Czym jest scoring kredytowy i jak go poprawić?

Osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny czy gotówkowy, może spotkać się z takimi określeniami, jak scoring kredytowy lub credit scoring. Jest to zaawansowana forma oceny wiarygodności klienta, który stara się o finansowanie. Dowiedzmy się więcej na ten temat i sprawdźmy, jak poprawić scoring w BIK oraz w banku.

Banki to olbrzymie przedsiębiorstwa z milionami klientów i tysiącami procedur do wykonania. Z tego powodu niemożliwe jest w pełni indywidualne podejście do każdego petenta. Dlatego instytucje finansowe stosują różne formy automatyzacji, które pomagają im w działaniu. Jednym z najważniejszych procesów jest ocena wiarygodności kredytobiorców, służąca do tego, aby zmniejszyć ryzyko nawiązania współpracy z kimś, kto nie poradzi sobie ze spłatą swojego zobowiązania.

Nierealne byłoby, aby pracownicy banku oceniali ryzyko kredytowe ręcznie. W tym celu używa się nowoczesnej technologii, która pozwala na błyskawiczne obliczenie scoringu kredytowego.

Co to jest scoring kredytowy?

Scoring kredytowy to metoda na ocenę wiarygodności kredytobiorcy lub firmy starającej się o finansowanie. Zwykle scoring przedstawia się w formie punktowej, a wyższy wynik oznacza większą wiarygodność kredytową.

Wysoki scoring kredytowy nie wpływa tylko na to, czy otrzymamy finansowanie. Dzięki solidnej punktacji możliwe jest wynegocjowanie niższej marży, co naturalnie zmniejszy koszt kredytu.

Scoring BIK a scoring bankowy

Niektórym scoring kredytowy jednoznacznie kojarzy się ze scoringiem BIK. Należy jednak pamiętać, że każdy bank poza korzystaniem z raportów Biura Informacji Kredytowej, ma także własny system scoringowy.

Zacznijmy jednak od BIK. Jest to instytucja powołana 1997 roku przez Związek Banków Polskich, a jej zadaniem jest gromadzenie informacji o spłacanych zobowiązaniach kredytowych. Dla banków oraz pozabankowych instytucji finansowych jest to bardzo wygodne. Nie muszą wysyłać kilkudziesięciu zapytań do swoich konkurentów, ale mogą pobrać w jednym miejscu całą historię kredytową danej osoby. BIK, aby ułatwić bankom i kredytobiorcom zadanie, przedstawia swoje dane w formie punktacji. Co wpływa na scoring BIK?

 • Historia spłaty zobowiązań – najważniejszą kwestią jest terminowość. Poślizg w spłacie rat lub raty może mieć wpływ na pogorszenie się naszej punktacji.
 • Sposób korzystania z produktów finansowych chodzi głównie o karty kredytowe, niepolecane jest też korzystanie z całego przyznanego limitu.
 • Liczba wysyłanych wniosków kredytowych – zbyt częste wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę również może obniżyć scoring.

I jak na tej podstawie wyliczany jest scoring kredytobiorcy? Jego dane porównywane są ze wskaźnikami osób, które nie miały problemu z otrzymaniem finansowania. Dlatego, gdy informacje o nas są zbieżne z danymi najlepszych kredytobiorców, możemy liczyć na wysoką punktację.

Maksymalny scoring kredytowy w BIK wynosi 100 punktów, a minimalny 0. Jaki scoring jest wymagany do kredytu? Przy 80 punktach możemy mówić o bardzo dobrym scoringu, przy 60 o dobrym.

co wpływa na scoring BIK

Co banki biorą pod uwagę, ustalając scoring kredytowy?

Banki chętnie i z dużą skrupulatnością analizują raporty pobrane z Biura Informacji Kredytowej. Najczęściej, gdy BIK ocenia kogoś bardzo słabo, to banki nie będą miały ochoty na ryzykowną współpracę z takim nierzetelnym kredytobiorcą.

BIK nie jest jednak wyrocznią. Instytucje finansowe korzystają także ze swoich systemów scoringowych, aby skutecznie dobierać godnych zaufania klientów. BIK stosuje scoring behawioralny, natomiast banki potrzebują jeszcze swojego własnego – scoringu aplikacyjnego.

 • Scoring behawioralny skupia się na dotychczasowym korzystaniu klienta z produktów finansowych. Przykładowo odnosi się do tego, jak spłacał pożyczkę czy sprzęt na raty albo, w jaki sposób używał swojej karty kredytowej.
 • Za to w przypadku scoringu aplikacyjnego punkty przyznawane są na podstawie danych majątkowych i osobistych potencjalnego kredytobiorcy. Dane zapisuje się na karcie scoringowej i po jej wypełnieniu zliczane są punkty.

Na jakiej podstawie obliczany jest więc scoring bankowy, czyli inaczej mówiąc scoring aplikacyjny?

 • wiek – np. instytucje finansowe mniej ufają bardzo młodym osobom,
 • płeć – chodzi głównie o wiek emerytalny, który jest niższy u kobiet,
 • stan cywilny – w niektórych bankach rozwodnicy otrzymają mniej punktów niż osoby pozostające w związkach małżeńskich. Systemy scoringowe wyżej oceniają „życiową stabilność”,
 • wykonywany zawód – każdy bank ma swoją listę preferowanych zawodów, które są wyżej punktowane,
 • forma zatrudnienia – dla banków najpewniejsza jest umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • wysokość miesięcznych dochodów – brane są pod uwagę także dochody dodatkowe, np. te uzyskiwane na podstawie umowy zlecenia,
 • liczba osób na utrzymaniu kredytobiorcy – każda dodatkowa osoba zwiększa ustalane przez bank koszty życia,
 • wysokość wkładu własnego – ta kwestia dotyczy kredytów hipotecznych. Wyżej zostanie oceniony klient z przygotowanym 23% wkładem własnym niż ktoś, kto uzbierał tylko 18%,
 • okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy – wyższą punktację otrzyma osoba, która jest zatrudniona od kilku lat, a nie miesięcy,
 • historia zatrudnienia – jeśli ktoś często zmieniał pracę, może być uznany za mniej solidnego klienta,
 • branża pracodawcy – np. podczas covidowych miesięcy branże takie jak gastronomia, turystyka czy rozrywka były bardzo słabo oceniane z powodu zamknięcia tych sektorów gospodarki,
 • kondycja finansowa pracodawcy – banki sprawdzają, czy pracodawca nie ma kłopotów z zadłużeniem,
 • miejsce zamieszkania i to jak długo mieszka się pod obecnym adresem – w większych miastach łatwiej o pracę, dlatego takie miejsce zamieszkania jest wyżej punktowane. Długość zamieszkania pod jednym adresem pokazuje stabilną sytuację osoby starającej się o kredyt,
 • wykształcenie – lepszą ocenę otrzymają osoby z wyższym wykształceniem,
 • posiadane oszczędności – jest to bardzo ważna kwestia – jeśli ktoś potrafi oszczędzać to znak, że będzie miał mniejszy kłopot ze spłatą swojego zobowiązania. Banki nie lubią sytuacji, gdy klient wydaje na wkład własny „ostatnią złotówkę” i podchodzi do kredytu bez żadnej poduszki finansowej,
 • status mieszkaniowy – lepiej oceniane są osoby, które posiadają swoje mieszkanie niż ci, którzy żyją w wynajmowanej nieruchomości,
 • posiadane karty płatnicze i rachunki bankowe – banki na tej podstawie mogą sprawdzić, jak korzystamy z produktów finansowych,
 • posiadane ubezpieczenia – jest to forma zabezpieczenia, która pokazuje „dojrzałość” klienta,
 • posiadanie samochodu – samochód generuje koszty, stąd wpływa na obniżenie scoringu.

Jak widzimy, algorytm obliczający scoring kredytowy bierze pod uwagę rozbudowaną liczbą danych o potencjalnym kredytobiorcy. Program porównuje sytuację finansową konkretnego klienta z tysiącami innych osób, które w przeszłości wypełniły kartę scoringową. Na tej podstawie oblicza się punktację.

Gdy zdobędziemy zbyt małą liczbę punktów, bank automatycznie odmawia przyznania kredytu. Osoby, które były blisko progu „przyznawalności”, mogą dostać propozycję kredytu z zabezpieczeniem. Za to odpowiednio wysoki wynik scoringowy jest dla instytucji finansowej znakiem, że warto nawiązać współpracę z danym kredytobiorcą.

Warto pamiętać, że praktycznie każdy bank używa innego systemu scoringowego. Jeden może faworyzować klientów zatrudnionych, np. w branży IT, inny bardziej ufać osobom z dużych miast. Z tego powodu odmowa kredytowa w jednej instytucji nie przekreśla naszej szansy na otrzymanie finansowania w innej. Nie należy jednak zbyt często bombardować banków wnioskami kredytowymi, bo może to obniżyć nasz scoring BIK.

Jak poprawić scoring w BIK?

Scoring BIK i scoring kredytowy w bankach może ulec zmianie. Wszystko zależy od naszych decyzji życiowych oraz sposobu, w jaki będziemy korzystali z produktów finansowych.

Przedstawmy więc, jak zwiększyć swój scoring w BIK.

 1. Najważniejszym elementem jest zgoda na to, aby BIK przechowywał dane na nasz temat. 90% informacji, które znajdują się w tym rejestrze, ma pozytywny charakter, dlatego warto wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych przez tę instytucję. Jeśli tego nie zrobimy – informacja o naszym pozytywnie spłaconym kredycie (co na pewno podniosłoby nasz scoring) nie zostanie zapisana. Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli spóźniliśmy się ze spłatą raty o 60 dni, negatywny wpis pojawi się w bazie automatycznie – nawet, gdy nie wyraziliśmy zgody na przetwarzanie danych.
 2. Regularne i terminowe spłaty swoich zobowiązań. Co ciekawe, równie ważna jest rzetelna spłata rat za telewizor (które wynoszą, np. 200 zł), jak i rat kredytu hipotecznego o wysokości 1500 zł. Wzięcie sprzętu AGD czy RTV na raty (zamiast płacić gotówką) i solidna ich spłata może pomóc w podciągnięciu naszego scoringu.
 3. Na scoring kredytowy negatywnie wpływa zbyt duża liczba zobowiązań oraz złożonych wniosków. Pozytywną historię kredytową naturalnie buduje się poprzez spłatę kredytów, pożyczek, kart kredytowych czy sprzętu na raty. Jednak nie wszystko w naszym życiu może być „na kredyt”, bo jest to znak, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Również zbyt wielka liczba wniosków kredytowych w danym roku świadczy o desperacji i może źle wpłynąć na scoring. Przerwanie tej „spirali” pozytywnie odbije się na naszej punktacji.
 4. Zmiana sposobu korzystania z karty kredytowej. Jeśli zadłużamy się „pod korek” na swojej kredytówce, cierpi na tym nasz scoring. Specjaliści polecają korzystanie z 50% limitu na karcie kredytowej i regularną spłatę zobowiązań.

A w jaki sposób poprawić swój scoring bankowy?

 • Podpisać z pracodawcą umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • Przenieść się do dużej firmy z niezagrożonej branży,
 • Mieć dodatkowe oszczędności,
 • Prowadzić bardziej ustabilizowany tryb życia – ciągłe przeprowadzki i zmiany pracy nie służą naszemu scoringowi.
 • Zebrać większy wkład własny (w przypadku kredytów hipotecznych).

Czy wiesz, że w niektórych krajach na scoring kredytowy może wpływać aktywność w mediach społecznościowych? W Chinach istnieje ogólnokrajowy scoring obywateli, i gdy któryś z nich wypowiada się o władzy w nieprzychylny sposób, zostanie odcięty nie tylko od kredytów, ale także, np. od możliwości podróżowania samolotem.

Zobacz także: Jak wyczyścić BIK? Usuwanie wpisów w BIK krok po kroku

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły