista zawiera nie tylko informacje związane ze statusem podatkowym podmiotu, ale też szereg innych, przydatnych informacji. Co można znaleźć z wykazie podatników VAT?

 • pełną nazwę firmy,
 • status podatnika VAT,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • REGON podmiotu (jeśli został nadany),
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli został nadany),
 • adres siedziby firmy,
 • nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu wraz z danymi prokurentów,
 • numer rachunków bankowych lub imiennych rachunków utworzonych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej,
 • data rejestracji wykreślenia lub przywrócenia podmiotu wraz z podstawą prawną do takiego działania.

Jak znaleźć się na białej liście podatników VAT?

Co ciekawe, jako przedsiębiorca nie musisz robić nic, aby znaleźć się na białej liście podatników VAT. Wszystkie potrzebne dane zostaną automatycznie pobrane z dostępnych rejestrów publicznych. Zdarzają się jednak przypadki, w których przedsiębiorcy przez dłuższy czas nie mogą znaleźć swoich danych w wykazie. Co zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim sprawdź, czy posiadasz rachunek firmowy. Jeśli nie, możesz założyć go w wybranym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, czyli w popularnym SKOK-u. Następnie upewnij się, czy zgłosiłeś rachunek bankowy do urzędu skarbowego. Oraz, czy Twój bank przekazał numer rachunku do STIR, czyli Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej. Jeśli wszystkie powyższe kwestie zostały wykonane poprawne, Twoje konto powinno bez problemu znaleźć się na białej liście podatników VAT.

Jakie numery rachunków rozliczeniowych możesz znaleźć na białej liście?

Wykaz podatników VAT zawiera jedynie numery firmowych rachunków bankowych, które nazywane są rachunkami rozliczeniowymi. Zostały one automatycznie pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej i są zgodne z tymi, które zostały podane do urzędu skarbowego. Co ciekawe, numery rachunków rozliczeniowych publikowane są jedynie dla tych podmiotów, które są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT lub zostali do rejestru przywróceni.

Ważne! W białej liście podatników VAT znajdziemy rachunki prowadzone wyłącznie przez banki prowadzące działalność w Polsce. Konta z zagranicznych instytucji nie będą widoczne w wykazie.

Sankcje dla podatników

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy przekazujący kwoty powyżej 15 tys. złotych na inny rachunek bankowy, niż ten, który widnieje w wykazie, muszą przygotować się na następujące sankcje:

 • brak możliwości zaliczenia opłaconej kwoty do kosztów uzyskania przychodów,
 • poniesienie solidarnego ryzyka razem z kontrahentem, za zaległości podatkowe, jeśli ten nie opłaci w terminie należnego podatku VAT od transakcji.

Co ciekawe, możesz uwolnić się od powyższych sankcji pod warunkiem, że w ciągu 7 dni od wykonania przelewu na niewłaściwy rachunek rozliczeniowy poinformujesz o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego za pomocą formularza ZAW-NR 2.

Obowiązek weryfikacji kontrahenta w przypadku faktoringu

Usługa faktoringu zyskuje w Polsce na popularności, co sprawia, że wielu przedsiębiorców może interesować się faktem, w jaki sposób kontrolować podatnika VAT, będącego faktorem. Warto pamiętać jednak o tym, że przepisy nie nakładają na nas obowiązku weryfikacji, czy numer konta, na który mamy wykonać przelew faktycznie należy do wystawcy faktury, a jedynie sprawdzić, czy sam rachunek rozliczeniowy widnieje na liście. To sprawia, że w przypadku faktoringu, przedsiębiorca wykonujący przelew powinien skontrolować numer rachunku faktora, ponieważ po wykonanej cesji należności, to na jego konto musimy dokonać płatności.

Opinie o białej liście podatników VAT

Polscy przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z ryzykiem rynkowym, ale i coraz większymi obowiązkami nakładanymi przez państwo. Z drugiej strony wykaz powstał, aby skuteczniej walczyć z luką vatowską, która ma negatywny wpływ na konkurencyjność uczciwych przedsiębiorców. W tym celu Ministerstwo Finansów zdążyło już wprowadzić m.in. Jednolity Plik Kontrolny czy mechanizm split payment.

W raporcie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców znajdziemy ogólną jednak pozytywną ocenę dla wprowadzenia białej listy podatników VAT 3. Jedną z jej zalet jest możliwość weryfikacji kontrahenta w jednym publicznie dostępnym wykazie. Tym samym przedsiębiorca jest lepiej chroniony przed uwikłaniem w oszustwo podatkowe. Jednak na ostateczną ocenę wpływu kolejnych obowiązków podatkowych musimy jeszcze poczekać. Czy zmniejszenie luki VAT jest efektem prowadzonych przez Ministerstwo Finansów działań? Czy może to efekt czynników koniunkturalnych?

Źródła:

1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018 z późn. zm.)

2. https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/

3. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, „Luka VAT w Polsce i jej ograniczenie”, 2021.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie